Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad !

Rijksrecherche rapport onthult massale corruptie bij politie en Justitie

Corruptie . . IRM . . Juristen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

'Bijna alles is zwart gecensureerd'. 'Zo gaat dat dus in deze rechtsstaat'

Totaal onverwachte vrijspraak wegens meineed bij rechtbank Almelo
Meineed affaire tegen agenten in Haaksbergen leidt tot eis van 7 en 5 mnd.
Vraag is: kunnen Justitie en de magistratuur dit als jurisprudentie beschouwen?
En dit terwijl minister Donner het massaal plegen van meineed door de vakbonden
FNV en CNV ter verjaring in de doofpot laat verdwijnen? Zie ook een brief van het OM


Veldhuis contra meineed van de politie

De TV-uitzendingen bij RTV-Oost over de Zaak Nachtegaal
m.b.t. meineed en corruptie bij politie en Justitie

Luister ook naar radio 1 bij de Avro over deze affaire
en ook naar de tweede radio-1 uitzending van 20-2-05
Radio Oost over vrijspraak van meineed 9 maart 2005


De Telegraaf
       Steeds vaker strijden mensen in Nederland hun veelal eenzame strijd tegen politie en openbaar ministerie. Slechts een enkele zaak, zoals die van oud-politiechef René Lancee op Schiermonnikoog, haalt de publiciteit. De meeste burgers haken uiteindelijk af in hun poging recht te halen; murw gebeukt door de ambtelijke molens. Johan Veldhuis (49) peinst er niet over bakzeil te halen. Onlangs boekte de Twentenaar een belangrijke overwinning nadat de rijksrecherche twee hoofdagenten arresteerde wegens meineed. 'Maar deze affaire gaat veel verder: ik ben mijn leven niet zeker.'

Johan Veldhuis kreeg om aankoop boerderij oorlog met agenten

ALLEEN tegen de politie (klik)

Rijksrecherche verdenkt korpsleden Haaksbergen van meineed

door JAN COLIJN en CHARLES SANDERS

HAAKSBERGEN, zaterdag
        Metersdikke dossiers, 25 uur aan opgenomen telefoongesprekken en een aangifte bij justitie in Almelo tegen hoofdagent Jos Olde D. wegens poging tot doodslag. Haaksbergen, in de volksmond beter bekend als de Ster van Twente, is in de ban van de oorlog tussen Johan Veldhuis en politie en justitie.

        De 49-jarige Veldhuis zegt bijna te zijn vermoord door de hoofdagent. Dat gebeurde op een mooie nazomeravond eind vorig jaar. 'Mijn vrouw Lidwien en ik wandelden in het buitengebied bij het boerderijtje dat ik in 1998 had gekocht. Plotseling naderde met hoge snelheid een bestelauto. Ik stond in de berm toen de chauffeur zijn wagen op nog geen vijftien meter afstand de berm instuurde zonder af te remmen. Lidwien, die verderop stond, waarschuwde me nog net op tijd. In een fractie van een seconde sprong ik weg en redde zo mijn leven…'

       Maar ondanks de schrik en paniek herkende Veldhuis in de chauffeur hoofdagent van politie Jos Olde D. 'Hij reed opzettelijk op me in, wilde me doden, dit was een regelrechte moordaanslag', aldus Veldhuis. Nog diezelfde avond deed hij aangifte wegens poging tot doodslag.
       
Dieptepunt
        Het is een tragisch dieptepunt in een zich sinds eind 1997 voortslepende affaire rond de aankoop van een pittoresk gelegen woning aan de Laakmorsweg, midden in de Twentse natuur. Johan Veldhuis dacht de slag van zijn leven te hebben geslagen toen hij voor 130.000 gulden het huis op nummer 10 kocht van een schilder in geldnood. Maar amper een week later beweerde de neef van Veldhuis dat hij het eerste recht op aankoop zou hebben gehad.
       
