Jan Marijnissen: Politiek toneelspel op kosten van de belastingbetaler


Homepage Karel de Werd <=======> Wraking van het Hof Den Haag


  Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens  Marijnissen op de korrel

  Van: de Werd K.H.
  Faxnummer 06-52294249
  Telefoon werk 06-52294249

  To: Jan Marijnissen
  Cc: Agnes Kant
  Sent: Wednesday, March 10, 2004 11:33 PM
  Subject: Toneel op kosten van de belastingbetaler


  Marijnissen je bent een toneelspeler in overtreffende trap. Ik kan je verzekeren dat alle klokkenluiders waarvan jij zo houdt en hebt gevraagd hun nek uit te steken diep verontwaardigd zijn over het feit dat jij hebt gemeend hen niet serieus te moeten nemen. Dit door ondanks de informatie waarover jij beschikt over de juridische misdadiger Donner. Je durft geen enkele vraag te stellen over de zeer ernstige ambtsmisdrijven die hij heeft gepleegd. Het is volstrekt duidelijk dat jij met die smeerlap samenheult op kosten van de belastingbetaler. Ik verzeker je als belooning daarvoor zal jij smeerlap op het internet worden beloond. Jij toneelspeler, denk jij echt dat wij klokkenluiders jou smerige rol niet hebben onderkend?

  Je gladde praatjes hebben wij allang door. Jij hebt je ambsteed als Tweede Kamerlid ernstig geschonden door uit strikt persoonlijk en/of partij politiek belang te zwijgen over de ernstig mistanden bij de rechtspleging. Ik stel je daartoe formeel persoonlijk aansprakelijk en verbaas je niet als ook jij straks wordt aangetroffen op het internet met een vet hakenkruis op je kop. Als ik jou was zou ik maar zeer snel tot inkeer komen. Jij hebt niet het recht om onze democratische rechtstaat te verkwanselen; ook niet middels ernstig handelen en nalaten anders dan uit hoofde van ziekte en/of gebreken.

  Binnen enkele dagen sta ook jij op het internet met uitleg aan de Burgers over jou smakeloos toneelspel, dat geen ander doel heeft gehad dan de bescherming van de criminelen Donner en de Wijkerslooth en de burgers een rad voor ogen draaien. Ik heb je nog even gevolgd bij Barend en van Dorp. Jij hebt het over de financiële elite etc., maar je zwijgt als het graf over de misstanden van de juridische elite, dit ondanks dat nog dagelijks burgers compleet met hun gezinnen ten gronde worden gericht vanwege de misstanden aldaar.

  leuk dat gelul over het achterlichtje van de fiets, dat vindt jij natuurlijk prachtig. Of jij bent te dom Marijnissen om voor de duvel te dansen of jij hebt als beloning voor jouw samenheulen met de juridische criminelen Donner en de Wijkerslooth een vette Zwitserse bankrekening gekregen voor jou zwijgen. Jou normen en waarden Marijnissen zijn de mijne niet. Ik zou op die van jou niet eens de moeite willen nemen om daarop te schijten. Jij komediant, wil doen voorkomen alsof je geen bewijzen hebt gekregen. We hebben je daarin bijna verzopen.

  Houdt jezelf maar eens een spiegel voor, mischien krijg je dan een hartstilstand van hetgeen je ziet. Je deugt voor geen meter Marijnissen, en de verbaast mij geenzins, want jij accepteert zelfs een Minister van Justitie en een Procureur-generaal als Adolf Hitler, waarvan een halfmiloen afbeedingen over de gehele Wereld zijn verzonden.

  Jij weet dat het Openbaar Ministerie formeel de stelling heeft betrokken dat ter aanranding van de Nederlandse rechtsorde het veelvuldig plegen van meineed niet strafrechtelijk dient te worden vervolgd. Jij weet dat het College van Procureurs-generaal, de Minster van Justitie en de Nationale Ombudsman op 23 juli en 13 november formeel een volledige bekentenis hebben afgelegd over het feit dat de Officier van Justitie de bevelen van het Gerechthof tot het strafrechtelijk vervolgen van meineed heeft verduisterd, en zodoende heeft plaatsgenomen op de stoel van de Formele Wetgever en de Zittende Magistratuur.

  En jij zwijgt over dit alles, ondanks je ambtseed als het graf uit strikt persoonlijk en/of partijpolitiek belang. Anders gezegd Marijnissen, jij deugt voor geen meter! Heeft Donner je nog een zakcentje gegeven voor het feit dat hij als juridische misdadiger van jou niets heeft te vrezen?

  Het wordt de hoogste tijd dat je kiezers worden geinformeerd over de wijze waarop jij hen belazert, jij bent een gevaar voor het democratisch functioneren van ons rechtssysteen, jij bent tijdens de Debatten over jouw normen en waarden evenals Wouterbos de schandknaap van de juridische misdadigers Donner en de Wijkerslooth gebleken. Jij houd van kritiek dat komt dan goed uit geniet er maar van.


  K.H. de Werd,
  namens de getergde klokkenluiders. Postbus: 36157
  1020 MD Amsterdam