Beschaving van 'n land is af te meten aan het aantal daklozen, armen en voedselbanken om te concurreren met het buitenland!

De Armoede groeit snel als gevolg van de slechte economie

Voedselbank . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . AOW . . Jeugdzorg

Vanaf januari 2015 zakt 25% van de gepensioneerden onder armoedegrens. Dank u politici

Hoeveel voedselbanken wil de regering om weer concurrerend te worden??
Het tumult bij de stadsdeelraad leidde tot 'n dubieuze brief van de deelraad

De Volkskrant meldt op 12 maart 2007 dat er 77 voedselbanken zijn die per dag 12000 voedselpakketten uitdelen aan de armen. Proficiat meneer Balkenende en vooral meneer Zalm. Een ware prestatie om de armoede in Nederland op een zo hoog niveau te brengen. U verlost de industrie van een fikse kostenpost om een deel van de overproductie tegen 195 euro per ton niet te hoeven vernietigen. U meneer Balkenende van het CDA en u meneer Zalm van de VVD verdienen allebei een standbeeld in brons op ware grootte. Ook de multimilionairs van de Quote 500 zijn u bijzonder dankbaar dat zij het afgelopen jaar elk 20 miljoen euro rijker geworden zijn (na belasting).

Werkelijk een prestatie van wereldformaat. U kunt evenwel niet ontkennen dat u flink wat hulp hebt genoten van de media die slechts mondjesmaat en af en toe een heel klein tipje van de armoedesluier hebben opgelicht. Uw trouwe kiezers hebben dus niet echt in de gaten gekregen dat het CDA en de VVD de tweedeling en bewuste verpaupering zoals die dringend gewenst was en in gang werd gezet. Mark Rutte is daar nu nog heel duidelijk over: uitkeringen NIET omhoog !! Ook Aboutaleb zegt UITKERINGEN NIET OMHOOG ondanks de prijsexplosie van de basisvoedselprijzen en alledaagse artikelen. Een zakje friet was in 2001 1,75 gulden, en nu 1,75 euro. En Wouter Bos accepteert plotseling de Zalm-norm en blijft eigenwijs met zijn tunnelvisie om de staatsschuld af te lossen (Ook Zalm en Balkenende)

In het Evoluon in Eindhoven presenteerde Paul Witteman op 13 december 1998 de grootste graaicultuurshow waar ik als vertegenwoordiger van Tweede Kamerlid Hendriks aanwezig was. Het resultaat zien we vandaag met die 77 hoofdvoedselbanken en vele kleine nietgenoemde uitdeelpunten.

Proficiat CDA, VVD, D66 en zwijgende media naar 3 miljoen onverzekerden
Niemand zou achteruit gaan was gezegd! Waarom dan alles overhoop halen ?


----- Original Message -----
To: I.Dekker@tweedekamer.nl
Sent: Friday, December 24, 2004 10:27 AM
Subject: RE: Huren niet omhoog!

Hartelijk bedankt voor uw protestmail tegen het doorgeslagen huurbeleid van minister Dekker! Ik krijg een overweldigende hoeveelheid reacties binnen en dat sterkt mij in 't verzet tegen dit asociale voorstel van minister Dekker. Haar plan om 600.000 woningen te liberaliseren zal ertoe leiden dat de huren exorbitant zullen stijgen. Vooral de inkomens tot anderhalf keer modaal zullen het hardst getroffen worden.

Ik zal al deze reacties bundelen en ze begin volgend jaar tijdens het Kamerdebat over de huurliberalisering aanbieden aan de minister om haar te overtuigen dat ze haar plannen moet intrekken. Het goede nieuws: De Kamer heeft nog niet ingestemd met dit liberaliseringsvoorstel ! De Kamer nam tijdens de begrotingsbehandeling van Volkshuisvesting (30 november en 1 december) al een voorschot op het debat over het nieuwe huurbeleid, dat pas begin volgend jaar zal plaatsvinden. Er werden kritische vragen gesteld, maar nog niet kritisch genoeg!

Ga dus vooral door met het protest tegen de afbraak van het Nederlandse huurbeleid! Maak de minister en Kamerleden duidelijk dat met alle maatregelen die het kabinet genomen heeft, het voor veel mensen al moeilijk genoeg is om de eindjes aan elkaar te knopen. Als de huren ook nog eens omhoog gaan, is het voor velen van ons niet meer te betalen.

Weg met de plannen van Dekker! Er moet meer gebouwd worden en meer gerenoveerd in plaats van gesloopt, dat is de oplossing voor de woningnood!

