Ad van Rooij (Ecologisch Kennis Centrum) luidt de klok m.b.t. diffuse vergifting van het milieu met Wolmanzout in hout

Het arbeidsconflict tussen ing. A. van Rooij en Philips Medical Systems

EuroStaete . . . EKC . . . Klokkenluiders <===> SDN . . . Wolmanzouten . . . Europese Groenen

Nederland als 's-Werelds grootste criminele organisatie 6 april 2011
Ingebrekestelling met Schade-aansprakelijkheidstelling Gemeente Meierijstad
Ingebrekestelling met Schade-aansprakelijkheidstelling Waterschap De Dommel

Verzoek tot het nemen van een besluit aan B&W van Den Haag van 6 april 2011
Weten hoe politiek-rechterlijke corruptie Nederland en Belgie samenwerkt? Nee? klik weg

Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van premier Balkenende met Julius Vischjager
De betreffende professor was prof.dr.ir. A.F.P van Putten als deskundige voor het rechtsbedrijf
Verzetschrift (7-1-11) tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Zal Europa ondergaan aan gif, milieu en bedrog? Dan toch maar zonne-energie?

PvdA, GroenLinks en D66 in Nederland laten met 148 stemmen aangenomen motie links liggen

Overzicht van de correspondentie en persbericht en het Grondwettelijk Hof
Aanvullend en onderliggend bewijsmateriaal inzake overheidscriminaliteit tegen het EKC c.s.

Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

Geluidsopname van dreigementen bij de ontruiming van het pand aan 't Achterom 9 en 9a in Sint-Oedenrode
Installeer eerst de mediaplayer van VLC om de file te kunnen uitluisteren, anders ziet u alleen maar wat tekst

(bijlage) 23 januari 2022: Sommatie aan Directievoorzitter Wiebe Draijer van de CoŲperatieve Rabobank U.A.
4 december 2021 verzoek aan minister Stef Blok ontheffing jaarcijfers Van Rooij Holding B.V.
5 december 2021 verzoek aan minister Stef Blok ontheffing jaarcijfers EKC
6 juni 2021: Verzoekschrift aan voorzitter V. Bergkamp Tweede Kamer
1 september 2021: Raamovereenkomst gemeente Meierijstad met Cannock Chase Public
30 november 2021: Loonvordering Cannock Chase Public bij Marjo van den Heuvel
18 december 2020: Brief van DAS-directeur Charles Staats aan EKC
2 oktober 2011: E-mail aan DAS-jurist Mw. Mr. G.J.M. Duijvestijn
17 januari 2007 Woonadres Wim van den Heuvel, Oude Lieshoutseweg 9, 5492 HS Nijnsel
5 december 2021 Wonder op Heilige Grond, Oude Lieshoutseweg 9, 5492 HS Nijnsel
20 december 2021 Effectuering wonder op Heilige Grond, Oude Lieshoutseweg 9, 5492 HS Nijnsel

25 december 2021 Openbaring WONDER op de bedevaartplaats H. Antonius van Padua te Nijnsel

