Robert Hörchner verzette zich heftig tegen zijn uilevering naar Polen...!! Hij verdenkt politie en OM van onzuivere motieven..!!

Persconferentie over ervaringen in de Poolse gevangenis na uitlevering naar Polen ==> BouBlog
Interview over het komende kortgeding over de uitlevering naar Polen       
Europese uitleveringen naar Polen 4829 van 10.497 in 2008 is big business voor Poolse justitie

Schending van mensenrechten vanwege het Europese uitleveringsverdrag

STILZWIJGEN DOORBREKEN, 18 JULI 2008

Al veel te lang hebben we niets op de site geplaatst, omdat we ons gebonden voelden om bepaalde gemaakte afspraken na te komen. Publiciteit over de rechtszaak in Polen, zo werd ons ingefluisterd, zou door de rechtbank aldaar in het nadeel van Robert kunnen worden uitgelegd. Waarom nu toch de beslissing om het stilzwijgen te doorbreken?

Er zijn talloze zittingen geweest, waaraan vooralsnog geen einde lijkt te komen. Waar wel een einde aan komt, is aan de termijn van hechtenis en wel op 24 juli a.s. Dan loopt de laatste door de rechter gestelde termijn af.

Goed nieuws, zou je op het eerste gezicht denken, want dat zou betekenen dat Robert naar huis kan. Maar is dat ook zo? Want juist daarin, schuilt nu het gevaar. Tijdens de zitting van 22 april werden enkele getuigen gehoord, waaronder ook de echtgenote van de verhuurder. Zij wist met grote zorgvuldigheid de man te beschrijven die het pand van haar man had gehuurd en die een aantal maanden daar werkzaam is geweest.

Volgens haar heette deze man Hörchner. Op de vraag van de rechter of Hörchner in de zaal aanwezig was antwoordde zij negatief. De man (daarbij wijzend naar Robert) die in de zaal aanwezig was, was niet de man die het pand had gehuurd, noch degene die daar werkzaam was geweest en die zij kende als Hörchner. Ook het huurcontract blijkt niet door hem te zijn ondertekend.

Men zou verwachten dat Robert na deze ontlastende getuigenis in vrijheid zou worden gesteld. Niets is minder waar. Echter, na de zitting van 28 mei leek er even licht aan het eind van de tunnel te komen. De advocate informeerde ons dat er eerst nog, een in de Nederlandse taal door Robert geschreven brief moest worden vertaald waarna hij, bij de zitting van 26 juni, in vrijheid zou kunnen worden gesteld. Eerder bleek er geen vertaler beschikbaar.

Tijdens de zitting van 26 juni bepaalde de rechter dat er een borgsom moest worden betaald en dat deze binnen 3 dagen moest worden voldaan. Na ontvangst van het rekeningnummer op de 27 werd nog die zelfde dag een spoedoverboeking gedaan. Poolse gevangenen worden een dag na ontvangst van de gevraagde borgsom in vrijheid gesteld, dus waren we hoopvol gesteld.

Helaas voor Robert ging de rechter toen echter veertien dagen met vakantie, en bij terugkomst op 14 juli zou zij de zaak afhandelen. Op 14 juli kregen we middels de advocate te horen dat de rechter op 16 juli een beslissing zou nemen, wat wederom werd uitgesteld naar 17 juli. Toen op die dag bleek dat de gevangenis niet het benodigde papierwerk had aangeleverd, werd de beslissing vervolgens uitgesteld tot 24 juli.

Vandaag 18 juli kregen we te horen, dat degene die de borgsom heeft overgeboekt op deze rechtszitting aanwezig dient te zijn, waarna Robert zal worden vrij gelaten, een nieuwe voorwaarde, die tijdens de zitting van 26 juni niet ter sprake is gekomen. Uiteraard zullen we ook aan deze voorwaarde tegemoet komen.

Hopelijk veranderen de spelregels de komende dagen niet weer, want elke dag lijkt iets nieuws te brengen. Waar geen verandering in lijkt te komen, is dat Robert nog steeds in een Poolse cel verblijft, ondanks het feit dat we aan alle door de rechter eerder gevraagde condities hebben voldaan. Tot op de dag van vandaag, mag hij niet telefoneren en ook bezoek is de afgelopen maanden categorisch is geweigerd.

Nu informeerde de advocate ons, dat het in het Pools juridisch systeem mogelijk is, dat na afloop van alle, door de rechter gestelde termijnen, de hechtenis kan blijven voortduren. Als dit gebeurt, dan ben je aan de goden overgeleverd. Er is dan geen controle meer op je verblijf en je verdwijnt in de juridische mallemolen. Een horrorscenario wat we, koste, kost, willen voorkomen.

Het kantoor van advocaat mr. Korvinus heeft aan minister Verhagen een spoedbrief gestuurd met het verzoek te willen bemiddelen voor de vrijlating van Robert. Helaas hebben we hierop nog geen reactie mogen ontvangen. dcz-cm@minbuza.nl. Zelf heb ik een e-mail gestuurd naar het Poolse minister van Justitie Zbigniew Cwiakalski en de Poolse premier Donald Tusk cirinfo@kprm.gov.pl met de vraag waarom Robert, ondanks dat we aan alle gevraagde condities hebben voldaan, nog niet in vrijheid is gesteld.

Laten we hopen dat de rechter a.s. donderdag haar woord houdt en Robert naar huis laat gaan. Een ding is tijdens de vele zittingen naar voren gekomen, de eerder genoemde 'grote vis' blijkt niet eens guppy. Toch moest Hörchner worden overgeleverd. We verwachten dat de Nederlandse staat dezelfde vigeur, waarmee ze Hörchner overleverde, aan de dag legt om hem naar Nederland terug te halen.

De aanleiding tot het drama van het XTC-schandaal voor Robert Hörchner en zijn Annelies

Overzicht en documentatie