Werken in het geheimzinnige laboratorium van Corus voor verwerking van
chemisch afval maakte Rob Kahlman arbeidsongeschikt en chronisch ziek

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . Kahlman

Hoorn (NH), 09-11-2003.

Dhr. Robert Kahlman (klik op de foto's)

Ik heb een medisch voor 100% een oorzakelijke, causale en chronische blijvende onherstelbare beroepsziekte vergiftiging opgelopen .  De summiere opsomming hieronder zegt en bewijst al ten overvloede dat de rechtsgeldige omgekeerde bewijslast art. 7.658.a. BW  en art. 7;658.b. BW, is  hierop van toepassing is. Deze is op 1 April 1997 in werking getreden door wetgeving en juridische causaliteit en is voor de rechtbank van toepassing. Mijn gezondheid en die van onze kinderen en mijn vrouw hun gezondheid is progressief en  chronisch verder aantastend.

Hieronder een kleine lijst die de tegenpartij aan zal moeten tonen. Men moet bewijzen dat ik al deze ontregelingen, al deze klachten, al deze medische ellende, al deze ziektetoestanden en probleemsituaties niet zijn ontstaan door die werkplek met chemisch afvalstoffen in een illegaal, geheim, onwettig, onrechtmatig, vergunningloos, ondergronds laboratorium. Corus -Hoogovens met hun afdeling HTS-E&E heeft mij later werken met hun toxische, giftige, gevaarlijke chemicaliën en afvalreststoffen.

 

Veel van die stoffen zijn zelfs zwartelijststoffen / chemicaliën en verboden stoffen.   Deze moest ik verwerken /opwerken en bewerken en ze uittesten onder barre omstandigheden waarbij de ARBO-wetten en gezondheidscondities grof en extreem werden overtreden. Corus-Hoogovens is gigantisch in dit alles te kort geschoten. Ook de wettelijke zorgplicht van de werkgever(s) waren zodanig slecht dat zij al bij voorbaat en bij verstek zijn veroordeeld tot het betalen van opgelegde beboeting.


Hieronder de  vastgestelde  en gevonden medische vergiftiging en aantastingen in mijn lichaam;

De MRI/SCAN-foto's van de zwarte vlekken op mijn hersens en die in mijn hersenholtes was geen bewijs ? OPS/CTE door verband tussen tijd en blootstellingen