Steekspel
        Wat volgde was een jarenlang juridisch steekspel met een opmerkelijke rol voor de Haaksbergse politie. Want hoofdagent Jos Olde D. zei dat de verkoper van het pand had bekend dat hij de papieren rond het recht van eerste aankoop van het huis zou hebben vervalst. Deze verklaring speelde later een cruciale rol in de talloze procedures tussen Veldhuis en diens neef. Op zijn beurt sleurde Jos Olde D. collega Harm K. in zijn dreigende val mee. K., eveneens hoofdagent, onderschreef het relaas van Olde D. en liet weten dat Johan Veldhuis geknoeid zou hebben met de aankooppapieren rond Laakmorsweg 10.

        De korpsleiding van de politie Twente, die al jaren geen raad weet met de affaire, kwam onlangs voor een voldongen feit te staan. De rijksrecherche arresteerde de twee hoofdagenten wegens meineed. Beiden zouden tegenover de rechter meermalen hebben gelogen in deze opzienbarende onroerendgoedtransactie.

        Strafpleiter mr. Robert F. Speijdel is ervan overtuigd dat er bij politie, justitie, maar ook in de politiek koppen gaan rollen. 'Hier is duidelijk sprake van een sneeuwbaleffect', meent de Enschedese advocaat. 'Tot aan de korpsleiding en korpsbeheerder Jan Mans toe is er nimmer adequaat opgetreden. Waarom? Deze affaire heeft jaren kunnen voortetteren, maar het ziet er toch echt naar uit dat mijn cliënt krijgt wat hem toekomt: recht. Veldhuis heeft als eenvoudig burger tegen de ambtelijke molens gestreden en onvermoeibaar volgehouden. Leugenaars worden nu ontmaskerd.'
       
Bedenkelijk
        Daarbij doelt Speijdel in eerste instantie op de twee ervaren hoofdagenten van de politie Haaksbergen. Het duo, dat een bedenkelijke hoofdrol opeiste in het schandaal, is zelf in de beklaagdenbank gekomen. Maandenlang drongen Speijdel en Veldhuis aan op onafhankelijk onderzoek van de rijksrecherche, maar justitie in Almelo wimpelde dit telkenmale af.

        Speijdel: 'Tot we plotsklaps bericht kregen dat de rijksrechercheurs zich alsnog op de zaak hadden gestort. Met als voorlopig resultaat de aanhouding en daarop volgend schorsing van de beide hoofdagenten.'

        Woordvoerder Jan Camphuis van de politie Twente bevestigt dat de agenten werkeloos thuis blijven zitten gedurende het onderzoek. Voor het overige wil hij niets over de gebeurtenissen kwijt.
       
Kruistocht
        Aanvankelijk leek Johan Veldhuis in zijn kruistocht het onderspit te moeten delven. Een officier van justitie liet hem fijntjes weten: 'Al duurt dit gevecht twintig jaar, winnen doe je nooit.' Maar het liep anders; door een speling van het lot kwam Veldhuis in contact met politieman Lambert van Til, eveneens hoofdagent van hetzelfde korps.
       
'Ik ga door tot grote bazen voor de rechter staan'

Olde D. had altijd beweerd dat deze Van Til exact op de hoogte was van de verkoop van de boerderij en alle perikelen rond de zaak en hem ruggensteunde. Toen Veldhuis Van Til hiermee confronteerde, was deze verbijsterd en zei van niets te weten…

        'Gelukkig zijn er dus ook nog integere agenten', aldus Veldhuis. 'Door Van Til - die van meet af aan zei dat hij zich niet voor het criminele karretje van zijn collega's liet spannen - kon ik aantonen dat Olde D. en zijn kompaan tot het hoger beroep bij het gerechtshof aan toe hebben staan liegen en bedriegen. Na zes jaar vechten tegen de bierkaai was ik ineens de winnende partij. Al die tijd werd mijn verzoek om de rijksrecherche onderzoek te laten doen weggehoond. Toen bleek het ineens wel allemaal te kunnen.'

