De hypotheekschuld in Nederland is extreem hoog ondanks de waarschuwingen hiervoor van Paul Quekel sr.

De verzetshelden uit de oorlog zijn de klokkenluiders van vandaag.
Zij vechten tegen de moderne bezetting

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

Interviews met Paul Quekel sr. over wachtlijsten en automatisering in 1986 en 1988
Zie het blad Business uit 1986 en zie het blad Werkgever uit 1988

Wachtlijsten en Gezondheidszorg in Nederland,
het zal ze een zorg zijn, al vanaf 1986

    Zie NOVA:


Geachte heer Rob Trip,

Redactie van Buitenhof, Heer W. van Norden, e.a., op 15 april 2007

Het verhaal van de heer Wouter Bos vond ik zwak en mevrouw Désanne van Brederode blijft zweven. Ik verlang naar Paul Cliteur en ook Syp Wynia zou een fantastische columnist zijn. Waarom worden Paul Ruijs, Leo Dorrestijn, Prof. dr. A.Q.C.Tak en Rob Hoogland of nooit uitgenodigd. Of nodig Hans Smolders uit over zijn ervaringen in de Gemeenteraad van Tilburg. Kunnen die het sprookje verstoren?

Het prachtige interview met de grondlegger van PCM, de heer W. van Norden sprak mij zeer aan. Vooral zijn vergelijking met de bezetting en met zijn toenmalige visie op een verantwoorde en betrouwbare samenleving. Laat ik nu veel van zijn idealen bij mijzelf terugvinden. Ook ik ben een van de vele verzetshelden van het moderne Nederland, die worden tegenwoordig "klokkenluiders" genoemd. De keiharde moderne bezetting van Nederland heeft zich gevestigd binnen zeer vele van de bijna 3 miljoen kostbanen in Nederland met hun bescherming door Pikmeerarresten, Landsadvocaat, WRR en Hoge Raad, terwijl de door de heer van Norden gewenste onafhankelijke pers voor vrijheid en democratie al lang niet meer bestaat. Sommige jourrnalisten proberen het nog wel en chapeau voor deze onderzoeksjournalisten, maar de meesten zijn registratiejournalisten die niet verder komen dan het beeldscherm van hun PC gekoppeld aan de zetmachines van de drukpersen.

De gevoelens binnen het gezin van de heer van Norden in 1932 zijn de gevoelens van vele gezinnen anno 2007 in Nederland, (zeker die gezinnen met woekerpolissen) en zal ook tot een uiteindelijk onafwendbaar onheil met name een volksrevolutie kunnen voeren. Dit verzin ik niet, dit wordt al op vele forums op internet en reacties op krantenartikelen geschreven. De fout van programma's zoals NOVA, Buitenhof, met uitzondering van Zembla en Tros Radar en soms Een Vandaag is dat er veels te weinig mensen uit opbrengstbanen aan het woord komen.

Laten we grondleggers van ons Nederland van na 1945 hun idealen teruggeven en de TRIAS Politica van Montesquieu in volle rechtvaardiging herstellen.

Het fatsoen waarover uw hooggeleerden naar verwijzen is niet anders dan een verkrachting van de Trias Politica van Montesquieu en verworden mede door uw toedoen tot de TRIAS MODERNAS:

We heben in Nederland mede door het verzaken door uw soort van de werkelijke normen en waarden, daardoor veel andere TRIAS's gekregen: De TRIAS "POLITIEK, AMBTENAREN, JOURNALISTIEK", De TRIAS "BANKEN, VERZEKERAARS, BELASTINGDIENST/RECHTERLIJKE MACHT" De TRIAS "FNV, SUBSIDIES, FAILLIET/CURATOREN", De TRIAS "PRIVATISERING, KOSTENEXPLOSIE, KPN/NS/ENERGIE/MILIEU, De TRIAS "RECHTERS/RAADSHEREN, ADVOCATEN/HOOGLERAREN, BIJBANEN/NEVENFUNCTIES".

Het is 5 voor twaalf, maar dan al 24 uur later. Als we géén paal en perk gaan stellen aan de onverantwoorde groei van kostbanen en zorgen voor een weer fatsoenlijk rechtssysteem, zonder plaatsvervangers, met een volledig verbod op nevenfuncties en bijbanen dan zal Nederland hoe langer hoe meer een land van kansarmen worden met een uittocht van die mensen en jongelui welke mede zouden kunnen zorgen voor het ideaalbeeld van de heer van Norden "een verantwoorde en betrouwbare samenleving", met instandhouding van onze huidige welvaart.

