Klokkenluider Karel de Werd vecht 40 jaar om recht en kreeg zwijggeld van de bonden wegens boycot van zijn bedrijf

Aangifte tegen K.H. de Werd wegens smaad en nazistische uitingen
bij de Officier van Justitie, Arrondissement Amsterdam


Antecedentenregister RM . . . . . . SDN ====> Karel de Werd en zijn weblog

Hoofddorp, 13 november 2003

AANGIFTE
wegens smaad en belediging van ambtenaren in functie


  Aan de Officier van Justitie Arrondissement Amsterdam,
  Postbus 84500 1080 BN Amsterdam.

  Geachte mijnheer/mevrouw de Officier van Justitie,

  Tijdens het surfen op het internet trof ik op de hompage van een zekere mijnheer K.H. de Werd een tweetal foto“s aan van Procureur-generaal de Wijkerslooth de Weerdesteyn en van de Minister van Justitie, mr. P.H. Donner; beiden afgebeeld als Adolf Hitler, inclusief Hitlersnor, SS tekens, en zelfs met een hakenkruis op het voorhoofd van de procureur-generaal. Verder het copyright-teken van K.H. de Werd daarop.

  Tot mijn onthutsing verschenen er vervolgens op zaterdag 3 mei, 10 mei en 18 oktober 2003, grote artikelen in het Dagblad de Telegraaf, geschreven door de rechtbankverslaggever Ron van Couwenhoven onder de titels: "JUSTITIE NEGEERT MEINEED", "JUSTITIE OP STOEL VAN RECHTER" en "SMERIGE STRIJD OM HET RECHT".

  In het laatste artikel wordt er melding van gemaakt, dat bevelen van het Gerechthof in de doofpot van Justitie verdwenen. Ook dat de Minister van Justitie P.H. Donner dit feit schriftelijk en formeel erkende en bevestigde in een procedure bij de Nationale Ombudsman. Ik heb geen verstand van justitiėle zaken, dus kan ik het voorgaande wat de feitelijke waarheid betreft niet goed beoordelen. Wel lijkt het mij uitgesloten dat het Openbaar Ministerie zomaar bevelen van het Gerechthof niet opvolgt. Dat zal De Werd wel uit zijn duim hebben gezogen, neem ik aan.

  Met verbijstering heb ik vervolgens gelezen dat het OM geen strafrechterlijke vervolging zal instellen tegen de heer de Werd, dit terwijl er toch overduidelijk sprake is van smaad, gelet op zijn bewering dat de bevelen van het Gerechtshof niet worden opgevolgd. Zeker is, dat er sprake is van zware belediging als hij een volstrekt integere Procureur-generaal en de Minister van Justitie op zijn hompage plaatst als Adolf Hitler; en daarvan vijftigduizend exemplaren over de gehele wereld zendt, zoals in het artikel vermeld.

  Ik vraag mij af, hoe zich het voorgaande verdraagt met de geloofwaardigheid en waardigheid van het ambt, dat procureur-generaal de Wijkerslooth en minister Donner pretenderen te kunnen bekleden, gelet op de mededeling van het OM in de media, dat de heer K.H. de Werd niet strafrechterlijk wordt vervolgd. Ik heb daar met verbijstering kennis van genomen en ik laat u weten dat ik dat niet kan accepteren en velen met mij evenmin. Het druist te zeer in tegen mijn rechtsgevoel in en met compassie van vooral de miljoenen joodse slachtoffers van de nazi's, om hier als rechtstreeks belanghebbenden niet tegen te reclameren.

  Ik verzoek u dan ook beleefd de beslissing dat de heer K.H. de Werd niet strafrechterlijk zal worden vervolgd te herzien en mij dat ten spoedigste te laten weten, bij gebreke waarvan ik het Gerechthof zal verzoeken u te bevelen om tot het strafrechterlijk vervolgen van de heer K.H. de Werd wegens smaad c.q. belediging van ambtenaren in functie over te gaan.

  Vertrouwende op een spoedig tegenbericht uwerzijds, waaruit mij moge blijken dat de heer K.H. de Werd alsnog wordt gedagvaard,

  Hoogachtend,

                  Naam: F.M. van Diemen

  _______________________________________________

                  Adres: Lutulistraat 22, 2131 TA Hoofddorp
  _______________________________________________

                 Datum: 13 november 2003
  _____________________