Welkom: ... Aangifte tegen vals opgemaakte proces-verbalen door de politie in de XTC-zaak van Robert Hörchner ...! Wordt vervolgd....!!

Interview met Robert Hörchner over over zijn uitlevering naar Polen       


Kortgeding van Robert Hörchner tegen zijn uitlevering naar Polen

Justitie zet grimmige klucht voort       

Bij het kortgeding van Robert Hörchner op 6 september 2007 aan de rechtbank in Den haag tegen zijn door het Openbaar Ministerie in casu de hoofdofficier van Justitie te 's-Hertogenbosch voorgenomen uitlevering naar Polen is bepaald, dat twee weken na de 6 september 2007 een uitspraak zal volgen. Dit m.b.t. zijn beroep om uitstel en evaluatie van de Kamervragen van mr. J. de Wit (SP) die door de minister van Justitie moeten worden beantwoord. Van deze zitting is door de SDN een video-opname gemaakt waarvan een deel openbaar is. Zie: Kortgeding Robert Hörchner versus de Staat der Nederlanden

Landsadvocaat van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

A.Th.M. ten Broeke (André) Geb. 1959
athm.tenbroeke@pelsrijcken.nl Telefoon 070-5153410
Opleiding Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam, 1987
Stage: Advocaat, Stuy c.s. advocaten, Amsterdam, 1988-93
Advocaat, Moszkowicz Advocaten, Amsterdam, 1993-1998
Advocaat, Seegers, Meijering, Ficq & Van Kleef advocaten, 1998-99
Functie advocaat, sinds 1988
Specialismen Internationaal strafrecht

Nevenfuncties: Secretaris en plaatsvervangend lid,
Commissie van Beroep Koninklijke Nederlandse Cricket Bond

Lidmaatschappen: Nederlandse Juristen-Vereniging
Gezelschap voor Internationaal Strafrecht
NJB 2000, nr. 41, p. 1995-1999

André ten Broeke heeft zich vanaf zijn beëdiging als advocaat in 1988 als raadsman in strafzaken ruim tien jaar bezig gehouden met het commune en internationale strafrecht. In 1999 heeft hij de overstap naar de landspraktijk gemaakt. In die praktijk voert hij in het bijzonder korte gedingen op het gebied van het uitleverings- en overleveringsrecht, staat hij officieren van justitie bij in verband met hun voornemen om gekraakte panden strafrechtelijk te ontruimen en verweert hij zich namens de Minister van Justitie in korte gedingen waarin een verbod op de toepassing van dwangmiddelen en op de tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken wordt gevorderd. Voorts treedt hij regelmatig op in bodemprocedures waarin namens voormalige verdachten schadevergoeding wordt gevorderd. Voor het Handboek Strafzaken, een losbladig standaardwerk voor strafrechtadvocaten, bereidt hij momenteel een hoofdstuk voor over het kort geding in strafzaken.

Landsadvocaat

De landsadvocaat staat de Nederlandse Staat bij in juridische procedures. Op 6 september 2007 trad mr. Ten Broeke op de landsadvocaat. In de praktijk betekent het dat de Staat een belangrijke cliënt is van ons kantoor. Bijna alle advocaten van Pels Rijcken treden op voor de Staat en het kantoor neemt geen zaken in behandeling tegen de Staat.

Overzicht en documentatie