Presentatie van het boek van actrice Ine Veen: Moord namens 'de kroon'

Ine Veen persbericht . . . Ine Veen . . . Klokkenluiders . . . SDN . . . Smolders . . . Shimura

Ine Veen presenteert haar boek: Moord namens 'de kroon'
Op 6 mei om 19.00 uur in restaurant Engels, Groothandelsgebouw, naast Centraal Station Rotteram

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Jean Thomassen [mailto:jeanthomassen@hotmail.com]
Verzonden: donderdag 12 april 2007 16:03
Aan: sdn@planet.nl
Onderwerp: pim fortuynboek

Geachte meneer Brockhus,

Dank voor uw mailtje aan Ine Veen. Ik wilde u eerst een paar dingen duidelijk maken alvorens ik op de inhoud inga. Mevrouw Ine Veen wordt dit jaar 70 en heeft een paar jaar geleden besloten geen intervieuws meer te geven. Het is u waarschijnlijk niet geheel duidelijk waar haar eerste boek: "Moord namens 'de kroon'" over gaat.

Het is m.i. het meest complete en meest gedetailleerde boek over het leven en de dood van Pim Fortuyn. Het bevat voor 80% nooit eerder gepubliceerde foto's maar ook zeer zeldzame informatie over zijn privéleven die u niet in andere boeken kunt vinden en waar ook u van zult opkijken.

U, geachte meneer Brockhus, vraagt zich terecht af waarom u niet bent benaderd. De reden is heel simpel alle door u gemeldde zaken zijn Ine Veen reeds bekend en komen in haar boek voor, inclusief een foto van Bill Vermeulen en een vermelding van het pakket dat aan Pim en Hans Smolders werd gestuurd door Ad van Rooij (een kopie ligt hier trouwens ook). Ik heb namens mevrouw Veen een leuke middag met Ing. van Rooij gehad en ook voor haar gecontroleerd of al die verhalen kloppen. Want er is zo veel onzin over Pim Fortuyn gepubliceerd! Hans Smolders bevestigde in een mail aan Ine de juistheid van het verhaal over het gestolen pakket en ook zag ik bij Ad van Rooij de verzendbewijzen en ontvangstbewijzen van het bedoelde poststuk aan Pim Fortuyn.

Meneer Brockhus, u (en iedereen die geïnteresseerd is) bent van harte welkom op 6 mei om 19.00 uur in Zaal Engels, naast het Centraal Station in Rotterdam waar Ine's eerste boek ten doop zal worden gehouden. Ik wijs u er nogmaals op dat het Shimura verhaal maar een klein segment is van dit zeer gedetailleerde boek dat over zijn leven, zijn privéleven, zijn politieke loopbaan, de moordcomplotten en de mensen om hem heen gaat. Maar alles is zeer gedetailleerd onderzocht en u bent zeker geen onbekende!

Als u ruchtbaarheid wil geven aan de publicatie van dit boek dat bij uitgeverij Aspekt zal verschijnen juich ik dat toe. Ik zal u een cover door mailen. Mocht u nog iets willen weten is het handiger mij even te contacten.

Met vriendelijke groet en dank voor uw belangstelling namens Ine Veen.

Jean Thomassen

www.jeanthomassen.nl

Hallo Ad, Bijgaand de informatie voor op de websites :

Moord namens de "kroon", het ultieme leven van Pim Fortuyn is de veelzeggende titel van misschien wel het meest complete en spannendste boek over het leven en de aanslag op Pim Fortuyn.In ruim 410 pagina's onthulde actrice Ine Veen in haar eerste boek nooit eerder vermelde informatie over het seksleven, de jeugd en de schokkende moordaanslag op Fortuyn. Dit gebeurde zo gedetailleerd als nog niet eerder werd gedaan.

Actrice Ine Veen ( www.ineveen.nl ) werd vorig jaar koninklijk onderscheiden voor haar bijdrage aan de Nederlandse Cultuur. Het was toen exact 50 jaar geleden dat ze als balletdanseres naar het buitenland vertrok en er als gevierde actrice in Duitsland na veertig toneelrollen debuteerde in Nederland.Ook hier speelde ze decennia lang in TV series, schouwburgen en films. Dit jaar wordt ze 70 en ieder ander zou op zijn of haar lauweren uitrusten maar daar is Ine niet het type voor. Ze besloot eens iets heel anders te gaan doen, een boek te schrijven over een zaak die haar al jaren bezighield: de moord op Pim Fortuyn want daar bleken heel wat dingen niet te kloppen....

