Robert Hörchner verzette zich heftig tegen zijn uilevering naar Polen...!! Hij verdenkt politie en OM van onzuivere motieven..!!

Persconferentie over ervaringen in de Poolse gevangenis na uitlevering naar Polen ====> BouBlog


    14 november 2003
Peter R. de Vries onthulde op zondag 27 mei opnieuw gezwendel bij politie en Justitie
Welgemeende complimenten voor die nestor van met ontslag bedreigde klokkenluiders


Rob Brockhus kandidaat VVOJ-prijs voor onderzoeksjournalistiek

Netwerk: Zwendel Justitie m.b.t. XTC-schandaal vs Robert Hörchner

Andere gevallen van uiterst dubieus handelen van Politie, Justitie en de Rechterlijke Macht

Klokkenluiders die met een serieuze klacht over kromspraak en uitbuiting van de (machts)positie van bijv. curators en advocaten (die er soms alleen maar op uit zijn hun eigen belangen te dienen ten koste van de vaak toch al gedupeerde personen en rechthebbenden), krijgen bij de SDN voor zover de capaciteit reikt een mogelijkheid om hun grieven en oplossingen aan te dragen. De Schandpaal is niet uitsluitend bedoeld als wraakneming op malafide figuren, maar ook om zaken tot een oplossing te brengen. Dit, omdat de publieke controle faalt, zodat veronachtzaming van de belangen van de enkeling aan de kaak gesteld kan worden, danwel dat de nalatige (instantie) aan de schandpaal genageld wordt.

Voorstel voor Kamermotie voor wetswijziging m.b.t. invordering van schulden

Deurwaarders moeten alleen en uitsluitend in dienst van de overheid zijn en daar op de loonlijst staan. Particuliere incasso als nevenactiviteit moet bij wet verboden zijn en deurwaarders- en incassokosten uitgesloten. Het leggen van beslag op inkomen of goederen is meer dan genoeg om tot resultaat te komen. De zogenaamde incassokosten van deurwaarderskantoren zijn niets anders dan een vorm van afpersing die de problemen van armen alleen maar nog groter maakt. Deze afpersing wordt nog steeds gedoogd door rechters die geen idee hebben wat armoede is. Die verpaupering is door politiek Den Haag heel bewust vanaf Keerpunt '81 gecreëerd. De schade die het rechtssysteem aanricht o.a. bij executie van de huisraad en huisuitzetting is een schending van mensenrechten. Alleen bij onwil en fraude is een liquidatie zoals bij faillissement acceptabel, maar bij verarming of ontsporing zeker niet. De Tweede Kamerleden dienen op dit punt als vertegenwoordiger van het volk beschaving als leidraad te nemen; en niet alleen het belang van het kapitaal en die in wetgeving te implementeren, juist om economisch zwakken te beschermen tegen neveneffecten.

R.M. Brockhus (mail dit voorstel tot wetswijziging naar de leden van de Tweede Kamer

Andere gevallen van uiterst dubieus handelen van Politie, Justitie en Rechterlijke Macht

   Ing. A. v. Rooij                          Pamela Hemelrijk                   Drs. Burhoven Jaspers                     Frits Veerman      
   
   

K.H. de Werd                         Drs. H. Teernstra                          Ir. L.M. Nevels                               R. Verlinden 

 
             Rob Kahlman                             Ab Flipse                                   Pierre Heijboer                               Ad van Velsen   
   
              Jan Hop                                    Ing. John Sanders                              Henk Klomp                        E.A.J. Derkx-Passage   
        Paul Quekel                                 Aad Bos                                     Hans Smolders                        Ing. A. van der Voort
  dr. F.J. Beukeveld                     Mr. Paul Ruys                      Prof. dr. ir. A.F.P. van Putten              Perry van der Elst  

<

Overzicht en documentatie