Lokale omroep . . . . . SDN homepage . . . . Rubrieken

 Oproep aan "integere" rechters en officieren van Justitie om onrecht in het
rechtsbedrijf aan de orde te stellen. Meldt u bij het tribunaal op Eurostaete

   Richard Kluun   Nico van den Ham   Drs. Burhoven Jaspers   Frits Veerman      

    Ing. A.M.L. van Rooij   Pamela Hemelrijk  Robert v/d Luitgaarden  Jhr. mr. G. Reuchlin    
  K.H. de Werd    Drs. T. van Bergen     R. Verlinden   
  Toon v/d Linden      Rob Kahlman         Ab Flipse        Pierre Heijboer 
  Ad van Velsen       Rob Brockhus         Henk Klomp       Ir. Leo Nevels
  Paul van Buitenen       Aad Bos           Leo Verhoef           Paul Ruys      
  Martin Dessing    Arnold v/d Voort       Harry Teernstra     Paul Quekel    
    Hans Smolders   prof. Anton van Putten   Harry Kerkhof   dr. G.J.J. Beukeveld
    Richard Kluun    Sjaak Weijgerse      Annelies Derkxs     Perry vd Elst      

Robert Hörchner        Jan Hop        Hans Smolders     ir. Ruud Rietveld

Dit zijn slechts enkele van de vele zaken die bij de Sociale Databank Nederland naar voren gebracht worden. Gezien het maatschappelijke belang om "klokkenluiders" de kat de bel aan te laten binden heeft ook de SDN uw steun nodig. Wanneer u een bijdrage kunt leveren, dan kunt u dat doen op giro NL57 INGB 0000 7084 52.

Kamer van Koophandel Arnhem: S-41052377 - voor donaties Postgiro: NL57 INGB 0000 7084 52
Redactie: Westkade 227, 1273 RJ Huizen - 035-5244141
Kantoor: Gasthuislaan 22, 6883 JD Velp - 026-3610689
Tel.: (31)-35-5244141 en