Werken in het geheimzinnige laboratorium van Corus voor verwerking van chemisch afval

ICCT . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <===> SDN . . Stortplaatsen . . EKC

Ook werknemers blijken grondstof voor fabricage van green bricks

Zie de brochure over de productie van Carbolite, Aardelite en Eco-lite onderaan. De eigenaren van het geheime proeflaboratorium waarin een werknemer ziek werd zijn Hoogovens Technical Services en AECI Operations Services. Het was hem verboden om met het overige personeel in de kantine te eten, omdat men zich dan vier keer per dag zou moeten wassen en omkleden, om giftige en kankerverwekkende besmetting te voorkomen (ARBO), waardoor er van werken niet veel terecht zou komen.

Verder was het aan iedereen verboden het ondergrondse geheime laboratorium te betreden behalve de uitvoerder van de experimenten en de directe leiding van die afdeling. Uit bezuinigingsoverwegingen had men na de allereerste in bedrijfstelling door gekwalificeerd personeel zelfs de afzuiginstallatie weggehaald. Allerlei giftig chemisch afval werd er in honderden samenstellingen getest op hardheid met een bindmiddel om uit de residuen van de chemische en metaalindustrie grind, beton en bakstenen te kunnen maken en zo een oplossing te hebben voor een uiterst kostbaar afvalverwerkingstraject. Bakken met subsidie zijn er aan gespendeerd.