Brief van Karel de Werd aan de Nationale ombudsman met klacht over het OM


Homepage Karel de Werd <=======> Wraking van het Hof Den Haag


    Ingekomen ter griffie sectie civiel 18 november 1982.

    Heer Bouwman, Arrondissementsrechtbank Amsterdam.

    Iedereen heeft deze brief gelezen, behoeft een antwoord en kan in het griffiedossier worden bijgezet

    Getekend von Imhoff

Transcript van het telefoongesprek over meineed door de bonden


Transcript van het gesprek tussen Karel de Werd en de hoofdgriffier Mevr. mr. Van de Hoek
(Op dat moment al 22 jaar vriendin van rechter mr. Eveline van Schaardenburg, voorzitter van de meervoudige strafkamer.) die met haar over de motivering terzake heeft gesproken.

Karel de Werd belt de vriendin van de rechter.

vd Hoek: Dat wat de bond met u gedaan heeft, niet door de beugel kan. Dat is meer dan erg.

de Werd: Nou dan.

vd Hoek: Zonder meer. Maar echt ik meen het, u en uw vrouw en uw kinderen, en dan denk ik: "Man houd toch op". Hou op, laat het voor wat het is.

de Werd: Ja

vd Hoek: Ga je eigen leven leiden en denk niet meer aan Bargerbos en consorten.

de Werd: Maar hij heeft toch meineed gepleegd!

vd Hoek: Moet u daarvoor eindeloos doorgaan?

de Werd: U zegt: dus gewoon opgeven?

vd Hoek: Ik zeg niet het is gewoon opgeheven, ik zeg: u kunt beter dit, deze strijd opgeven. Denk ik.

de Werd: Ja.

vd Hoek: Dat denk ik.

de Werd: Waarom denkt u dat?

vd Hoek: Omdat u een jong gezin heeft, meneer de Werd. Ik kan me niet voorstellen dat zo'n gezin hier niet aan onderdoor gaat.

de Werd: Ja, ja, Dus voorlopig geen rechtspraak, bedoelt u?

vd Hoek: Laat het, ik bedoel het goed hoor!

de Werd: Ja.

vd Hoek: Ik meen het serieus.

de Werd: Ja.

vd Hoek: Ik zelf heb ook kinderen, kleinkinderen, die zijn mij allemaal veel dierbaarder dan mijn recht.

de Werd: Ja.

vd Hoek: En Dan laat ik mijn recht maar voor wat het is, als ik maar mijn man, mijn kinderen en mijn kleinkinderen maar allemaal gelukkig en gezond zie. Dat vind ik belangrijk.

de Werd: Ja, ja!

vd Hoek: Eerlijk hoor, ik meen dit niet zo kwaad.

de Werd: Nee, dat wil niet zeggen dat daarmee recht geschied is.

vd Hoek: Nee !! Dan zou er geen recht geschieden, en eh, maar u heeft rust.

de Werd: Ja, ik heb dan rust, maar dat zou ik toch ook hebben wanneer justitie bereid is normaal te functioneren.

vd Hoek: Ja. als dat nou al tien jaar duurt en u heeft het nog niet voor elkaar, dan kunt u er nog wel tien jaar tegenaan gooien, maar uw tijd en dat van uw vrouw en kinderen gaat voorbij.

de Werd: Ja, dus u denkt dat hij in appel ook niet veroordeeld wordt? Daar komt het dan wel op neer.

vd Hoek: Dat appel, dat gaat gewoon door.

de Werd: Maar hij wordt niet veroordeeld.

vd Hoek: Dat weet ik niet. Dat weet ik werkelijk niet!

de Werd: Waarom zou ik dan opgeven?

vd Hoek: In ieder geval met daar dag en nacht mee bezig te zijn.

de Werd: Ja, ja!

vd Hoek: Laat dat appel maar gewoon door gaan. Natuurlijk, meneer Asser (officier van Justitie) is in hoger beroep gegaan. Dat appel gaat gewoon door.

de Werd: Dat wordt weer een schijnvertoning.

vd Hoek: Dat weten we toch niet.

de Werd: Dat wordt net zo'n schijnvertoning als hier in eerste aanleg is gebeurd.

vd Hoek: We weten niet wat het wordt. Wacht u dan nou maar rustig af. En vooral rustig!

de Werd: Ja, ja.

vd Hoek: En maakt u zich toch niet zo vreselijk druk. Het is heus, het is heel slecht voor u.

de Werd: Ja, ja, in alle opzichten he?

vd Hoek: Uh, nee, meneer de Werd, ik bedoel daar verder helemaal niks mee. Echt niet.

de Werd: Nee?

vd Hoek: Nee, echt niet! Ik denk alleen maar, God, het is toch zo zonde, u bent nou nog jong en uw gezin is nog jong, maak er iets van en laat Bargerbos, Bargerbos. misschien wordt ie wel veroordeeld bij het Hof, en misschien niet. Laten we het rustig afwacht, maar, als u maar zover komt dat u denkt: "Het kan me niet verdommen of hij wordt veroordeeld of niet. Ik heb mijn eigen leven".