 • De verzwegen nierintoxicaties was geen bewijs ? Maar hij deed er ook niets aan om het wel te bewijzen en dit aan te vechten en boven tafel te halen.
 • De Lever/enzym/verstoringen die ik continu had was geen bewijs alat/asat ? die nu hebben geleid tot  een vergrote en vervette leverorgaan, het disfunctioneren ervan op de stofwisseling, de hepatitis, de NASH  lever ziekte,via  leverpunctie en biopsie diagnose
 • De verhoogde allergieën, jeuk, rode vlekken waren geen bewijs ? eczeem, irritaties, huisvlekken.
 • de vergrote milt disfunctioneren
 • De geheugen en concentratie stoornissen, de cognitieve functiestoornissen waren geen bewijs ?
 • De altijd bonkende en stekende hoofdpijnen waren geen bewijs ?
 • De tellurium, de cadmium, arsenicum en zware metalen in mijn haren - lichaam waren geen bewijs ?
 • De toxische kaalheid, of te wel de toxische allopecia was geen bewijs ?
 • De transferrine, de CRP-bezinking, is dit dan allemaal gen bewijs ?
 • De verhoogde bloedanalyses en uitslagen waren geen bewijs, als ook het cholesterol ?
 • De verhoogde koperuitscheidingen in mijn urine dan, de porfieren dan, de ceruplasmi en koper verstoringen is dat dan geen bewijs ?
 • Het neurologisch rapport van justitie is dat dan geen bewijs ?
 • De uitspraak van de Haarlemse rechter dat het door de arbeidsomstandigheden komt; is dit dan geen bewijs ?
 • De longfoto's met longfunctie verlies ervan via grafisch testgrafiek schrijvers, is dat dan geen bewijs ?
 • De spier verstoringen en botkrampen waren geen bewijs ?
 • De EDTA vetzuren verstoringen van mijn metabolisme van koolhydraten waren geen bewijs ?
 • Metabolen ziekte was geen bewijs?
 • De verhoogde bloedbezinksels waren geen bewijs ?
 • De zink en koper verstoringen waren geen bewijs voor mijn botklachten, terwijl die door jarosiet contaminaties spier en botklachten geven waren geen bewijs ?
 • Mijn neus/schotklachten, altijd abces en pus uitlopend, de bultjes en dichte neusgaten (rhinitis) en neusbeugel om alles open te houden was geen bewijs ?
 • De verhoogde leukocyten waren geen bewijs ?
 • De glutationedaling en de tekorten die door blootstellingen aan vergif optraden, is dit dan geen bewijs ?
 • De selenium, de mangaan, het zinktekort door toxische gifaanrakingen, is dit dan geen bewijs ?
 • De epitheelcellen, de grampositieve kokken, de urine telling, de molybdeen, de DHEAS ?
 • De coprostase buikklachten, is dit dan geen bewijs ?
 • De speciale voeding die ik moet gebruiken, is dit dan geen bewijs voor metabolisme verstoringen ?
 • De oesophagus-reflux slokdarm ontsteking, is dat ook geen bewijs ?
 • De vitamine D-verstoringen en niveaus waren ook geen bewijs ?
 • De nier- en afvalstoffenniveaus en fosfatese waren geen bewijs ?
 • De toegenomen lichaamsgewicht en de verstoorde vetafbraak, de vochtbalans en vasthouden ervan was geen bewijs ?
 • De vergeetachtigheid, verstoorde herinneringsfunctioneren was geen bewijs ?
 • De schimmels en vlekken op rug, oksels, voeten en tenen waren geen bewijs ?
 • De borstklachten met steken erin, de bulten erin en de krampen, de vergrote borstomvang ervan ?
 • De verstoorde en fout functionerende vochtdrainage van mijn urinewegen die via mijn liezen liep, is dat dan geen bewijs ?
 • De verhoogde en verdikte lever en krampen en misselijkheid waren geen bewijs ?
 • De verhoogde koper,  tellurium, arsenicum, cadmium, mangaan etc. aan toxische zware metalen
 • De steeds omvallen door duizeligheid en evenwichtstoornissen en op de grond klappen was geen bewijs ?
 • De urinewegen verstoringen en littekens - foute en verstorende drainageklachten, incontinenties zijn geen bewijs ?
 • De vastgestelde ziekte diagnose manganisme, ops-cte in mijn bloed en organen, hersenaantastingen, zenuw aantastende gevolgen, psychische beïnvloedingen,
 • De spieren, botten en motoriek verstoringen, stijfheid, traagheid. verlammende  uitersten van mijn lichaam uiteinden zoals van de handen, benen, voeten, vingers, armen etc.
 • Ons hele gezin is vergiftigd en vastgesteld, bepaald via de bloedonderzoeken uit het ziekenhuis, en zij lijden allemaal aan manganisme intoxicatie die je alleen op kan lopen via de luchtdeeltjes,
 • Waarbij het overduidelijk is dat de  luchtige vliegassen impact stofwolken van die deeltjes in de lucht via onze neuzen binnen zijn gekomen als ik  chronisch moe thuiskwam,
 • de bedden en baken vol lagen met deze vliegassen, zo is ons hele gezin vergiftigd geworden,
 • Geen mens mocht hieraan bloot staan, omdat de schoorstenen al  met elektrostatische vliegassen filters zijn uitgerust,  zo schadelijk is het voor mens en dier,
 • Maar  wat deden ze ....................ze lieten mij daar zo tegen elke wet in hiermee werken, zo lieten zij mij ziekmakend /
 • En ons onbeschermd en uittestend en schandalig opofferend hieraan bloot staan NB, terwijl dit nooit en te nimmer mocht gebeuren.
 • Dat verklaart ook helder waarom ze dit in hun verborgen, ongeregistreerde, geheimgehouden, illegale gif-kelder 2H09 op hun Hoogoventerrein dit stilletjes onder de grond lieten gebeuren
 • Zodat niemand dit ooit te weten mocht komen, en wij als gezin hieraan zouden komen te overlijden met onze ongeneselijke, onherstelbare schade aan ziekten, waar geen medicijnen voor zijn
 • NB.  

Maar..........Wat ik ook doe en welk bewijs ik ook aanvoer, niets lijkt wel te helpen, terwijl de omgekeerde bewijslast hierop van toepassing is welke rechtens geldend en bindend zijn. De wederpartij is hier extreem zwaar in gebreke gebleven en de wettelijke zorgplicht heeft men totaal nagelaten om mij te beschermen tegen hun met hun toxische en neurotoxische chemicaliën;  het rapport van de arbeidsinspectie, de beboeting en veroordeling spreekt voor zich wat de Corus-Hoogovens heeft aangericht

Ja dat is dus ook onze Nederlandse Koninklijke Staalfabriek de Hoogovens, die niets wil erkennen van de aansprakelijkheid, terwijl alles zo overduidelijk is aangetoond en bewezen is.

 

MIJN/ONS GEHELE GEZIN IS AANGETAST DOOR HUN ONWETTIGE ILLEGALE GIFLABORATORIUM

 

 

Met buitengewoon hoogachtende groeten verblijven wij.

Familie Robert Kahlman

 
 
 

De bloed uitslagen zijn overduidelijk, het hele gezin is vergiftigd met zware metalen.

Welk bewijs moet je nog meer hebben, de kinderen hun jeugd is afgenomen en verstoort, een gezin  die geen gezonde vader, geen gezonde moeder, geen gezonde broers, en kinderen meer heeft door de gifblootstellingen van de hoog problematische en toxische, schadelijke, gevaarlijke vliegassen uit het illegale, vergunningsloze onwetmatige, onrechtmatige ziekmakende Hoogovens kelder 2H09  is een gezin zonder enige toekomst.

