Verbod procesmonopolie voor advocaten * * * Mogen advocaten liegen, meineed plegen en lasteren in rechtsprocedures?

Openbaar antecedentenregister van de Rechterlijke Macht A t/m Z om mogelijke
partijdigheid, belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren


IRM . . Juristen . . EU Grondwet <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Ach
Wacht
Het Recht verkracht
Rechter prat van macht
Weet zich geacht
Lacht
Ach

    Alfabetisch Juristen register van 2005

Recht op toegang tot de rechter moet in de Europese grondwet
© Alle rechten voorbehouden drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, bij gebruikmaking de bron vermelden

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  AlZa  GEM  HOF  KH  KH 


AA
B.G.L. van der , geboren jul 1953

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 sep 1983
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 mei 1989
Rechter rechtbank Amsterdam 26 jul 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 8 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 8 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 8 jul 1991
Rechter rechtbank Maastricht 23 juni 1998
Vice-president Rechtbank Maastricht van 01-08-2002
NU Maastricht Rechtbank Vice-President
TEVENS
Begeleider Stichting Wetswinkel Universiteit van Amsterdam
Voorzitter Raad van Toezicht voorlichtingsproject Delinkwentie en Samenleving
Lid adviescommissie Stichting Reinwater
Voorzitter van een der Reisgeschillencommissies
TEVENS augustus 2003]
Voorzitter Geschillencommissie Advocatuur van 01-01-2001
Lid Centrale Raad van Beroep KNBB van 01-01-2001
Voorzitter Raad van Toezicht Voorlichtingsproject Delinquentie en Samenleving van 01-01-2001
Lid juridische commissie Stichting Reinwater van 01-01-2001
Voorzitter Geschillencommissie reizen van 01-01-2001
Voorzitter Geschillencommissie relatiebemiddeling van 01-01-2001


AA
H.L. van der

Advocaat bij Van der Aa & Koers advocaten ; beëdiging 1988
Wilhelminapark 45, 3581 NL Utrecht
Postbus 14138, 3508 SE Utrecht
Tel 030 2512171 , fax 030 2510414
aa@aa-advocaten.nl [vademecum advocatuur 2001]
voorheen Van der Aa advocaten
Arabellaplantsoen 33 , 3438 VM Nieuwegein [vademecum advocatuur 2004]


AA
M.H.C.M. van der

Secretaris gemeente Laarbeek [info SAL 2000]


AA
M.J. van der ; Mw.

Advocaat bij advocatenkantoor Oude Luttikhuis ; beëdiging 1979 of 1999
Oeverstraat 85 - 87, 5021 PE Tilburg
Tel 013 5802082 , fax 013 5802423


AA
M.J.C.G.J. van der

Advocaat bij Gimbrère & Gimbrère ; beëdiging 1992
Postbus 54 , 5000 AB Tilburg
Tel 013-53699055 , fax 013-5430320 [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Gimbrère & Van der Aa advocaten ; beëdiging 1975 en 1992
Postbus 54 , 5000 AB Tilburg
Tel 013-5369055 , fax 013-5430320 [vademecum advocatuur 2004]
@OPM
Twee maal beëdigd ; waarom pas vermeld in vademevum advocatuur 2004 ?


AA
W.M.J.M. van der ; Mw.

Voorheen bij Bernhaege advocaten
Postbus 557 , 5460 AN Veghel
Advocaat bij advocatenkantoor Jan der Aa ; beëdiging 1995
Hintham 117a , 5240 AE Rosmalen
Tel 073-0440062 , fax 073-6440063 [vademecum advocatuur 2001]


