Minister Donner erkent fraude en meineed bij Openbaar Ministerie !!

Homepage Karel de Werd <=======> Wraking van het Hof Den Haag


W.Bos@tk.parlement.nl J.Marijnissen@tk.parlement.nl

Frans Weisglas       Wouter Bos      Jan Marijnissen       Jan de Wit
K.H. de Werd Klokkenluider       


Statusoverzicht van het conflict tussen De Werd en overheid
Een gesprek met de Hoofdofficier van Justitie Arrondissementsparket Amsterdam
Brief aan mr. Hartsuiker over de rechtszitting m.b.t. illegaal arrestatiebevel met gijzeling
Brief aan de President, rechtbank Amsterdam mr. mevr. C.M.T. Eradus
2e brief aan de President, rechtbank Amsterdam mr. mevr. C.M.T. Eradus
Verslag van tumultueuze rechtszaak bij Rechtbank Amsterdam
8 februari 2007 werd onderstaande mail apart naar elk Kamerlid gezonden
Karel de Werd signaleert en ontmantelt criminele organisatie ex art. 140 Sr bij Justitie
Aangifte tegen K.H. de Werd wegens smaad bij de Officier van Justitie in Amsterdam
Herhaald en klemmend verzoek tot het verstrekken van de getuigenlijst
College van PG's manipuleert en verkracht het recht vals opgemaakte besluiten
De getuigenlijst i.v.m. fraude bij de rechtsgang voor de zitting 7-4-06
Persbericht over gijzeling - Karel de Werd weigert 'n parkeerboete van 30 te betalen
De afgesproken brief van Karel de Werd aan Wouter Bos in afwachting van diens antwoord
Het bos in sturende, verantwoordelijkheid ontwijkende antwoord
Nationale Ombudsman Roel Fernhout krijgt ongenadig op zijn donder van Karel de Werd
De Staat de Nederlanden ontsnapt aan veroordeling wegens schending van de grondwet
Eredoctoraat voor Beatrix? Leidse Universiteit te kritiekloos voor de Oranjes?
Doorverwijzing van PG de Wijkerslooth de Weerdesteyn naar de Meervoudige Strafkamer
Het parlement lijkt het mandaat van de kiezer volstrekt verkeerd te hebben begrepen
Brief aan Hoofdofficier van Justitie mr. W.B.M. Tomesen bij Arr. parket Den Haag
Staat Der Nederlanden (als rechtstaat) in de problemen bij Europese Hof in Straatsburg
Het parlement lijkt het mandaat van de kiezer volstrekt verkeerd te hebben begrepen
Tableau de la troupe van corrupte rechters, juristen, advocaten, politici
Karel de Werd, doet gooi naar het fractievoorzitterschap van de Partij van de Arbeid
Beoordeling van het standpunt van Karel de Werd door het Gerechtshof in Den Haag
Alle mensen zijn gelijk, maar sommigen zijn nog gelijker dan anderen
Jan Marijnissen: Politiek toneelspel op kosten van de belastingbetaler
44 vragen aan de minister Donner te stellen door Jan Marijnissen en Wouter Bos
Ultieme aanval op de integriteit van Donner, de Wijkerslooth en Fernhout
Het eerste artikel in De Telegraaf van 3 mei 2003
Het tweede artikel in De Telegraaf van 10 mei 2003
Openbaar antecedentenregister Rechterlijke Macht
Kort geding tegen de directie van de Bijlmerbajes
Het boek van Karel de Werd over zijn gevecht om recht
Het proces-verbaal van Hendrik Oud en Pieter Keesman, rechercheurs politie Amsterdam
Corrupte rechters herkent men aan hun motivering als 'n inbreker aan zijn vingerafdrukken
Mr. R.W. Asser: De gedetailleerde aangifte van De Werd terzake meineed was zinvol
Hoofdofficier van Justitie de Wit saboteert claim de Werd tegen Staat der Nederlanden
Brief aan de Nationale ombudsman met klacht over College Procureurs-generaal
Voorstel tot Bijzondere Rechtspleging om Bende van Vier binnen het OM te berechten
Corrupte Procureur-generaal de Wijkerslooth de Weerdesteyn slikt elke belediging
Uw bijzondere aandacht voor het hiernavolgende stemt overeen met de ernst van de situatie
De keiharde confrontatie tussen Procureur-generaal de Wijkerslooth en Karel de Werd
Brief van Karel de Werd aan de Nationale ombudsman met klacht over het OM
Het levensverhaal van Karel de Werd aan de Nationale ombudsman en strijd tegen het OM
Brief met prangende vragen aan de Minister van Justitie zijne excellentie J.H. Donner
Brief van Karel de Werd aan de Nationale ombudsman met klacht over het OM
Beklag ex.art. 12 Sv van Karel de Werd aan de Advocaat-generaal Gerechtshof Den Haag
Interview met Karel de Werd over de onwettige manipulatie van het Openbaar Ministerie
Nationale Ombudsman behandelt de klacht van De Werd tegen het Openbaar Ministerie
Nationale Brief met rekening van &eur; 12 miljoen van Karel de Werd aan minister Donner
Brief van Karel de Werd aan minister Donner met uitdagende belediging als nazi
De SP pleegt verraad aan de democratische rechtsstaat met grove nalatigheid en lafheid
De nieuw politiek partij in oprichting Revolutionairen
Keiharde confrontatie met de Nationale Ombudsman die een kromme uitspraak deed
Brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer de heer Weisglas
De SP pleegt verraad aan de democratische rechtsstaat met grove nalatigheid en lafheid
Brief aan de Hoofdofficier van Justitie mr. W.B.M. Tomesen bij Arr. parket Den Haag
Kwaliteitstest van democratie met papiertjes in 't politieke CDA-debat in Utrecht
Wanneer komt het moment dat de justitiële en politieke beerput eindelijk open gaat?

Verklaring van de vriendin van rechter Eveline van Schaardenburg over de macht van de vakbonden.
Zij sprak corrupt uit onder druk van de vakbeweging om die af te schermen voor juridische gevolgen

Rechter van Schaardenburg accepteerde onder druk meineed van vakbondsbestuurders
Officier van Justitie Mr. Asser blijft weigeren meineed te vervolgen en het getuigenverhoor
Mr. Asser blijft samen met de bonden traineren en rekken van vakantie naar vakantie
De griffier erkent als therapeute de druk en macht van de vakbonden en het onrecht

Terug naar het begin