Na 50 jaar eindelijk verbod op wolmanzouten.
Maar waar laten we 12 mln. kuub giftig hout ? Staatsblad 238 - 10 juni 2004

Milieu . . EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English


Gifvaten van de Andinet in de Noordzee - - - - De BRT onthult etikettenfraude

Op het Nederlands Sociaal Forum van 27 en 28 november 2004 werd de Nuloptie gepresenteerd. Chemisch en gewoon afval kan voor 100 procent worden verwerkt tot ongevaarlijke grondstoffen. Vanwege corruptie, belangenverstrengeling, collusie en incompetentie wordt deze technologie door de Provincie Zuid-Limburg en lokale overheden geboycot. Reden daarvan is tweeledig: men wenst het bedrijf van de lokatie te verdrijven vanwege een groot recreatieproject aan de Maasplassen; en men probeert kennelijk de 95 wereldpatenten rond de Nuloptie los te breken uit de handen van de uitvinder of de rechthebbende om de miljardenbusiness zelf te kunnen exploiteren. Willekeur, ongelijke behandeling zoals bij de milieuvergunningen rond het energiebedrijf van Essent geven een verhelderende blik op het nieuwe Wilde Westen in het Palermo aan de Maas, namelijk na de corruptste gemeente in Nederland Sint Oedenrode: het Zuid-Limburgse Maastricht !


Ook Dat Nog uit 1993


   Slepende zaak v. Rooij


Valse Hickson rapport


Hout niet versnipperen


Geïmpregneerd hout


Discussie bij RTL-4


Oplossing is NUL-optie
.


Vos zwijgt over kennis


Oude stort niet erfbaar


Pikmeer-arrest moet wegDinsdag 13 januari 2004


Totaal verbod bepleit in Brussel

Van Geel wil af van geïmpregneerd hout

Dinsdag 13 januari, DEN HAAG - Staatssecretaris Van Geel van Milieu wil dat er een totaalverbod voor geïmpregneerd hout komt. Hij zal zich daarvoor sterk maken bij de Europese Commissie, zo kondigde hij gisteren aan op de AVRO-radio.

Dit jaar komt er al een Europees verbod op hout dat is behandeld met arseen, maar Van Geel vindt dat niet genoeg. In verband met risico's voor de gezondheid en het milieu is het in zijn ogen nodig om ook hout te verbieden dat is geïmpregneerd met zware metalen als koper en chroom.

In 2000 probeerde Nederland ook al een totaalverbod tot stand te brengen maar dat kreeg geen steun. Volgens een woordvoerster van Van Geel is de Europese Commissie nog niet overtuigd van de gevaren van dit hout. Medewerking van de EU is wel noodzakelijk om een verbod effectief te laten zijn. Volgens haar loopt er al een briefwisseling tussen Brussel en Den Haag over de kwestie. Vaak zijn tuinmeubelen en -schuttingen gemaakt van geïmpregneerd hout. Volgens deskundigen is al vijftig jaar bekend dat geïmpregneerd hout schade aan de gezondheid kan veroorzaken, zoals kanker, vergiftiging en allergieën. Aanraking moet vermeden worden en ook is er risico voor inademing van de stofdeeltjes, zeker voor mensen die met dit hout werken. Bovendien zijn de stoffen zeer schadelijk voor het milieu.

'Het werd hoog tijd', reageert Ad van Rooij, de milieuactivist uit Sint-Oedenrode die al vijftien jaar strijdt tegen het gebruik van geïmpregneerd hout. Zowel als gedeputeerde in Brabant en als staatssecretaris van Milieu heeft Van Geel al vele alarmerende brieven van Van Rooij mogen ontvangen. 'Hij weet al veel langer dat het fout is, hij gedoogt het alleen, onder druk van de industrie.'

