Kamervragen over de bouwfraude waarop het antwoord nog steeds pregnant ontbreekt

EKC . . . EKC . . . . . SDN . . . . Klokkenluiders

Pieter Hofstra (VVD) erkende doodleuk de bouwfraude van zijn broer

Ad Bos onthulde bij Zembla de bouwfraude

L.s.

Hieronder enkel documenten die betrekking hebben op de nu weer actuele bouwfraude die straks in een aangepaste vorm gewoon weer verder zal gaan, omdat de branche voor zijn overleven daar een eminent belang bij heeft. Zoals in de video van het televisieprogramma B&W van 16 februari duidelijk werd, is continuïteit van de bouwbedrijven van doorslaggevend belang. Ook de fiscus heeft groot belang bij die continuïteit om fiscale afschrijvingen door faillissementen te voorkomen en winstbelasting te kunnen innen. Er zitten altijd twee kanten aan een zaak.

Los van echte fraude - die verwerpelijk is - worden er zaken gedoogd door het Openbaar Ministerie, zoals ook duidelijk werd met de opmerking van oud-PvdA-Kamerlid Rob van Gijzel: "Dat het OM niet wenst te vervolgen". Dat laatste geldt ook voor de strafbare aanvallen op de voorzitter van het College van Procureurs-genraal van het OM zelf, en ook op de minister van Justitie en de Nationale Ombudsman, zoals uit een mail aan alle Tweede Kamerleden blijkt. Iedereen zwijgt als het graf !!!

Wanneer alle bouwbedrijven besluiten om de schaduwboekhouding niet in te leveren (zoals op TV voorgesteld) en zij niet het bewijs van strafbare feiten op een presenteerblaadje aan het meineed gedogende Openbaar Ministerie aanbieden (de kop zelf op het hakblok leggen) dan gebeurt er gewoon helemaal niets. De bouw compleet niet gunnen aan de Nederlandse bouwwereld met een zwarte lijst, betekent mogelijk dat de buitenlandse ondernemingen met al het werk en de winst gaan strijken. (

Niet fraai voor de fiscus, niet fraai voor de handelbalans en voor de werkgelegenheid; vooral wanneer de Polen massaal binnenstromen die met een enkele maand werken in Nederland in Polen vier maanden koopkracht kunnen verwerven en daarmee de levensvatbaarheid van gevestigde Nederlandes bouwbedrijven ondermijnen. Het lijkt beter om daartegen een collectieve verdediging op te zetten. Met name omdat vele bedrijven failliet kunnen gaan en honderdduizenden in de bedrijfskolommen hun werk en pensioen verliezen. Recht en rechtvaardigheid zijn verschillende dingen.

Slim, heel slim allemaal van onze met illegalen werkende christelijke werkgevers. Die Polen komen heus niet massaal naar ons land zoals de Geus ons voorspiegelt. Nee, die zijn er al en massaal ook, en tegen een slavenloon dat door scherp concurrerende liberaal-christelijke werkgevers met heel veel zelfrespect en eerbied voor de mensenrechten wordt uitbetaald. (Zie de uitzending op de Belgische televisie van Canvas over de slavernij van Poolse arbeiders in Sint-Oedenrode, want op de Nederlandse televisie krijg je dat niet te zien). Wat stond er ook al weer op de rand van de gulden? O ja, "God zij met ons".

Zou Duyvendak weten van de Nederlandse slavenarbeid, en wanneer? Heeft hij al aangifte gedaan bij de politie van het strafbare feit dat Hofstra al ver voor de enquête afwist van de bouwfraude en die niet meldde aan de enquêtecommissie en de politie? Maar wie doet er aangifte bij de politie tegen Wijnand Duyvendak, omdat hij geen aangifte deed met het hebben van kennis van strafbare feiten zoals die tegen het Openbaar Ministerie en de minister van Justitie door ene Karel de Werd zijn gepleegd, met het publiceren op internet van hoge ambtsdragers en politici op een zeer strafbare wijze ?? Straks wanneer Nederland voorzitter is van de Europese Unie staan we met een dergelijke presentatie voor heel Europa echt helemaal voor gek. Niemand zal kunen begrijpen dat dat zomaar kan, en Justitie en de minister van Justitie doodleuk verklaren: Dat laten we maar zo !!