27-03-17: Hoger beroep Raad van State tegen het kadaster m.b.t. Wijksestraat 3 te Heusden
27-03-17: Ontvangstbewijs bij hoger beroep RvS tegen het kadaster p/a Wijksestraat3 Heusden
27--03-17: De stukken 1-25 bij hoger beroep RvS tegen Kadaster p/a Wijksestraat 3 te Heusden
14-12-16: Nadere stukken op ons bezwaarschrift d.d. 20 oktober 2016 aan Marcel Fršnzel (burgemeester Veghel)
15-12-16: Nadere stukken spoedeisend verzoek aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
14-12-16: In levering van nadere stukken door De Groenen aan het centraal stembureau van Meierijstad
15-12-16: Ontvangstbevestging van nadere stukken van de Gemeente Veghel t.b.v. stembureau Meierijstad
15-12-16: Ontvangstbevestging van nadere stukken van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voor De Groenen
15-12-16: Indiening van nadere stukken aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant door De Groenen
28 november 2016: Brief van de Groenen aan Gedeputeerde Staten Noord-Brabant
14 november 2016: Verzoek van de Groenen aan GS Noord-Brabant
14 november 2016: Ontvangstbewijs met verzoek van de Groenen aan GS Noord-Brabant
21 november 2016: Brief GS Noord-Brabant aan de Groenen in Sint-Oedenrode
8 november 2016: Brief GS van Noord-Brabant aan de Groenen in Sint-Oedenrode
17 augustus 2015: Sommatie aan Hans Barelds, directievoorzitter Rabobank Hart van de Meierij
7 augustus 2015: Machtiging J.E.M. van Rooij van Nunen
17 augustus 2015: Fax aan Rabobank Hart van de Meijerij
31 juli 2015: Aangifte tegen K. Morel bij Federaal Procureur des Konings
3 augustus 2015: Ontvangst aangifte tegen K. Morel bij Federaal Procureur des Konings
4 augustus 2015: Brief van P. Meire aan Patrick Vandenbruwaene aangifte tegen K. Morel
3 augustus 2015: Uittreksel KvK Camping en Pensionstal Dommeldal
3 augustus 2015: Uittreksel KvK Ecologisch Kennis Centrum BV
3 augustus 2015: Uittreksel KvK Van Rooij Holding BV
7 augustus 2015: Exploot van betekening en bevel Wijksestraat 6
4 augustus 2015: Stukken C.W.J. Raaimakers Wijksestraat 6 kortgeding
23 juli 2015: WOB-verzoek Burgemeerster en Wethouders van Sint-Oedenrode
23 juli 2015: Bezwaarschrift raad van bestuur van de Kamer van Koophandel
23 juli 2015: Ontvangst WOB-verzoek Burgemeerster en Wethouders van Sint-Oedenrode
27 juli 2015: Ontvangst bezwaarschrift Raad van Bestuur van de Kamer van Koophandel
4 augustus 2015: Brief aan Federaal Procureur des Konings met aangifte Schreuder
3 augustus 2015: Aangifte Schreuder bij Federaal Procureur des Konings
4 augustus 2015: Sommatie aan C.W.J. Raaimakers Dirkzwager Advocaten
4 augustus 2015: Aangetekende brief aan C.W.J. Raaimakers Dirkzwager Advocaten
4 augustus 2015: Sommatie aan Th.A.J. Burmanje voorzitter bestuur Kadaster
5 augustus 2015: Ontvangst sommatie aan Th.A.J. Burmanje voorzitter bestuur Kadaster
4 augustus 2015: Sommatie aan burgemeester Jan Hamming gemeente Heusden
4 augustus 2015: Ontvangst sommatie aan burgemeester Jan Hamming gemeente Heusden
4 augustus 2015: Sommatie aan rechter A.H.L. Roosmale-Nepveu rechtbank Oost-Brabant
4 augustus 2015: Ontvangst sommatie aan rechter A.H.L. Roosmale-Nepveu rechtbank Oost-Brabant
3 augustus 2015: Stuk 1-12 bij aangifte Schreuder bij Federaal Procureur des Konings
3 augustus 2015: Stuk 13-16 bij aangifte Schreuder bij Federaal Procureur des Konings
14 juli 2015: Sommatie aan Nicole Musch Rabobank Langstraat inzake H. Fitters
23 juli 2015: Aan Burgemeester en Wethouders van Sint-Oedenrode WOB-verzoek van A.M.L. van Rooij
23 juli 2015: Afpersingsbrief Anneke Mussche m.b.t. Heusden, Wijksestraat 3
23 juli 2015: Ontvangstbewijs bezwaarschrift Raad van Bestuur KvK van Rooij e.a
21 februari 2015: Zienswijze kostenbeschikking Wijksestraat 3 aan gemeente Heusden
23 juli 2015: Ontvangstbewijs WOB-verzoek B&W Sint-Oedenrode
27 mei 2015: Akte overlijden H. Fitters
30 mei 2015: E-mail aan G.A.J. Wouters Rabobank
14 juli 2015:Ontvangstbewijs sommatie aan Rabobank de Langstraat in Waalwijk
20 juli 2015: Sommatie aan Groenenwegen & Partners m.b.t. Wijksestraat 8 te Heusden
20 juli 2015: Ontvangstbewijs sommatie aan Groenenwegen & Partners m.b.t. Wijksestraat 8 te Heusden
20 juli 2015: Bezwaarschrift aan Wilma van der Bruggen Kadaster Wijksestraat 3 Heusden
30 juni 2015: Beslissing op klacht van korpschef F.J. Heeres politie Oost-Brabant 13 juli 2015: m.b.t. Van Rooij Holding BV
20 juli 2015: Ontvangstbewijs bezwaarschrift aan Wilma van der Bruggen Kadaster Wijksestraat 3 Heusden
13 juli 2015: Brief van KvK aan Van Rooij Holding BV
13 juli 2015: Brief van KvK aan Stichting Administratiekantoor Van Rooij Holding BV
13 juli 2015: Brief van KvK aan Camping en Pensionstal Dommeldal
13 juli 2015: Brief van KvK aan Ecologisch Kennis Centrum
13 juli 2015: Brief van Kadaster aan C. Schreuder te Elshout
13 juli 2015: Brief van Kadaster aan P. Sschreuder te Haarsteeg
13 juli 2015: Brief van Kadaster aan A. Schreuder te Den Bosch
3 juli 2015: Exploot van Groenewegen aan Gebr. Schreuder, Wijksestraat 8
15 juli 2015: Exploot van Groenewegen aan Gebr. Schreuder, Wijksestraat 8
9 juli 2015: Verzoek tot intrekking onteigeningsbeschikking Wijksestraat 3 te Heusden
9 juli 2015: Machtiging van dhr. P.F.M. Schreuder, Wijksestraat 3 Heusden
9 juli 2015: Ontvangst intrekkingsverzoek onteigening Wijksestraat te Heusden
11 maart 2001: Aangifte bij Justitie van mr. G. Bos wegens misdrijf bij Wijksestraat 3 te Heusden
15 maart 2001: Executieverkoop van gestolen 2850 gulden voor Wijksestraat 3 te Heusden
8 december 2000: Burgemeester H.P.T.M. Willems van Heusden wil geen contact over Wijksestraat 3 te Heusden
28 september 2000: Heusden eist 2527 gulden voor weigering sloop en bouwvergunning Wijksestraat 3 te Heusden
16 juni 1998: Weigering sloopvergunning voor de Wijksestraat 3 te Heusden
14 juni 1996: Besluit over de Wijksestraat 3, geen rijksmonument gemeente Heusden
5 november 2015: Besluit in de Staatscourant over onteigening Wijksestraat 3 te Heusden
29 juni 2015: Strafaangifte bij Federaal Procureur des Konings Frederic van Leeuw parket Brussel
29 juni 2015: Strafaangifte aan hoofdofficier van justitie F.K.G. Westerbeke landelijk parket Rotterdam
29 juni 2015: Bewijs aangetekende verzending strafaangifte bij Frederic van Leeuw parket Brussel
29 juni 2015: Bewijs aangetekende verzending strafaangifte aan F.K.G. Westerbeke landelijk parket Rotterdam
26 juni 2015: Klacht tegen de politie Oost-Brabant bij klachtencoordinator
25 juni 2015: Sommatie aan de Procureur des konings A. Gepts te Antwerpen
26 juni 2015 sommatie: Aan wijkagent Frans van Rozendaal Sint-Oedenrode
27 juni 2015 sommatie aan hoofdofficier van justitie a.j.a.m nieuwenhuizen den bosch
25 juni 2015: Sommatie aan Burgemeester en Schepenen van Zonhoven
24 juni 2015: Sommatie aan ambtenaar Tina Gruben van Sint-Oedenrode
23 juni 2015: Sommatie aan deurwaarder R.C.M. Treffers van Jongejan Wisseborn
22 juni 2015: Sommatie aan Rob van Kaathoven te Sint-Oedenrode
22 juni 2015 sommatie aan m. van happen transport te eindhoven
22 juni 2015 sommatie aan gemeentesecretaris f. schrievers van sint-oedenrode inzake r.c.m. treffers
23 juni 2015 sommatie aan gemeentesecretaris f. schrievers van sint-oedenrode inzake sns-bank
24 juni 2015: Sommatie aan korpschef Frans Heeres politie te Oost-Brabant
23 juni 2015: Sommatie aan Ronald Veen SNS-Bank
24 juni 2015: Sommatie aan ambtenaar T.W. Craane van Sint-Oedenrode
24 juni 2015: Sommatie aan ambtenaar J.F.M. Vlemminx van Sint-Oedenrode
18 juni 2015 nadere stukken hof van cassatie zaaknummer c.15.0229.n
18 juni 2015 nadere stukken hof van cassatie zaaknummer c.15.0228n
17 juni 2015: Verzoekschrift aan Federaal Procureur des Konings Parket te Brussel
15 juni 2015: Sommatiebrief aan bestuursvoorzitter Herna Verhagen van Postnl per fax verstuurd
11 juni 2015: Wraking drie rechters Hof van Beroep Antwerpen c.15.0229.n bij Hof van Cassatie Brussel
11 juni 2015: Op rol verzoek tegen besluit 6-3-16 Vlaamse regering 'Closing the Circle' aan Raad van State
11 juni 2015: Wraking van drie rechters Hof van Beroep Antwerpen inzake c.15.0228.n bij Hof van Cassatie Brussel
7 juni 2015: Strafaangifte tegen griffiers Hof van Beroep Antwerpen bij procureur Frederic van Leeuw Parket Brussel
6 juni 2015: Strafaangifte tegen griffiers rechtbank Oost-Brabant bij procureur Frederic van Leeuw Parket Brussel
7 juni 2015: Strafaangifte tegen griffiers gerechtshof 's-Hertogenbosch bij procureur Frederic van Leeuw Parket Brussel
11 juni 2015: Sommatie van A.M.L. van Rooij e.a. aan bestuursvoorzitter Herna Verhagen Koninklijke Postnl B.V.
8 juni 2015: Wraking van drie voorzitters bij Hof van Beroep te Antwerpen in zaak met rolnummer 2015AR864
8 juni 2015: Wraking van drie voorzitters bij Hof van Beroep te Antwerpen in zaak de met rolnummer 2015AR865
8 juni 2015 ontvangstbewijs wraking rechter d.j. hutten rechtbank oost-brabant zaak she 15-203
8 juni 2015 ontvangstbewijs wraking drie raadsheren gerechtshof den bosch zaak wr.229-05-2015
8 juni 2015 ontvangstbewijs wraking rechter l soeteman rechtbank oost-brabant zaak she 15-29
8 juni 2015 ontvangstbewijs wraking rechter j. heijerman rechtbank oost-brabant zaak she 15-973
6 maart 2015: Besluit Vlaamse regering 'closing the circle' m.b.t. de Remo Stort
4 juni 2015: Beslissing P.T.M. Peeters, inzake SHE 15-973 bij de Rechtbank Oost-Brabant
28 mei 2015: Getuigschrift van woonst van A.M.L. van Rooij van Christel Smeets in de gemeente Zonhoven
28 mei 2015: Getuigschrift van woonst van J.E.M. van Nunen in de gemeente Zonhoven
28 mei 2015: Getuigschrift van samenstelling gezin van Rooij van Nunen van Christel Smeets gemeente Zonhoven
15 september 2014: Brief van griffier K. Morel van het Hof van Beroep te Antwerpen over A.M.L. van Rooij
29 september 2014: Brief van M. van de Werf van het Parket te Antwerpen over A.M.L. van Rooij
20 mei 2015: Brief Rechtbank Oost-Brabant aan A.M.L. van Rooij in de zaak SHE 15-203
12 mei 2015: Brief van de Rechtbank Oost-Brabant aan A.M.L. van Rooij in de zaak SHE 15-29
5 juni 2015: Bbrief Rechtbank Oost-Brabant aan A.M.L. van Rooij in de wraking 02977-KI
23 mei 2015: Rouwbrief voor de overleden Henk Fitters te Elshout
9 juni 2015: Ontvangst strafaangifte tegen griffier V. Vriens e.a. Hof van Beroep Antwerpen bij Federaal Parket Brussel
9 juni 2015: Ontvangst strafaangifte tegen griffier P. Peeters e.a. Rechtbank Oost-Brabant bij Federaal Parket Brussel
12 juni 2015: Ontvangst van de wraking in de zaak C.15.0228.N bij het Hof van Cassatie te Brussel
12 juni 2015 ontvangst wraking rechters in zaak c.15.02298.n hof van cassatie brussel
8 juni 2015: Ontvangst van de wraking in de zaak 2015-AR-864 bij het Hof van Beroep te Antwerpen
8 juni 2015 ontvangst wraking in zaak 2015-ar-864 hof van beroep antwerpen
8 juni 2015: Ontvangst van de wraking in de zaak 2015-AR-865 bij het Hof van Beroep Antwerpen
5 juni 2015: Brief van voorzitter Herna Verhagen Postnl B.V. aan A.M.L. van Rooij
11 juni 2015: Sommatie van A.M.L. van Rooij aan voorzitter Herna Verhagen Postnl B.V.
1 juni 2015: Oproep tot nietigverklaring rolnr. 2015ar865 en 864 aan Ronny Goethals Hof van Beroep Antwerpen
2 juni 2015: Nadere stukken op strafklacht van minister koen geens aan PG Patrick Vandenbruwaene Parket Antwerpen
2 juni 2015: Oproeping in rolnummer 2015 ar 864 aan Hof van Beroep te Antwerpen tot nietigverklaring
2 juni 2015: Oproeping in rolnummer 2015ar865 aan Hof van Beroep te Antwerpen tot nietigverklaring
1 juni 2015: Ontvangst oproep tot nietigverklaring rol 2015ar865 en 864 aan Ronny Goethals Hof van Beroep Antwerpen
2 juni 2015: Ontvangst oproep tot nietigverklaring rolnummer 2015 ar 865 aan het Hof van Beroep Antwerpen
2 juni 2015: Ontvangst stukken op strafklacht van minister Koen Geens aan Procureur-Generaal Patrick Vandenbruwaene
26 mei 2015: Arrest rolnr. 2015 ar 865 van voorzitters van het Hof van Beroep te Antwerpen aan Johanna van Nunen
26 mei 2015 arrest rolnummer 2015 ar 865 van voorzitters van het Hof van Beroep te Antwerpen aan Adrianus van Rooij
26 mei 2015: Arrest rolnummer 2015 ar 864 van voorzitters van het Hof van Beroep te Antwerpen aan Adrianus van Rooij
26 mei 2015: Arrest rolnummer 2015 ar 864 van voorzitters van het Hof van Beroep Antwerpen aan Johanna van Nunen
25 mei 2015 brief van auditeur i. verheven van raad van state aan van rooij adrianus
28 mei 2015 akte van ambtenaar christel smeets van onbewoond zijn woning hazendansweg 36a 3520 zonhoven
28 mei 2015: Akte van C. Smeets: verblijfsrecht van A. van Rooij en J. van Nunen, Hazendansweg 36a, 3520 Zonhoven
1 april 2012 van corswarem nv strafaangifte tegen stefhan vanoppen e.a. aan anemie turtelboom en johan delmulle
22 mei 2015: Wraking in rolnr. 2015ar865 raadsheren M. Bleyenbergh, B. Cattoir en R. Lyen Hof van Beroep Antwerpen
22 mei 2015: Wraking in rolnr. 2015ar864 raadsheren M. Bleyenbergh, B. Cattoir en R. Lyen Hof van Beroep Antwerpenx
18 mei 2015: Nadere stukken verzoek om voorlopige voorziening wijksestraat 3 hogerberoep Raad van State, Schreuder
19 mei 2015 nadere stukken wraking rechter mr. christine coopmans hof van beroep antwerpen
19 mei 2015 nadere stukken wraking rechter mr. p. wolles hof van beroep antwerpen
20 mei 2015 nadere stukken strafklacht van minister koen geens bij procureur generaal parket antwerpen
5 mei 2015: Brief van minister Koen Geens aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen
27 april 2015: Brief van minister Didier Reynders aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij
20 mei 2015: Ontvangst nadere stukken PG Patrick Vandenbruwaene op brief Koen Geens
19 mei 2015: Ontvangst nadere stukken wraking Christine Coopmans
19 mei 2015: Ontvangst nadere stukken wraking P. Wollens
13 mei 2015: Beslissing gemeentebelasting A.M.L. van Rooij rechtbank Hasselt
8 mei 2015: Kennisgeving Rabobank aan H. Fitters
10 april 2015: Sommatie aan G. Wouters Rabobank Henk Fitters
10 april 2015: Ontvangst sommatie aan G. Wouters rabobank Henk Fitters
12 mei 2015: Sommatie herstel contractbreuk Essent
11 mei 2015: Sommatie herstel contractbreuk Brabantwater
11 mei 2015: Sommatie terugbrengen containers door van Happen aan A.M.L. van Rooij
14 mei 2015: Sommatie aan Herna Verhagen voorzitter Raad van besuur Postnl
10 mei 2015: Bezwaarschrit tegen de weigering om te beslissen door de Dienst van het Kadaster
13 mei 2015: Brief van advocaat H. Zeilmaker aan P. Schreuder over Wijksestraat 3 in Heusden
11 mei 2015: Brief van Hof van beroep te Antwerpen aan A.M.L. van Rooij
11 mei 2015: Brief van Hof van beroep te Antwerpen aan J.E.M. van Nunen
5 december 2015: Brief van Herna Verhagen aan mr. H.E. Ban Ki-Moon van Verenigde Naties
15 december 1996: Besluit 1998 van B&W van Heusden aan dhr. Schreuder inzake Wijksestraat 3
11 maart 2015: Beschikking inzake Wijksestraat 3, rechtbank Oost-Brabant
29 april 2015: Betekening afschrift vonnis 22 april 2015 inzake Wijksestraat 3 in Heusden
23 april 2015: Aangetekende brief gemeente Heusden onteigening Wijksestraat 3 te Heusden
6 mei 2015: Verzoek aan burgemeester Jan Hamming inzake Wijksestraat 3 te Heusden
6 mei 2015: Verzoek aan universiteit Utrecht inzake beklag gerechtshof 's-Hertogebosch, Wijksestraat 3 gemeente Heusden
5 mei 2015: Verzoek om voorlopige voorziening Wijksestraat 3 te Heusden inzake hoger beroep Raad van State
6 mei 2015: Nadere stukken beklag K14-0154 gerechtshof 's-Hertogebosch tegen gemeente Heusden
30 april 2015: Bezwaarschrift aan B&W van Sint-Oedenrode m.b.t. GBA-fraude J.E.M. van Nunen
27 maart 2015: Verzoek aan B en W Sint-Oedenrode besluit GBA-uitschrijving J.E.M. van Nunen
25 februari 2015: Brief gemeente Sint-Oedenrode over stelen van eigendommen in 't Achterom 9-9a
9 februari 2015: Beschikking bestuursdwang van Sint-Oedenrode gerechtsdeurwaarder R.C.M. Treffers
9 februari 2015: Beschikking bestuursdwang van Sint-Oedenrode m.b.t. de SNS-bank NV
29 april 2015: Nadere stukken voor bezwaarschrift Sint-Oedenrode tegen besluit gerechtsdeurwaarder Treffers
30 april 2015: Nadere stukken voor bezwaarschrift Sint-Oedenrode m.b.t. besluit van de SNS-bank NV
29 april 2015: Sommatie terugbrengen containers aan firma Van Kaathoven te Sint-Oedenrode
29 april 2015: Verzoek om uitstel zitting 21 mei 2015 nr. SHE 15-201 UWV Mario van den Heuvel
30 april 2015: Verzoek om uitstel zitting 21 mei 2015 nr. SHE 15-203 beroep tegen minister Plasterk
28 april 2015: Verzoek om uitstel zitting 8 juni 2015 beroep GBA-fraude tegen gemeente Ssint-Oedenrode she 15-973
30 april 2015: Verzoek om uitstel behandeling beklag Schreuder c.s. bij gerechtshof 's-Hertogenbosch
19 april 2015: Verzoek uitstel behandeling klacht tegen SKCZ aan Profaim van Mierlo
1 april 2015: Ontvangstbevestiging Sint-Oedenrode stelen eigendommen van Van Rooij door SNS-bank
1 april 2015: Ontvangstbevestiging Sint-Oedenrode stelen eigendommen van Van Rooij door J.W. gerechtsdeurwaarders
29 april 2015: Mijnoverheid GBA-gegevens van J.E.M. van Nunen
18 maart 2015: Stempas J.E.M. van Nunen Sint-Oedenrode
5 maart 2015: APK-keuring Mitsubischi 73-VR-XL van J.E.M. van Nunen
28 februari 2015: Aangifte inkomstenbelasting J.E.M. van Nunen
17 februari 2015: Aanmaning Jacobs Advocaten premie zorgverzekering J.E.M. van Nunen
21 februari 2015: Mijn overheid GBA-gegevens J.E.M. van Nunen
19 februari 2015: Eigendomakte kadaster 't-Achterom 9-9a B.C.M. Jansen
18 februari 2015: Mutatie kadaster eigendom 't Achterom 9-9a naar B.C.M. Jansen
29 april 2015: Ontvangst nadere stukken met bezwaar Sint-Oedenrode en J.W. Gerechtsdeurwaarders
30 april 2015: Ontvangst nadere stukken bezwaar voor Sint-Oedenrode SNS-bank
30 april 2015: Ontvangst bezwaar aan Sint-Oedenrode m.b.t. GBA-fraude J.E.M. van Nunen
29 april 2015: Ontvangst sommatie van Kaathoven in Sint-Oedenrode stelen eigendom
30 april 2015: Onvangstbewijzen van Van Rooij m.b.t. Schreuder, v/d Heuvel gerechtshof rechtbank den bosch
16 maart 2015: Brief beklag aan het Gerechtshof 's-Hertogenbosch m.b.t. Schreuder cs.
17 april 2015: Brief rechtbank Oost-Brabant beroep nr. SHE 15-973 van Van Rooij
10 maart 2015: Nadere stukken voor het beroep van de Heuvel nr. SHE 15-201 rechtbank Oost-Brabant
16 april 2015: Nadere stukken beroep van Van Rooij nr. SHE 15-203 rechtbank Oost-Brabant
14 april 2015: Brief aan de ombudsman zorgverzekering met klacht van H. Fitters
22 april 2015: Brief ombudsman zorgverzekering en klacht H. Fitters
30 april 2015 brief: Belastingdienst Heerlen inkomstenbelasting en premie volksverzekering
19 april 2015: Wraking beklag rechters Bianca van Dijk rechtbank 's-Hertogenbosch
15 april 2015: Dwangbevel aanslag omzetbelasting
17 april 2015: Verzoekschrift aan minister Herve Jamar (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944
17 april 2015: Verzoek aan minister Marie Christine Marghem (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944
17 april 2015: Verzoekschrift aan minister Willy Borsus (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944
17 april 2015: Verzoekschrift aan minister Steven Vandeput (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944
17 april 2015: Verzoek aan Siegfried Bracke kamer (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944
17 april 2015: Verzoekschrift aan voorzitter Christine Defraigne van de Senaat voor herstel Belgische grondwet 1944
17 april 2015: Brief aan voorzitter J.P.F. Rijken van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch inzake van Dijk Fitters
19 april 2015 ontvangst wraking rechters gerechtshof 's-hertogenbosch inzake van dijk fitters
17 april 2015: Verzoekschrift aan minister Herve Jamar (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944
19 april 2015: Ontvangst wraking rechters van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch inzake van Dijk Fitters
17 april 2015: Ontvangst verzoek aan Siegfried Bracke Kamer (fed. regering) voor herstel Belgische grondwet 1944
17 april 2015: Ontvangst verzoek aan minister Herve Jamar (fed. regering) voor herstel Belgische grondwet 1944
17 april 2015: Ontvangst verzoek aan minister Steven Vandeput (fed. regering) voor herstel Belgische grondwet 1944
17 april 2015: Ontvangst verzoek aan minister Willy Borsus (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944
17 april 2015 ontvangst verzoekschrift aan voorzitter christine defraigne senaat voor herstel belgische grondwet 1944
17 april 2015: Verzoekschrift aan minister Maggie de Block (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944
17 april 2015: Verzoekschrift aan minister kris peeters (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944
17 april 2015: Verzoekschrift aan minister Didier Reynders (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944
17 april 2015: Verzoekschrift aan minister Jacqueline Galant (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944
17 april 2015: Verzoekschrift aan minister Alexander de Croo (federale regering) voor herstel Belgsische grondwet 1944
17 april 2015: Verzoekschrift aan minister Daniel Bacquelaine (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944
17 april 2015: Verzoekschrift aan premier Charles Michel (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944
17 april 2015: Verzoekschrift aan minister Johan van overtveldt (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944
17 april 2015: Verzoekschrift aan minister Jan Jambon (federale regering) voor herstel Belgische grondwet van 1944
17 april 2015: Ontvangst verzoek aan minister Jacqueline Galant (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944
17 april 2015: Ontvangst verzoek aan minister Maggie de Block (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944
17 april 2015: Ontvangst verzoek aan minister Kris Peeters (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944
17 april 2015: Ontvangst verzoek aan minister Didier Reynders (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944
17 april 2015: Ontvangst verzoek aan minister Alexander de Croo (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944
17 april 2015: Ontvangst verzoek aan premier Charles Michel (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944
17 april 2015: Ontvangst verzoek aan minister Daniel Bacquelaine (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944
17 april 2015: Verzoekschrift aan minister Koen Geens (federale regering) voor herstel Belgsische grondwet van 1944
16 februari 2015: Onderzoek van hoofdbewaarder W.F.L.van der Bruggen kadaster perceel Eibergen E 2052
18 februari 2015: Eigendomsituatie A.M.L. van Rooij kadaster percelen 't Achterom 9-9a Sint-Oedenrode
24 maart 2015: Brief van hoofdbewaarder W.F.L.van der Bruggen van het kadaster aan A.M.L. van Rooij
21 juli 2013: Akte van troonafstand Koning Albert II van Annemie Turtelboom
2 april 2015: Brieven Raad van State van België m.b.t. domiciliefraude A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen
23 oktober 2014: Machtiging Erik Verbeek aan EKC m.b.t. domiciliefraude
19 september 2011: Besluit Schepencollege Zonhoven afvoering van ambtswege
17 april 2015: Ontvangst verzoek aan min. Koen-Geens v/d federale regering voor herstel Belgische grondwet van 1944
17 april 2015: Ontvangst verzoek aan minister Johan van Overtveldt (fed. regering) voor herstel Belgsische grondwet 1944
17 april 2015: Verzoekschrift aan minister Jan Jambon van de federale regering voor herstel Belgsische grondwet van 1944
5 december 2014: Verzoekschriften identiteit aan dir-gen. Jacques Wirtz en minister Jan Jambon Binnenlandse Zaken
13 februari 2015: Persoonlijke gegevens A.M.L. van Rooij Sociale Verzekeringsbank
13 februari 2015: Persoonlijke gegevens J.E.M. van Nunen Sociale Verzekeringsbank
5 december 2014: Ontvangst verzoekschriften identiteit aan directeur-generaal Jacques Wirtz en minister Jan Jambon
27 maart 2015: Volmacht van Erik Verbeek inzake de FOD
11 april 2015: Bezwaarschrift inzake woonst Erik Verbeek aan schepencollege te Hasselt
11 april 2015: Bezwaarschrift met stukken inzake woonst Erik Verbeek aan schepencollege te Hasselt
11 april 2015: Ontvangst bezwaarschrift inzake woonst Erik Verbeek aan schepencollege te Hasselt
21 maart 2015: Bezwaar beschikking bestuursdwang van B&W Sint-Oedenrode tegen gerechtsdeurwaarder R.C.M. Treffers
22 maart 2015: Bezwaarschrift tegen beschikking bestuursdwang van B&W te Sint-Oedenrode tegen SNS Bank NV
23 maart 2015: Bezwaarschrift tegen eigendomoverdracht 't Achterom 9-9a Sint-Oedenrode bewaarder Kadaster
23 maart 2015: Wraking rechter mr. L. Soeteman rechtbank Oost-Brabant inzake UWV geschil H. Fitters