 

Johan Veldhuis met zijn raadsman Robert Speijdel bij het pand dat hij in 1997 kocht en dat hem niets dan ellende opleverde. 'Nu wil ik recht. Die twee hoofdagenten moeten zich verantwoorden voor hun leugens.'
Mr. Robert Speijdel heeft weinig tijd nodig de na tussenkomst van de rechtbank door justitie vrijgegeven stukken te lezen. 'Bijna alles is zwart gecensureerd', aldus de topadvocaat. 'Zo gaat dat dus in deze rechtsstaat… '
FOTO'S: REINIER VAN WILLIGEN

       Veldhuis heeft een duidelijke theorie over het motief voor agent Olde D.: 'Een buurman van hem is onroerendgoedhandelaar en toonde zich al snel bereid een ton meer voor het huis neer te willen tellen. Bewijzen kan ik het uiteraard niet, maar het kan haast niet anders dan dat Olde D. geld zou krijgen voor zijn bemoeienissen. Waarom zou hij anders zijn carrière op het spel zetten. En dat Harm K. zijn relaas steunde, ligt voor de hand. De meeste dienders werken al 25 jaar of langer in Haaksbergen en er heerst een ons-kent-onssfeertje. Iedereen houdt elkaar de hand boven het hoofd.'

       Veldhuis kreeg overigens al snel na de transactie argwaan over Olde D.'s inbreng. De hoofdagent zocht Veldhuis meermalen op en toonde zich op vreemde wijze geïnteresseerd in diens bouwplannen. Bovendien frequenteerde hij kennissen van Veldhuis met de vraag hoe de dorpsgenoot toch aan het geld kwam voor de woning, terwijl hij in de wao zat.

       Ook verklaarde Olde D. dat een handelaar in onroerend goed het boerderijtje wilde kopen voor veel meer geld dan de 130.000 gulden van Veldhuis.

       Het was op dat moment dat de chef van de hoofdagent ingreep en Olde D. te verstaan gaf zich niet meer met de kwestie te bemoeien. Maar volgens Veldhuis was het kwaad toen al geschied. Zijn neef liet beslag op de woning leggen, omdat deze meende het eerste recht van koop te hebben. Veldhuis stond buitenspel. Intern bij de politie ontkende Olde D. een scheve schaats te hebben gereden. Hij zei slechts opgekomen te zijn voor de verkoper van de woning.
'Ik werk al 22 jaar bij de politie in Haaksbergen en functioneerde als een soort contactpersoon tussen de politie en de oorspronkelijke eigenaar van het pand aan de Laakmorsweg. Mijn enige doel daarbij was die man daar op het rechte pad te houden.'
       
Getergd
        Veldhuis is getergd. 'Ik ga door tot ook de grote bazen bij politie en justitie zich voor de rechter zullen moeten verantwoorden.' Want hij is ervan overtuigd dat de politietop in het complot is betrokken. 'Zo kan ik aantonen dat er is geknoeid met de bewijslast rond mijn aangifte van poging tot doodslag door Olde D. Dit moest in de doofpot.'

       Raadsman mr. Speijdel valt hem bij: 'Dat is het enge van de hele zaak. Je waant je in een rechtsstaat, maar uit deze affaire blijkt klip en klaar dat justitie en politie in dit land soms onder één hoedje spelen. Zo hebben we procedures moeten voeren om bepaalde processen-verbaal te verkrijgen. Toen we die eenmaal in handen hadden, bleek dat ze door het college van procureurs- generaal vrijwel volledig waren gecensureerd. Hele passages zijn met dikke zwarte stift onleesbaar gemaakt.'

        Robert Speijdel heeft weinig bemoedigend nieuws voor de twee hoofdagenten. 'Uiteraard moeten ze een eerlijk proces krijgen', vertelt hij. 'Uit ervaring weet ik dat justitie zwaar tilt aan meineed, zeker wanneer dat wordt gepleegd door agenten. Een straf verzwarende omstandigheid die justitie zeker niet kan afdoen met alleen een werkstraf. Dit tast immers regelrecht de integriteit van het hele korps aan. Als dit duo straks wordt veroordeeld, dan rest slechts de achteruitgang van het politiebureau: oneervol ontslag en een verblijf achter de tralies." 