Hoogovens - Corus - STI-Enginering - AECI  hebben dit in elkaar gestanst en zijn hiervoor wettelijk aansprakelijk, zij moeten de erkenning gaan geven en ons gezin helpen en  trachten te redden i.p.v. ons  zo te laten lijden, creperen aan hun chemische, toxische,  overtreden en beboet bij de rechter door deze onbeschermde toxische aantastende, ziekmakende geschonden en veroordeelde arbeidsomstandigheden.

Hoogovens - Corus  waar zit  in godsnaam de menselijkheid?, de  verantwoording? het geweten,  de mentaliteit etc. Dit is een ongehoord vergiftigingsschandaal van mijn gezin.

22 oktober 2002 8u52: Vergeet ze niet... de slachtoffers van de ontploffing bij Arcelor

Rinus, 21 oktober 2003

Dokter Johan Vandepaer, PvdA-gemeenteraadslid in Herstal schreef, "Je moet de directies verplichten te luisteren naar de arbeiders. Dat is een kwestie van syndicale rechten. De vakbondsafgevaardigden moeten het recht hebben de productie stil te leggen als ze vinden dat de veiligheid niet gegarandeerd is. Een werknemer moet ook het recht hebben werk te weigeren als hij zich niet veilig voelt." Het lijkt een omgekeerde wereld te wezen binnen de staalindustrie van BelgiŽ?.Juist de directie van Corus Nederland maakt zich zorgen om de veiligheid, dit in tegenstelling van Arcelor schijnbaar.

Waarschijnlijk zijn de wettelijke regelingen in Nederland zo gemaakt, dat een directie wel moet actie ondernemen om de veiligheid van de werknemers te waarborgen. Ik citeer een stukje uit de krant over de directie van Corus Nederland. Het wil niet zeggen dat het daarmee veilig is in IJmuiden Corus, maar ik proef en zie een duidelijk verschil in BelgiŽ. Citaat, "Veiligheid bij Corus baart directeuren 'serieuze zorgen' van onze verslaggever in Beverwijk. De veiligheidstoestand bij Corus baart directeur Rauke Henstra van Corus IJmuiden serieuze zorgen.

Volgens hem zijn er gebieden binnen het bedrijf waar het qua veiligheid een stuk beter kan. Henstra doet zijn uitspraken in het blad Focus IJmuiden, een magazine voor medewerkers van Corus. ,,De veiligheid baart ons serieuze zorgen'', zegt ook Marjan Oudeman, een andere directeur van het bedrijf in het blad. ,,Onze performance is wat veiligheid betreft onder de maat.'' Henstra vervolgt door te zeggen dat het beeld iets gedifferentieerd is. Bovendien zegt hij dat het verbeteren van de veiligheid lastig is. ,,Het zit hem tussen je oren. Het heeft alles te maken met: je ervan bewust zijn, aandacht geven, discipline.

We zijn erg goed in het opzetten van een aanpak, maar we zijn minder goed in de consistente uitvoering. Dat zit in alle lagen van onze organisatie, dus ook in het management. En dat is geen goede zaak.'' Eerder dit jaar vond er in de Britse vestiging Trostre een dodelijk ongeval plaats. De fabriek moest daar toen vijftien dagen dicht. Begin dit jaar bleek bovendien nog iets anders. In het conceptplan rampbestrijding 'Bedrijventerrein Corus', dat werd opgesteld door de gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk, bleek dat er acht locaties op het Corusterrein waren aan te wijzen die als risicovol konden worden bestempeld. Hier was een dusdanig risico van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen denkbaar, dat er een uitgebreid bestrijdingsplan voor nodig was. Deze plannen zijn overigens ook allemaal gereed.

Bij Corus is de uitstoot van gevaarlijke stoffen mogelijk wanneer tanks met sterk water, teeropslag, LPG of BTX (benzeen, tolueen en xyleen) het begeven. Een andere risicofactor is een breuk in de leiding met hoogovengas. Oudeman zegt dan ook: ,,Alleen zeggen dat veiligheid belangrijk is, is niet genoeg. We zullen elkaar moeten durven aanspreken op onveilige situaties. Die moeten we niet meer van elkaar accepteren. Daar zullen we echt met elkaar doorheen moeten breken.'' Voor Henstra staat één ding als een paal boven water.

VVoor het staalbedrijf blijft veiligheid prioriteit nummer één. ,,Ons credo is nog steeds: We doen het veilig of we doen het niet. En daarin past geen gedoogbeleid. Als iets niet veilig kan, moet je het niet doen. Daar valt niet mee te schipperen, dan maar de productie stil'', aldus de directeur in het personeelsblad. maandag 20 oktober 2003, 07:57 " Groet Rinus, corus IJmuiden.


International Clean Coal Technology Cooperation The Netherlands
See the Chinese version below the English presentation