Martin Desing eist compensatie voor zijn gesloopte koopkracht n.a.v. frauduleuze omwisseling van de gulden naar de euro

Martin Dessing is kandidaat voor de Tweede Kamer op LIJST 14 nr. 10

EuroStaete . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <==> SDN . . . Euro-inflatie . . . Eurobedrog . . . Documentatie

Aangifte bij de politie wegens fraude, gepleegd door de minister van Financiën G. Zalm
Zie uitzendingen van RTL-Z en Netwerk over schadeclaims en de aangifte bij de politie

Video-overzicht van de leugens van minister Zalm in de media. Parlement slikt alles !!

Martin Dessing presenteert zijn boek en is kandidaat voor de Tweede Kamer

BRON Dagblad de Telegraaf 28 mei 2005:       
 
Martin Dessing (70), raadslid voor de VVD in Laren, startte in 1997 een onderzoek naar de achtergronden van de invoering van de euro. Het resultaat publiceerde hij in het boek 'De euroramp treft ons allemaal'. Zijn visie werd 30 april van dit jaar onverwacht bevestigd door Henk Brouwer, directeur van de Nederlandsche Bank. Deze erkende dat de gulden tien procent was ondergewaardeerd bij de omwisseling naar de euro. Voor Dessing aanleiding een schadeclaim bij de staat in te dienen, die hij binnenkort in kort geding hoopt af te dwingen. Maar eerst rekent hij maandagavond op antwoorden in het live tv-programma In heel Europa (20.25 uur, Ned. 3), waarin hij voor het eerst geconfronteerd wordt met partijgenoot en minister van Financiën, Gerrit Zalm.

Martin Dessing pakt staat aan in verband met mogelijke onderwaardering

'Grondwet aan laars gelapt'

BIJ INVOERING EURO

door RON COUWENHOVEN
 
LAREN, zaterdag
 
Minister van Financiën en VVD-voor-man Gerrit Zalm hield maandagavond 9 december 1996 voor een stampvolle zaal in het Zuid-Hollandse 's-Gravenzande een spreekbeurt. In het gebruikelijke vragenrondje na afloop wandelde Martin Dessing uit Laren naar de microfoon. Hij was daar aanwezig met een deel van het hoofdbestuur van de Nederlandse Middenstands Partij (NMP), tegen-woordig de Nieuwe Midden Partij, die hij in de jaren zeventig zelf had helpen oprichten.

        Ik wilde wel eens weten wat de regering aan het midden-en kleinbedrijf zou vergoeden van de enorme kosten die de invoering van de euro met zich mee bracht. Door ons waren die becijferd op vier miljard gulden', herinnert de 70-jarige Dessing zich nog als de dag van gisteren. Zalm veegde de uiterst serieuze vraag met een geintje onder tafel.
 
       'Kosten? Welke kosten bedoelt u nou eigenlijk? In plaats van een guldenteken moet die ondernemer elke keer een eurotekentje in zijn boeken schrijven. Dat is alles', riep de minister van Financiën. En hij voegde er met een kwinkslag aan toe: 'Het kan natuurlijk ook nog zijn dat het een drogist is. En als-ie dan een condoomautomaat heeft, moeten er in plaats van guldens euro's in. Anders doet-ie het niet, hè? Ha, ha, ha…'
       
Grapje
        De zaal vond het grapje net zo kostelijk als de minister zelf en schaterde het uit. 'Maar mij schoot het volledig in het verkeerde keelgat', zegt Dessing, die momenteel voor de VVD van dezelfde Gerrit Zalm in de gemeenteraad van Laren zit. 'Voor mij was het reden de hele gang van zaken rond de invoering van de euro tot op de bodem uit te zoeken.'
       Hij worstelde zich door bergen handelingen van de Tweede Kamer, waarin de verslagen van de debatten zijn vastgelegd, verdiepte zich in Europese overeenkomsten en spitte waar mogelijk naar gegevens over de grootste geldoperatie ooit.

       'Voor mij was het van het begin af onbegrijpelijk dat de ijzersterke gulden, die bijna 700 jaar uitstekend had voldaan, zomaar prijs werd gegeven', zegt Dessing. In oktober vorig jaar publiceerde hij zijn gegevens in het boek 'De euroramp treft ons allemaal', dat inmiddels aan zijn derde druk toe is.