        De advocaat laat bovendien nu al weten dat hij de twee aansprakelijk zal stellen voor alle schade die door zijn cliënt is geleden: 'En dan heb ik het niet alleen over het feit dat Veldhuis vanwege conservatoir beslag nu al zeven jaar lang zijn geliefde boerderij niet heeft kunnen betrekken waardoor de woning compleet is verpauperd.
Derving van leefgenot heeft sinds 1997 het bestaan van mijn cliënt en zijn echtgenote getekend. Hun leven zal nooit meer worden wat het was. Mochten de financiële middelen van de heren Olde D. en K. niet toereikend blijken, zal ik niet aarzelen hun meerderen voor de rechter te slepen. Tot aan de hoogste regionen, indien blijkt dat men ook daar opzettelijk in de fout is gegaan. Ik ben toch wel wat gewend in mijn praktijk, maar van dit dossier lusten de honden geen brood. Het is puur vergif wat sinds 1997 over Johan Veldhuis is gestort…' 

3 juli 2004


De Telegraaf
Donner mengt zich in conflict over boerderij

Van onze correspondent
HAAKSBERGEN, vrijdag
        Minister Donner (Justitie) gaat zich hoogstpersoonlijk bemoeien met de spraakmakende ruzie tussen een inwoner van Haaksbergen en de politie Twente.
        De bewindsman heeft bij het college van procureurs-generaal opheldering gevraagd over deze opmerkelijke kwestie.
       Afgelopen weekeinde berichtte deze krant uitvoerig over de eenzame strijd van Johan Veldhuis. Deze publicatie vormt nu voor de minister aanleiding om bij het college van procureurs-generaal om meer informatie over deze affaire te vragen, zo liet hij gisteren in een brief aan Veldhuis weten.
       Zoals gemeld ligt Veldhuis al jarenlang met zijn neef verwikkeld in een juridische strijd over het recht van eerste koop van een boerderijtje. Twee hoofdagenten van de politie Haaksbergen legden hierover meermalen voor de rechtbank een cruciale verklaring af, waardoor Veldhuis het onderspit dreigde te delven.
        De twee politiefunctionarissen werden echter onlangs aangehouden omdat ze worden verdacht van meineed. Hierover loopt nog een onderzoek door de Rijksrecherche.

9 juli 2004De Twentsche Courant Tubantia van Vrijdag 3 September 2004

Hoofdagenten Haaksbergen vervolgd voor meineed

HAAKSBERGEN (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat twee hoofdagenten uit Haaksbergen vervolgen. Justitie in Almelo wilde vrijdagochtend niet zeggen waarvoor. Vermoedelijk worden de agenten aangeklaagd voor meineed in een procedure omtrent het eigendomsrecht van een kleine boerderij in Haaksbergen.

Begin juni werden de agenten aangehouden voor verhoor op verdenking van meineed. Dat maakte het OM op 1 juni bekend. Justitie wil nu niets over de zaak kwijt, omdat de hoofdagenten nog geen dagvaarding hebben ontvangen.

Na maandenlang onderzoek van Rijksrecherche blijkt dat er voldoende grond bestaat om de hoofdagenten te vervolgen voor meineed. Beiden zouden vorig jaar oktober hebben gelogen in een rechtszaak voor het Gerechtshof in Arnhem over het eigendomsrecht van een Haaksbergenaar op zijn boerderij. De rechtszaak dient op 9 november voor de rechtbank in Almelo.

Als de agenten schuldig worden bevonden, hangt hen een maximum celstraf van zes jaar en ontslag bij de politie boven het hoofd. Twee neven zijn verwikkeld in een juridische strijd om het eigendomsrecht van een boerderij in Haaksbergen. De verkoper heeft het huis eerst aan de ene neef toegezegd en daarna aan de ander.

Een van de hoofdagenten verklaarde onder ede dat de verkoper tegen hem had gezegd dat hij de overeenkomst van het recht van eerste koop had vervalst. Een collega viel hem bij. Mede daarom bepaalde de rechtbank in Almelo dat de boerderij werd toegekend aan de tweede koper, een kennis van de hoofdagent. Daarop ging de eerste koper in beroep bij het Hof in Arnhem. Volgens een andere ingelichte collega van de hoofdagent en de verkoper sprak de hoofdagent niet de waarheid.

De eerste koper dient voor het einde van het jaar een forse schadeclaim in bij de hoofdagenten, meldde zijn advocaat mr. R. Speijdel. 'Mijn cliënt heeft gedurende zeven jaar juridische onkosten gehad en zeven jaar niets met de boerderij kunnen doen. De claim gaat in de tonnen lopen', aldus Speijdel.