Haar belangstelling voor politiek is niet verwonderlijk want haar oom prof. dr. Johan Wilhelm van Hulst is niet alleen bekend van het redden van zo'n 800 Joodse babies uit de creche van de Hollandse Schouwburg, maar hij was ook jarenlang politicus en senator en zelfs mede oprichter van het CDA. In haar eerste boek gaat Ine Veen heel exact in op de moordcomplotten waar sprake van was na de dood van Fortuyn. Politici die bekend waren met haar belangstelling voor deze zaak zonden haar ook papieren en gegevens op en zo vond ze op een dag een geheimrapport waaruit bleek dat er twee verschillende soorten munitie zijn aangetroffen en dat kan natuurlijk niet met eén schutter....

Wie zaten er achter deze moord? Want men moet wel heel naief zijn om te menen dat het een spontane eénmansaktie van een dierenaktivist is geweest.Voor de zekerheid hebben twee deskundigen het manuscript uitvoerig doorzocht op procesgevoellige passages. Het boek bevat voor het grootste deel nooit eerder gepubliceerde foto's uit het archief van de Familie Fortuyn en het zal op 6 mei , op de vijfde sterfdag van Pim Fortuyn ten doop worden gehouden in de grote zaal van restaurant Engels naast het Centraal Station in Rotterdam waar iedereen van harte welkom is bij deze herdenking en boekpresentatie die om 19.00 uur zal plaatsvinden. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de achtergonden van deze spraakmakende moord of in wat er zich achter de schermen van de Nederlandse politiek afspeelt, een aanrader. Auteur Jean Thomassen meende dat: dit het alllerbeste boek is over deze politieke moord en de lezer duidelijk maakt in wat voor enge bananenrepubliek we eigenlijk leven.

Moord namens de "kroon" werd uitgegeven door ASPEKT in Soesterberg en kost 24,95

Nieuwe boeken, o.a.

4e druk:  1-   MOORD NAMENS ’DE KROON?’

Na de dood van Pim Fortuyn gonsde het van de geruchten dat er munitie werd gevonden die niet uit het pistool van Volkert van der Graaf kwam. In dit boek leest u alles over die tweede schutter, uit welk land hij komt, in wiens opdracht hij schoot en waaróm Fortuyn werd vermoord. Prof. dr. Bob Smalhout was verbijsterd over de inhoud van deze bestseller en prees de schrijfster over haar gedegen onderzoek. 420 pag.
KASTEEL SLOTTANIA

Huiveringwekkende roman over een oeroud slot waar vreemde wezens en gereïncarneerde mensen huizen. Ze beleven avonturen in onderaardse ruimtes en komen ook in het verzonken Atlantis. Een bijzonder apart en boeiend boek. 312 pag.
ALARM... U WORDT VERGIFTIGD!!

Een verbijsterend boek dat onthult hoe de overheden zorgden voor niet meer op te lossen milieuproblemen. Op grote schaal wordt de mensheid vergiftigd. Vliegtuigen sproeien chemicaliën, waardoor wolkvorming ontstaat; ons voedsel bevat kankerverwekkende stoffen zowel als ook onderhand ons hele levensmilieu. Ja, inclusief de medicijnen die we gebruiken. Een boek, waar U niet meer van kunt slapen … 440 pag.

EEN VREEMDE OP HET KASTEELHet mysterieuze verhaal van een arts die naar zijn verleden op zoek gaat. Hij wordt verliefd op de mooie jonge Angèle en komt dan tot een verbijsterende ontdekking. Een roman vol spanning en erotiek. 248 pag.

  SDN-rubrieken
  Alarm…, u wordt vergiftig !! Zal de wereld ten onder gaan aan gif, milieu en bedrog ??
  Ine Veen en haar boek: Moord namens 'de kroon', 'n blik in het leven van Pim Fortuyn
  Alarm...! U wordt Vergiftigd! Zal de wereld ten onder gaan aan gif, milieu en bedrog?
  Video-verslag van de presentatie van het boek en de lezing van Prof. dr. Bob Smalhout
  Video-overzicht van de presentatie van Ine Veen's boek: "Alarm.., u wordt vergiftigd"