Met vriendelijke groet,

Krista van Velzen
Tweede kamerlid namens de SP

Bijgevoegd een opinie artikel dat ik recent schreef over de huurliberalisering:Eerst nieuwbouw, dan doorstroming

door Krista van Velzen, lid van de Tweede Kamer voor de SP

Gerard Anderiesen e.a. juichen het toe dat minister Dekker het huurbeleid vrijgeeft aan de woningcorporaties (Volkskrant, 23-11-2004). Forse huurstijgingen zijn volgens hen geen probleem, omdat deze niet zozeer de lage maar vooral de middeninkomens treffen. Hogere woonlasten voor middeninkomens zou redelijk zijn. Ik betwijfel dat. De modale inkomens hebben het namelijk al hard te verduren met dit kabinet. Bovendien levert het nieuwe huurbeleid niets op: betere doorstroming is een illusie in de huidige woonmarkt.

De lage inkomens zullen inderdaad weinig koopkrachtverlies lijden. Het gaat hier om zo'n 500.000 mensen die op dit moment qua inkomen in aanmerking zouden komen voor huursubsidie, maar qua huurprijs (net) niet. Bij liberalisering zullen deze lage inkomens te maken krijgen met forse huurstijgingen en dus een beroep doen op huursubsidie. De rijksuitgaven aan huursubsidie zullen de pan uitrijzen, ware het niet dat de minister extra geld zal binnenhalen via de verhuurders. Die hebben op hun beurt aangekondigd dit te zullen verhalen op de huurders. Waarmee het cirkeltje rond is: de meer draagkrachtige huurders zullen de huursubsidie van de lage inkomens op moeten brengen.

De lasten komen dus bij die middeninkomens van één tot anderhalf keer modaal. Circa driekwart van de huizen dat geliberaliseerd dreigt te worden, wordt bewoond door deze groep. Juist deze mensen worden al hard getroffen door alle beleidsmaatregelen van dit kabinet. Hoe ernstig hun situatie is blijkt wel uit de vakbondsacties van dit najaar. Het zwaar bevochten sociaal akkoord was juist ter bescherming van de middeninkomens. Met een verwacht koopkrachtverlies van twee procent in 2005 is er geen enkele reden om aan te nemen dat een extra huurstijging van circa dertig procent voor deze groep 'redelijk' is.

Los van de inkomenseffecten is het zeer de vraag of het nieuwe huurbeleid effectief is in haar doelstelling: het bevorderen van de doorstroming op de huurmarkt. Ik ben het eens met Anderiesen e.a. dat de woningcorporaties hierbij op hun maatschappelijke prestaties aangesproken moeten worden. Het probleem is juist dat dit te weinig gebeurt. Tegenover het vrijgeven van de huurprijzen staan schamele, vrijblijvende afspraken over nieuwbouw en betaalbaarheid. Terwijl 664.000 huishoudens te maken krijgen met forse huurstijgingen, worden er volgend jaar maar 19.000 nieuwe huizen gebouwd. Erger nog, in de afgelopen én aankomende jaren, worden er meer sociale huurwoningen gesloopt dan gebouwd.

Het evenwicht op de markt is dus totaal zoek. Zo'n overspannen situatie liberaliseren brengt geen doorstroming op gang. Want wie gaat er verhuizen? Als je huursubsidie krijgt, kijk je wel uit. Zolang je in je huis blijft zitten ben je vooralsnog veilig. Als je wel getroffen wordt door huurverhoging, blijf je ook rustig zitten, want waarom zou je naar een nog duurdere woning verhuizen? En dan nog: als je al wilt verhuizen, waar moet je dan naartoe? Als je je huur niet meer kunt betalen, is de kans groot dat je een huis aan de andere kant van de wijk, stad of dorp ook niet meer kunt betalen. Daar zijn ze de huren namelijk ook geliberaliseerd.

Deze bezwaren zijn geen angsthazerij, maar een kwestie van statistieken. Het Centraal Planbureau heeft berekend dat het voorgestelde beleid geen of zelfs een beperkend effect heeft op doorstroming. In dat licht vind ik de plannen onverantwoord. De markt moet éérst in evenwicht komen door flinke nieuwbouw, voordat liberalisering overwogen kan worden. Nu worden honderdduizenden mensen met forse huurstijgingen geconfronteerd, terwijl daar nauwelijks nieuwe woningen tegenover staan.