26 maart 2015: Wraking rechter Christine Koopmans rechtbank eertste aanleg te Hasselt inzake domiciliefraude
30 maart 2015: Wraking rechter P. Wolles rechtbank eerste aanleg Hasselt fiscale fraude Hazendansweg 36a Zonhoven
31 maart 2015: Zienswijzen bestemmingsplan buitengebied Sint-Oedenrode herziening 2 van A.M.L. van Rooij e.a.
2 april 2015: Bezwaarschrift WOZ-belasting gemeente Heusden inzake Fitters van Dijk, Scheidingstraat 5 te Elshout
2 april 2015: Nadere gronden beklag Art 12 RV van Dijk-Fitters tevens verzoek tot uitstel
2 april 2015: Nadere stukken op bezwaarschrift moterrijtuigenbelasting van A.M.L. van Rooij
8 april 2015: Verzoek aan bestuur v/h Kadaster tot herstel foutieve akten 't Achterom 9 en 9a Sint Oedenrode
1 maart 2015: Sommatie tot nemen besluit opschorten verkiezingen aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken
1 maart 2015: Ontvangstbewijs sommatie tot nemen besluit opschorten verkiezingen aan minister van Binnenlandse Zaken
26 maart 2015: Wraking rechter Christine Koopmans rechtbank eertste aanleg Hasselt inzake domiciliefraude
25 februari 2015: Brief van B&W van Sint-Oedenrode over stelen eigendommen 't Achterom 9-9a
4 maart 2015 brief van b en w van sint-oedenrode over stelen eigendommen 't achterom 9-9a
13 februari 2015: Brief van B&W van Sint-Oedenrode over stelen eigendommen 't Achterom 9-9a
9 februari 2015: Besluit B&W van Sint-Oedenrode aan SNS-Bank stelen eigendommen 't Achterom 9-9a
9 februari 2015: Besluit B&W van Sint-Oedenrode aan R.C.M. Treffers stelen eigendommen 't Achterom 9-9a
15 maart 1997: Verzoekschrift van A.M.L. van Rooij aan officier van justitie mr. G. Bos parket 's-Hertogenbosch
13 mei 1997: Verzoekschrift van A.M.L. van Rooij aan hoofdofficier van justitie mr. M.E.E.H. van Erve parket 's-Hertogenbosch
4 mei 1997 verzoekschrift van a.m.l. van rooij aan b en w van sint-oedenrode illegale houtbedrijf f van den biggelaar
10 mei 1997 verzoekschrift van a.m.l. van rooij aan waterschap de dommel illegaal verleggen sloot f van den biggelaar
5 maart 2015: Beslissing Commissie BIZA en Tweede Kamer GBA-fraude van Sint-Oedenrode
20 februari 2015: Besluit minister R. Plasterk van Binnenlandse Zaken GBA-fraude van Sint-Oedenrode
6 maart 2015: Brief van Kiesraad op sommatiebrief aan minister Ronald Plasterk over verkiezingsfraude
22 februari 2015: Sommatie aan B.C.M. Jansen stelen woning 't Achterom 9-9a Sint-Oedenrode
22 februari 2015: Ontvangsbewijs sommatie aan B.C.M. Jansen stelen woning 't Achterom 9-9a Sint-Oedenrode
23 februari 2015: Sommatie aan D.C.J.M. van Westelaken rechtbank Oost-Brabant stelen 't Achterom 9-9a Sint-Oedenrode
23 februari 2015: Sommatie ambtenaar Tina Gruben stelen eigendommen uit woning 't Achterom 9-9a Sint-Oedenrode
23 februari 2015: Sommatie aan notarisklerk Chantal Smeets stelen woningen 't Achterom 9-9a Sint-Oedenrode
4 maart 2015: Sommatie aan B.C.M. Jansen stelen woning 't Achterom 9-9a Sint-Oedenrode
19 september 2011: Vragen Dirk Peeters van Groen over uranium in kunstmest aan Vlaams minister-president Kris Peeters
26 februari 2015: Beslissing hoofdofficier van Justitie A.J.A.M. Nieuwenhuizen op aangifte Wijksestraat 3
13 november 2008 artikel over lucas reijnders over uranium in kunstest reformatorisch dagblad
27 januari 2015: Verzoekschrift milieuvergunning closing the circle Remo-Stort
25 januari 2015: Machtiging acht rechtspersonen aan EKC verzoekschrift Raad van State België Remo-Stort
19 december 2014: Beslissing v. Larem-milieuvergunning Remo-Stort Houthalen-Helchteren
20 februari 2015: Verzoekschrift van No Cancer Foudation tegen vlarem-milieuvergunning Remo-Stort Raad van State België
20 februari 2015: Verzoekschrift van De Groenen tegen vLarem-milieuvergunning Remo-Stort Raad van State België
20 februari 2015: Verzoekschrift van EKC tegen vLarem-milieuvergunning Remo-Stort Raad van State België
20 februari 2015: Verzoekschrift van Erik Verbeek tegen vLarem-milieuvergunning Remo-Stort Raad van State België
20 februari 2015: Verzoekschrift van Camping en Pensionstal Dommeldal tegen vLarem-milieuvergunning Remo-Stort RvS
20 februari 2015: Verzoekschrift van Johanna van Nunen tegen vLarem-milieuvergunning Remo-Stort Raad van State België
20 februari 2015: Verzoekschrift van Van Rooij Holding BV tegen vLarem-milieuvergunning Remo-Stort Raad van State België
20 februari 2015: Verzoekschrift van Adrianus van Rooij tegen vLarem-milieuvergunning Remo-Stort Raad van State België
3 februari 2015: Sommatie aan onderzoeksrechter K Gruyters m.b.t. foute woonstkeuze Erik Verbeek.
18 februari 2015: Aanmaning belastingdienst van Vlaamse overheid aan verimmoban
19 februari 2015: Eigendomakten A.M.L. van Rooij van de woningen 't Achterom 9-9a
19 februari 2015: Per fax de sommatie aan Dirkzwager Advocaat F.A.M. Knuppe over onteigening Wijksestraat 3
4 februari 2015: Hogerberoep voor de Raad van State over de Wijksestraat 3 te Heusden.pdf
7 december 2014: Beroepschrift rechtbank Oost-Brabant tegen besluit gemeente Heusden over de Wijksestraat 3
9 december 2014: In behandeling beroep Wijksestraat 3 Rechtbank Oost-Brabant.pdf
10 februari 2015 voornemen kostenbeschikking gemeente heusden sloop wijksestraat 3
6 februari 2015: In behandeling het hoger beroep bij de Raad van State over de Wijksestraat 3
17 februari 2015: Betalingsbewijs voor het hoger beroep bij de Raad van State over de Wijksestraat 3
30 november 2014: Aangifte van P.F.M. Schreuder e.a. tegen gemeente Heusden e.a. bij hoofdofficier van Justitie Oost-Brabant
17 december 2014 beslissing justitie op aangifte p.f.m. schreuder e.a. tegen gemeente heusden e.a. sloop wijksestraat 3
22 december 2014: Beklag artikel 12 gerechtshof 's-hertogenbosch p.f.m. schreuder e.a. tegen gemeente heusden e.a.
29 december 2014 in behandeling beklag artikel 12 gerechtshof 's-hertogenbosch sloop Wijksestraat 3 tegen Heusden e.a.
16 februari 2015: Dagvaarding onteigening Wijksestraat 3 gemeente Heusden aan rechtbank Oost-Brabant
16 februari 2015: Verzoekschrift Art. 54a onteigeningswet Wijksestraat 3 van gemeente Heusden aan Rechtbank Oost-Brabant
12 februari 2015: Gemeente Heusden voornemem bestuursdwang Wijksestraat 8
28 februari 2013: WOZ-belasting van de Wijksestraat 3 en 8 in de gemeente Heusden
11 juli 2011: Verzoekschrift Schreuder c.s. aan gemeente Heusden voor oplossen probleem Wijksestraat 3 en Laagstraat 1
17 februari 2015 sommatie van a.m.l. van rooij aan advocaat dirk van coppenolle te zonhoven.pdf
16 februari 2015 afpersingsbrief van stafhouder dirk van coppenolle van de balie hasselt aan a.m.l. van rooij.pdf
15 februari 2015 sommatie per e-mail aan mark van happen over gestolen eigendommen van a.m.l. van rooij.pdf
10 februari 2015 eigendomsakten a.m.l. van rooij van de woningen 't achterom 9-9a.pdf
15 februari 2015: Sommatie per fax aan Mark van Happen over gestolen eigendommen van A.M.L. van Rooij
9 februari 2015: Wraking kantonrechter M.C. van Rijn van de Rechtbank Noord-Holland in Alkmaar
9 februari 2015: Ontvangstbewijs wraking kantonrechter M.C. van Rijn van de Rechtbank Noord-Holland in Alkmaar
9 februari 2015: Sommatie aan notarisklerk Chantal Smeets van Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen
9 februari 2015: Ontvangstbewijs sommatie aan notarisklerk Chantal Smeets van Hendriks & Fleuren Zuyd notarissen
8 februari 2015 sommatie aan directeur w. doelwijt van wisseborn gerechtsdeurwaarders.pdf
3 januari 2015: Erik Verbeek is de nieuwe secretaris van De Groenen afdeling Sint-Oedenrode
31 januari 2015: Nadere stukken Rechtbank Noord-Holland inzake Ruud Rietveld
30 januari 2015: Verzoek aan notarisklerk Chantal Smeets van Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen
28 januari 2015: Exploot van betekening van Jongejan Wisseborn aan de huurders 't Achterom 9 en 9a
12 september 2007: Machtiging van STCCC Phoenix om phyto-preparaten in onderhandlingen te vertegenwoordigen
21 januari 2015: Verleende volmacht van A.M.L. van Rooij aan J.E.M. van Nunen
23 januari 2015: Besluit van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
31 januari 2015: Fax ontvangst nadere stukken Ruud Rietverd aan Rechtbank Noord-Holland
26 januari 2015: Veilingvoorwaarden executieverkoop 't Achterom 9-9a
31 januari 2015: Verleende volmacht van Ruud Rietveld aan EKC
29 december 2014: Uitnodiging Rechtbank Noord-Holland inzake Ruud Rietveld
28 januari 2015: Tweede sommatie aan directeur John Wisseborn om ontruiming 't Achterom 9-9a in Sint-Oedenrode
23 januari 2015: Beklag notarisklerk C.A.C.J. Smeets van der linden e.a. Gerechtshof Den Bosch
27 januari 2015: Beroep Belgische Raad van State inzake Remo-stort
19 januari 2015: Nadere stukken voorlopigige voorziening 15-172 Rechtbank Oost-Brabant gemeente Sint-Oedenrode.pdf
20 januari 2015: Brief van de Tweede Kamer GBA-fraude aan Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken
19 januari 2015: Beroep weigering om te beschikken door de Staat der Nederlanden bij Rechtbank Oost-Brabant
20 januari 2015 brief rechtbank oost-brabant inzake beroep she 15-203 tegen staat der nederlanden
14 januari 2015: Klacht bewezen corruptie rechtbank Oost-Brabant over de wijksestraat 3 te Heusden
16 januari 2014: Herhaalde sommatie aan burgemeester en schepenen van Zonhoven
19 januari 2015: Betalingbewijs verzoekschrift 15-172 aan de Rechtbank Oost-Brabant
19 januari 2015: Betalingbewijs beroep 15-173 bij de Rechtbank Oost-Brabant
19 januari 2015: Ontvangst beroep GBA tegen de Staat der Nederlanden bij de Rechtbank Oost-Brabant
19 januari 2015: Ontvangst voorlopige voorziening GBA tegen de Staat der Nederlanden bij de Rechtbank Oost-Brabant
19 januari 2015: ontvangst nadere stukken 15-172 en 15-173 van de Rechtbank Oost-Brabant
19 januari 2015: Ontvangst verzoekschrift gemeente Heusden Bianca van Dijk
16 januari 2015: Uitnodiging zitting 15-172 bij de Rechtbank Oost-Brabant
12 oktober 2014: Nadere motivering bezwaarschrift van Marjo van den Heuvel versue UWV
27 oktober 2014 memorie van antwoording van ncf en erik verbeek met links voor grondwettelijk hof rolnummer 6038
2 augustsu 2011: Besluit over WIA van het UWV inzake M. van den Heuvel
29 januari 2010: Nadere stukken van het beroep EKC tegen het UWV Rechtbank den Bosch inzake M. van den Heuvel
14 maart 2009: Nadere stukken van beroep van het EKC tegen UWV van de Rechtbank den Bosch inzake M. van den Heuvel
8 maart 2009: Nadere motivering en beroep van het EKC tegen het UWV Rechtbank den Bosch inzake M. van den Heuvel
26 januari 2009: Brief van de Rechtbank den Bosch aan het EKC inzake M. van den Heuvel
20 januari 2009: Beroep van het EKC tegen het UWV bij de Rechtbank den Bosch inzake M. van den Heuvel
10 december 2008: Besluit van het UWV aan het EKC inzake M. van den Heuvel
9 oktober 2009: Nadere motivering an het bezwaar van het EKC aan het UWV inzake M. van den Heuvel
15 juli 2008: Besluit over de loonkostensubsidie van het UWV aan M. van den Heuvel
18 oktober 2011: Besluit beëindiging van de ziektewetuitkering van het UWV aan M. van den Heuvel
17 oktober 2014: Brief van het UWV aan het EKC op het bezwaar van M. van den Heuvel
2 september 2014: Uittreksel van de Kamer van Koophandel van het Ecologsisch Kennis Centrum BV
2 september 2014: Uittreksel Kamer van Koophandel van Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding BV
2 september 2014: Uittreksel van de Kamer van Koophandel van Van Rooij Holding BV
2 september 2014: Uittreksel Kamer van Koophandel van Camping en Pensionstal Dommeldal
27 oktober 2014: Memorie met verantwoording van NCF en Erik Verbeek voor het Grondwettelijk Hof, rolnummer 6038
16 oktober 2014: Exploot en bevel tot ontruiming aan L.M. van der Heijden van Jongejan Wisseborn
28 oktober 2014: Ontvangst van de memorie met verantwoording NCF en Erik Verbeek van het Grondwettelijk Hof
9 oktober 2014: Conlusies van het Grondwettelijk Hof No Cance Foundation op rolnummer 6038
9 oktober 2014: Conclusies van het Grondwettelijk Hof m.b.t. Erik Verbeek op rolnummer 6038
1 oktober 2007: Grondwettelijk Hof over bevoegdheid, inrichting en werking
12 oktober 2014: Beklag voor de rechtbank 's-Hertogenbosch tegen notarisklek Smeets, etc.
19 oktber 2014: Wraking van de rechters van het Hof van Beroep te Antwerpen Kamer KI
30 september 2014; Beslissing niet vervolging A.J.A.M. Nieuwenhuizen, parket Oost-Brabant
12 oktober 2014: Wraking staatsraad mr. J.C. Kranenburg van Raad van State
15 september 2014: Uitnodiging A.M.L. van Rooij aan de Procureur des Konings te Antwerpen
14 oktober 2014: Brief aan de Raad van State inzake het beroep m.b.t. het Achterom 5-5a
20 oktober 2014: Ontvangst 8.36 uur van de wraking van de rechters Hof van Beroep kamer KI te Antwerpen
19 oktober 2014: Getekende wraking van de rechters van het Hof van Beroep kamer KI te Antwerpen
9 oktober 2014: Brief aan de Raad van State met beroep inzake het Achterom 5-5a
14 oktober 2014: Ontvangstbewijs van de wraking van staatsraad J.C. Kranenburg
21 oktober 2014: Aangetekende brief van 15 oktober 2014 Raad van State m.b.t. het Achterom 5-5a
14 oktober 2014: Brief met beklag aan het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch
18 oktber 2014: Strafklacht tegen E. Steyls en B. de Smet bij Federaal Procureur Frederic van Leeuw
17 oktober 2014: Aanvraag tot herziening van Erik Verbeek aan het Hof van Cassatie in België
19 oktober 2014: De vanaf 1921 van kracht zijnde Belgische grondwet
19 oktober 2014: Belgische handelingen van de Verenigde Kamers van 6 tot 20 juli en 11 augustus 1950
15 oktober 2014: Navolgende klacht Tongeren tegen Luc Kelleners en Luc Swerts
18 oktober 2014: Bewijs van aanteken aan het Hof van Cassatie in België en het Federaal Parket Brussel
17 oktober 2014: Stukken A-G bij aanvraag tot herziening voor het Hof van Cassatie in België
26 maart 2014: Pro Justitia en de vordering E. Steyls van het Parket te Hasselt
30 mei 2014: Beschikking van de Raadkamer van de Rechtbank te Hasselt
24 juli 2014: Rechtsvordering B. de Smet Hof van Beroep Antwerpen
15 oktober 2014: Navolgende strafklacht van Erik Verbeek PZ te Tongeren
10 oktober 2014: Bezwaarschrift verkeersboete bij procureur des Konings Guido Vermeiren te Hasselt
12 september 2014: Vervolging m.b.t. de bekeuring van A.M.L. van Rooij door de Procureur des Konings te Hasselt
8 oktober 2014: Stukken voor de Rechtbank eerste aanleg Limburg, afd. Hasselt aan advocaat Dirk Coppenolle
7 oktober 2014: Verzoek aan de wrakingskamer van de Rechtbank Oost-Brabant
7 oktober 2014: Nadere stukken rechtbank eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt tegen de gemeente Zonhoven
7 oktober 2014: Ontvangst nadere stukken rechtbank eerste aanleg te Hasselt
22 mei 2014: Strafklacht met burgerlijke partijstelling bij onderzoeksrechter S. Gorre te Hasselt
12 september 2014: Aministratieve boete Federale Overheidsdienst Financien aan A.M.L. van Rooij
2 oktober 2014: Beschikking wrakingskamer Rechtbank Oost-Brabant
30 september 2014: Brief van het Gerechtshof Den Hhaag met uitstel ingewilligd
2 oktober 2014: Wraking van de rechtbank Zeeland West-Brabant ingewilligd
24 juni 2014: Besluiten van de gemeente Zonhoven en de Rechtbank eerste aanleg te Hasselt
7 augustus 2014: Synthesebesluiten gemeente Zonhoven rechtbank eerste aanleg Hasselt
6 oktober 2014: Wraking rechters gerechtshof Den Haag in beklag k14-0148
3 oktober 2014: Sommatie aan makelaar Janus Kerkhofs inzake Achterom 5-5a Sint-Oedenrode
30 mei 2014: Brief aan Dirk van Coppenolle over het stelen van 1320 euro van de gemeente zonhoven
15 september 2014: Uitnodiging aan Dirk van Coppenolle door het Hof van Beroep te Antwerpen
15 september 2014: Uitnodigingen Spaninks e.a. door het Hof van Beroep Antwerpen aan Procureur des Konings te Antwerpen
15 sepetember 2014: Uitnodiging Mies van den Biggelaar door het Hof van Beroep te Antwerpen
30 september 2014: Ontvangstbevestiging nadere stukken van het Gerechtshof den Haag
30 september 2014: Arrest van het Hof van Cassatie m.b.t. NCF en Erik Verbeek
23 september 2014: Brief van Philips-president Frans van Houten aan Ad van Rooij
25 september 2014: Brief van de gemeente Heusden over bezwaar m.b.t. de Wijksestraat 3
2 oktober 2014: Uitnodiging aan A.M.L. van Rooij van Hof van Beroep te Antwerpen
25 september 2014: Toegezonden stukken aan de Raad van State over het Achterom 5-5a
3 oktober 2014: Tweede verzoek aan de Procureur des Konings van Antwerpen
29 september 2014: Aangifte tegen Betty Bovens e.a. bij de hoofdofficier van Justitie parket Oost-Brabant
23 september 2014: Sommatie aan de wrakingskamer van de rechtbank Oost-Brabant
18 september 2014: Verzoekschrift aan Bart de Smet om 10 fardes toe te voegen aan dossier Hof van Beroep te Antwerpen
28 september 2014: Nadere stukken met verzoek aan president mr. L. Verheij van het Gerechtshof Den Haag
29 september 2014: Nadere stukken met verzoek aan staatsraad mr. J.C. Kranenburg van de Raad van State
28 september 2014: Wraking van rechter A.F.M.Q. Beukers van Dooren rechtbank Zeeland West-Brabant
12 juni 2013: Strafklacht met burgerlijke partijstelling A.M.L. van Rooij bij onderzoeksrechter K. Gruyters
19 mei 2014: Brief van de Procureur des Koning H. Raskin van Hasselt
4 juni 2014: Brief van Federaal Magistraat Lieve Pellens aan het Parket te Brussel
15 september 2014: Brief van het Hof van Beroep te Antwerpen, Kamer KI aan het EKC
20 november 2013: Navolgend proces-verbaal 0078-2013 van Hilde Mortier aan E. Steyls
25 februari 2014: Brief van de Procureur des Konings Ann Durwael te Hasselt
9 september 2014: Brief van de gemeente Heusden aan het Ekologisch Kennis Centrum (EKC)
24 juli 2014: Brief van Bart de Smet aan de griffie van het Hof van Beroep Kamer KI te Antwerpen
18 september 2014: Bevestiging nadere stukken en verzoek aan Bart de Smet parket Hof van Beroep te Antwerpen
16 september 2014: Artikel in Gras van De Groenen, een nieuwe politieke beweging in Belgie
22 september 2014: Verzoek aan rechtbank zeeland West-Brabant
21 september 2014: Verzoek om uitstel aan het Gerechtshof te Den Haag
23 september 2014: Ontvangstbevestiging Rechtbank Zeeland West-Brabant bre 14-2330
23 september 2014: Ontvangstbevestiging Gerechtshof Den Haag met beklag KL4-0148
21 september 2014: Bezwaarschrift tegen het besluit d.d. 4 september 2014 van B&W van Heusden
2 september 2014: Procureur des Konings E. Steyls klacht burgerlijke partijstelling Erik Verbeek
22 september 2014: Brief van het Grondwettelijk Hof aan NCF over prejudiciële vraag: Rolnummer 6038
22 september 2014: Brief van het Grondwettelijk Hof aan E. Verbeek m.b.t. de prejudiciële vraag: Rolnummer 6038
24 september 2014: Ontvangst verzoekschrift van Hof van Beroep Antwerpen inzake v/d Biggelaar: Rolnr. 2014-rk-112
3 september 2014 brief van de gemeente heusden aan ekc
9 september 2014 besluit gemeente heusden aan ekc
29 augustus 2014: Brief rechtbank Oost-Brabant, wijksestraat 3
22-september-2014-brief-grondwettelijk-hof-aan-ncf-prejudiciele-vraag-rolnummer-6038
23 september 2014: Brief d.d. 23 september 2014 van de rechtbank Oost-Brabant
23 september 2014: Beschikking van de wrakingskamer van de rechtbank Oost-Brabant
20 september 2014: Wraking van de wrakingskamer bij de rechtbank Oost-Brabant
23 september 2014: Sommatie aan notarisklerk Chantal Smeets-Hendriks & fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen
22 september 2014: Betekening brief 17 september 2014 advocaat R. Ubels
22 september 2014: Hof van Beroep te Antwerpen aan Ecologisch Kennis Centrum BV
22 september 2014: Vaststelling veilingvoorwaarden C.A.T.J. van der Linden als gevolmachtigde van SNS-Bank NV
31 januari 2006: Algemene veilingvoorwaarden voor executieveilingen 2006
22 september 2014: Van C.A.T.J. van der Linden verkregen notis uit het GBA van KNB
23 april 2014: Uitnodiging rechtbank van eerste aanleg te Hasselt aan A.M.L. van Rooij
19 september 2014: Herinnering van de gemeentebelastingen in Zonhoven
17 september 2014: Reactie op de wraking van mr. E. Loesberg bij de rechtbank Oost-Brabant
18 september 2014: Stukken voor magistraat B. de Smet aan het Hof van Beroep te Antwerpen
22 september 2014: Ontvangstbewijs van de wraking van de rechters van de wrakingkamer Rechtbank Oost-Brabant
22 september 2014: Ontvangstbewijs van het bezwaarschrift tegen de gemeente Heusden
17 september 2014 verzoekschrift prejusdiciele vraag aan belgisch grondwettelijk hof
17 september 2014 wraking hof van beroep te antwerpen prejudiciele vraag
15 september 2014: Verzoek om uitstel van de zitting aan wrakingskamer Rechtbank Oost-Brabant
15 september 2014: Ontvangstbewijs van verzoek om uitstel van de zitting aan wrakingskamer Rechtbank Oost-Brabant
2 september 2014 uitnodiging raad van state 't achterom 5-5a
9 september 2014: Strafklacht wegens poging tot doodslag e.a. Gerechtshof Den Haag
12 september 2014: Verzoekschrift van Erik Verbeek aan Hof van Beroep te Antwerpen
11 september 2014: Boete federale overheidsdienst Financiën aan A.M.L. van Rooij
10 september 2014: Sommatie aan Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen
10 september 2014: Sommatie aan Adactio Gerechtsdeurwaarders en Incasso te Heerlen
12 september 2014: Verzoek tot uitstel Hof van Beroep te Antwerpen met linkjes
11 september 2014: Klacht tegen Menno van der Donk bij de rechtbank Oost-Brabant
10 september 2014: Behandeling wraking mr. E. Loesberg bij de rechtbank Oost-Brabant
11 september 2014: Verzoek uitstel van de zitting bij het parket bij het Hof van Beroep te Antwerpen
11 september 2014: Nadere stukken Hof van Beroep te Antwerpen m.b.t. van den Biggelaar
2 september 2014 camping en pensionstal dommeldal kvk 57035032
13 juni 2014: Sommatie aan president mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek bij de rechtbank Oost-Brabant
13 juni 2014: Sommatie aan vice-president J.P.H. Donner van de Raad van State
13 juni 2014: Sommatie aan van 't Hooft & van Rosmalen Notarissen
13 juni 2014: Sommatie aan Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen
4 juli 2014: Brief van waarnemend president mr. P.E.M. Messer-Dinnissen bij de rechtbank Oost-Brabant
8 september 2014 verkregen veilingexploot van hendriks & fleuren zuyd Notarissen
8 september 2014: Verkregen veilingexploot van van t' Hooft & van Rosmalen Notarissen
8 september 2014: Ontvangstbewijs wraking van rechter E. Loesberg bij de rechtbank Oost-Brabant
8 september 2014: Klacht tegen griffier Menno van der Donk bij de rechtbank Oost-Brabant
3 september 2014: Aanvullende sommatie aan Huijbregts Notarissen, executieverkoop 't Achterom 9-9a St.Oedenrode
7 september 2014: Sommatie aan van 't Hooft & van Rosmalen Notarissen te Boxtel
7 september 2014: Sommatie aan Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen
5 september 2014 strafaangifte (aanvulling) tegen de sns-bank nv e.a. nr. ha.25.l1.014994-2014
3 september 2014 wraking rechter e. loesberg rechtbank oost-brabant.pdf
4 september 2014 sommatie aan advocaat frank richel van benthem & keulen nv te utrecht
4 september 2014 sommatie aan sns reaal executieverkoop 't achterom 9-9a sint-oedenrode
27 augustus 2014 beroep rechtbank zeeland-west-brabant, a.m.l. van rooij
19 april 2007 financieringsovereenkomst sns bank met a.m.l. van rooij
19 februari 2014 brief van ronald veen sns bank aan dommeldal camping
26 augustus 2014 beroep raad van state, bestemming 't achterom 5-5a
22 augustus 2014 civiele procedure heusden - schreuder rechtbank oost-brabant
25 augustus 2014 beroep gemeente heusden- schreuder rechtbank oost-brabant
1 september 2014 sommatie aan rechtbank oost-brabant isns bank-van rooij
1 september 2014 nadere stukken raad van state 't achteroim 5-5a
31 augustus 2014 sommatie aan stichting regioveiling oost-brabant, executieverkoop 't achterom 9-9a sint-oedenrode
1 september 2014 sommatie aan huijbregts notarissen & adviseurs, executieverkoop 't achterom 9-9a sint-oedenrode
28 augustus 2014: Strafaangifte tegen de SNS-Bank NV e.a. procesverbaal nr. Ha.25.l1.014994-2014
29 augustus 2014: Strafklacht met burgerlijke partijstelling van Erik Verbeek bij de rechtbank te Hasselt
13 mei 2014: Procesverbaal nr. TG.25.l1.002036-2014 van Thierry Bielen e.a.
13 mei 2014 prod. 1 - 20 bij pv nr. tg.25.l1.002036-2014 thierry bielen e.a.
13 mei 2014 prod. 21 - 40 bij pv nr. tg.25.l1.002036-2014 thierry bielen e.a
13 mei 2014 prod. 41- 52 bij pv nr. tg.25.l1.002036-2014 thierry bielen e.a.
13 augustus 2014 betekening vonnis a.r. 2014-rk-16 sns-bank nv aan j.e.m. van nunen
13 augustus 2014 betekening vonnis a.r. 2014-rk-16 sns-bank nv aan a.m.l. van rooij
22 augustus 2014: Sommatie aan Piet Hein Donner Raad van State
