De angst om een lucratieve baan te verliezen met een Burufsverbot a la Willem Oltmans, laat de meeste journalisten zwijgen


Lokale omroep . . . . . SDN homepage . . . . Rubrieken

  Ad van Rooij            Pamela Hemelrijk       Nico Burhoven Jaspers         Karel de Werd
  Harry Kerkhof           Toine van Bergen            Prof. T. Tak               Prof. P. Tak 
  Toon v/d Linden            Rob Kahlman                 Ab Flipse               Pierre Heijboer 
  Ad van Velsen               Henk Klomp               Ir. Leo Nevels
  Paul van Buitenen              Aad Bos                 Leo Verhoef             Paul Ruys      
          Arnold v/d Voort          Harry Teernstra             Paul Quekel    
    Hans Smolders             Wil Baard               F. van Diemen           dr. F.J. Beukeveld
    Antoon van Belle            Will Baard               Annelies Derkxs           Perry vd Elst