De enige winnaar is de VVD, wiens ideologische liberaliseringagenda wederom klakkeloos wordt uitgevoerd door haar coalitiepartijen. CDA-woordvoerder Van Bochove heeft meerdere malen gepleit voor een maximaal percentage van het inkomen dat mensen aan huur kwijt mogen zijn. Het moment is aangebroken dat het CDA kleur bekent: óf het volgt de ideologische agenda van de VVD, óf het kiest voor sociaal beleid.


ma 11 jul 2005
'Zalm legt bom onder schuldhulpverlening' DEN HAAG - Het ministerie van Financiën legt een bom onder de schuldhulpverlening in Nederland door te stellen dat deze onder de BTW-wetgeving valt. Dat zei voorzitter G. Jaarsma van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) maandag.

'Zalm legt bom onder schuldhulpverlening'

De NVVK heeft een brandbrief gestuurd naar diverse ministeries en aan alle leden van de Tweede Kamer. Volgens de vereniging ontstaan er grote financiële problemen bij hun leden als het ministerie van de bewindslieden Zalm (VVD) en Wijn (CDA) doorgaat op de onlangs ingeslagen weg. Voor een vijftal kredietbanken zou zelfs een faillissement dreigen.

De 38 aan de overheid gelieerde kredietbanken hielpen vorig jaar ongeveer 30.000 mensen die kampten met schulden. Particuliere kredietbanken hielpen 9000 andere schuldenaars.

De gemeentelijke kredietbanken hebben door de jaren heen allerlei verschillende afspraken gemaakt met de fiscus en met de gemeenten. Sommige dragen al lang BTW af, andere niet. Het gaat dan onder meer om de kredietbanken voor Noordoost- en Oost-Nederland. Daar dreigen naheffingen van respectievelijk 2 en 5 miljoen euro.

De kredietbanken vinden dat ze een belangrijke sociaal-maatschappelijke rol spelen en dat de schuldhulpverlening vrijgesteld moet worden van BTW-heffing. Jaarsma stelt dat zijn vereniging "erg verontwaardigd" is over de beslissing van het ministerie van Financiën. "We hebben het probleem nota bene zelf aan de orde gesteld, anderhalf jaar geleden. Toen hebben we ook al aangegeven wat ons de beste oplossing leek. En dan komen ze nu na al die tijd zonder enig overleg met deze technische beslissing. Men weet op het ministerie niet wat men aanricht".

de Volkskrant 28 september 2005
Armoede in Amsterdam toegenomen

ANP

AMSTERDAM - Steeds meer Amsterdammers krijgen te maken met armoede. Het aantal huishoudens dat vorig jaar moest rondkomen van een minimuminkomen, steeg in de hoofdstad met ruim 3700 tot 75.348. Dat bleek woensdag uit de Amsterdamse Armoedemonitor over 2004. Ten opzichte van 2003 is het aantal huishoudens met een minimuminkomen twee keer zo sterk gestegen.

In 2004 moest een alleenstaande met een minimuminkomen leven van 10.042,43 netto per jaar en kreeg een gezin 14.345,34 euro. Het aantal kinderen dat opgroeit in armoede, is vorig jaar ook drastisch gestegen tot boven 40.000. Dat is een toename van 1481 kinderen ten opzichte van 2003, blijkt uit het onderzoek.

Het aantal kinderen op het minimum met een Surinaamse en Antilliaans/Arubaanse achtergrond is licht gedaald. Maar het aantal Marokkaanse kinderen dat leeft op de armoedegrens, is twee keer zo snel gestegen.

'In 2004 groeide 46 procent van de Marokkaanse kinderen op in een minimumhuishouden, tegen 13 procent van de Nederlandse kinderen', liet de gemeente weten. De gemeente wil voorkomen dat armoede van generatie op generatie blijft bestaan. Zij komt daarom dit jaar voor het eerst met een gemeentelijke regeling om kinderen uit een gezin met een minimuminkomen een tegemoetkoming te geven voor school- en reiskosten, zei de Amsterdamse wethouder Aboutaleb woensdag.

Voor ouderen die langer dan drie jaar van een minimuminkomen leven is er volgens hem de Plusregeling. 'Zij krijgen een extra bijdrage. Ook compenseert de gemeente de kosten van de gestegen eigen bijdrage voor de aanvullende ziektekostenverzekering.' Uit onderzoek blijkt ook dat steeds meer mensen langer in armoede leven. Bijna zeven van de tien huishoudens met een minimuminkomen leefden in 2004 drie jaar of langer van het sociaal minimum. In 2003 was dat nog 65 procent.