De website van Johan Veldhuis is: www.corruptienederland.nl

To: johanveldhuis@home.nl

De rechtszaak zal gehouden worden op 9 november 2004 bij deRechtbank in AlmeloDe Twentsche Courant Tubantia van Vrijdag 4 September 2004

Johan Veldhuis zet strijd tegen politie en justitie voort

HAAKSBERGEN - Dat twee hoofdagenten van de politie in Haaksbergen wegens meineed voor de rechter komen, doet Haaksbergenaar Johan Veldhuis goed. Daar heeft hij ruim zes jaar voor gevochten. Maar, zijn strijd is nog niet voorbij. 'Ik ben gesloopt, maar ik zet door. De beerput moet open.'

Johan Veldhuis kreeg ooit een advies van een Almelose officier van justitie: 'Man, hou er toch mee op. Ook al strijd je twintig jaar, winnen doe je nooit.' En vrienden vroegen wel eens of hij en zijn vrouw Lidwien ergens anders over konden praten dan het Grote Onrecht dat hen door politie en justitie zou zijn aangedaan. Is het alle moeite wel waard, wilden ze dan weten?

Johan Veldhuis heeft de goed bedoelde raad altijd voor kennisgeving aangenomen en naast zich neergelegd. Stoppen is nooit in zijn hoofd opgekomen. 'Ik stond en sta in mijn recht, dat is heel simpel. We hebben ons in de afgelopen jaren soms erg eenzaam gevoeld, alsof we alleen op de wereld waren. Gevoelens van onmacht, gevoelens van in steek worden gelaten door de overheid, terwijl die juist voor de burgers moet opkomen. Ons is onbeschrijfelijk leed toegebracht. We zijn psychisch en fysiek kapot en zitten financieel aan de grond. We zijn er al jaren 24 uur per dag mee bezig,' zegt de 50-jarige WAO'er.

De hoofdagenten O.D. (46) en K. (45) van de Haaksbergse politie staan, zoals gemeld, op 9 november terecht voor de Almelose rechtbank. Hoewel de dagvaardingen nog moeten worden uitgebracht, is het vrijwel zeker dat ze worden verdacht van meineed: het opzettelijk afleggen van valse verklaringen. Hun strafrechtelijke vervolging vloeit voort uit een onderzoek van de Rijksrecherche naar meineed. O.D. en K. zijn inmiddels geschorst, bij een veroordeling wacht ontslag.

Beide politiefunctionarissen zouden vorig jaar als getuigen onder ede voor het Gerechtshof in Arnhem hebben gelogen in een civiele procedure tussen Veldhuis en zijn Enschedese neef J.L.J. Veldhuis. De neven claimen allebei het eigendomsrecht van een vervallen boerderijtje aan de Laakmorsweg in het Haaksbergse buitengebied.

De affaire dateert van december 1997 als Johan Veldhuis het boerderijtje denkt te hebben gekocht. Later blijkt dat de eigenaar elf dagen later het eigendomsrecht ook geeft aan zijn Enschedese neef. Het gevolg is een juridische strijd die nog altijd voortduurt. In deze civiele procedure traden beide hoofdagenten als getuigen op. Ze zouden over het eigendomsrecht hebben gelogen ten voordele van de neef uit Enschede. Vooral door de verklaring van O.D. kreeg de Enschedese neef het boerderijtje in eerste instantie toegewezen. Johan Veldhuis ging in beroep bij het Gerechtshof in Arnhem, een procedure die nog loopt.

Johan Veldhuis heeft zich vanaf begin 1998 bij de politie beklaagd over het optreden van, vooral, hoofdagent O.D. Dat gebeurde mondeling en schriftelijk. Zijn aantijgingen zijn onderzocht en onderwerp van gesprek geweest bij het Bureau Interne Zaken van de politie Twente, de hoofdofficier van justitie, het Gerechtshof in Arnhem, het Parket Generaal, korpsbeheerder J. Mans, de gemeenteraad van Enschede, de districtschef van Zuid-Twente en de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. Zelfs premier Balkenende weet er van.

