Lijst 14 was de eerste politieke partij die zonder naamsvermelding meedeed aan de Tweede Kamerverkiezingen

Keiharde aanval op VVD en kabinet Balkenende uit onverwachte hoek

Lijst 14 . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Euro en koopkracht

Minister Zalm "grootste fraudeur van ons land"


Kandidaat:
Martin Dessing

Leeftijd: 72 jaar

Geboorteland: Nederland

Professie: Gepensioneerd schrijver

Actief lid: De euroramp treft ons allemaal

          Klik voor video

Leeft u alleen van een AOW'tje ??
Zie de video over de eurofraude


Keiharde aanval op VVD en het kabinet Balkenende uit onverwachte hoek.

Minister Zalm "grootste fraudeur van ons land" en
óók VVD-minister Hoogervorst heeft ons bedrogen!

kandidaat-Kamerlid Dessing eist 10 % verhoging voor AOW-ers en de Minima

Laren (NH), met de koptekst "Voelt u zich óók zo belazerd met de euro" en "Bent u óók zo kwaad over het bedrog met de zorgkostenpremie?" heeft Martin Dessing, kandidaat nummer 10 op 'Lijst 14' voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 nov. een keiharde aanval ingezet tegen de VVD. In het bijzonder tegen de VVD-ministers Zalm en Hoogervorst. Martin Dessing verwacht méér dan 1 miljoen folders met deze tekst vóór 22 November bij zijn doelgroep van kiezers als de minima en AOW-ers te verspreiden. "We zullen ze in Den Haag de rekening presenteren" aldus een emotionele Martin Dessing."

Het eerste wat ik zal doen als ik met voldoende voorkeurstemmen de Tweede Kamer binnen kom, is het indienen van 'n wetsvoorstel om de uitkeringen van 2,6 miljoen AOW-ers en circa 1,5 miljoen uitkeringsgerechtigden onmiddellijk met TIEN procent te verhogen. De 10 % die van hen sedert 1 Januari 2002 bij de invoering van de euro aantoonbaar door Minister Gerrit Zalm is GESTOLEN! Iets wat overigens door twee directeuren van de Nederlandsche Bank al is bevestigd. 'De aangifte van fraude en oplichting tegen Zalm is door mij in maart van dit jaar bij de Haagse Officier van Justitie gedeponeerd !' aldus Dessing.

"Mijn kiezers zijn die bestolen 2,6 miljoen AOW-ers, die 1,5 miljoen uitkeringsgerechtigden, de honderdduizenden die nu door de euro in de schuldsaneringsregelingen lopen; en niet te vergeten de tienduizenden landgenoten die via voedselbanken in leven moeten zien te blijven. Plus natuurlijk al die andere kiezers die zich eveneens door de euro-invoering en de trukendoos van Minister Zalm bedonderd voelen,"

Los daarvan beschuldigt Dessing óók VVD-minister Hoogervorst van bedrog bij de invoering van de zorgkostenpremie. Volgens de belofte van Minister Hoogervorst zou er niemand in ons land bij de invoering van die zorgkosten op achteruit gaan, Wel, óók daarbij zijn vele kiezers bedrogen uitgekomen, omdat de AOW-ers en uitkeringsgerechtigden dit jaar al méér dan de helft van hun vakantiegeld moesten inleveren om de zorgkostenpremie te kunnen betalen.

Dessing is het enige kandidaat-kamerlid die keihard van de nieuwe regering 10 % verhoging zal eisen voor het herstel van de koopkracht van AOW-ers en de minima. Deze eis is helemaal zo gek niet, omdat nu al vaststaat dat de nieuwe ministersploeg straks zelf wčl dertig procent salarisverhoging zal krijgen !!

zie ook bijlage.

  Huib Poortman (Lid van de Groenen) (De Groenen) (video)

  Paul Freriks (Sociale Volks Partij) (Paul's Weblog) (video)
  Visscher-Endeveld, E. (Lies) (Ideeën voor duurzame ontwikkeling) (video)
  van Aken, J.N.H. (Jan) (Partij voor de Waarheid) (video)
  Wortmann, E.J.S.A. (Edgar) (Belangen Van Comsument) (video)
  van Rooij, A.M.L. (Ad) (Ecologisch Kennis Centrum) (video)
  Tromp, T.C.H. (Theo) (St. Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie) (video)
  van der Beek, R.J.E.J. (Ronald) (Partij voor de Jongeren)
  Kuiper, T.R.M. (Micha) (Sociale Volks Partij (SVP)) (video) en MK
10 Dessing, M.P.W.M. (Martin) (Analyse invoering van de euro) (video)
11 Brockhus, R.M. (Rob) (Inspraakrecht met Kamerzetel 151) (video)
12  Haije, A.F. (Arno) (Internet Partij Nederland)
13  Fleeré, A.A.T. (André) (Ervaringen met de Jeugdzorg) (video)
14  Parmentier, J.A. (Jan) (Onderzoeker van recht en rechtsgang) (video)
15  Sweers, W.A. (Wim) (Stichting Grondvest en het Georgisme) (video)
16  Luiting, T. (Ton) Internet Partij Nederland (video)
17  Verlinden, R.A. (Robert) (Revolutionaire Partij Nederland) (video)

Overzicht van de kieskringen met juiste documenten om te downloaden

Adressenlijst van de media en van de politieke partijen