Het ideaalbeeld van Wouter Bos is ook prachtig, het moet alleen ook nog verdiend kunnen worden en als de mensen en jongelui met ondernemersgeest, risco nemen en investeren het land verlaten is de toekomst overgeleverd aan de verdere verpaupering en verloedering en is het geld voor achterstandswijken weggegooid geld. Zijn generaal pardon was niet een links stokpaardje zoals hij zei, maar het was Pim Fortuyn die dit als eerste gezegd heeft, "ere wie ere toekomt". Lees Pim Fortuyn "De verzamelde columns" en vergelijk zijn columns met de toestand van het huidige Nederland. Of de artikelen van Prof.Dr.Ir. A.F.P. van Putten met de Verwoestende Leugen en zijn ISO9000 en alsmede een opzienbarende boekrecensie van L.J.J. Dorrestijn Failliet en Chipshol over het de schandalige toestanden veroorzaakt door curatoren en slapende rechters.

Tevens enige van mijn webpagina's over het relaas van een bewust kapot gemaakte ondernemer. Voor een iedereen met een hart is dit een venster voor zijn ziel.

Met vriendelijke groet, Paul Quekel senior

De trias politica is een uitwerking van het idee van scheiding der machten binnen een staat. Het is een politiek systeem dat werd bedacht door de verlichte Fransman Charles Montesquieu.

----- Original Message ----- From: P. Quekel sr.
To: jvdheuvel@telegraaf.nl
Sent: Sunday, April 15, 2007 10:49 AM
Subject: Uitspraak Hoge Raad / Onmin met fiscus kost altijd geld

Beste John van de Heuvel,

Vandaag 15 april 2007 schrijft u als misdaadverslaggever wederom een column ten voordele van mensen, die of in kostbanen zitten of het met de wet niet zo nauw nemen. Ik had trouwens verwacht dat u een column over Joris Demmink zou schrijven, maar misschien durft u dat niet? Gewone burgers zoals ik die al 12 jaar in de Delta Lloyd gevangenis zitten worden gek verklaard, zijn een idioot, een stalker, of een Don Quichot.

Lees wat Theo van Gogh over mij schreef, op www.sdnl.nl/theovangogh.htm of mijn Paul Quekel Sr. (levensloop) en lees mijn onderstaande e-mail en weet u wat mijn grootste fout geweest is? Ik heb in 1986 (privé betaald) diverse advertenties gezet voor het CDA (kosten ongeveer 100.000,- gulden) met als kop: "Gelooft u de waarheid". "Als Uylen het te vertellen krijgen in het sprookjesbos van Nederland" en vervolgens de woede van heel links Nederland op mijn nek gehaald met een veroordeling door de Reclame Code Commissie (boete fl. 1500,-) en zelfs belastingcontroles die door hogerhand (Wim Kok? als minister van financiën) werden opgelegd.

Het tweeledig resultaat was wel dat Ruud Liubbers zijn karwei kon afmaken ondanks de voorspelde grote verkiezingsoverwinning voor de PvdA door Maurice de Hond, maar de familie Quekel haar computerbedrijf De Comdes Group, Comdes en RODIAS en uiteindelijk haar gehele vermogen heeft verloren.

Met vriendelijke groet, Paul Quekel senior

Ter uwer informatie:

----- Original Message -----
From: P. Quekel sr.
To: Gerd.Leers@maastricht.nl
Cc: Anton37.putten@wxs.nl ; A.Jongbloed@law.uu.nl ; gjknoops@knoops.info ; jeelman@knoops.info ; orrestijn.ljj@home.nl
Sent: Saturday, April 14, 2007 11:14 AM
Subject: Uitspraak Hoge Raad / Onmin met fiscus kost altijd geld

Beste Gerd,

Nogmaals hartelijk dank dat je probeert mij en mijn gezin te helpen. Ik heb nu weer een memorie van antwoord gekregen van de advocaat van Delta Lloyd waarin wederom doorgegaan wordt met onwaarheden. Het zou ons, Prof. Knoops en mijn gezin erg helpen als je een afspraak voor mij zou kunnen maken met de heer Job de Ruiter, over zijn brief van 1996, hieronder mijn e-mail aan de heer Tim Mortelmans 020 5521867, (de politiek e.a.), van de AFM die ik samen met prof. Knoops en Leo Dorrestijn op zijn kantoor te Amsterdam op de hoogte gesteld heb van ons leed en het leed van vele andere honderdduizenden gezinnen in Nederland betreffende de woekerpolissen, lees www.sdnl.nl/quekel21.htm over woekerpolissen.

