Welkom: ... Aangifte tegen vals opgemaakte proces-verbalen door de politie in de XTC-zaak van Robert Hörchner ...! Wordt vervolgd....!!

Interview over het komende kortgeding over de uitlevering naar Polen       Vals beschuldigde Robert Hörchner stoot neus in eis voor bewijs

'Justitie verdoezelt blunders'

'Men erkent dat er géén politieobservatie is geweest waar láter een xtc-laboratorium werd gevonden'

door RON COUWENHOVEN
DEN HAAG, maandag
       'Het is geestig, maar ook uiterst merkwaardig dat men in deze zaak in bezwaar moet gaan bij de partij die je tegenstander is. Maar ja, misschien is dat ook wel weer het mooie van ons polderlandschapÖ'
        Met deze badinerende woorden besloot mr. Cees Korvinus maandag 24 april de hoorzitting, die door de afdeling bestuurlijke en juridische zaken van het college van procureurs-generaal werd gehouden. Hij gaf er tussen de regels mee aan ernstige twijfel te hebben aan de objectiviteit van het college. Namens zijn cliŽnten Robert Hörchner en Annelies Pijnenborg uit SintMichielsgestel had de Amsterdamse jurist een geluidsband van een tap- en een observatieverslag opgeŽist uit het inmiddels beruchte ZD-01-onderzoek van de politie en justitie in Den Bosch.
        
Schade
              Hörchner en Pijnenborg werden hierin ten onrechte als verdachten aangemerkt en op alle fronten vrijgesproken, maar verloren door de zware beschuldiging van deelneming aan een xtc-bende wel hun florerende confectiebedrijf. Hörchner en Pijnenborg eisten het verslag en de geluidsband op in hun strijd om hun enorme schade van de staat der Nederlanden vergoed te krijgen.
        Vorige week deed het college van procureurs-generaal uitspraak: de eisen van Hörchner en zijn vrouw werden afgewezen. De Brabantse ondernemer is verbijsterd. Hij zegt: 'De hoogste justitiŽle autoriteiten werken mee aan het verdoezelen van door politie en justitie willens en wetens gemaakte blunders, waarvan wij het slachtoffer zijn. Men erkent gewoon dat er op 16 november 1999 door de politie geen observatie is geweest aan de Ketelaarskampweg in Den Bosch, waar later een xtc-laboratorium werd gevonden. Mijn vrouw is daar toen geweest en heeft dat later zelf aan de recherche verteld. Maar volgens het proces-verbaal heeft de recherche dit zelf waargenomen! Op grond van die 'observatie' werd de arrestatie van eerst Annelies en later mijzelf gerechtvaardigd tegenover de rechtbank. Men heeft dus achteraf 'bewijsmateriaal' gefabriceerd om ons te pakken.'
              Mr. Rik van Erk van Korvinus Abeln Advocaten in Amsterdam vindt een afwijzing op zich niet zo vreemd: 'Wat er niet is, kan je ook niet afgeven. Wij bestuderen het vonnis nu om na te gaan of we in beroep moeten gaan bij de sector bestuursrecht.'


 
 
ē Robert Hörchner en Annelies Pijnenborg.
FOTO: HENK BOUWMAN

        In elk geval staat nu onomstotelijk vast dat de politie in Den Bosch bewijsmateriaal heeft gefabriceerd om Hörchner en Pijnenborg te kunnen aanpakken. Iets dat door rechtbank en gerechtshof in Den Bosch al met ondubbelzinnige vrijspraken werd gelogenstraft. De afwijzing van de eis om afgifte van de geluidsband met een volgens Hörchner en zijn advocaat vervalst tapgesprek is even opmerkelijk. Het verslag van het tapgesprek werd indertijd door een rechercheur op ambtseed opgemaakt en ging tussen de expolitieagent John H., die inmiddels ook is vrijgesproken, en Rob van V., die een revisie van zijn veroordeling voorbereidt, omdat er ook volgens hem met bewijsmateriaal is geknoeid door de politie.
        
Omstreden
        Er is door justitie al toegegeven dat er twee versies van dit omstreden gesprek in omloop waren. Bovendien beloofde hoofdofficier van justitie mr. R.W.M. Craemer op 27 mei 2004 in een tv-interview met Peter R. de Vries dat de band zou worden afgegeven. Het college van procureurs-generaal beroept zich nu bij zijn weigering echter op de wet op de privacy.
              Robert Hörchner zegt verbijsterd: 'Men beschermt nu de privacy van John H. en Rob van V. Deze hebben mij overigens al laten weten dat zij nimmer een gesprek hebben gevoerd, waarin zij het hadden over betalingen aan mij van huur voor de bedrijfshal, waarin het xtc-lab was gebouwd. Dat maakt de geluidsband nog raadselachtiger. Je verwacht dat de hoogste bazen van justitie een onderzoek laten instellen tegen rechercheurs die met bewijsmateriaal knoeien. Maar het college van procureurs-generaal wijst je eisen gewoon af en gaat over tot de orde van de dagÖ'

  Justitie zet grimmige klucht voort in de XTC-zaak van Robert Hörchner !!
  Uitlevering Hörchner naar Polen blunder van parlement en Donner
  journaal van telefoontaps door de recherche
  Proces-verbaal van telefoontaps en vervalsing daarvan
  Aangifte van vervalsing van het proces-verbaal
  Correspondentie met de politie Den Bosch over vervolging van rechercheur
  Verzoek Gerechtshof tot bestuursdwang tegen Hoofdofficier R. Craemer, artikel 12
  Correspondentie met de Rijksrecherche over het opdracht geven van vervolging
  Aangifte van valsheid in geschrift c.q. meineed en wederrechtelijke vrijheidsberoving
  Vonnis van de Rechtbank Den Bosch over de XTC-zaak Robert Hörchner
  Pleitnotitie van Mr. Baumgardt in de XTC-zaak Robert Hörchner
  Arrest va het Gerechtshof Den Bosch over de XTC-zaak Robert Hörchner
  Kamervragen over de affaire Hörchner gesteld door Mr. de Wit van de SP
  Korpschef drs. E.M.S. Akerboom van de politie Brabant-Noord dreigt met stappen tegen de SDN
  Antwoord van de SDN op de brief met sommatie van de korpschef van de Politie Brabant-Noord
  Kamervragen aan de minister van Justitie van Mr. de Wit (SP) over de affaire Hörchner
  Videoverslag van het kortgeding met mr. Korvinus over de affaire Hörchner

  SDN-rubrieken
  Galerij van Klokkenluiders
  Website van Robert en Annelies Hörchner