        Zijn voornaamste conclusie: de regering lapte de grondwet aan zijn laars toen de euro werd ingevoerd. Dessing: 'Op 24 juni 1992 schreef Wim Kok, toen minister van Financiën, dat de eindverantwoordelijkheid van de minister van Financiën voor het geldstelsel en voor het monetaire beleid van ons land, zoals die in de grondwet is vastgelegd, bij de invoering van de euro kwam te vervallen. Die verantwoordelijkheid ging naar Brussel. Deze mededeling is vastgelegd in Kamerstuk 22.686. Er was dus een wijziging van de grondwet nodig. Daarvoor is een tweederde meerderheid van de Tweede Kamer nodig. Toen er uiteindelijk gestemd werd, was er niet zo'n aantoonbare meerderheid van de volledige Kamer. Veel Kamerleden waren er niet eens bij aanwezig. Ze hadden, zoals gebruikelijk, 's ochtends wel hun handtekening gezet, maar waren 's middags bij de stemming alweer verdwenen. En dat terwijl het hier om een uiterst belangrijke zaak ging die elke Nederlander trof. Nog gekker: in de Eerste Kamer werd er niet eens gestemd over de invoering van de euro. Kok en Zalm hebben de euro gewoon ongrondwettelijk door onze strot geduwd!'
 
       Dessing signaleerde ook dat allerlei Europese landen, waaronder Duitsland, plotseling hun goudvoorraad opwaardeerden, omdat ze anders niet aan de Europese begrotingsnormen konden voldoen. Met deze truc werden de staatsschulden aanzienlijk teruggebracht. Dessing stelde er op 17 mei 1997 tijdens een Europese topconferentie in hotel Huis ter Duin in Noordwijk als journalist op een in Amerika versierde perskaart een kritische vraag over aan bondskanselier Helmuth Kohl: 'Is deze onterechte opwaardering van de Duitse goudvoorraad niet volledig in strijd met de geest van het Verdrag van Maastricht?'
 
       Dessing zegt: 'Ik liet toen ook het woord 'gesjoemel' vallen. De reactie was opmerkelijk. Kohl werd erg nijdig en bitste kribbig: Herr Dessing, Duitsland sjoemelt niet!' Het Larense raadslid bleef min of meer een roepende in de woestijn tot Henk Brouwer, directeur van de Nederlandsche Bank, vorige maand onthulde dat de gulden tien procent te laag gewaardeerd was bij de omwisseling naar de euro en dat daardoor uitkeringstrekkers in elk geval tien procent van hun inkomen hadden verloren. Die uitspraken leidden tot een storm die niet te sussen bleek. Minister van Financiën Gerrit Zalm deed de uitspraken van de financiële expert af met: 'Indianenverhalen!' President-directeur dr. Nout Wellink van de Nederlandsche Bank reageerde: 'Men maakt een rekenfout. Als de omwisselkoers tien procent te laag was, dan zijn de kosten voor levensonderhoud immers ook tien procent lager geworden.'

•Martin Dessing signaleerde al acht jaar geleden dat er iets grondig fout ging met de invoering van de euro. 'Er mankeerde niets aan de keiharde gulden, die al 700 jaar voldeed. Het volk werd niet gekend in de beslissing en nu blijkt dat de gulden ook nog eens tien procent te laag werd gewaardeerd, zodat elke Nederlander erop achteruitging.'
FOTO: TONKASTERMANS

       Waarmee de hoogste baas van de Nederlandsche Bank wilde zeggen dat het leven door de invoering van de euro ook goedkoper was geworden en deze week nog liet hij weten dat de euro goed voor de economie was, omdat de Nederlandse concurrentiepositie tegenover het buitenland er door verbeterd was.

        'Dat waren een ongelofelijke dooddoeners', zegt Martin Dessing. 'Uit allerlei onderzoek blijkt immers dat de gewone dingen voor het dagelijkse levensonderhoud aanwijsbaar duurder zijn geworden na de invoering van de euro. Bovendien is de werkeloosheid enorm gestegen, waardoor veel meer aan uitkeringen moet worden betaald.'
       
'Het zou Zalm sieren als hij zei: 'Sorry, we hebben ons verrekend''


Schadeclaim
        Zelf was hij bijzonder ingenomen met de uitspraken van Brouwer, 'want als schrijver van een boek over de euro, kun je het natuurlijk niet mooier hebben'. Maar het was ook reden voor hem op 6 mei een schadeclaim bij de staat der Nederlanden en de Nederlandsche Bank in te dienen. Dessing eist dat zijn uitkeringsgelden met tien procent worden verhoogd en raad elke uitkerings-trekker aan ook een schadeclaim-formulier naar de staat te zenden

       Hij zegt: 'Ik ben nu bezig met de voorbereiding van een kort geding, waarin ik samen optrek met de stichting Wisselverlies uit Rijswijk. Zij signaleerden ook al veel eerder dan Henk Brouwer dat er iets grondig fout was gegaan bij de invoering van de euro. De realiteit is dat iedereen in dit land is bedonderd.'