Ìn den treure

In al deze onderzoeken luidde de conclusie dat er niets aan de hand was. De Haaksbergenaar kreeg telkens te horen dat de zaak 'tot in den treure op allerlei vlakken is uitgezocht.' 'Voor ons is de zaak beëindigd,' was de afgelopen jaren een gevleugelde uitdrukking bij politie en justitie. Veldhuis is een lastpost die blijft drammen, was het beeld dat van hem werd geschetst.

Korpschef P. Deelman van de politie Twente haalde in een ingezonden brief hard uit naar deze krant, nadat die op 2 oktober vorig jaar als eerste uitvoerig over de affaire had bericht. De hoofcommissaris noemde het artikel tendentieus en verwees naar de vele onderzoeken die er naar waren geweest. Deelman: 'De uitkomst van al deze onpartijdige en onafhankelijke onderzoeken blijft iedere keer hetzelfde: de betrokken politiemedewerker (O.D.-red) valt niets te verwijten. Hij heeft naar eer en geweten getracht om mensen, die zijn hulp inriepen, voort te helpen.'

Voor Johan Veldhuis en zijn advocaat Robert Speijdel staat vast dat de vorige onderzoeken niet 'onpartijdig' en 'onafhankelijk' zijn geweest, zoals de korpschef beweert. Sterker, ze zijn ervan overtuigd dat de agenten de hand boven het hoofd is gehouden. Veldhuis: 'Hoe is het anders te verklaren dat de Rijksrecherche blijkbaar tot heel andere conclusies komt en dat er nu wel tot vervolging van de hoofdagenten is besloten. Tussen de bevindingen van de Rijksrecherche en die van de vorige onderzoeken zit een wereld van verschil.'

De Haaksbergenaar en zijn raadsman hebben het 'sterke vermoeden' dat in die vorige onderzoeken zaken bewust onder tafel zijn geveegd. 'In totaal hebben zich vanaf begin 1998 zo'n 30 functionarissen van politie en justitie met deze zaak bijgehouden. Daar zitten vier officieren van justitie en drie hoofdofficieren van justitie bij. Het is ongelooflijk dat ze het zover hebben laten komen.

Ik wil dat de rol van iedere betrokkene wordt onderzocht en zal de vaste kamercommissie voor justitiezaken daarover benaderen. Onze insteek is dat er verder moet worden gespeurd welke politie- en justitiemedewerkers ook boter op hun hoofd hebben en dat ze daarvoor worden aangepakt. De vervolging van de hoofdagenten zie ik als een eerste stap, als een begin. De beerput moet open.'

Johan Veldhuis (rechts) met zijn advocaat.
(foto CHAREL VAN TENDELOO)

                              De Telegraaf

Hoofdagenten berecht in huisaankoopaffaire

Duo van meineed verdacht

Van onze correspondent

HAAKSBERGEN, zaterdag
        Justitie gaat twee hoofdagenten uit Haaksbergen strafrechtelijk vervolgen. Het tweetal wordt aangeklaagd voor meineed in een langslepende civiele procedure omtrent het eigendomsrecht van een kleine boerderij aan de Laakmorsweg in Haaksbergen.

        Begin juni werd het tweetal na maandenlang onderzoek van de Rijksrecherche aangehouden op verdenking van meineed. De agenten, Jos Olde D. en Harm K., zouden vorig jaar oktober hebben gelogen in een rechtszaak voor het hof in Arnhem over het eigendomsrecht van de Haaksbergenaar Johan Veldhuis op zijn boerderij.

        De Tukker dacht de slag van zijn leven te hebben geslagen toen hij in 1997 voor 130.000 gulden het huis kocht van een in geldnood verkerende schilder. In april 1998 beweerde een neef van Veldhuis dat hij het eerste recht op aankoop van de boerderij zou hebben gehad.

        Een van de hoofdagenten verklaarde onder ede dat de verkoper tegen hem had gezegd dat hij de overeenkomst van het recht van eerste koop had vervalst. Een collega hoofdagent viel hem bij. Mede daarom bepaalde de rechtbank in Almelo dat Veldhuis in het ongelijk werd gestelden moest hij bovendien 135.000 gulden aan schadevergoeding aan zijn neef betalen.Johan Veldhuis (rechts) met zijn advocaat. Mr. Robert Speijdel

Een collega hoofdagent viel hem bij. Mede daarom bepaalde de rechtbank in Almelo dat Veldhuis in het ongelijk werd gestelden moest hij bovendien 135.000 gulden aan schadevergoeding aan zijn neef betalen.

