Het afschaffen van de 'actio popularis' het procesrecht 'van een ieder'

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Het recht van een ieder om te procederen werd stiekem afgepakt

PERSBERICHT: Wat heeft de overheid te verbergen ??

De Wet openbaarheid van bestuur blijkt niet zo openbaar te zijn als de naam zegt

Hoorzitting 21 maart 2006 op het ministerie van Justitie.

In juli 2005 zijn meer dan 1000 aanpassingen in de Algemene Wet Bestuursrecht geëffectueerd. Hieronder het afschaffen van de 'actio popularis [1] het procesrecht 'van een ieder' in de volksmond ook wel 'klokkenluidersrecht', genoemd. Het was het recht van derdenbezwaar op overheidsbesluiten. Door deze wijzigingen waarvan bijna niemand officieel op de hoogte is lopen veel burgers, groepen en maatschappelijke organisaties, die een rol als waakhond of klokkenluider of ander belang hebben het risico niet ontvankelijk te worden verklaard. [2]

Om er achter te komen of het afschaffen van de 'actio popularis' het procesrecht 'van een ieder' wel overeenkomstig de voorgeschreven wettelijke procedure heeft plaatsgevonden hebben wij de Minister van Justitie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur om informatie verzocht, die daarover duidelijkheid moet verschaffen. De minister heeft daarop beslist de verzochte informatie grotendeels niet te willen verstrekken. Daarmee heeft de minister gehandeld in strijd met het Europese verdrag van Aarhus. Daartegen hebben wij bezwaar aangetekend. Over dit bezwaarschrift worden wij op dinsdag 21 maart 2006, van 15.00 - 15.30 uur op het Ministerie van Justitie, Schedeldoekshaven 100, Den Haag, gehoord.

Het gaat om de hoorzitting van ons bezwaar tegen de weigering om de verzochte informatie te verstrekken waartoe de Minister van Justitie op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) verplicht is. Onze eis is volledige inzage van de onderliggende stukken, zoals het Europese verdrag van Aarhus lidstaad Nederland dat voorschrijft.

Deze wetswijzigingen lijken met geheimzinnigheid te zijn omgeven, zoals blijkt uit de reactie van de Volkskrant ombudsman, Thom Meens. Hij schreef ons op 27 februari 2006 niet op de hoogte te zijn. Het was voor hem allemaal nieuw. Hij zou nadere informatie opvragen bij de Haagse redactie.

De directeur Wetgeving, de heer G.N. Roes, van het Ministerie van Justitie schreef op 13 maart 2006 aan het platform Belangen van Consument: 'De hoorzitting is niet openbaar. Het gebruik van geluids- of beeldregistratieapparatuur is niet toegestaan'. Waarom houdt het ministerie van Justitie, in een bezwaarschrift tegen het verstrekken van openbare informatie de geheimzinnigheid in stand? Dit met de wetenschap dat het hier gaat om een openbare hoorzitting waardoor Justitie niemand de toegang mag worden geweigerd.

Omdat het in de lijn van de onafhankelijke journalistiek ligt om de overheid te controleren leek het ons juist de media via dit bericht op de hoogte te stellen.

Einde persbericht.

Platform Belangen van Consument

Rotterdam, 16 maart 2006.Info: R.A. Verlinden. Tel. 010-4363641 b.g.g. 010-4363936

  1. Actio popularis: een Latijns woord. Actio = recht tot procederen; popularis = van een ieder van het volk.
  2. Zijn degenen die na een bezwaarschrift in beroep gaan.