Het leed dat vandaag weer in alle hevigheid ontbrand in mijn gevoel voor rechtvaardigheid door het artikel in de Telegraaf en ik veronderschuldig mij voor mijn cynisme en mogelijk harde taal. Je weet dat ik nooit zo geweest ben, maar een hond die constant geslagen wordt zal op een keer gaan bijten, ik heb slechts mijn eenvoudige pen van het internet en blijf geloven in een uiteindelijke betrouwbare rechtsstaat, m.vr.gr. Paul Quekel senior

----- Original Message -----
From: P. Quekel sr.
To: Tim.Mortelmans@afm.NL
Sent: Saturday, April 14, 2007 10:36 AM
Subject: Uitspraak Hoge Raad / Onmin met fiscus kost altijd geld

Geachte heer Mortelmans,

Nogmaals hartelijk dank dat ik samen met de hrn. Prof. Knoops en Leo Dorrestijn aan u en de heer Hijlkema mijn verdriet en ook onmacht heb mogen uitleggen. Mijn gezin vermalen tussen de kaken van het zogenaamde recht. Na een artikel in Dagblad de Telegraaf kwam bij mij ook weer de ellende van vele slapeloze nachten, grote onzekerheid en de druk van de grote fiscale macht opnieuw te boven. Wanneer toch worden hardwerkende ondernemers en burgers beschermd en gecompenseerd voor het aangedane leed?

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel senior

----- Original Message -----
From: P. Quekel sr.
To: redactie@futd.nl
Cc: Neelie.Kroes@cec.eu.int
Sent: Saturday, April 14, 2007 10:21 AM
Subject: Uitspraak Hoge Raad / Onmin met fiscus kost altijd geld
(Bron: Dagblad de Telegraaf 14 april 2007)

Onmin met fiscus kost altijd geld

Van een onzer verslaggevers

AMSTERDAM - Wie door toedoen van de fiscus voor de belastingrechter komt, krijgt geen volledige vergoeding voor de gemaakte proceskosten. Zelfs als een bedrijf of particulier van de fiscus wint, krijgen zij de daadwerkelijk gemaakte kosten bijna nooit meer vergoed. Dat blijkt uit het arrest van gisteren van de Hoge Raad, waarin een bedrijf had gevraagd om terugbetaling van alle kosten van rechtszaken die de bv uiteindelijk van de fiscus had gewonnen.

Volgens het vakblad Fiscaal Up to Date is de uitspraak, na zeven jaar procederen, een "teleurstellend arrest" van het hoogste rechtscollege. "Het is niet te begrijpen waarom de overheid nooit opdraait voor de schade die door diezelfde overheid is veroorzaakt", zegt fiscaliste Monique Ligtenberg over het oordeel, dat ook voor verdragsschendingen geldt. "Als de overheid een wet onjuist uitlegt, zouden de kosten die burgers en bedrijven maken, volledig voor haar rekening moeten komen. Met deze uitspraak is alle hoop daarop vervlogen." Wat tegenstanders van de fiscus in belastingzaken resteert, is een beperkte vergoeding van gemaakte kosten volgens een vast puntensysteem, de proceskostenvergoeding.

De uitspraak van gisteren is ook baanbrekend, aldus Ligtenberg, omdat "dit illustreert dat de Hoge Raad zich meer gedraagt als uitvoeringsambtenaar" voor de Belastingdienst dan als een rechter die boven partijen staat.

Geachte heer en mevrouw Ligtenberg,

Pim Fortuyn: "Vergis u niet dit land wordt aan het volk teruggegeven" en mevrouw Kroes wanneer pakt u de Kostbanenkartels (Staat, Provincie, Gemeenten) aan?

Het zijn de kostbaners die de grootste discriminatie van Nederland in stand houden, de kostbanen versus de opbrengstbanen. Oftewel de opmakers en de werkers, terwijl de opmakers de werkers controleren en demoniseren van de wieg tot het graf en daarvoor de algemene macht bezitten door wetgeving en regelgeving te maken en aan te kunnen passen ter eer en glorie van hun eigen welzijn en portemonnee. Pikmeer 1 en 2 enz.enz. Het cordon sanitair voor de opbrengstbaners.

Durf eens deze twee woorden uit te leggen, want wij in de opbrengstbanen worden gedemoniseerd en uitgeknepen als citroenen. Zoals ook nu weer door de uitspraak van de Hoge Raad, Dagblad de Telegraaf van 14 april 2007.

Lees quekel26.htm want ook ik heb vele honderdduizenden guldens verloren en de gevolgschade bedroeg vele miljoenen. Nog steeds ben ik in conflict met een van oorzakelijke gevolgen van de gevolgschade, www.sdnl.nl/quekel-7.htm en daardoor ons totale vermogen kwijtgeraakt.

Na mijn drie gewonnen rechtzaken tegen de belastingdienst heb ik een brief gestuurd naar Zalm over mijn zaak en verzocht om de hardheidsclausule. Na eerst als antwoord een brief van Zalm gekregen te hebben d.d. 15 november 1996 met kenmerk DB96/3291-AFZ96/3582 met de opzienbarende passage "Met name acht ik in dit verband van belang het feit dat uit de uitspraken van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch niet blijkt dat een van mijn ambtenaren geacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de door u geleden gevolgschade" kreeg ik in 2002 een vergoeding van 100.000, - gulden.