In Geuzenveld-Slotermeer zijn er vorig jaar de meeste huishoudens met een minimuminkomen bij gekomen. Een kwart van de huishoudens woont in Amsterdam-Noord en Zuidoost, staat in de Armoedemonitor. Het aantal huishoudens dat in 2004 kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen kreeg, is volgens de gemeente met 23 procent gestegen tot 52.811 huishoudens. Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening is in 2004 met 8 procent gestegen. Deze stijging is lager dan in 2003. 'Door extra capaciteitsinzet zijn de wachtlijsten voor de schuldhulpverlening teruggelopen van 16,7 procent in 2003 naar 3,6 in 2004', aldus de woordvoerder.

Reageer a.u.b. naar Regina op 06-22189647

Yvonne B.
Adres:
Plaats:
Dr. J. P. Balkenende
Minister-president
Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA Den Haag

Duivendrecht, 12 juni 2005

Geachte heer Balkenende,

Betreft: Mijn brieven van 5-5-05 en 13-5-05: Uitbreiding voedselbank in Amsterdam-Zuidoost

Ik betreur in hoge mate dat u tot op heden niet heeft gereageerd op mijn hierboven aangehaalde brieven. Dit alles in tegenstelling tot eerdere correspondentie die wij hebben gevoerd waarin u aangaf mijn brieven aan de desbetreffende persoon door te verwijzen.

Ik kan begrijpen dat de aard van bovenstaande wellicht allemaal moeilijk te verwerken is maar dat laat onverlet dat de beantwoording al lang de toets van aanvaardbaarheid binnen algemeen beschaafd correspondentieverkeer is overschreden.

Dan rest mij slechts u mee te delen dat de toename van de armoede in Nederland, en de daarmee gepaard gaande uitbreiding van het aantal voedselbanken onder uw bewind, een onaanvaardbaar grote vlucht heeft genomen, zodat ik zonder meer stel dat u en uw kabinet hiermee geschiedenis heeft geschreven.

Ik sluit een e-mail bij welke ik van de Protestantse Kerk in Nederland mocht ontvangen.

Inmiddels,

Yvonne B.

Reageer a.u.b. naar Regina op 06-22189647

Aan de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Duivendrecht, 25 mei 2005

Geachte Commissie,

Ingesloten gelieve u aan te treffen mijn schrijven d.d. 5 mei j.l. aan de heer J.P. Balkenende, waarvan de inhoud ongetwijfeld voor zichzelf spreekt. Het zou uw commissie sieren, indien u eerdergenoemd schrijven zou willen betrekken bij een hiertoe geëigend discussiepunt. Wellicht ten overvloede kan ik u meedelen, dat de heer Balkenende tot op heden geen reactie heeft gegeven.

Inmiddels,

Yvonne B.

Reageer a.u.b. naar Regina op 06-22189647

Yvonne B.
Adres:
Plaats
      Dr. J.P. Balkenende
      Minister-president
      Ministerie van Algemene Zaken
      Postbus 20001
      2500 EA Den Haag

Duivendrecht, 13 mei 2005

Geachte heer Balkenende,

Betreft: mijn brief van 5 mei 2005

Ik verzoek u bovengenoemd schrijven te lezen als bijgaande brief. Dit heeft te maken met het feit, dat niet stadsdeel Amsterdam-Zuidoost de ruimte ter beschikking stelt, maar een woningbouwvereniging. De politiek in Amsterdam-Zuidoost zwijgt.

Verder kan ik u meedelen inmiddels een aantal malen te hebben "meegedraaid" als vrijwilliger (inderdaad mijnheer Balkenende ook echtgenotes van hoogleraren keuren uw sociaal-economisch beleid af) en dat de onmenselijke situaties zoals ik die nu heb meegemaakt, ernstiger zijn dan datgene wat ik de laatste jaren voor mogelijk heb gehouden. Verleden week heeft een moeder van 2 kinderen, zich van de 10e verdieping van een flat gegooid, omdat zij haar diepe ellende niet meer aankon evenals de wekelijkse gang naar de voedselbank in de flat Kempering. Mevrouw laat 2 kleine kinderen achter.

Zoals in mijn brief van 5 mei j.l. vermeld dring ik met klem op een antwoord uwerzijds aan.

Inmiddels,

Yvonne B.

Reageer a.u.b. naar Regina op 06-22189647

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!