Oproep aan "integere" rechters en officieren van Justitie om onrecht in het
rechtsbedrijf aan de orde te stellen. Meldt u bij het tribunaal op Eurostaete

De site Klokkenluiders is een initiatief gekoppeld aan het idee om inspreekrecht in de Tweede Kamer.
Voor landelijke, provinciale en gemeentelijke klokkenluiders biedt de SDN ruimte voor uw onthullingen !

    Ad van Rooij            Pamela Hemelrijk       Nico Burhoven Jaspers       Frits Veerman
  J. van Kessel           Toine van Bergen            Ir. L. Nevels               Prof. P. Tak 
  Toon v/d Linden            Rob Kahlman                 Ab Flipse               Pierre Heijboer 
  Ad van Velsen              Henk Klomp               Ir. Leo Nevels        Jan Parmentier
  Paul van Buitenen              Aad Bos                 Leo Verhoef                 Paul Ruys      
Harry Kerkhof           Arnold v/d Voort          Harry Teernstra             Paul Quekel    
    Hans Smolders             Sjaak Wijgerse             F. van Diemen           dr. F.J. Beukeveld


Dossiers bij de NOS


Dossiers bij NOVA


Dossiers bij Zembla


Dossiers 2Vandaag


Vindt u onze inspanningen waardevol, en wilt u de volgende CD-rom meefinancieren?

Disclaimer