Het boek van Mr. P.P.M. Ruijs: 'Wij zien u wel in de rechtszaal'
Teernstra . . IRM . . Juristen . . SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Zie de video bij het Zwarte Schaap

Mr. P.P.M. Ruijs
Zwenkgras 69
2804 NH Gouda
telefoon: 0182-533171
telefax:: 0182-572061
bankrek.nr.: 666.694.656
Soesterberg, 23 mei 2001

Op zaterdag 26 mei 2001 om 11.00 uur nemen Tweede Kamerlid van de VVD, Otto Vos en professor H.F.M. Crombag bij uitgeverij Aspekt in Soesterberg de eerste exemplaren van het boek: "wij zien u wel in de rechtszaal" (klassenjustitie in Nederland?) van Mr. Paul Ruijs in ontvangst ISBN 90 5911-0-11-0.

In 1996 deed Ruijs samen met enkele andere burgers een onderzoek naar belangenverstrengeling binnen de rechterlijke macht. Dat onderzoeksverslag - het IRM rapport (Integriteit Rechterlijke Macht) - werd destijds aangeboden aan Tweede Kamerleden, de minister en de Hoge Raad en leidde op veel plaatsen tot discussies over de verborgen/verboden nevenfuncties van rechters en de inzet van advocaten als rechter, vooral in 'eigen' rechtbank.

Veel rechters en plaatsvervangend rechters negeren echter nog steeds de sindsdien geïntroduceerde wettelijke verplichting om nevenfuncties bekend te maken en als nooit tevoren fungeren advocaten - met volle instemming van de Hoge Raad en de huidige minister - als rechter in 'eigen' rechtbank. Met de Raad van de Rechtspraak in oprichting (op 21 mei jl. werd over dat wetsvoorstel in de vaste Kamercommissie van Justitie vergaderd) richt de auteur zich weer tot o.a. politiek en juridisch Nederland. Het boek kan gezien worden als een logische aanvulling, op een verduidelijking van het IRM rapport.

Aan de hand van o.a. geruchtmakende rechtszaken over de betrouwbaarheid van ANWB-, TNO- en Consumentenbond onderzoeken maakt de auteur op een heldere manier duidelijk dat feiten in de rechtszaal soms niet tellen en dat onpartijdige rechtspraak in Nederland minder vanzelfsprekend is dan doorgaans wordt aangenomen. Het boek signaleert en hekelt de invloed van grote commerciële advocatenkantoren op de rechterlijke macht, op de tuchtrechtspraak en de geslotenheid en het disfunctioneren daarvan.

Het OM maakt uit wie er in Nederland vervolgd wordt, maar - volgens Ruijs - vooral wie er niet vervolgd wordt en na een 'beschem' sepot zelfs rehabilitatie kan opeisen. En passant krijgt de lezer een onthullende en ontnuchterende kijk in de onderzoekskeuken van s'lands grootste consumentenorganisaties. Het boek is daarom ook een aanklacht tegen "Beste koop" en keurmerk logo's en een 'must' voor consumenten en producenten die zich altijd al afvroegen wat zich achter die hermetisch gesloten deuren afspeelde. Voor de kritische leden van deze organisaties is het verplichte lectuur. Tweede Kamerlid Mr. Otto Vos voor de VVD

Mr. O. Vos nam destijds het IRM rapport in ontvangst en is lid van de Vaste Kamercommissie van Justitie. Prof. Mr. H.F.C. Crombag is emeritus hoogleraar van de Universiteit Maastricht en o.a. bekend vanwege zijn kritische publicaties m.b.t. de rechterlijke macht. Genodigden kunnen op 26 mei een exemplaar van het boek in ontvangst nemen en de auteur, de heren Vos en Crombag om een toelichting/reactie vragen. Tevens zullen op de bijeenkomst enkele gedupeerden van ANWB, TNO en Consumentenbond en - in een enkel geval- hun advocaat, aanwezig zijn voor een toelichting op hun ervaringen die in het boek aan de orde komen.

Uitgever Perry Pierik
Uitgeverij Aspekt bv.
Amersfoortsestraat 27
3769 AD Soesterherg.
Telefoon: 0346-353895
Telefoon Paul Ruijs: 0182-538171