Lees hierover ook Paul Quekel Sr. (levensloop) Hoezo niet verantwoordelijk, wie had de rechtszaken gewonnen?

Heeft u Buitenhof gezien van 8 april 2007? Dat ging ook over demoniseren. Aan tafel zaten 2 vertegenwoordigers van het kostbanencircus die dat niet vonden. Vertegenwoordigers van de grootste discriminatie en het best georganiseerde kartel in Nederland, Hans Dijkstal en de heer Aleid Wolfsen. Waarom? Niet de discriminatie van minderheden cq tussen allochtoon en autochtoon is de grootste tweedeling in onze moderne samenleving, maar het verschil tussen kostbanen en opbrengstbanen. En dat zal de uiteindelijke ondergang worden van onze westerse beschaving. De Anti-Christ uit het laatste boek van de bijbel Armageddon zal niet één persoon zijn zoals algemeen wordt aangenomen maar het instituut van de Staat en haar vazallen gesymboliseerd door de 4 ruiters, zijnde: "De politieke arena, de Rechterlijke Macht, de Ambtenarij en de Financiële Instituten",

Tweedeling hebben we vele malen in Nederland. De meest discriminerende waarover nooit gesproken wordt is de tweedeling in "kostbanen en opbrengstbanen" Ongeveer 3 miljoen kostbaners hebben we (lees de CBS cijfers op www.sdnl.nl/pimpelpaars.htm en klik hier op het woord kostbanen ). De bakker en slager op de hoek is een opbrengstbaan. Dit is de echte tweedeling in Nederland en alle andere tweedelingen worden vaak misbruikt door de 3 miljoen mensen in kostbanen om hun eigen inkomen veilig te stellen. Hoezo democratie? We leven in een kapitalistische communitische samenleving en worden belazerd van de wieg tot het graf. Oh ja, en verkiezingsbeloften hebben een houdsbaarheidsdatum van 1 dag, namelijk tot 24.00 uur van de verkiezingsdag. Dan zijn we als kiezers weer bedankt en moeten onze mond 4 jaar houden.

"Steel niet want de STAAT dult geen concurrentie". "Advocaten zijn een meester in het scheppen van grote verwarring in de waarheid". Zeker de Landsadvocaat in opdracht van het kostbanencircus met als grootste clown "De Hoge Raad".

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel senior

TER INFO: Geluk is zo gewoon dat het ongewoon geworden is, want het vaak gekochte moderne geluk geeft slechts een kortstondige bevrediging. Mijn paradox is de teloorgang van normen en waarden veroorzaakt door de hardste roepers voor het instandhouden van die normen en waarden. In het land van mijn ouders en grootouders waren normen en waarden zo vanzelfsprekend dat er nooit over gesproken werd. Het draait slechts om geld en daarvoor moet alles wijken. De menselijke maat wordt ondergeschikt gemaakt aan het partijbelang.

Zoals Jan Pronk zei: "PvdA in de regering is goed? voor het land, maar niet goed voor de PvdA". Waar gaat het in hemelsnaam om? Om de mensen in Nederland of om het eigen Pronkiaanse PvdA geluk??? Het gestolen geluk van ons de hardwerkende Nederlandse bevolking, wij de opbrengstbaners uitgeknepen als citroenen ter eer en glorie van de kostbaners zoals Pronk en zijn ontelbare schare van politiek correcten, het gilde der nevenfucties en bijbanen voor hn portemonnee. De onvoorstelbare kosten van deze kostbanen zijn niet meer te verdienen door de opbrengstbanen.

"Steel niet want de STAAT (Gemeenten, Provincies en Rijk, www.leoverhoef.nl ) dult géén concurrentie".

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel senior

Waalwijk

Voorbeeld van gelegaliseerd stelen en dit is er slechts eentje, zo zijn er nog duizenden meer, lees www.leoverhoef.nl : Neem rustig de tijd om het geluk in de bijlage te doorgronden. Het geluk van de Waalwijkse bewoners staat dit jaar opnieuw onder grote druk met de hoogste OZB verhoging van 17% van alle gemeenten in onze omgeving. Er was eens een verkiezingsbelofte dat de OZB in Waalwijk nooit meer dan met 5% per jaar verhoogd zou worden en zo beginnen alle sprookjes? Maar de echte sprookjes zijn hier ongeveer 7 kilometer vandaan en zijn te zien in de Efteling. Hierbij tevens de laatste brief van register-accountant Leo Verhoef aan de Gemeente Waalwijk. De nu opgelegde verhoging van 17% van 8,6 miljoen euro is weer veel extra geld voor de kas van de gemeente Waalwijk en een verdere aanslag op de portemonnee van de Waalwijkers. (U kunt voor Waalwijkers ook lezen: Alle burgers van Nederland)