23 augustus 2014: Verzoek aan telegraaf over hoog salaris jan peter balkenende
22 augustus 2014 verzoek aan vlaamse regering om e-kaart voor a.m.l. van rooij en j.e.m. van nunen
19 augustus 2014 sommatie aan hendriks & fleuren zuyd notarissen te heerlen
19 augustus 2014 sommatie aan van 't hooft & van rosmalen notarissen te boxtel
18 augustus 2014 sommatie aan adactio gerechtsdeurwaarders incasso te heerlen
18 augustus 2014 sommatie aan advocaat ralf ubels van benthem & keulen nv te utrecht
12 augustus 2014: Bezwaarschrift (met links) "Close the Circle" Remo Stort aan de vlaamse regering
25 juli 2014: Verzoekschrift (met links) van Erik Verbeek aan schepencollege van Hasselt
4 augustus 2014: Machtiging EKC voor 'close the circle' m.b.t. Remo Stort
18 juni 2014: Arrest Hof van Beroep te Antwerpen van Van Rooij tegen de SNS-Bank
5 juni 2014 beroepschrift a.m.l. van rooij bij rechtbank eerste aanleg te hasselt
8 augustus 2014: Sommatie (met links) aan advocaat R.L. Ubels inzake SNS Bank NV
19 maart 2010: Brief van Tony Coonen van de voorzorg aan Erik Verbeek
23 juli 2014: Machtiging van Erik Verbeek aan EKC BV
30 augustus 2013: Omzendbrief van Joelle Milquet over aanpak domiciliefraude
24 juni 2013: Dossier HA.l1.015910.13 procureur des Konings te Hasselt.pdf
2 december 2011 brief van tony coonen de voorzorg aan erik verbeek
8 april 2011 brief van dexia bank aan no cancer foundation
11 april 2011: Brief van Record Bank aan Verimmoban NV
24 augustus 2013 klacht van erik verbeek tegen laurens luyks aan korpschef philip pirard
1 januari 2009, blz. 1, 9 en 11 uit Belgische huurwet
12 september 2013: Vonnis in kortgeding SNS-bank tegen van Rooij bij de Rechtbank Oost-Brabant
2 augustus 2014 brief rechtbank oost brabant aan mr. r.l. ubels sns bank
12 augustus 2014: Bezwaarschrift close the circle remo-stort aan vlaamse regering
8 augustus 2014 sommatie aan r.l. ubels voor sns bank nv
5 november 2013: Exploot G.G.N. Gerechtsdeurwaarders aan A.M.L. van Rooij
5 november 2013: Exploot van G.G.N. Gerechtsdeurwaarders aan J.E.M. van Nunen
19 november 2013: Exploot GGN Gerechtsdeurwaarders aan J.E.M. van Nunen
19 november 2013: Exploot G.G.N. Gerechtsdeurwaarders aan A.M.L. van Rooij
29 november 2013: Exploot G.G,N. Gerechtsdeurwaarders aan A.M.L. van Rooij
29 november 2013: Exploot G.G.N. Gerechtsdeurwaarders aan J.E.M. van Nunen
11 november 2013 exploot ggn gerechtsdeurwaarders aan van rooij holding bv
20 augustus 2013: Betekening dagvaarding SNS-Bank aan J.E.M. van Nunen
15 oktober 2013: Betekening bevel gerechtelijke ontruimning SNS-Bank aan J.E.M. van Nunen
15 oktober 2013: Betekening bevel gerechtelijke ontruimning SNS-Bank aan A.M.L. van Rooij
13 juni 2014: Sommatie aan de algemeen directeur mr. d.j. okhuijsen van de SNS-Bank
26 juni 2014: Brief van advocaat R. Uberls van de SNS-Bank aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen
8 augustus 2014 sommatie aan directeur g.p. felix mvgm vastgoedtaxaties rijswijk
1 juli 2014 akte samenstelling gezin a.m.l. van rooij en j.e.m. van nunen gemeente zonhoven
6 augustus 2014: Sommatie aan vastgoedtaxateur I. Hulsen MVGM te Rijswijk
7 augustus 2014: Sommatie aan vastgoed taxateur J. Dijkmans, Hopmans & Schreuder te Zoetermeer
5 augustus 2014: Verzoekschrift aan taxateur I. Hulsen m.v.g.m. te Rijswijk
6 augustus 2014: Sommatie aan Adactio Gerechtsdeurwaarders te Kerkrade
30 juli 2014: Oproeping rechtbank Oost-Brabant aan A.M.L. van Rooij om te worden gehoord
23 juli 2014: Verzoekschrift aan het schepencollege van Hhasselt over domiciliefraude vn E. Verbeek
14 juli 2014: Nadere stukken voor de Raad van State m.b.t. het bestemmingsplan 't Achterom 5-5a
16 juli 2014: Brief aan B&W van Heusden met de conclusie van antwoord over de Wijksestraat 8
15 juli 2014: Ontvangstbevestiging nadere stukken van de Raad van State over bestemmingsplan 't Achterom 5-5a
31 januari 2012: Brief aan loco-burgemeester M. Buijs van de gemeente Heusden
5 juli 2014: Bezwaarschrift aan B&W van Sint-Oedenrode inzake strafklacht-belgie
6 juli 2014: Bezwaarschrift B&W Heusden inzake strafklacht België
13 juni 2014 sommatie aan Peet van de Loo, gemeente secretaris Sint-Oedenrode.pdf
27 mei 2014: Brief van het agentschap Zorg & Gezondheid geïmpregneerde tafels in Hasselt
8 mei 2014 Strafklacht van A.M.L. van Rooij PV nr. HA.25.L1.008098-2014
1 april 2014 klacht van Ad van Rooij en De Groenen aan Europese Ombudsvrouw tegen Belgische Staat
De reactie van de Europese Ombudsman m.b.t. deze klacht over de deelname aan de Europese verkiezingen
8 mei 2014 Strafklacht van A.M.L. van Rooij PV nr. HA.25.L1.008098-2014
8 mei 2014 Strafklacht van J.E.M. van Nunen PV nr. HA.25.L1.008109-2014
28 april 2014 verzoekschrift om aansluiting bij CM aan voorzitter Marc Justaert
24 april 2014: Ontvangstbevestiging nieuwe stukken aan de Hoge Raad inzake Waterschap de Dommel
23 april 2014 nieuwe stukken aan Hoge Raad inzake Waterschap De Dommel
21 april 2014 verzoekschrift aan minister Joelle Milquet voor inschrijving in Belgisch rijksregister
17 april 2014 brief Hoge Raad broep in cassatie waterschap De Dommel
19 april 2014 klacht tegen politie optreden Geert Maes HAZODI in Zonhoven
31 maart 2014 Justitieel Incassobureau betaling zorgpremie JEM van Nunen
5 maart 2014 Controle Drinkwaterinstallatie Brabantwater Camping Dommeldal
19 april 2014 sommatieverzoek aan gerechtsdeurwaarder HJAM vd Waardt Hofman Den Bosch
3 april 2014 betaling 4.890,77 EURO water over 2013 pensionstal Dommeldal
16 maart 2014 sommatie aan kandidaat gerechtsdeurwaarder D.C.A.A. Durieux, Hofman Den Bosch
14 april 2014 antwoord gerechtsdeurwaarder H vd Waart Hofman Den Bosch
9 april 2014 (e-mail) sommatie aan burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven
9 april 2014 sommatie aan burgemeester Johny De Raeve van ZonhovenBiggelaar
2 april 2014 Sommatiebrief advocaat G. Janssens Van Den Biggelaar
24 december 2014 betekening KG vonnis Van den Biggelaar
9 januari 2014 dagvaarding KG rechtbank Hasselt Van Den Biggelaar
20 maart 2014 KG vonnis rechtbank Hasselt Van den Biggelaar
6 april 2011 brief van IBZ aan college van burgemeester en schepenen
7 april 2014 klacht Erik Verbeek en NCF tegen VZW Katholiek Basisonderwijs Hasselt Zuid
7 april 2014 Statuten VZW Katholiek Basisonderwijs Hasselt Zuid
2 april 2014 beslissing VZW Katholiek Basisonderwijs Hasselt Zuid aan Erik Verbeek
12 december 2013 brief Sint Martinusschool Hasselt aan ouders
1 april 2014 klacht van Ad van Rooij en De Groenen aan Europese Ombudsvrouw tegen Belgische Staat
22 maart 2014 verzoekschrift NCF en EKC aan Verenigde Naties New York
22 maart 2014 (Engels) verzoekschrift NCF en EKC aan Verenigde Naties New York
22 maart 2014 verzoekschrift NCF en EKC aan Internationaal Strafhof Den Haag
22 maart 2014 (Engels) verzoekschrift NCF en EKC aan Internationaal Strafhof Den Haag
18 maart 2014 Verzoekschrift Joelle Milquet Erik Verbeek en Ad van Rooij
20 maart 2014 ontvangstbevestiging vezroekschrift aan minister Joelle Milquet
18 maart 2014 Uittreksel bewoning Torenplein 1 bus 6 Hasselt
19 augustus 2011 verslag flaraxin onderzoek prof Jan Tytgat
7 oktober 2013 Verhoorblad FGP Hasselt van Erik Verbeek
26 februari 2010 pro justitia vordering procureur Ann Durwael
25 februari 2010 Proces verbaal Luc Kelleners FGP Hasselt
14 december 2009 proces verbaal Roger Grosemans FGP Hasselt
26 januari 2014 klacht tegen gerechtsdeurwaarder Jan Beelen te Hasselt
20 maart 2014 betekening akte Van Hoek door gerechtsdeurwaarder Jan Beelen
21 februari 2014 verzoekschrift EKC en NCF aan federaal procureur Johan Delmulle
12-09-13 betekening aan AML van Rooij vonnis 29-08-13 Van Hoek-Kneepkens door deurwaarder Jan Beelen te Hasselt
12-09-13 betekening aan JEM van Nunen vonnis 29-08-13 Van Hoek-Kneepkens door deurwaarder Jan Beelen te Hasselt
27-02-14 betekening aan AAH van Rooij vonnis 29-08-13 Van Hoek-Kneepkens door deurwaarder Hofman te Den Bosch
27-02-14 betekening aan JEM van Nunen vonnis 29-08-13 Van Hoek-Kneepkens door deurwaarder Hofman te Den Bosch
19 februari 2014 brief rechtbank Eerste Aanleg verzoekschrift nr 14-364-A aan Van Rooij Adrianus
19 februari 2014 brief rechtbank Eerste Aanleg verzoekschrift nr 14-364-A aan Van Rooij van Nunen Johanna
10 maart 2014 Verzoek aan Joelle Milquet opschorting verkiezingen De Groenen
10 maart 2014 verzoek aan Ronald Plasterk opschorting verkiezingen De Groenen
10 maart 2014 Nadere stukken m.b.t. het beklag Art. 12 Rv SNS-bank te 's-Hertogenbosch
28 februari 2014 Nederlands Rijksregister A.M.L. van Rooij
1 januari 2011 geregistreerde huurovereenkomst fam. Ad van Rooij op Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven
11 maart 2014 ontvangstbevestiging verzoekschrift aan Minister Ronald Plasterk
11 maart 2014 ontvangstbevestiging verzoekschrift aan Minister Joelle Milquet
11 maart 2014 ontvangstbevestiging art. 12 beklag Gerchtshof 's-Hertogenbosch
10 maart 2014 Verzoek aan Minister BZ JoŽlle Milquet (BE) voor uitstel gemeenteraad verkiezingen Sint-Oedenrode en Heusden
10 maart 2014 Verzoek aan Minister BZ Ronald Plasterk (NL) voor uitstel gemeenteraad verkiezingen Sint-Oedenrode en Heusden
10 maart 2014 Nadere Stukken Beklag tegen SNS-Bank etc. aan Gerechtshof 's-Hertogenbosch
6 mei 2010 Acht bewijzen van aangetekende verzending asielaanvraag van A.M.L. van Rooij aan Joëlle Milquet e.a
25 mei 2014 Stemrecht voor Europese burgers die verblijven in België
27 februari 2014 vonnis HA60.L1.19356-09 correctionele rechtbank Hasselt inzake Erik Verbeek en NCF
27 februari 2014 afgifte wederhoor bij Belang van Limburg onder politiedwang inzake Erik Verbeek en NCF
31 mei 2011 arrest Hof van Beroep Antwerpen art 61 quater WSV
31 mei 2011 arrest Hof van Beroep Antwerpen art 88bis WSV
9 januari 2014 vals opgemaakt Bewijs van Bewoning door Yolanda Wouters gemeente Zonhoven
10 februari 2014 verzoekschrift aan Isabelle Mazzara Directie Bevolking Brussel
27 februari 2014 vonnis HA60.L1.19356-09 correctionele rechtbank Hasselt inzake Erik Verbeek en NCF
februari 2014 afgifte wederhoor bij Belang van Limburg onder politiedwang inzake Erik Verbeek en NCF
13 november 2013 uitnodiging Arbeidsrechtbank Erik Verbeek
3 februari 2014 Verzoek aan Vlaams Media Minister Ingrid Lieten i.v.m. fout krantenartikel
25 januari 2014 deskundigenrapport chemische genocide aan NCF
1 januari 2014: Brief Wooncentrale te Hasselt aan Ad van Rooij
13 januari 2014: Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant in zaaknummer SHE 13 - 3985
11 december 2013 Cassatie in beroep bij de Hoge Raad tegen Waterschap de Dommel
3 januari 2014 brief op bezwaarschrift Dienstenbelasting gemeente Zonhoven
23 december 2013 bezwaarschrift Dienstenbelasting Gezinnen gemeente Zonhoven
19 december 2013: Beschikking kort geding SNS-bank rechtbank Hasselt
28 oktober 2013: Aanslagbiljet Dienstenbelasting Gezinnen gemeente Zonhoven
20 december 2013: Deskundigenadvies Vrije basisschool Sint-Martinus te Hasselt
20 december 2013: Ontvangst deskundigenadvies Vrije basisschool Sint-Martinus te Hasselt
13 december 2013: Grieven in hogerberoep aan de Arbeidsrechtbank te Hasselt
12 december 2013 valselijk opgemaakte brief van schoolbestuur Sint Martinusschool te Hasselt aan ouders
4 december 2013: Verzoekschrift rechter A.H.L. Roosmale Nepheu Rechtbank-Oost-Brabant
4 december 2013: Beroepschrift Raad van State bestemming 't Achterom 5-5a
5 december 2013: Ontvangstbewijs beroepschrift Raad van State bestemming 't Achterom 5-5a
5 december 2013: Ontvangstbewijs verzoekschrift rechter A.H.L. Roosmale Nepheu Rechtbank-Oost-Brabant
6 december 2013: Reactie minister Plasterk m.b.t. de klacht tegen gemeente Sint-Oedenrode
5 december 2013: Productie 70 -72 beroepschrift Raad van State bestemming 't Achterom 5-5A
29 november 2013 aangifte (met links) van den Biggelaar e.d. Landelijk parket
22 april 2002 verzoekschrift aan Minister Annemarie Jorritsma van Economische Zaken
3 december 2013 ontvangstbevestiging aangifte van den Biggelaar e.d. Landelijk parket
3 mei 2013: Aangetekende brief aan Pim Fortuyn
29 november 2013 Strafaangifte aan mr. G.W. van der Burg Landelijk Parket
29 november 2013: Productie 1 bij Strafaangifte aan mr. G.W. van der Burg Landelijk Parket
29 november 2013: Productie 2 - 20 bij Strafaangifte aan mr. G.W. van der Burg Landelijk Parket
29 november 2013: Productie 21 - 35 bij Strafaangifte aan mr. G.W. van der Burg Landelijk Parket
29 november 2013: Productie 36 - 50 bij Strafaangifte aan mr. G.W. van der Burg Landelijk Parket
29 november 2013: Productie 51 - 55 bij Strafaangifte aan mr. G.W. van der Burg Landelijk Parket
29 november 2013: Productie 56 - 69 bij Strafaangifte aan mr. G.W. van der Burg Landelijk Parket
19 november 2013: Beslissing Schoolbestuur Katholiek Basisonderwijs Hasselt
21 november 2013: Pleitnotitie kort tegen geding SNS bank bij rechtbank Eerste Aanleg te Hasselt
21 november 2013: Betekening gerechtsdeurwaarder Frank Jennen Hasselt
20 november 2013: Productie 45 kortgeding rechtbank Eerste Aanleg Hasselt
20 november 2013: Productie 47 kortgeding rechtbank Eerste Aanleg Hasselt
20 november 2013: Productie 48 kortgeding rechtbank Eerste Aanleg Hasselt
20 november 2013: Productie 49 kortgeding rechtbank Eerste Aanleg Hasselt
21 november 2013: Getekende Pleitnotitie kortgeding rechtbank Eerste Aanleg Hasselt
20 november 2013: Navolgende stukken aan SNS bank inzake kortgeding rechtbank Eerste Aanleg te Hasselt
20 november 2013 Productie 41 kortgeding rechtbank Eerste Aanleg Hasselt
20 november 2013 Productie 42 kortgeding rechtbank Eerste Aanleg Hasselt
20 november 2013 Productie 43 kortgeding rechtbank Eerste Aanleg Hasselt
20 november 2013 Productie 44 kortgeding rechtbank Eerste Aanleg Hasselt
20 november 2013: Nadere stukken kort geding tegen SNS Bank rechtbank te Hasselt
19 november 2013: Navolgende stukken aan SNS bank inzake kortgeding rechtbank Eerste Aanleg te Hasselt
19 november 2013 nadere stukken kort geding tegen SNS Bank rechtbank te Hasselt
7 november 2013 navolgende stukken strafklacht onderzoeksrechter rechtbank te Hasselt
14 november 2013 dagvaarding Janssens & Janssens Van Den Biggelaar
9 januari 2013 Achmea rechtsbijstand Van den Biggelaar
5 maart 2013 reactie op brief Achmea Rechtsbijstand inzake Van Den Biggelaar
11 november 2013 Beklag kenmerk K13 0624 Gerechtshof Den Bosch inzake SNS bank
6 november 2013: Beklag art 12 Rv SNS bank Gerechtshof 's-Hertogenbosch
6 november 2013: Productie 32 beklag Gerechtshof 's-Hertogenbosch
6 november 2013: Productie 33 beklag Gerechtshof 's-Hertogenbosch
6 november 2013: Productie 34 beklag Gerechtshof 's-Hertogenbosch
6 november 2013: Productie 35 beklag Gerechtshof 's-Hertogenbosch
6 november 2013: Productie 36 beklag Gerechtshof 's-Hertogenbosch
6 november 2013: Productie 37 beklag Gerechtshof 's-Hertogenbosch
6 november 2013: Productie 38 beklag Gerechtshof 's-Hertogenbosch
6 november 2013: Productie 39 beklag Gerechtshof 's-Hertogenbosch
6 november 2013: Productie 40 beklag Gerechtshof 's-Hertogenbosch
6 november 2013: Getekend beklag Gerechtshof 's-Hertogenbosch
6 november 2013: Ontvangstbevestiging beklag Gerechtshof 's-Hertogenbosch
4 november 2013 beroepschrift tegen besluit d.d. 8 augustus 2013 tegen besluit Tony Coonen De Voorzorg
27 april 2011 proces-verbaal HA.59.F1.002931 10 van Bart Ceysens
27 april 2011 proces-verbaal HA.59.F1.002931 10 van Bart Ceysens
23 september 2013 brief aan advocaat Christophe Bielen Hasselt
20 september 2013 strafklacht burgerlijke partijstelling Verbeek Erik
16 september 2013 brief van korpschef Philip Pirard aan Verbeek Erik
8 april 2013 arrest Arbeidshof te Gent inzake Verbeek Erik en NVSM
26 februari 2010 vordering van Ann Durwael aan Verbeek Erik
14 oktober 2013 brieven Minister Joelle Milquet aan Verbeek Erik en Hilde Claes
14 oktober 2013 brieven Minister Joelle Milquet aan Verbeek Erik en Hilde Claes
26 april 2012 brief aan Hilde Claes van A.M.L. van Rooij
2 december 2011 brief van Tony Coonen aan Verbeek Erik
4 november 2013 ontvangstbewijs beroepschrift van Verbeek Erik bij Arbeidsrechtbank van Hasselt
14 oktober 2013 betekening ontruiming Jongejan Wisseborn J.E.M. van Nunen in Sint-Oedenrode
29 oktober 2013 Nadere Stukken beroepschrift GBA rechtbank Den Bosch
30 oktober 2013 Ontvangstbevestiging Nadere Stukken beroepschrift GBA rechtbank Den Bosch
28 oktober 2013 verzetschrift tegen de uitspraak Raad van State inzake Van Gorkum
30 oktober 2013: Ontvangstbevestiging verzetschrift tegen de uitspraak Raad van State inzake Van Gorkum
28 oktober 2013 betekening kort geding tegen SNS Bank bij rechtbank Hasselt
29 oktober 2013: bijbehorende productie 32
28 oktober 2013 bijbehorende productie 33
25 oktober 2013: Ontvangstbevestiging Nadere Stukken verzetschrift Janssen en Janssen
24 oktober 2013: Ontvangstbevestiging sommatie aan gerechtsdeurwaarder Daniel Palet te Hasselt
22 oktober 2013: Sommatie aan Advocaat R.L. Ubels Van Benthem & Keulen
24 oktober 2013: Ontvangstbevestiging sommatie aan Advocaat R.L. Ubels Van Benthem & Keulen
23 oktober 2013: Sommatie aan gerechtsdeurwaarder Daniel Palet te Hasselt
23 oktober 2013: Sommatie aan gerechtsdeurwaarder E. van der Ploeg te Groningen
24 oktober 2013: Ontvangstbevestiging sommatie aan gerechtsdeurwaarder E. van der Ploeg te Groningen
23 oktober 2013: Sommatie aan mw. C.A.P.M. Ruijters-Snoeijs rechtbank Oost-Brabant
24 oktober 2013: Ontvangstbevestiging sommatie aan mw. C.A.P.M. Ruijters-Snoeijs rechtbank Oost-Brabant
22 oktober 2013: Bijbehorende producties A tot en met K
23 oktober 2013: Bijbehorende productie L
17 oktober 2013: Verzetschrift aan president Wiertz-Wezenbeek Rechtbank Oost-Brabant
17 oktober 2013: De 31 producties behorend bij verzetschrift Rechtbank Oost-Brabant
17 oktober 2013: Strafaangifte SNS Bank NV etc. bij mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen
17 oktober 2013: Ontvangst Strafaangifte SNS Bank NV etc. bij mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen
17 oktober 2013: Ontvangst verzetschrift aan president Wiertz-Wezenbeek Rechtbank Oost-Brabant
14 oktober 2013: Brieven Belgisch Minister Joelle Milquet
15 oktober 2013: Sommatie gerechtsdeurwaarder Daniel Palet te Hasselt
15 oktober 2013: Ontvangstbewijs sommatie gerechtsdeurwaarder Daniel Palet te Hasselt
15 oktober 2013: Sommatie gerechtsdeurwaarder Erik van der Ploeg Harderwijk
15 oktober 2013: Ontvangstbewijs sommatie gerechtsdeurwaarder Erik van der Ploeg Harderwijk
15 oktober 2013: Sommatie directeur D.J. Okhuijsen SNS Bank NV
15 oktober 2013: Ontvangstbewijs sommatie directeur D.J. Okhuijsen SNS Bank NV
15 oktober 2013: Bijbehorend 18-tal producties bij sommatie
5 oktober 2013: Sommatiebrief aan Gebr. Peters te Sint-Oedenrode
16 augustus 2013: Bomenrapport van Gebr. Peters Sint-Oedenrode
5 september 2013: Sommatie intrekking kortgeding SNS-bank aan raad van bestuur SNS-bank
5 september 2013: Sommatie intrekking kortgeding SNS-bank aan Staat der Nederlanden
28 september 2013: E-mail sommatie intrekking kortgeding SNS-bank aan Van Benthem & Keulen NV
4 september 2013: Sommatie intrekking kortgeding SNS-bank aan Van Benthem & Keulen NV
11 september 2013 ontvangstbevestiging bezwaarschrift Frans Weekes tegen besluit belastingdienst
15 oktober 2012: Getuigschrift van woonst A.M.L. van Rooij in Zonhoven
12 november 2012: Uittreksel A.M.L. van Rooij uit het GBA van Sint-Oedenrode
14 mei 2013 besluit belastingdienst Apeldoorn
12 april 2013 derdebeslag Van Hoek Belastingdienst
30 mei 2013: Klacht aan de directie van de belastingdienst inzake Van Hoek
31 juli 2013: Besluit Staatssecretaris Financien inzake Van Hoek
5 september 2013 ontvangstbevestiging sommatie intrekking kort geding SNS-bank aan Van Benthem & Keulen N.V.
6 september 2013: Ontvangstbevestiging sommatie intrekking kort geding SNS-bank aan raad van bestuur SNS-bank.
4 september 2013 ontvangstbevestiging nadere motoivering beroepschrift tegen besluit GBA van gemeente Sint-Oedenrode
5 september 2013 ontvangstbevestiging sommatie intrekking kort geding SNS-bank aan president rechtbank Oost-Brabant
6 september 2013 ontvangstbevestiging sommatie SNS aan Minister Dijsselbloem
11 september 2013 ontvangstbevestiging sommatie intrekking kort geding Van Hoek aan mr. S.A. Wensing
11 september 2013 ontvangstbevestiging NS beroep M. van den Heuvel College van beroep Bedrijfsleven
2 augustus 2013: Sommatiebrief aan advocaat G.B.J.M. Janssens inzake van den Biggelaar
4 september 2013: Brief advocaat G. Janssen van Van den Biggelaar.
28 augustus 2013: Emailbericht aan prof R. Vonk over schaliegas
30-augustus 2013: Adresonderzoeksprotocol van het GBA in Sint-Oedenrode
26 augustus 2013 klacht Verbeek Erik tegen gerechtsdeurwaarder Jan Beelen bij syndicus-Voorzitter Leo Daenen te Hasselt
26 augustus 2013 klacht Verbeek Erik tegen gerechtsdeurwaarder Jan Beelen bij syndicus-Voorzitter Leo Daenen te Hasselt
25 augustus 2013: Per e-mail verzonden klacht tegen gerechtsdeurwaarder Jan Beelen aan syndicus-voorzitter Leo Daenen
25 augustus 2013: Klacht tegen gerechtsdeurwaarder Jan Beelen bij syndicus-voorzitter Leo Daenen
11 december 2009: Zwendel verdovende middelen PV nr. HA.60.L1.019356-2009 Laurens Luyks HAZODI
22 augustus 2013: Getuigenverklaring Erik Verbeek in PV nr HA.25.L1.015663-2013 HAZODI
22 augustus 2013: Strafklacht A.M.L. van Rooij in PV nr HA.25.L1.015663-2013 HAZODI
22 augustus 2013: Strafklacht J.E.M. van Nunen in PV nr HA.25.L1.015663-2013 HAZODI
22 augustus 2013: Getuigenverklaring Verbeek Erik in PV nr. HA.25.L1.015663-2013 HAZODI
23 augustus 2013: Getuigschrift van woonst met historiek van Verbeek Erik gemeente Hasselt
16 augustus 2013: Brief klacht rechter P.M. Knaapen Van Hoek c.s
20 augustus 2013: Valse betekening akte aan A.M.L. van Rooij van afgifte Gerechtsdeurwaarder Jan Beelen
20 augustus 2013: Valse betekening akte aan J.E.M. van Nunen van afgifte Gerechtsdeurwaarder Jan Beelen
17 december 2011: Valse betekening aan Ingrid Simons van gerechtsdeurwaarder Jan Beelen
7 november 2012: Uittreksel burgerlijke stand Erik Verbeek gemeente Hasselt
20 augustus 2013: Foto anonieme politiebeambten HAZODI inzake valselijke betekening gerechtsdeurwaarder Jan Beelen
12 asugustus 2013: Valselijk opgemaakt arrest nr. 108.203 dienst Vreemdelingen Zaken
6 augustus 2013: Valselijke terugvordering Tony Coonen De Voorzorg aan Verbeek Erik
19 augustus 2013: PV nr HA.45.L1.015381-2013 politie HAZODI tegen Gerechtsdeurwaarder Jan Beelen
12 juni 2013: Strafklacht met burgelijke partijstelling van A.M.L. van Rooij bij rechtbank Eerste Aanleg Hasselt
13 augustus 2013: Aanvullende klacht bij president v/d rechtbank Oost-Brabant tegen mr. P.M. Knaapen
21 juli 2013: Klacht tegen burgemeester Johny De Raeve bij minister Binnenlandse Zaken
16 juli 2013: Sommatie tot intrekking valselijk opgemaakte beslissing OCMW-Zonhoven
6 juli 2013: Nadere motivering beroepschrift tegen het Waterschap De Dommel
5 juli 2013: Brief aan het gerechtshof 's-Hertogebosch op klacht tegen M. Groothuizen
4 juli 2013: Ontvangstbevestiging bezwaarschrift aanslag landinrichtingsrente ruilverkaveling
1 juli 2013: Besluit van het bijzonder Comité OCMW te Zonhoven
26 april 2013: Besluit van het Waterschap De Dommel en de aanslag zuiveringsheffing
1 juli 2013 bezwaarschrift aanslag landinrichtingsrente ruilverkaveling
28 juni 2013 klacht tegen M. Groothuizen bij president Gerechtshof Den Bosch
13-juni-2013-onrechtmatig-boetevonnis-cjib-van-den-heuvel
7 februari 2013 oproeping Van den Heuvel, Parket Oost Brabant.
4 april 2013 ontvangstbevestiging verzoek parket van den Heuvel
27-juni-2013-nadere-stukken-hoorzitting-aansluiting-bij-mutaliteit-ocmw-zonhoven
6-mei-2013-aangifte-van-aml-van-rooij-in-de-personenbelasting-2012-in-belgie
13 juni 2013 verzoek aansluiting mutualiteit OCMW Zonhoven
30 mei 2013 uitnodiging terechtzitting Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 18 juni 2013
6 juni 2013 brief van burgemeester De Raeve en Mw. Hulsmans Zonhoven
12 juni 2013 verzoek om uitstel dienst Vreemdelingen Zaken
14 juni 2013 bezwaar belastingdienst te Hasselt
14 juni 2013 brief van hoofdgriffier C. DE COOMAN Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
14 juni 2013 sommatie tot verstrekken van een beschikking van voorzitter A. DE SMET
15 juni 2013 klacht tegen Advocaat Edda Matterne bij stafhouder in Brussel.
16 juni 2013 klacht tegen burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven.
16 juni 2013 klacht tegen Ellen de Wolf en C. De Cooman bij federale ombudsman


Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

10 juni 2013: Verzoek tot naleving afgelegde ambtseed aan Turtelboom en De Gucht
8 juni 2013: New World Order met als leiders Jan Peter Balkenende en Peter Maas feitelijk bewezen
5 juni 2013: Aanvullend verzoekschrift aan het landelijk partijbestuur Open VLD in Belgie
2 juni 2013: Sommatie tot verstrekken E-kaart aan minister Turtelboom en staatssecretaris De Bock
3 april 2013: Nota met opmerkingen van advocaat mr. Edda Matterne namens de Belgische Staat
29 mei 2013: Uitspraak over het Natuurbeheersplan van de Raad van State
19 maart 2012: Brief van de minister van Justitie van Belgie aan het EKC
3 maart 2011: Brief van het federaal Parket in België aan het EKC
17 mei 2013: Verzoekschrift aan de voorzitter VLD-jongeren te Zonhoven
26 mei 2013: Sommatie per e-mail aan Ellen De Wolf van Vreemdelingenzaken
29 mei 2013: Ontvangstbevestiging van de klacht aan president Philippart Gerechtshof 's-Hertogenbosch
29 mei 2013: Ontvangstbevestiging van het hoger beroep inzake WOZ-2012 van Gerechtshof 's-Hertogenbosch
29 mei 2013: Ontvangstbevestiging nadere stukken voor raadsheer Gladpootjes, Gerechtshof 's-Hertogenbosch
22 mei 2013: Ontvangstbevestiging van rechter Knaapen
13 mei 2013: Brief van de belastingdienst aan deurwaarderskantoor Groenewegen
16 mei 2013: Brief van deurwaarderskantoor Groenewegen aan A.M.L. van Rooij
12 april 2013: Betekening van de beslaglegging door deurwaarderskantoor Groenewegen aan de belastingdienst
13 juni 2012: Beslissing op het bezwaar aan de gemeente inzake WOZ-belasting van het jaar 2012
15 juli 2012: Vonnis van de rechtbank verstuurd aan de Belastingdienst Noord


Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

26 mei 2013 nadere stukken Hoger Beroep WOZ beschikking 2008 tot 2010 Gerechtshof 's-Hertogenbosch
25 mei 2013: Klacht aan president Gerechtshof 's-Hertogenbosch, Hoger Beroep WOZ beschikking 2008 tot 2010
11 maart 2013: Nadere stukken inzake WOZ-belasting 2012 aan de Rechtbank Oost-Brabant
1 januari 2013: Brief inzake WOZ-2012 van Thomassen van de gemeente Sint-Oedenrode
16 augustus 2012: Hoger beroep bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch inzake WOZ-belasting 2008 tot 2011
3 december 2012: Het besluit van de gemeente Sint-Oedenrode
5 februari 2013: Besluit van de gemeente Sint-Oedenrode ambtshalve adreswijziging A.M.L. van Rooij
6 juli 2012: Uitspraak AWB 11-1633 WOZ van de rechtbank aan A. van Rooij, Achterom 9
6 juli 2012: Uitspraak AWB 11-1633 WOZ van de rechtbank aan A. van Rooij-van Nunen, Achterom 9a
6 juli 2012: Uitspraak AWB 11-1633 WOZ van de rechtbank J. van der Heijden, achterom 9
6 mei 2012: Ontvangstbevestiging nadere stukken WOZ van de rechtbank
13 februari 2013: Brief van rechtbank Oost-Brabant over de klacht tegen kantonrechter P.M. Knaapen
16 juni 2009: Sommatieverzoek aan directeur F. Kraakman van IAK verzekeringen BV
17 april 2013: Uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant inzakw WOZ 2012
17 april 2013: Voorbrief uitspraak rechtbank Oost-Brabant inzake WOZ 2012
18 december 2012: Beschikking Gerechtshof 's-Hertogenbosch van Van Hoek
19 april 2013: Uitnodiging voor de zitting in hoger beroep inzake WOZ bij Gerechtshof 's-Hertogenbosch
17 mei 2010: Aangetekende brief om asiel aan minister milquet, burgemeester Maas, president Snijders etc. BelgiŽ
20 december 2012: Brief met uitnodiging inzake WOZ 2012 van de Rechtbank Den Bosch
20 december 2012: Inzake WOZ 2012 van de gemeente aan A.M.L. van Rooij
20 december: Brief in 2012 inzake WOZ 2012 van de gemeente aan J.E.M. van Rooij-van Nunen
23 januari 2013: Brief van Ellen de Wolf aan de burgemeester van Zonhoven
26 april 2012 ontvangstbevestiging ns beroep woz rechtbank
20 mei 2013 Aanvullende klacht tegen rechter P.M. Knaapen rechtbank Oost Brabant bij de President Rechtbank.pdf
19 mei 2013: Verzoekschrift aan het landelijk partijbestuur Open VLD in België
16 mei 2013: E-mail aan de Raad van Bestuur, Karen Berg en Charlotte Insinger van de SNS-bank
5 maart 2013: Foute uitnodiging voor een zitting door kantonrechter P.M. Knaapen


Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

14 mei 2013: Pleitnotitie en verzetschrift Raad van State Natuurbeheerplan Camping en pensionstal Dommeldal
4 maart 2013: Verzetschrift Raad van State tegen Natuurbeheerplan 2012
9 april 2013: Uitnodiging zitting Raad van State van 17 mei 2013 Natuurbeheerplan 2012
19 april 2013: Koning Albert aanvulling op 31 januari 2013
8 mei 2013 bezwaarschift op de weigering om te beschikken van een besluit 31-10-11 v/h schepencollege Zonhoven
6 mei 2013: Besluit op het WOB-verzoek aan de gemeente Zonhoven
8 mei 2013: Ontvangstbevestiging van het bezwaarschrift tegen weigering te beschikken door Zonhoven
19 april 2013: Ontvangstbevestiging van de Belgische federale overheid
29 april 2013: Verzoekschrift aan Grondwettelijk Hof om E-kaart na meer dan drie jaar verblijf in België
29 april 2013: Nadere stukken aan de Eerste Voorzitter bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
22 april 2013: Brief van NCF en EKC aan Belgische grondwettelijk Hof
22 april 2013: Brief van NCF en EKC aan Verenigde Naties in België
22 maart 2006: Principe uitspraak Camping en Pensionstal Dommeldal van Bureau Praedium
23 april 2013: Ontvangstbevestiging verzoekschrift grondwettelijk Hof
25 juli 2007: Brief van BbW van Sint-Oedenrode op 14 vragen aan wethouder H van den Berk
22 april 2013: Ontvangstbevestiging avn het verzoekschrift aan de Verenigde-Naties
16 april 2013: Beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en beroep van de fam. Van Rooij
28 februari 2013: Aanslagbiljet van de gemeentelijke WOZ-belastingen van Sint-Oedenrode
14 januari 2013 getuigschrift van de woonst van J.E.M. van Rooij-van Nunen te Zonhoven
11 januari 2013: Brief van R.J.P.J. Veen van de SNS-bank aan Camping Dommeldal
1 januari 2012: Organogram van de gemeente Sint-Oedenrode
16 juli 2007: Gedane Melding vlgs. Art 8.19 Wm van Camping en Pensionstal Dommeldal bij Sint-Oedenrode
20 juli 2007: Gedane Melding vlgs. Art 8.19 Wm van Camping en Pensionstal Dommeldal bij Sint-Oedenrode
16 maart 2006: Aanvullende aanbieding van Bureau Praedium
10 december 2004: Legesbrief bouwvergunning A.M.L. van Rooij
28 april 2013: Brief met schadeaansprakelijkstelling aan Cees van Rossum
28 april 2013: Nadere stukken GBA op het bezwaarschrift d.d. 10 maart 2013 van A.M.L. van Rooij
24 april 2013 verzoekschrift van J.E.M. Van Rooij van Nunen aan Staatssecretaris Maggie De Block
3 april 2013: Nota met opmerkingen Belgische Staat m.b.t. asiel-beroep
8 april 2013: Bijzondere verblijfsdocument voor A.M.L. van Rooij in Zonhoven
17 april 2013: SNS-bank en de -beslaglegging door deurwaarder Van Hoek
19 april 2013: Betekening door Jan Belen van Hoek
22 april 2013: WOB-verzoek m.b.t. asielaanvraag aan het College van Zonhoven
24 april 2013: Bewijs van de aangetekende verzending aan staatsecretaris De Block
23 januari 2013: Beslissing van staatsecretaris De Block m.b.t. de asielaanvraag van de fam. van Rooij
25 februari 2013: Beroepschrift m.b.t. de asielaanvraag van Ad en Annelies van Rooij
22 april 2013: Ingeschreven WOB-verzoek aan de gemeente Zonhoven
1 januari 2013: Factuur van de Wooncentrale te Hasselt
7 november 2011: Besluit gemeente Zonhoven met afwijzing inschrijvingbevolkingsregister
4 december 1993: Diploma HTS en KIHO en Europese erkenning
8 april 2013 ontvangstbevestiging verzoekschrift Erik Verbeek aan correctionele rechtbank te Hasselt
8 april 2013 ontvangstbevestiging verzoekschrift Erik Verbeek aan correctionele rechtbank te Hasselt
8 april 2013 ontvangstbevestiging verzoekschrift Erik Verbeek aan correctionele rechtbank te Hasselt
8 april 2013 ontvangstbevestiging verzoekschrift Erik Verbeek aan correctionele rechtbank te Hasselt
8 april 2013 ontvangstbevestiging verzoekschrift van Erik Verbeek aan procureur des Konings Hasselt
8 april 2013 verzoekschrift NCF aan procureur des Konings Hasselt
8 april 2013 ontvangstbevestiging verzoekschrift NCF aan procureur des Konings Hasselt
8 april 2013 verzoekschrift NCF aan correctionele rechtbank te Hasselt
8 april 2013 ontvangstbevestiging verzoekschrift NCF aan correctionele rechtbank te Hasselt


Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

26 februari 2013 verzetschrift Raad van State Camping en pensionstal Dommeldal
7 maart 2013 brief van Raad van State op verzetschrift.
25 maart 2013 reactie op brief d.d. 7 maart 2013 inzake Verzetschrift Raad van State
26 maart 2013 hoger beroep van Gorkum inrit
30 maart 2013: Bezwaarschrift valse WOZ-aanslag 2013 van de gemeente Sint-Oedenrode
25 maart 2013: Sommatie n.a.v. het exploot aan gerechtsdeurwaarder Jan Beelen te Hasselt
26 februari 2010 De Groenen in Sint Oederode en Heusden uitnodiging voor het debat
14 maart 2013: Reactie op uitschrijving polis bij de administratie van de zorg bij IAK verzekeringen
13 november 2012: E-mail aan C. Kooistra bij deurwaarderskantoor Groenewegen te Assen
10 november 2013: Sommatie aan S.A. Wensing inzake deurwaarderskantoor Van Hoek te Assen
12 november 2012: Het betekende exploot van deurwaarder Groenewegen aan A.M.L. van Rooij
13 juli 2012: Dagvaarding in kortgeding van gerechtsdeurwaarder Van Hoek te assen
26 juli 2012: Betekend exploot van gerechtsdeurwaarder van Hoek
12 november 2012: Betekend exploot van gerechtsdeurwaarder Groenewegen J.E.M van Rooij-van Nunen
15 maart 2013: Betekening van gerechtsdeurwaarder Jan Beelen van Hoek deurwaarderskantoor
10 oktober 2013: Brief van de SNS-bank aan EKC


Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

14 januari 2013: Inschrijving bij de gemeente Zonhoven in België van J.E.M. van Rooij-van Nunen
24 februari 2013: Sommatie tot intrekking van valselijk opgemaakt vonnis met schade-eis
26 mei 2010: Aangetekende om asiel aan Minister Milquet, Raad van State Nederland en België
19 februari 2013: Brief van de Sociale Verzekeringsbank aan A.M.L. van Rooij
17 mei 2010: aangetekende aan Minister Milquet, gem. St-Oedenrode, rechtbank Den Bosch en Raad-van-state
18 februari 2013: Brief van IAK Verzekeringen BV aan A.M.L. van Rooij
17 april 2008: Brief van Achmea Rechtsbijstand
14 januari 2013: Inschrijving bij de gemeente Zonhoven in België van J.E.M. van Rooij-van Nunen
6 februari 2013: Brief van P.M. Knaapen aan J.E.M. van Rooij
6 februari 2013: Brief van P.M. Knaapen aan president Wiertz-Wezenbeek bij de rechtbank Den Bosch
13 februari 2013: Klachtbrief van de president van de rechtbank Van Den Bosch aan J.E.M. van Rooij
26 april 2009: Proces-verbaal van aangifte tegen Robert van den Biggelaar
24 september 2009: Proces-verbaal tegen dhr. Wim Dortu
4 mei 2009: Reactie op de conclusie van P.M. Knaapen bij de kantonrechtbank Eindhoven
16 juli 2009: Vonnis van P.M. Knaap en en de kantonrechtbank Eindhoven
25 mei 2009: Pleidooi voor P.M. Knaapen voor kantonrechtbank Eindhoven
25 mei 2009: Proces-verbaal van P.M. Knaapen bij het Kantonrechtbank Eindhoven
11 augustus 2010: Brief van Achmea Vitale aan A.M.L. van Rooij
7 februari 2008: Achmea Arbo Probleemanalyse over A.M.L. van Rooij
1 april 2008: Brief aan IAK-verzekeringen BV


Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

29 januari 2013: Sommatie tot intrekking van valselijk opgemaakt vonnis met schade-eis.
13 februari 2013 2e verzoek om gesprek Piet Hein Donner
17 februari 2013 beroepschrift aan Peter Glas Waterschap De Dommel
8 januari 2013 brief Van Hoek rechtbank Eindhoven
10 januari 2013: Van Hoek Rechtbank Eindhoven
14 december 2012: Brief Van Hoek aan de rechtbank Eindhoven
21 december 2010: huurovereenkomst Ad van Rooij
7 februari 2013 reactie e-mail dagelijks bestuur waterschap De Dommel
13 februari 2013 2e verzoek om gesprek Piet Hein Donner
1 februari 2013: Erik 't Ven van de dienst vreemdelingenzaken
1 februari 2013: Ontvangstbevestiging van het verzoekschrift aan de federale overheid
30 januari 2013 brief Rechtbank Oost-Brabant Van Hoek
31 januari 2013 Inspectie in gebreke stelling Ingrid Simons
28 januari 2013 brief Kamer van Gerechtsdeurwaarders
26 oktober 2009 brief van PHR aan Minister Donner SZW
25 januari 2013 brief AKD aan A.M.L. van Rooij
7 april 2008 brief Philips Patrick Wertelaers
9 mei 2009 brief aan Philips Lidy Prikken
12 mei 2009 brief van UWV over WIA-uitkering aan Van Rooij Holding B.V.
16 juni 2009 sommatieverzoek IAK Verzekeringen
19 juni 2009 e-mail van Hans Dijkman Philips over WIA
3 augustus 2009 sommatieverzoek Minister van S.Z.W. de heer J.P.H. Donner
2 december 2008 Beknopte Probleemanalyse Ferry Rondeel
14 december 2009 brief van UWV inzake WIA aan van Rooij Holding B.V.
28 december 2009 sommatieverzoek aan J.C.A. Alfrink Philips


Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

31 januari 2013: Verzoekschrift aan de Belgische Federale Overheid over Groot België
24 januari 2013: Deel van het boek "Alarm u wordt vergiftigd van Ine Veen"
22 januari 2013: Verzendbewijs van B-post met verzet tegen de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam
18 januari 2013: Brief van de Tweede Kamer over sluiting van alle houtimpregneerbedrijven
6 december 2012: Proces-Verbaal nr. 007961-2012 van de Federale Politie te Hasselt
9 januari 2013: Beschikking van de Kamer van Gerechtsdeurwaarders
21 januari 2013: Verzet tegen de beslissing van gerechtsdeurwaarder Janssen & Janssen
30 januari 2012: Brief aan gerechtsdeurwaarderskantoor Janssen & Janssen c.s.
3 november 2012: Klacht tegen Janssen & Janssen Gerechtsdeurwaarders
7 november 2012: Behandeling van de klacht tegen deurwaaderskantoot Janssen & Janssen
20 november 2010: Wraking van de wrakingsrechters Spelt en Winfield
27 oktober 2010: Nadere motivering en bezwaarschrift m.b.t. de WOZ-beschikkingen d.d. 4-augustus-2010
9 januari 2013: Over Aachmea en Rechtsbijstand m.b.t. Van den Biggelaar
10 januari 2013: Brief aaan B&W over het GBA in Sint-Oedenrode
2 januari 2013: Bewijs van ontvangst van aanbieding verzoekschrift aan de gemeente Sint-Oederode
10 januari 2013: Verzoekschrift aan het Arbeidshof te Gent
10 januari 2013: Nadere stukken voor het Arbeidshof te Gent
27 december 2012: Verzoekschrift aan het Gerecht van Eerste Aanleg te Hasselt
27 december 2012: Verzoekschrift aan de Procureur-generaal van het Parket te Antwerpen
2 januari 2013: Uitschrijven persoonsregister Sint-Oedenrode
2 januari 2013: Pleitnotitie- voor het Hof van Beroep te Antwerpen
4 januari 201: Pleitnotitie voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt
3 december 2012: Dagvaarding voor het Hof van Beroep te Antwerpen op 2 januari 2013
7 december 2012: Uitnodiging voor de terechtzitting in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt

Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

27 december 2012: Verzoek aan het Hof van Beroep te Antwerpen
27-december-2012-verzoek-bijkomende-onderzoekshandelingen-verbeek-gerecht-eertste-aanleg-hasselt
23 december 2012: Brief va het CJIB nr. 1507 aan A.M.L. van Rooij
23 december 2012: Brief nr. 6969 van het CJIB aan A.M.L. van Rooij
00 december 2012: Brief van het CVZ nr-836 aan A.M.L. van Rooij
00 december 2012: Brief nr-598 van CVZ aa. A.M.L. van Rooij
17 december 2012: Hoger beroep Arbeidshof Gent, 9 ordners-uit-dossier verdwenen waaronder de conclusies
21 december 2012: No Cancer Foundation: Pleitnotitie d.d. 21 december 2012 (OCMW) arbeidsrechtbank te Hasselt
21 december 2012: Ontvangstbevestiging Federaal Parket in België aanvullende genocide-strafklacht
15 december 2012: Brief aan de Milieucommisie van de Tweede Kamer der Staten Generaal
25 oktober 2012: Sommatiebrief aan Hans Dijkman van Philips Nederland BV
9 december 2012: Sommatie aan het Gerechtshof in Den Haag
2 november 2012: Verzoek tot uitstel van verhoor politierechter m.b.t. Dommeldal
17 november 2012: Sommatie met ontvangstbevestiging aan B&W van de gemeengte Sint-Oedenrode
10 november 2012: Artikel over de geschiedenis van Nazi-Nederland van het NCF
15 oktober 2012: Sommatie voor de terugbetaling van de premie zorgverzekering
15 oktober 2012: Ontvangstbevestiging van de sommatie van Janssen & Janssen
25 oktober 2012: Getekende sommatiebrief van Hans Dijkman van Philips Nederland NV
28 september 2012: Memorie met verantwoording van het Grondwettelijk Hof van België
11-mei-2012: Proces-verbaal: Ad van Rooij is per 1-1-2011 uitgeschreven uit Sint-Oedenrode
1 oktober 2012: Deurwaardersexploot van Bureau Janssen & Janssen
3 oktober 2012: Memorie met verantwoording aan het Grondwettelijk Hof in België
8 oktober 2012: Beste Rik, Deken van de Gemeente Tongeren in België
9 oktober 2012: Vlaamse Maatschappij voor Watervooriening met "Kraantjewater"
10 oktober 2012: Persbericht van No Cancer Foundation tegen SP
10 oktober 2012: Brief van de SNS-bank aan het Ecologisch Kennis Centrum BV
12 oktober 2012: Recatie en conclusie van repliek van de Rechtbank Eindhoven
15 oktober 2012: Sommatie voor de terugbetaling onverschuldigde zorgverzekeringspremie
15 oktober 2012: Aanvullende reactie en conclusie van repliek Bij Rechtbank Eindhoven
28 september 2012: Memorie met verantwoording Grondwettelijk Hof van België
10 oktober 2012: Verzoekschrift aan de voorzitter sp.a-bestuur district Hasselt
11-mei-2012-pv-ad-van-rooij-vanaf-2011-uitgeschreven-uit-sint-oedenrode
9-oktober-2012-vmw-kraantjewater
9-oktober 2012: Luc Asselman van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
3 oktober 2012 Memorie met verantwoording Grondwettelijk Hof België
27 september 2012: Brief aan de SCS-bank over hypotheekverhoging
23 september 2012 Verzoek aan de SNS-bank om een onmiddellijke hypotheekverhoging
9 juli 2012: Uitspraak AWB 11-1633 WOZ rechtbank t.a.v. A.M.L. van Rooij, 't Achterom 9a Sint-Oedenrode
19 september 2012 verzoek om voorlopige voorziening Raad van State
8 augustus 2012: Brief van dhr. Spaninks van het IAK-Verzekeringen
16 11 2011: Zorgpolis van het IAK van dhr. Kraakman
25 augustus 2012: CJIB Zorgverzekering
15 september 2012: NCF strafaangifte van Hek c.s. bij de federaal procureur.
13 juli 2012: Brief van het kantongerecht te Eindhoven
26 juli 2012: Exploot van de deurwaarder inzake Van Hoek
26 juli 2012: Dictum ven het foute kortgedingvonnis
20 augustus 2012: NCF ontvangst van de conclusie van het Grondwettelijk Hof
3 september 2012: Aantekenen aan het Grontwettelijk Hof
11 september 2012: Exploot 1 van de deurwaarder
11 september 2012: Ontvangstbevestiging van de Federaal Procureur
14 september 2012: NCF verzoek voorlopige voorziening RvS bestemmingsplan
14 september 2012: NCF herziene conclusie van antwoord rechtbank Eindhoven
10 september 2012: Aantekenen aan de Federaal Procureur
28 augustus 2012: De rondzendbrief aan Van Hoek Kneepkens
28 september 2010: Arrestatiebevel tegen Ad van Rooij
29 augustus 2012: reactie op brief d.d. 23 augustus 2012 Rechtbank Eindhoven


Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

9 september 2012 aangifte Spies en Europese Hof
10 september 2012: Verzendbewijs Federaal procureur
30 augsutus 2012: Brief Europees gerecht E. Couelon
31 augustus 2012: Brief minister Spies
4 september 2012: Persbericht met uitnodiging pers en lijsttrekkersbijeenkomst in het Leeuwke, Nijsel
2 september 2012 Memorie met verantwoording Grondwettelijk Hof Belgie
20 augustus 2012: Conclusies van het Grondwettelijk Hof vanwege No Cancer Foundation
20 augustus 2012: Conclusies van het Grondwettelijk Hof vanwege A.M.L. van Rooij
3 september 2012: Aantekenen van de Memorie van Grieven aan het Grondwettelijk Hof in Brussel
30 augustus 2012: Verzoekschrift Gerecht Eerste Aanleg Europa SOPN
30 augustus 2012: Ontvangstbevestiging van het verzoekschrift van het gerecht eerste aanleg europa SOPN
28 augustus 2012: herhaald verzoekschrift minister Binnenlandse zaken
28 augustus 2012: ontvangstbevestiging verzoekschrift Minister Spies
24 augustus-2012: Verzoek aan staatsraad Polak om navolging van de uitspraak van oud-minister Donner
22 augustus 2012: wraking wrakingskamer Bestemming.pdf
22 augustus 2012: ontvangstbevestiging Wraking wrakingskamer RvS
20 augustus 2012: voorbrief conclusies Grondwettelijk Hof


Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

19 augustus 2012: Wraking van staatsraad Mr. Van Sloten m.b.t. het bestemmingsplan
16 augustus 2012: Ontvangstbevestiging van het verzoekschrift aan minister Spies van Binnenlandse Zaken
7 augustus 2012: Uitnodiging voor een bespreking m.b.t. het bestemmingsplan
3 augustus 2012 rechtszaak rolnr. 5464 Grondwettelijk Hof Belgie.pdf
13 januari 2010: Instemming van Ad van Rooij als kandidaat voor De Groenen in Sint Oedenrode
14 januari 2010: Machtiging van De Groenen in Sint-Oedenrode
25 januari 2010: Brief aan burgemeester P. Maas over de campagne bij de verkiezingen
3 augustus 2012: Beroep van E. Verbeek bij de Arbeidsrechtbank te Hasselt
3 augustus 2012: Rechtszaak op rolnr. 5464 Grondwettelijk Hof België/
6 mei 2010: Asielverzoek van Ad van Rooij aan Joëlle Milquet, België
9 augustus 2012: Wraking van staatsraad W. Sorgdrager met dwangsom
31 juli 2012: Bezwaarschrift wegens ambtshalve herstel kortgeding bij rechtbank Den-Bosch
24-juli-2012: Brief aan federaal Procureur Johan Delmulle
31 juli 2012: Ontvangstbevestiging bezwaar ambtshalve herstel v/h kortgeding rechtbank Den-Bosch
5 juni 2012: Strafaangifte mb.t. Federaal procureur Johan Delmulle
1 augustus 2012: Beroep tegen OCMW Arbeidsrechtbank te Hasselt
31 juli 2012: Nadere motivering hoger beroep voor de Raad van State m.b.t. natuurbeheerplan


Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

29 juli 2012: Nadere stukken en e-mail van versie dwangsom aan de Raad van State">
26 juli 2012: Bijlage bij het verzoekschrift an het Grondwettelijk Hof in België
26 juli 2012: Het dictum over de fout in het vonnis van het kortgeding
26 juli 2012: Verzoek aan het Grondwettelijk Hof in België
26 juli 2012: Exploot van de deurwaarder inzake Van Hoek
27 juli 2012: Aanvulling op beklag vs deurwaarder F. van Hoek, mr. Wensing/Gerechtshof Den Bosch
27 juli 2012: Ontvangstbevestiging van de strafklacht van deurwaarder Wensing en van Hoek
25 juli 2012: Nadere stukken m.b.t. een dwangsom voor de Raad van State
26 juli 2012: Bewijs van het aantekenen beroep naar de Raad van State van Nederland
26 juni 2012: Brief over dwangsom van de gemeente Sint-Oedenrode tegen van den Heuvel
20 juli 2012: Beroep bij de Rechtbank WOZ-belastingen over 2012 A. van Rooij en J. van Rooij-van Nunen
21 juli 2012: Aanvulling van het beklag tegen F.M. van Hoek, Wening bij het gerechtshof Den Bosch
22 juli 2012: Verweer kortgeding tegen F.M. van Hoek, Wening bij de rechtbank Den Bosch
20 juli 2012: Bijlgage tabulatie 1 t/m 12 van het beroep inzake de WOZ van Sint-Oedenrode
20 juli 2012: ontvangstbevestiging van het beroep inzake de WOZ van de Rechtbank
20 juli 2012: Onvangstbevestiging van de brief m.b.t. de WOZ van de gemeente Sint-Oedenrode
21 juli 2012: Ontvangstbevestiging van het beklag van het Gerechtshof inzake F.M. Van Hoek
22 juli 2012: Bijlage tabulatie A t/m F inzake het kortgeding tegen F.M. van Hoek
22 juli 2012: Ontvangstbevestiging van het kortgeding van de Rechtbank inzake F.M. van Hoek


Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

6 juli 2012: Geldafpersende aanval van paardenadvocaat mr. S.A. Wensing op A.M.L. van Rooij
9 juli 2012: Afpersingsbrief van het EKC door advocaat mr. S.A. Wensing
2 juli 2012: Ontvangstbevestiging van aangifte tegen Van Hoek en Wensing
29 juni 2012: Philips sommatiebrief aan Tony Coonen
30 juni 2012: Strafaangifte tegen Van Hoek en Wensing


Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

27 juni 2012: Lasterbrieven aan R.M. Brockhus en daaraan gekoppeld ing. A.M.L. van Rooij
15 juni 2012: Verzoek om opschorting vredegerecht Verbeek Katrien
15 juni 2012: Brief aan Annick Boelen
17 juni 2012: Sommatiebrief aan Federale Gerechtelijk Politie Hasselt: Op de Locht
17 juni 2012: Sommatiebrief aan correctionele rechtbank Hasselt
18 juni 2012: Aangetekende brieven aan rechtbank en federale politie Hasselt
14 juni 2012: Beroepschrift m.b.t. het bestemmingsplan A.M.L. van Rooij
14 juni 2012: Verzoek aan vice-president van de Raad van State mr. J.P.H. Donner
14 juni 2012: Verzoekschrift aan de voorzitter van de Raad van State m.b.t. bestemmingsplan
13 juni 2012: Beroepschrift van Marjo van den Heuvel bij de Raad van State m.b.t. bestemmingsplan
5 juni 2012: Stafaangifte Federaal Procureur Johan Delmulle 05/06-2012
5 juni 2012: Strafaangifte tegen substituut H. Raski en onderzoeksrechter D. Jordens te Hasselt


Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

27 mel 2012: Brief aan Prinses Maxima
26 mel 2012: NM Beroep Marjo van den Heuvel CBB tegen KvK
24 mei 2012: Bezwaarschrift m.b.t de WOZ-aanslag voor 2012 van de gemeente Sint-Oederode
8 mei 2012: Verzoek om intrekking van het bevel tot dagvaarding
2 mei 2012: WOZ-nummer 11-1634-ggh-v79
2 mei 2012: WOZ-nummer 11-1635-ggh-v79
6 mei 2012: Ontvangstbevestiging-nadere stukken WOZ van de Rechtbank Den Bosch
6 mei 2012: Nadere Stukken voor Beroep bij de Rechtbank m.b.t. WOZ-belastingen
25 april 2012: Nadere stukken m.b.t. WOZ tegen de gemeente Sint-Oedenrode
25 april 2012: Nadere stukken WOZ-beroep bij de Rechtbank 11-1633-ggh-v79
26 april 2012: Ontvangstbevestiging nadere stukken m.b.t. WOZ van de Rechtbank Den Bosch
8 maart 2012: WOZ-nummer 11-1633-ggh-v79


Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

3 mei 2012: Nadere stukken voor het beroep bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven van Van Rooij
3 mei 2012: Nadere stukken voor het beroep bij de Rechtbank m.b.t. het Natuurbeheerplan Noord-Brabant
2 mei 2012: Sommatieverzoek om sluiting houtimpregneerbedrijven aan 150 Kamerleden en politieke partijen
24 april 2012: verzoekschrift aan J.P.H. Donner van de Raad van State
24 april 2012: NCF-bericht aan vice-voorzitter van de Raad van State, mr. J.P.H. Donner


Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

16 april 2012: Brief aan J. de Otter over het bestemmingsplan 2010
16 april 2012: Ontvangstbevestiging van Jan de Otter over het bestemmingsplan 2010
15 maart 2012: Vonnis van de Arbeidsrechtbank in Gent t.a.v. Erik Verbeek
scan.pdf
kr4.pdf
ncf-9.pdf
kr3.pdf


Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

27 maart 2012 Janssen en Janssen executieverkoop
30 januari 2012: Akte Xentari XW van het Parket in Tongeren
5 maart 2012: Sepot Xentari XW van het Parket in Tongeren
14 maart 2012: E-email van NCF aan Theo Nysten in Tongeren
29 januari 2012: Strafklacht tegen Maaseik bij het Parket in Tongeren
6 februari 2012: Aanvullende aangifte tegen Maaseik bij het Parket in Tongeren
30 maart 2012: Extra aanvullende aangifte tegen de gemeente Maaseik bij het parket in Tongeren


Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

6 maart 2012: Deskundigenrapport Xentari WG
28 februari 2012: Arrest Hof den Haag inzake Sociale Databank Nederland vs Kuijpers & Harff
Sommatie aan deurwaarder Jongejan-Wisseborn over executie gerechtskosten Sociale Databank Nederland
14 maart 2012 wraking wrakingskamer Den Bosch
14 maart 2012 Ontvanstbevestiging wrakingsverzoek wrakingskamer Den Bosch
15 maart 2012: Wraking van de wrakingskamer CBB Den Haag
15 maart 2012: Ontvangstbevestiging van de wraking van de wrakingskamer CBB in Den Haag
16 maart 2012: strafaangifte tegen de gemeente Sint-Oedenrode-over-WOZ.pdf
19 maart 2012: Brief aan Burgemeester en Wethouders van Nijmegen
20 maart 2012: Strafaangifte tegen Justitie, Philips, etc
20 maart 2012: Strafaangifte tegen M.J.M. van de Ven, etc.
20 maart 2012: Ontvangstbevestiging van de strafaangifte tegen Justitie, Philips, etc
21 maart 2012: Executoriaal beslag op goederen en inboedel door Janssen & Janssen
20 maart 2012: Brief aan M/J/M. van de Ven m.b.t. de WOZ
22 maart 2012: Het stelen van de auto door officier van justitie M. Groothuizen
22 maart 2012: Ontvangstbevestiging stelen van de auto door officier van Justitie M. Groothuizen


voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

27 januari 2012 antwoord ontwerpbestemmingsplan Sint-Oedenrode
5 februari: 2012 De Groenen maken bezwaar tegen het bestemmingsplan
2 februari 2012: Brief van het OM an mr. M. Groothuizen aan A.M.L. van Rooij
3 februari 2012: Brief van het OM an mr. M. Groothuizen aan A.M.L. van Rooij
21 februari 2012: Brief aan de wrakingskamer van het College Beroep voor het Bedrijfsleven te Den Haag
22 februari 2012: Ontvangstbevestiging van de wraking van het College Beroep voor het Bedrijfsleven te Den Haag
22 februari 2012: wraking van de wrakingskamer van het College Beroep voor het Bedrijfsleven te Den Haag
23 februari 2012: Brief aan officier van justitie M. Groothuizen
27 februari 2012: Strafaangifte tegen Janssen en Janssen bij M. Groothuizen
27 februari 2012: strafaangifte tegen de staat de Nederlanden bij het landelijk Parket Rotterdam
29 februari 2012: Verzoek tot het nemen van een besluit aan B&W van Nijmegen
29 februari 2012: De Groenen maken bezwaar tegen bestemmingsplan


Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

Verzoek aan alle Nederlandse rechters om de Philips advocaten A.W.J. Duynstee, A.A.B. Gaalman en
E. Pasman te helpen om Philips safety manager Ad van Rooij uit zijn 100% geestesziek zijn te helpen.
26 januari 2012 Wraking CBB rechter mr. C.J. Waterbolk
26-januari-2012: Ontvangstbevestiging onder faxnummer 3303-0001
24 januari 2012: Sommatie aan Gerechtshof Den Bosch
23 februari 2012: Tweede verzoek om uitstel van de zitting
23 januari 2011: Verzoekschrift aan de gemeenteraad van Sint-Oedenrode
20 januari 2012: Sollicitatie naar de functie van vice-president van de Raad van State
15 januari 2012: Strafaangifte van De Groenen bij de Officier van Justitie
Klokkenluider van Rooij solliciteert naar vacature Vice-president Raad van State
A.M.L. van Rooij solliciteert naar de vacature van Vice-president van de Raad van State Nederland
22 november 2011: De ontvangstbevestiging van de federale regering
21 november 2011: Verzoek aan de federale regering voor daging voor het grontwettelijk hof
29 juni 2011 Het beklag ingediend bij het Gerechtshof Den Bosch


Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

22 december 2011: Nader stukken voor de rechtbank te Gent van 5 januari 2012
25 december 2011: Bezwaar tegen B&W t.a.v. het besluit met dwangsom d.d. 17 november 2011
2 januari 2011: Verzoek aan mgr. André Léonard
4 januari 2012: Reactie op RMB-Milieucontrole
5 januari 2012: Pleidooi vao de Rechtbank in Gent


Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

19 december 2011: Reactie op de e-mail van Ruud Rietveld
15 december 2011: Nadere motivering van het beroep bij de rechtbank natuurbeheerplan Noord-Brabant
12 december 2011: Excuusbrief van het UWV aan ing. A.M.L. van Rooij
5 december 2011: Excuusbrief van het UWV aan EKC-holding
12 december 2011: Brief aan Hans Dijkman van Philips
13 december 2011: Brief aan Bert van Meurs van Philips
11 december 2011: Brief aan advocaat mr. Ellen Pasman
23 november 2011: Verslag over de milieuvergunning van Essers
27 januari 2010: Brief van Jack Buckens van Achmea Verzekeringen
28 december 2009: Brief aan Dries Duynstee van Philips Medical Systems BV
29 november 2011: De verkeersovertreding van Erik Verbeek
5 oktober 2007: Brief van Harry Mol van Achmea-Arbo
9 december 2011: Klacht aan de ombudsvrouw van het Virga Jesse ziekenhuis
11 oktober 2007: Brief aan Jan Oerlemans van Philips Medical Systems BV
13 januari 2010: Brief aan dhr. W. Bruystens van het UWV
15 augustus 2008: Het Philips van der Willigen-fonds
1 maart 2010: Brief aan evr. Dama Coenen van het UWV
21-juni-2010: Factuur van advocaat Ellen Pasman


Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

8 december 2011: Reactie aan de zorgverzekering IAK
23 november 2011: De laatste-aanmaning van het IAK
1 januari 2012: De zorgpolis van het IAK en contact met dhr. kraakman
30 november 2011: Reactie van Ad van Rooij naar de Ombudsman
30 november 2011: Reactie van Ad van Rooij naar Ivonne Bleeker van het UWV
1 december 2011: Ontvangstbevestiging van het beroep van Verbeek van de Rechtbank in Hasselt
1 december 2011: Ontvangstbevestiging van het bezwaar van Essers in Genk
29 november 2011: Artikel in magazine Hhumo van Steve Stevaert
3 november 2011: Milieuvergunningaanvraag van Essers


Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

31 oktober 2011 verzoek belgisch paspoort
10 november 2011: Ontvangstbevestiging van de sollicitatie naar de functie van Vice-president van de raad van State
22 november 2011: De ontvangstbevestiging van de federale regering
21 november 2011: Verzoek aan de federale regering voor daging voor het grontwettelijk hof
24 november 2011: Verzoek aan de griffier van de provincie Limburg
27 november 2011: Verzoek aan de stadssecretaris van de gemeente Genk

Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

28-december-1994-strafaangifte-van-aarle
21-december-2010; De huurovereenkomst met A.M.L. van Rooij
13-januari-1995: Beslissing van officier van Justitie G. Bos
15 april 2011: Brief aan Theo Boosten
12-mei-2009: Huurovereenkomst met Ingrid Simons
16 mei 2011: Besluit van Leefloon van OCMW tegen I. Simons
17 oktober 2011: Besluit m.b.t. I. Simons van OCMW
28 oktober 2011: Verzoekschrift aan het OCMW van I. Simons
6 juni 2011: Proces-verbaal voor uithuiszetting van Ingrid Simons
4 november 2011: Brief van Znhoven aan Ingrid Simons
7 november 2011: Brief aan Zonhoven van Van Rooij
12 mei 2009: De huurovereenkomst met Ingrid Smons


Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

2 november 2011: Sollicitatie voor de functie van Vice-president van de Raad van State in Nederland
4 november 2011: Ontvangstbevestiging van de sollicitatie als vice-president van de Raad van State
4 novemver 2011: Ontvangstbevestiging van aanvraag Belgisch paspoort in Zonhoven
28 oktober 2011: Verzoekschrift aan het OCMW is van 28-10-11
18 oktober 2011: Bezwaarschrift tege het besluit over Zonhoven
20 oktober 2011: Verzoekschrift aan de EU-Commissie en de brief aan de NATO
20-oktober 2011: Verzoekschrift aan De NATO als separate brief


Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

9 november 1995: Correspondentie met mr. Bolkestijn over de IRT-van-traa affaire I
17 september 1985: Archief Tweede Kamer indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer
28 december 1994: Ontvangstbevestiging van de Officier van Justitie mr. G.C.M. Bos
16 maart 1995: Persbericht van het Landelijk Milieu Overleg (LMO)
14 oktober 2011: Strafklacht tegen de korpschef van de gemeente Hasselt
13 oktober 2011: NS-ontvangstbevestigingvan de arbeisdrechtbank te Gent
12 oktober 2011: NS pleidooi voor de rechtbank van Gent van 27 okt 2011

Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

7 september 2011: Verzoekschrift aan B&W op grond van de rechtbank-uitspraak van 1 sept 2011
20 september 2011: De subjectieve troonrede voor de Koningin door ing. A.M.L. van Rooij
21 september 2011: Verzoek aan het houtbedrijf van Swaaij Hout BV vanwege het EKC
6 september 2011: Uitspraak van de Rechtbank Den Bosch m.b.t. een dwangsom
8 september 2011: Ontvangstbevestiging van de gemeente Sint Oedenrode over verzegeling er af
18 september 2011 In de zaak van Bas Heijmen en de voorlopige voorziening van de Raad van State
20 september 2011: Prinsjesdag met een subjectieve troonrede voor Koningin Beatrix
6-september-2011: Uitspraak van de Rechtbank Den Bosch over de dwangsom
8 september 2011: Ontvangstbevestiging avn de gemeente over de verzegeling eraf
20 september 2011: Brief van DAS-verzekeinrgen Winschoten aan het EKC
29 september 2011: Breif van DAS-verkerkeringen over sommatie van Aarle BV
2 oktober 2011: Reclamebrief van DAS Rechtsbijstand voor Van Aarle BV
3 oktober 2011: PvdA-Kamerlid Jacobi in de Tweede Kamer
9 september 2011: Bief van Raad van State over griffierecht 201109842 1 H4


Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

24 augustus 2011: Conclusies voor de 7e Kamer van de Arbeidsrechtbank te Gent
7 september 2011: Brief van Bureau Praedium aan B&W van Sint Oedenrode - bijlage 2
7 september 2011: Brief van de B&W van Sint Oedenrode aan Bureau Praedium - bijlage 3
7 september 2011: Rapport van het Regional Milieubedrijf - bijlage 5
7 september 2011: Rapport van het Regional Milieubedrijf - bijlage 4 deel I
7-september-2011: Beschikking van de gemeente Sint Oedenrode - bijlage 4, deel II
7-september-2011: Beschrijving van de mileiuomstandigheden - bijlage 4, deel III
7-september-2011: Situatieschets van het perseel aan de Ollandseweg - bijlage 4, deel IV
8 september 2011: Demmink, Dutroux, Nato, vergiftiging, etc in de strafzaak bij het parket Hasselt
Historische samenvatting van de correspondentie met Milieubeheer van de gemeente St. Oedenrode

Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

1 januari 2008: De CAO van Philips Medical Systems
1 november 2007: Mutatiegegevens over het inhouden van het salaris i.o.v. P.E.J. Wertelaers
11 september 2008: E-mail van het lid van de ondernemingsraad Ferry Rondeel aan Roel Fonville
17 juli 2008: Brief van Philips Medical Systems Ine Veen, autrice van het boek "Moord namens de Kroon?"
23 juli 2008: Email van het lid van de ondernemingsraad Ferry Rondeel aan Hans Dijkman
28 juli 2008: Brief van ing. A.M.L. van Rooij aan autrice Ine Veen
30 juli 2008: E-mail van het lid van de ondernemingsraad Ferry Rondeel aan Roel Fonville
4 augustus 2008: brief van het UWV aan ing. A.M.L. van Rooij
6 augustus 2008: Brief van advocaat mr. A.A.B. Gaalman namens president-directeur kleisterlee van PMS
Mei 2007: Brochure van het UWV: "Stappen op een rij"

Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

21 juli 2011: Verzoekschrift om recht bij het Gerecht van eerste aanleg van het Europese Hof
21 juli 2011: Verzoekschrift om recht bij het Gerecht van eerste aanleg van het Europese Hof (email-versie)
29 juli 2011: Conclusie E. Verbeek voor de Arbeidsrechtbank te Gent
Brief van 21 juli 2011, griffier Coulon van het Europese Hof
Brochure 21 juli 2011 van het Gerecht van Eerste Aanleg
7 augustus 2011: Brief aan het Gerecht van de Europese Unie
7 augustus 2011 aan Hare Majesteit Koningin Beatrix
10 augustus 2011: Incasso-brief van het CJIB m.b.t. de Zorgverzekering Ad van Rooij
13 augustus 2011: Verzoekschrift aan het Waterschap t.a.v. mr. Snijders
14 augustus 2011: Sommatie intrekking van de brief d.d. 14 juli 2011 aan de gemeente
15 augustus 2011: WOB-verzoek aan CVZ zorgverzekeraar
16 augustus 2011: Verzoek aan de Vaste Kamercommissie voor VWS
18 augustus 2011 Brief aan de voorzitter Lilianne Ploumen van de PvdA
24 augustus 2011: Zienswijze bestemmingsplan M. van de Heuvel
28 juli 2008: Brief vanuit Philips aan oud-minister-president J.P. Balkenende
29 augustus 2011 ontvangst inlevering zienswijzen Van De Heuvel Van Rooij


Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

29 juni 2011 Het beklag ingediend bij het Gerechtshof Den Bosch
29 juni 2011 Het beklag ingediend bij het Gerechtshof Den Bosch
1992-09-01: Eindhovens Dagblad: Burgemeester schakelt vertrouwensarts in
1998-09-07: Cobouw vakblad voor de bouw: Totaalverbod op het vermalen van geïmpregneerd hout
1999-07-31: Algemeen Dagblad: Provincies negeren het verbod van de Raad van Statet op houtversnippering
1999-10-07: Limburgse Courant: Giftige stoffen lozen via de lucht mag niet meer
1999-10-16: Algemeen Dagblad: Vergunning voor het spuiten met gif
1999-11-19: Gazet van Antwerpen: Belgish bedrijf verwerkt giftig hout uit Nederland
21-juli-2011: Ontvangstbevestiging van het verzoekschrift aan het Europese Hof

Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

17 juni 2011 Verzoek aan president Snijders van de Rechtbank Den Bosch
Remo Stort en het illegaal dumpen van huishoudelijk afval
Het steenkooldossier van Machiels over Center Parcs
OVAM over de Remo-stort van 28 juni 2005
De parkeerbon van 17-06-2011 van E. Verbeek in Bree
Minister Kris Peeters over Remo Stort van 3 febr. 2006
21 juni 2011 Foute nota van beroep van Gorkum
22-juni-2011-brief-aangifte-parket-den-bosch
Akte over Bio-energie te Lommel in 2005
20 juni 2011 Foute brief over beroep van Gorkum
Brandbrief aan minister J.P. Donner van Binnenlandse Zaken van 28 juni 2011
Brandbrief aan president Snijders van de rechtbank den Bosch 28 juni 2011

Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

12 juni 2011 Wie betaalt de vergiftigingsschade als gevolg van goedgekeurd geïmpregneerd hout?
14 juni 2011 De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde en pieter van vollenhoven
18 juni 2011 de e-mail m.b.t. de NVVK en de arrestatie van Micha Kat
21 mei 2011 Strafaangifte tegen advocaat mr. E. Pasman
24 juni 2011 Autisme is in Eindhoven vier keer hoger dan elders in het land

Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

Beklag voor het Hof van Beroep te Antwerpen inzake Erik Verbeek van 23 mei 2011
23-mei-2011 Nadere stukken van beroep 103400 m.b.t. de dwangsom op het Dommeldal
26 mei 2011 De ontvangstbevestiging van de Federaal Procureur
26 mei 2011 ontvangstbevestiging van de rechtbank in Gent
26 mei 2011 De ontvangstbevestiging van de regering van België
31 mei 2011 De ontvangstbevestiging van Maaseik
1 juni 2011 brief aan de rechtbank van Den Bosch 103400
2 juni 2011 het verzoekschrift aan minister Schulz van Haegen van Infrastructuur en Milieu
6 juni 2011 Pleitnotitie voor de zitting van 7 juni om 11.00 uur in Den Bosch over dwangsom nr 103400


Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

Beschikking over de NCF site bij Google van 4 april 2011
Beroep tegen de beschikking over de NCF site van 4 mei 2011
Beroep tegen de beschikking over de NCF site van 9 mei 2011
Leesbare beschikking van rechter Jordens over NCF-site van 9 mei 2011
Niet leesbare beschikking van rechter Jordens over de NCF-site van 9 mei 2011
Hof van Beroep ontvangstbevestiging Antwerpen van 23 mei 2011
Beschikking van Maaseik m.b.t. de processierups van 2 mei 2011
23 mei 2011 Ontvangst Belastingkamer
23 mei 2011 ontvangst dwangsom van rooij
23 mei 2011 Ontvangst Hoofdofficier aangifte
23 mei 2011 Hof van beroep ontvangst antwerpen

Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

Wraking van staatsraad mr. Troostwijk van de Raad van State van 9 mei 2011
Ontvangstbevestiging van het wrakingsverzoek van de Raad van State van 9 mei 2011
Brief aan de Raad van State met verzetschrift van 3 mei 2011
Donner 's werelds grootste criminele organisatie van 8 mei 2011
Prof Ton Derksen, wetenschapsfilosoof, over de werkwijze van justitie


Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

Persbericht over de strafklacht tegen Johan Delmulle over genocide van 1-mei-2011
Persbericht van 'De Groenen" van 26 april 2011
De Groenen aan R. de Roon en het Benelux-parlement van 25 april 2011
Namens De Groenen verhoor van Ad van Rooij van 11 april 2011
Namens De Groenen verhoor van Erik Verbeek van 7 april 2011
Namens De Groenen verhoor Erik Verbeek van 26 april 2011

Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

Brief aan koning Albert etc Pier Byloos van 18 mei 1998
Strafaangifte van Johan Delmulle tegen Coonen Bral per mail van 17-februari 2011
Beslaglegging en blokkering van de zichtrekening bij Dexia van 11 april 2011
Bezwaarschrift CVZ wegens zorgverzekeringpremie 3 maal van 16-april-2011
Proces-verbaal van Erik Verbeek bij de politie van 22 april 2011
Verzoek om beschikking over dossier en beslag van Jordens van 22 april 2011
Obdertekend verzoek om beschikking over dossier en beslag van Jordens van 22 april 2011

Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

Eis tot het nemen van een besluit m.b.t. de CVZ-premie zorgverzekering van 9 maart 2011
Eis tot het nemen van een besluit m.b.t. de CVZ-verzekeringen van Van Rooij van 11 maart 2011
Eis tot het nemen van een besluit m.b.t. de CVZ-verzekringen van Van Rooij Holding van 11 maart 2011
Bezwaarschrift aan CVZ over de zorgverzekeringpremie 3 maalva 16 april 2011
Verzoek om uitstel aan Den Bosch met het beroep m.b.t. de camping van 16 april 2011

Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

Aangifte bij de ambassade van China op 30 maart 2011
Aangifte bij de ambassade van Cuba op 30 maart 2011
Aangifte bij de ambassade van Indonesië op 30 maart 2011
Aangifte bij de ambassade van Japan op 30 maart 2011
Aangifte bij de ambassade van Kroatië 24 maart 2011
Aangifte bij de ambassade van Rusland op 30 maart 2011
Aangifte bij de ambassade van Servië op 24 maart 2011
Aangifte bij Z.H. de Paus op 30 maart 2011
Brief aan Bart Staes van het Europees parlement op 24 maart 2011
Verzoek tot een strafrechtelijk onderzoek aan de NATO op 24 maart 2011

Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

Uitblijven van het WOB-verzoek aan Tonny Coonen van 19 maart 2011
Havenbaas Steve Stunt Stevaert verkoopt gebakken lucht in Vietnam
Ontvangstbevestiging Coonen van 21 maart 2011
Ontvangstbevestiging Hilde Claes van 21 maart 2011

Verzoekschrift minister van VROM om einde dwangsom van 14 maart 2011
Ontvangstbevestiging inleveren verzoekschrift 10 maart 2010
Verzoekschrift aan B&W van Sint-Oedenrode over het einde van de dwangsom van 10 maart 2011
Strafaangifte tegen staat Der Nederlanden van 28 februari 2011
Bezwaarschrift tegen de weigering te beschikken 8 maart 2011 R1

Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

Brief 19 maart 2010 van voorzorg aan Erik Verbeek
Beroep 12 mei 2010 Eric Verbeek Riziv rechtbank
Brief 16 december 2010 arbeidsrechtbank NVSM aan arbeidsauditeur
Brief 18 juni 2010 arbeidsrechtbank Riziv aan arbeidsauditeur
Brief 25 mei 2010 rechtbank NVSM
Brief 22 juni 2010 van voorzorg aan Arbeidsauditoraat
Uitnodiging 16 december 2010 Arbeidsrechtbank NVSM
Zittingsblad terechtzitting 24 februari 2010
WOB-verzoek aan mr. Coonen van 17 februari 2011
Afspreken m.b.t de conclusie en termijnen aan de Arbeidsrechtbank in Gent van 18 februari 2011
Strafaangifte van Johan Delmulle en Coonen Bral van 17 februari 2011

Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

01 December 2010 beslaglegging gemeente notaris Wosten van 't Hooft
06 December 2010 dwangsom 14.000 euro camping
06 December 2010 dwangsom 2000 euro paardrijbak
07 Januari 2011 uitspraak hoger beroep RVS inzake van Dijk
15 Januari 2011 brief aanlegvergunning beukenhaag van Gorkum
04 Februari 2011 betaling dwangsom 35.000 euro
08 Februari 2011 concept uitspraak belasting A.M.L. van Rooij
08 Februari 2011 concept uitspraak belasting J.E.M. van Rooij
09 Februari 2011 dwangsom 35.000 en 15.000 euro
11 Februari 2011 concept uitspraak belasting J.M. van Rooij van der Heijden
11 Februari 2011 ontvangstbevestiging verzetschrift van Dijk Raad van State
11 Februari 2011 dwangbevel 304 euro J.M. van Rooij van Heijden
11 Februari 2011 dwangbevel 5572,32 euro A.M.L. van Rooij
11 Februari 2011 dwangbevel totaal 1132,20 euro J.E.M. van Rooij

Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

Bevestiging van ontvangst door de Raad van State
nm-beroep-raad-van-state-jj05128b-14-10-2009.doc

Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips-blz-1-12.pdf
sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips-blz-13-19.pdf
sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips-ontvangstbevestiging.pdf

Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

productie-1-bij-sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips.pdf
productie-2-bij-sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips.pdf
productie-3-bij-sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips.pdf
productie-4-bij-sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips.pdf
productie-5-bij-sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips.pdf
productie-6-bij-sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips.pdf
productie-7-bij-sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips.pdf
productie-8-bij-sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips.pdf
productie-9-bij-sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips.pdf
productie-10-bij-sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips.pdf
productie-11-bij-sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips.pdf
productie-12-bij-sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips.pdf
productie-13-bij-sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips.pdf
productie-14-bij-sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips.pdf
productie-15-bij-sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips.pdf
productie-16-bij-sommatieverzoek-13-oktober-2009-aan-bestuurder-r-fonville-van-philips.pdf

Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

urgente-brief-28-juli-2008-van-philips-aan-minister-president-dr-jp-balkenende-blz-1-11.pdf
urgente-brief-28-juli-2008-van-philips-aan-minister-president-dr-jp-balkenende-blz-12-24.pdf
urgente-brief-28-juli-2008-van-philips-aan-minister-president-dr-jp-balkenende-blz-25-38.pdf
urgente-brief-28-juli-2008-van-philips-aan-minister-president-dr-jp-balkenende-ontvangstbevestiging.pdf

Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

Strafaangifte-bij-hoofdofficier-van-justitie-gw-van-der-burg-2-oktober-2009.pdf
Sommatiebrief-aan-h-dijkman-van-philips-2-oktober-2009-blz-1-15.pdf
Sommatiebrief-aan-h-dijkman-van-philips-2-oktober-2009-blz-16-31.pdf
Sommatiebrief-aan-h-dijkman-van-philips-2-oktober-2009-blz-32-46.pdf
Tab-1-bij-sommatiebrief-2-oktober-2009-aan-h-dijkman-van-philips.pdf
Tab-2-bij-sommatiebrief-2-oktober-2009-aan-h-dijkman-van-philips.pdf
Tab-3-bij-sommatiebrief-2-oktober-2009-aan-h-dijkman-van-philips.pdf
Tab-4-bij-sommatiebrief-2-oktober-2009-aan-h-dijkman-van-philips.pdf
Tab-5-bij-sommatiebrief-2-oktober-2009-aan-h-dijkman-van-philips.pdf
Tab-6-bij-sommatiebrief-2-oktober-2009-aan-h-dijkman-van-philips.pdf
Tab-7-bij-sommatiebrief-2-oktober-2009-aan-h-dijkman-van-philips.pdf
Tab-8-bij-sommatiebrief-2-oktober-2009-aan-h-dijkman-van-philips.pdf
Tab-9-1-2-bij-sommatiebrief-2-oktober-2009-aan-h-dijkman-van-philips.pdf
Tab-9-2-2-bij sommatiebrief-2-oktober-2009-aan-h-dijkman-van-philips.pdf
Tab-10-bij-sommatiebrief-2-oktober-2009-aan-h-dijkman-van-philips.pdf
Tab-11-bij-sommatiebrief-2-oktober-2009-aan-h-dijkman-van-philips.pdf
Tab-12-bij-sommatiebrief-2-oktober-2009-aan-h-dijkman-van-philips.pdf
Tab-13-sommatiebrief-2-oktober-2009-aan-h-dijkman-van-philips.pdf

Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

Tab-1-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-2-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-4-1-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-4-2-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-4-3-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-6-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-7-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-8-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-9-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-10-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-11-1-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-11-2-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-11-3-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-12-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-13-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-14-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-15-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-16-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-17-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-18-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-19-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-20-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-21-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-22-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-23-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-24-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-25-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-26-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-27-1-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-27-2-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-27-3-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-27-4-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-27-5-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-28-1-2-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-28-2-2-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-29-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-30-1-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
tab-30-2-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-30-3-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-30-4-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-30-5-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-31-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-32-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-33-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-34-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
Tab-35-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf

Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

Urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee-blz-1-15.pdf
Urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee-blz-16-30.pdf
Urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee-blz-31-43.pdf
Urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee-ontvangstbevestiging.pdf

Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

Brief-17-april-2008-van-achmea-aan-aml-van-rooij-van-het-ekc.pdf
Nevenfuncties-minister-hirsch-ballin-van-justitie-16-okt-2009.pdf
Voorgelegde-overeenkomst-15-augustus-2008-van-philips-aan-van-rooij-holding-bv-en-aml-van-rooij.pdf

Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

Achterhouden-medisch-dossier-door-achmea-29-november-2007.pdf
Valselijk-door-achmea-opgemaakt-medisch-dossier-5-oktober-2007.pdf
Brief-17-april-2008-van-achmea.pdf

Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

artikel-griepprik-gaat-mogelijk-700-miljoen-kosten.pdf
brief-20-december-2005-van-minister-hoogervorst-van-vws-aan-tweede-kamer.pdf
eigenschappen-kwik-chemiekaartenboek.pdf
geneeskundige-eigenschappen-edta.pdf
geneesmiddel-influenzavaccin-h1h1-accoord-who-en-eu-besluit.pdf
kam-point-philips-in-beeld-juli-2008.pdf

Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende

Brief-1-juli-2009-minister-klink-aan-tweede-kamer.pdf
Een-msds-van-influenza-a-h1n1.pdf
Kamerstuk-22894-nr-229-vergaderjaar-2008-2009minister-klink.pdf
Organiseren-vaccinatie-24-oktober-2009-van-nvi.pdf
Gezondheidsproblemen-tiomersal-in-cosmetica.pdf
Handhaving-arbeidsinspectie-bestrijdingsmiddelenwet.pdf
Lastgeving-plantdirecteur-pmsn-best-09-05-2007.pdf
VROM-rapport-8-november-2007-invent-gebruik-biocide-zonder-toelating.pdf
kwik-is-kankerverwekkende-stof.pdf

Columns
Rubrieken SDN
Milieuonderwerpen
Edelchemie voor milieutechnologie
Raad van State verbiedt shredderen afvalhout
Titanengevecht tegen gesubsidieerde milieuvergiftiging bijna gewonnen

Wraking van de staatsraden Mr. A. Kosto en Mr. R. Cleton wegens belangenverstrengeling en historie
Wraking Staatsraad mr. R. Cleton bij beroep bestemmingsplan "Buitengebied 1997" in Sint-Oedenrode
Motivering wraking van staatsraad. R. Cleton wegens bestemmingsplan 'Buitengebied 1997' St-Oedenrode
Eerste klacht over de handelwijze, gedragingen en misbruik van positie door mr. R. Cleton
Tweede klacht over de handelwijze, gedragingen en misbruik van positie door mr. R. Cleton Klik

Terug naar het begin

Steun SDN op bankgiro NL93 RABO 0339 9134 44 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Internet site: http://www.sdnl.nl/ekc-philips.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: 06-17125374

Disclaimer