         Veldhuis is dolgelukkig met de strafvervolging. 'Eindelijk is er gerechtigheid. Het heeft mijn leven verwoest.' Ook zijn raadsman Robert Speijdel is blij dat de twee agenten alsnog worden vervolgd. 'Wij zullen een fikse schadevergoeding bij de agenten indienen. Mijn cliënt heeft gedurende zeven jaar juridische onkosten gehad en zeven jaar niets met de boerderij kunnen doen. De claim gaat zeker in de tonnen lopen', aldus Speijdel. De rechtszaak tegen de agenten dient op 9 november voor de rechtbank in Almelo.       


                                                                  4 september 200444

 

De Telegraaf

Persbericht. DE TELEGRAAF - Zaterdag 19 februari 2005

Kroongetuige nu zelf vervolgd voor meineed

door Jan Colijn

HAAKSBERGEN - Justitie in Almelo gaat een derde agent van de politie Twente vervolgen wegens meineed. Het gaat om Herman M., die uitgerekend de ontlastende kroongetuige vormt voor de twee hoofdagenten die zich komende dinsdag voor de Rechters moeten verantwoorden in de zogenoemde meineedaffaire. Wanneer de agenten worden veroordeeld, dreigt voor hen ontslag.

In deze al jaren voortslepende zaak draait het om een civiele procedure over het recht van eerste aankoop van een boerderijtje in het buitengebied van Haaksbergen. Johan Veldhuis, hoofdrolspeler in het drama, ligt hierover overhoop met zijn neef. De twee Haaksbergse hoofdagenten Jos Olde D. en diens collega Harm K. namen het tijdens de rechtszaak vervolgens op voor de neef. De rijksrecherche ontdekte na onderzoek echter dat beide hoofdagenten meermalen tegenover de rechter zouden hebben gelogen.

Voor de rechtbank in Almelo begint dinsdag het proces tegen de twee hoofdagenten. Een van hen kwam recent ineens met kroongetuige Herman M. op de proppen. Deze collega-agent beweert nu - zeven jaar na dato - dat hij hoogstpersoonlijk getuige aanwezig is geweest tijdens een cruciaal gesprek. Als de rechter deze lezing overneemt, zouden de twee van meineed verdachte hoofdagenten alsnog de dans kunnen ontspringen.

Veldhuis deed daarop ook aangifte van meineed door deze kroongetuige. 'Ik beschik namelijk over dienstroosters, waarmee ik zwart-op-wit kan aantonen dat Herman M. niet bij dit gesprek aanwezig kán zijn geweest. Hij heeft dus tegenover de rechter-commissaris onder ede gelogen.'

Voor officier van justitie mr. J.C. Gras is dit aanleiding Herman M. nu ook strafrechtelijk te gaan vervolgen op verdenking van meineed. Zaaksofficier mr. Gras zegt de verklaring van Herman M. 'met verbazing' te hebben gelezen.

Advocaat mr. Robert F. Speijdel zegt dat de vervolging van de derde agent voor de hand ligt: 'Als je de stukken leest, is het onbegrijpelijk dat deze M. met deze verklaringen komt. Zeker als dat zeven jaar later - als een duveltje uit een doosje gebeurt - is dat uitermate verdacht.'

Herman M. is de belangrijkste getuige voor Olde D., die dinsdag wegens meineed voor de rechter moet verschijnen.

Meineedproces dinsdag hervat

HAAKSBERGEN - 'Of Olde D. nu de kat in het nauw is die rare sprongen maakt? Hij lijkt de kat in het nauw die ook andere katten in het nauw drijft. En als ook deze derde agent straks wordt veroordeeld wegens meineed dan werpt dat vragen op over de algehele cultuur die heerst bij de politie Twente. Korpschef Deelman wil daar nog niet zo aan: hij zegt de rijksrecherche niet nodig te hebben voor een organisatieadvies. Maar zo langzamerhand lijkt het erop dat hij toch wel enig advies kan gebruiken.'