de Werd: Ja, ja. Maar die vent heeft wel meineed gepleegd.

vd Hoek: Dat heeft ie denk ik.

de Werd: Ja. En waarom wordt ie niet veroordeeld?

vd Hoek: Uh.

de Werd: Er staat zes tot negen jaar op.

vd Hoek: Ik weet het. en ik heb ook de motivatie aangehoord van mevrouw van Schaardenburg.

de Werd: Wat vindt u daarvan?

vd Hoek: Nou ja, kijk, uh, ikke

de Werd: Het is toch meer dan droevig

vd Hoek: Nou ja, ik geloof nog steeds in de integerheid van mevrouw van Schaardenburg (grinnikend) en de rechtbank. Ik denk, goed, zij ziet het op deze manier met haar rechters, en ik zou het misschien anders gezien hebben. Dat weet ik niet hoor. Ik heb er gelukkig niet op gezeten. Maar het is uh, ja......

de Werd: Nou het is diep droevig. Dat kan ik u wel verzekeren, en eh, het is meer dan droevig dat vaststaat dat deze mensen, eh, alleen en uitsluitend omdat die binden zo'n invloed hebben dat ie straffeloos onbeperkt meineed mogen plegen.

vd Hoek: Nou, ik geloof wel dat u het wel overdrijft, maar dat u iets dichter bij de waarheid bent. Want als u gaat roepen mevrouw van Schaardenburg en meneer Bosma en meneer van Mijenveld hebben 250.000 gulden gehad van de bonden, dan zeg ik: "Nee meneer de Werd, dat is geklets uit de lucht gegrepen!" Maar als u zegt de bonden hebben ontzettend veel macht, en daar, eh, daar gaan wij..., iedereen, niet de rechtbank alleen, maar ik bedoel, men in het algemeen, staat tamelijk machteloos tegenover de kolossale macht van de bonden.

de Werd: Ook Justitie?

vd Hoek: Dan kan ik best een keer met u meeleven, hoor. Dat heb ik gisteren en vandaag ook ervaren toen ik naar de rechtbank moest en weer naar huis. Dat ik voor een reisje dat normaal drie kwartier duurt drie uren nodig heb, dan is inderdaad, ik heb het niet gedaan, ik heb die mensen hun drie en een half procent niet afgepakt.

de Werd: Ja, zo is dat.

vd Hoek: Ik moet dat zelf ook inleveren

de Werd: Maar die macht houdt niet op bij Justitie.

vd Hoek: Maar, ik moet ze ook inleveren die drie en een half procent.

de Werd: Ja, ja.

vd Hoek: Maar als ik dan zie hoe wij gewone mensen de dupe moeten worden van deze acties en op een verschrikkelijke manier, dan denk ik godverdorie, die rotbonden..., die dat allemaal maar klaar kunnen krijgen.

de Werd: Zo is dat.

vd Hoek: Dat ze zo de boel kunnen ontwrichten en onderuit halen.


de Werd: Dat geldt ook bij Justitie.

vd Hoek: Ik geloof dat in het algemeen die bonden erg veel, te veel macht hebben,

de Werd: Precies.

vd Hoek: En dat ben ik met u eens, maar u moet bij mij niet aankomen met: "Mevrouw van Schaardenburg pakt 250.000 gulden van de bond aan", want dat weiger ik te geloven. Ik ben er heilig van overtuigd dat mevrouw van Schaardenburg gedaan heeft, zoals zij als vice-presidente meende te moeten doen.

de Werd: Ja, ja. Ja, ja!

vd Hoek: Ja, heus !! En ik wou dat u dat nou maar van mij.......

de Werd: Is zij ook gezwicht voor de macht van de bonden?

vd Hoek: Misschien kun je het zo zien, dat ze rekening gehouden heeft met de macht van de bonden.

de Werd: Ja, precies ...!!! Nou dat vind ik dan wel bedroevend dan hoor.

vd Hoek: Dat is dan heel triest.

de Werd: Ja,

vd Hoek: He, heel triest. Maar u mag haar niet beschuldigen van corruptie! Dan gaat u te ver.

de Werd: Ja, dat komt dan hier op maar dat zij hier geen recht zou kunnen spreken uit angst voor de macht van de bonden!!

vd Hoek: Uh...., nee..!, nee!, zover wil ik ook niet gaan. Dat er rekening gehouden wordt met de redenering van de mensen, waaronder dus de rechtbank, met de macht die de bonden nu eenmaal hebben in deze samenleving.

de Werd: Ja,

vd Hoek: En uh, dat vind ik ook, ja..!

de Werd: Dat heeft met rechtvaardigheid natuurlijk niets van doen, zoiets.

vd Hoek: Nee, de macht van de bonden gaat gewoon te ver en dat is niet alleen.........

Einde bandopname.

Rond 16 April 1984