        Hoewel hij lid is van de VVD, is hij er tot op heden nooit in geslaagd rechtstreeks met partijgenoot Gerrit Zalm in discussie te gaan. Wel leverde hij onmiddellijk na de publicatie van zijn boek vier exemplaren af voor de ministerraad. Maar maandagavond is het wellicht zover. Dessing is uitgenodigd om deel te nemen aan de discussies in het tv-programma In heel Europa, dat live wordt uitgezonden. Het gaat dan over de invoering van de Europese grondwet, zodat de kampioenen van het 'ja' allemaal aanwezig zijn.

       Martin Dessing verschijnt er als een van de voorstanders van 'nee.' De strijdbare aow'er zegt: 'Er wordt door de voorstanders wel beweerd dat de discussie over de euro niet van invloed mag zijn op de invoering van de grondwet, maar ik zie dat heel anders. De hele gang van zaken rond de invoering van de euro geeft juist aan wat er werkelijk in Europa aan de hand is. In 1997 werd nota bene in het gebouw van de Nederlandsche Bank een Europees verdrag gesloten over die invoering.
 
       Niemand heeft zich eraan gehouden en Griekenland kreeg zelfs een officiële berisping, omdat men leugens over de begroting had verteld om maar aan de voorwaarden voor toetreding te kunnen voldoen. Beslissingen zouden volgens de staatshoofden, die het verdrag ratificeerden, dichter bij het volk moeten worden genomen. Maar juist in geval van de invoering van de euro lapte men dat volledig aan de laars. Met de komst van de grondwet zal de invloed van de Nederlandse bevolking op de Europese gebeurtenissen nog veel verder afnemen. Er wordt een stuk van de soevereiniteit van Nederland ingeleverd en daar ben ik tegen.'

       Maandagavond zal hij minister van Financiën Gerrit Zalm ongetwijfeld vragen waarom de Nederlandse grondwet ter zijde werd geschoven bij de invoering van de euro. Martin Dessing is zeer benieuwd naar het antwoord, maar hij heeft ook nog een advies voor zijn partijgenoot: 'Gerrit Zalm vertegen-woordigt de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Hij verzet zich met hand en tand tegen het feit dat de gulden ondergewaardeerd werd, waardoor het hele volk gedupeerd werd. Het zou hem sieren als hij zei: 'Sorry, we hebben ons verrekend. We zullen degenen die er schade van hebben, compenseren'. Dan doet hij recht aan de term Volkspartij. Ongelijk toegeven is beter dan ontkennen.'
       

28 mei 2005
 

. Zie het interview over zijn tweede boek: Het eurobedrog treft ons allemaal Martin Dessing schreef zijn tweede boek over de fraude van de toenmalige minister van Financien Zalm, bij de omwisseling van de gulden naar de euro in 2002 !! Daardoor verloren alle spaarders 10 procent van de waarde van hun spaargoeden bij de bank en koopkracht omdat prijzen stegen. Dezelfde truc wordt nu met bezuinigen weer toegepast om de concurrentiepositie van Nederland voor de exportsector te versterken. De prijs daarvoor ligt op het bord van de gewone burger, hoewel werkgelegenheid natuurlijk belangrijk is. De Spaanse en Griekse werkloosheid is een gruwel en mogelijk een bron van sociale onrust. De discussie over ons geldstelsel en de kwaliteit en economische capaciteit van de euro als munt blijft nog steeds buiten beschouwing. Niemand stelt vragen...!

Een claimformulier inclusief het Boek "De euroramp treft ons allemaal" wordt
aan u toegestuurd na overmaking van € 27,50 op de Raborekening: 334985242


Gratis claimformulier wegens aansprakelijkheid van de Staat der Nederlanden en
Gratis claimformulier wegens aansprakelijkheid van de Nederlandsche Bank NV.

  Schadeclaim tegen de Staat de Nederlanden wegens gulden-euro wissel
  Minister Zalm en regering wilden helaas de waarheid niet horen
  Aangifte bij Politie Haaglanden tegen minister Zalm wegens fraude
  Martin Dessing geeft persverklaring over zijn aangifte tegen minster Zalm
  Procesverbaal van aangifte door Martin Dessing tegen de minster van Financiën drs. G. Zalm
  De Telegraaf: Martin Dessing pakt de staat aan in verband met mogelijke onderwaardering
  Oud-directeur Centrale Bank: 'Gulden wel degelijk ondergewaardeerd'
  De brief van R.M. Brockhus aan Dr. A. Szász van De Nederlandsche Bank NV (20-6-1988)

  Terug naar het begin