Van Rooij hoopt vurig dat Van Geel de slag kan winnen: 'Mijn steun heeft-ie. Maar ik ben heel benieuwd of het CDA, zijn partij, hem de ruimte laat. Ik geloof echt dat hij zelf graag een einde wil maken aan deze toestanden. Hij zal ook wel moeten, want volgens het Europees recht mag je geïmpregneerd hout al lang niet meer gebruiken.'

dinsdag 13 jan. 2004


Van Geel wil totaalverbod op geïmpregneerd hout

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Van Geel van Milieu wil dat er een totaalverbod voor geïmpregneerd hout komt. Hij zal zich daarvoor sterk maken bij de Europese Commissie, zo kondigde hij maandag aan op de AVRO-radio.

Dit jaar komt er al een Europees verbod op hout dat is behandeld met arseen, maar Van Geel vindt dat niet genoeg. In verband met risico's voor de gezondheid en het milieu is het in zijn ogen nodig om ook hout te verbieden dat is geïmpregneerd met zware metalen als koper en chroom.

In 2000 probeerde Nederland ook al een totaalverbod tot stand te brengen maar dat kreeg geen steun. Volgens een woordvoerster van Van Geel is de Europese Commissie nog niet overtuigd van de gevaren van dit hout. Medewerking van de EU is wel noodzakelijk om een verbod effectief te laten zijn. Volgens haar loopt er al een briefwisseling tussen Brussel en Den Haag over de kwestie.

Vaak zijn tuinmeubelen en -schuttingen gemaakt van geïmpregneerd hout. Volgens deskundigen is al vijftig jaar bekend dat geïmpregneerd hout schade aan de gezondheid kan veroorzaken, zoals kanker, vergiftiging en allergieën. Aanraking moet vermeden worden en ook is er risico voor inademing van de stofdeeltjes, zeker voor mensen die met dit hout werken. Bovendien zijn de stoffen zeer schadelijk voor het milieu.

dinsdag 14 december 1999


    Verbod op tuinhout komt niet op korte termijn

EINDHOVEN - Het ziet ernaar uit dat een definitief verbod op de toepassing van wolmanzouten, die gebruikt worden voor het impregneren van tuinhout en speeltoestellen, nog even op zich laat wachten. De Vereniging van Houtimpregneerbedrijven (VHN) maakt gebruik van alle juridische mogelijkheden die haar ten dienste staan om het verbod buiten de deur te houden. Voorlopig blijven de schuttingdelen en dergelijke gewoon in de handel te koop.

Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) heeft besloten dat het buitenshuis toepassen van wolmanzouten per 1 januari a.s. niet meer mag. Aan zo'n besluit is een bezwaarprocedure gekoppeld, waarvan de VHN gebruik heeft gemaakt. In verband daarmee wordt vandaag op het ministerie van WVS een hoorzitting gehouden. De uitspraak valt pas half januari te verwachten. Is het oordeel negatief voor de branche, dan tekent die vervolgens weer beroep aan bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Omdat de bezwaarprocedure door het bedrijfsleven geen opschortende werking biedt, is het mogelijk dat de impregneringswerkzaamheden per 1 januari tijdelijk stil komen te liggen. Het aanvragen van een opschortende werking kan volgens VHN-voorzitter Kees Boon pas als de zaak in behandeling komt bij het College van Beroep. 'Maar de hoorzitting kan best de mogelijkheid opleveren dat we ook op 1 januari gewoon kunnen doorgaan', stelt hij optimistisch.

'In elk geval gaat het nog vele maanden duren voor de Nederlandse rechtsmiddelen zijn uitgeput', zegt juridisch medewerker Kling van het CTB. 'En daarna kan eventueel de Europese rechter nog worden ingeschakeld.' Los van het toepassingsverbod van wolmanzouten is ook nog een wettelijk verbod op de import en het gebruik van geïmpregneerd tuinhout uitgevaardigd. Tegen dit regeringsbesluit zijn procedures bij de Raad van State mogelijk, die jaren kunnen duren.

Wolmanzouten bevatten arseen, chroom en koper. Als ze in het milieu komen, kan dat schadelijke gevolgen hebben voor de volksgezondheid. De branche ageert tegen de in Nederland gehanteerde normen en vindt dat de - veel mildere - Europese wetgeving maatgevend moet zijn.