AAFTINK
H.A.M. , geboren jun 1946

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk medewerker/Hoofdmedew. R.U. te Utrecht 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 21 jan 1978
Rechter rechtbank Utrecht 4 juni 1980
Raadsheer Hof Amsterdam 10 feb 1984
Vice-President Hof Amsterdam 17 juni 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 feb 1993
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 1 feb 1996
Hoge Raad der Nederlanden - Raadsheer Strafkamer [info sep 2000]
NU Den Haag Hoge Raad Raadsheer
TEVENS
Wetenschappelijk medewerker/hoofdredacteur Rijksuniversiteit Utrecht
Vice-Voorzitter van de Adviescommissie Voorwaarden en Tarieven van de Nederlandse Vereniging
voor Makelaars N.V.M
Medewerker van de Nederlandse Jurisprudentie
Voorzitter van de Raad van Tucht van het Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) ,
Accountants en Administratieconsulenten Amsterdam
1997
INFO
Citaat uit het IRM-rapport (Zie www.sdnl.nl/irm.htm)
" Eén van de drie raadsheren van het Hof ( meervoudige kamer ) in Amsterdam, Vice
-President H.A.M. Aaftink, verschoonde zich niet als rechter in een hoger beroeppro-
cedure door tóch als rechter op te treden.Mr. Aaftink heeft als één van zijn nevenfuncties
dat hij Lid is ( vice-Voorzitter ) van de Adviescommissie Voorwaarden en Tarieven van de
Nederlandse Vereniging voor Makelaars N.V.M
Het betreft de procedure :
--mevrouw A.M. van Toll - de Kemp tegen Hol & Molenbeek Makelaars ; Uitspraak d.d.04-03-93. Het Hof deed in deze procedure ten voordele van Hol & Molenbeek Makelaars uitspraak
Einde citaat
TEVENS augustus 2003]
Voorzitter Raad van Tucht Registeraccountants -administratieconsulenten te Amsterdam van 01-01-1990
INFO
Voorzitter van de Raad van Tucht van Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten (1990) ; Amsterdam ; bezoldigd [info november 2000]
NB
Niet te vinden in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001


AALBERS
C.W.H.E. ; Mw.

Ministerie van Financiën , Belastingdienst , Ondernemingen , onder de Inspecteur


AALBERS
F.O.

Aangekomen in Leiden, rechten 1958 Corpslid
Notaris te Hillegom , arrondissement Den Haag
Kantoor Minke & Aalbers ; Hillegom


AALBERS
P. ; Dr.


AALBERTS
B.P. ; Mw.

Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1999
Keizersgracht 555, 1017 DR Amsterdam
Postbus 15744, 1001 NE Amsterdam
Tel 020 5506666 , fax 020 5506777
Email lawyers@kvdl.nl
Website www.kvdl.nl
Tel 020-5506875 , fax 020-5506975
babette.aalberts@kvdl.nl [vademecum advocatuur 2001]


AALDERS
C.A.V. , geboren feb 1924

NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 25 nov 1982


AALDERS
G.Ch.

NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 6 jun 1942
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 20 mei 1968


AALDERS
J.F. , geboren jul 1969 ; Mw.

NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Alkmaar 1 apr 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 juni 1999
Rechter Rechtbank Alkmaar van 22-02-2002
NU Alkmaar Rechtbank Rechter
TEVENS augustus 2003]
Lid Ouderwerkgroep Kinderdagverblijf Picobello te Alkmaar van 01-01-2003


AALDERS
J.P. , geboren Eindhoven 01-12-1939 , Justinus Petrus

Nederlands Recht RUL 1967
NU
Directeur en partner van Ede en Partners 1993
Directeur KMA Consultants
INFO
Gehuwd met A.C.S. Bielleman, impresario klassieke muziek.
Secretaris Nationale: Raad voor Handelsbevordering (1968-1970)
Adjunct-directeur Arngas (1970-1974)
Directeur (1974-1979)
Directeur Dato Beheer (1979-1983)
Delta Kabel (1983-1985)
Bührmann-Tetterode (1986-1987)
Directeur en partner van Ede en Partners (sedert 1993).
Functies: directeur KMA Consultants.
Lid: NCD ; NVP ; NOLOC.
Beroeps: Boulevard 14, 3707 BN Zeist, tel.03403-32446. , fax.034()4-23401.Privé: Paradijsweg 1, 3832 G7" Leusden, tel.033-946048.Datum info: 30.12.1993.
WiWiN 1994-1996


AALDERS
M.E. ; Mw.

Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1997
Weena 750, 3014 DA Rotterdam
Postbus 1110, 3000 BC Rotterdam
Tel 010 2240000 , fax 010 4148444
marielle.aalders@nautadutilh.com [vademecum advocatuur 2001]
www.nautadutilh.com [vademecum advocatuur 2004]


AALDERS
W.

INFO
Woonplaats Venlo
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


AALDRIKS Zie VALK - AALDRIKS
H.G. de , geboren mrt 1943 ; Mw.


AALMOES
M.H. ; Mw.

Advocaat bij Aalmoes advocaten ; beëdiging 1990
Advocaat bij Aalmoes en Bodha advocaten
Jolicoeurstraat 8 , 1103 TS Amsterdam Z.O.
Tel 020 6992209 , fax 020 6992941 [vademecum advocatuur 2001]
INFO
Nederlandse Vereniging van Strafrecht advocaten
Rechtshulp op maat [vademecum advocatuur 2004]


AALST
A.C. van

Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1999
Weena 750, 3014 DA Rotterdam
Postbus 1110, 3000 BC Rotterdam
Tel 010 2240000 , fax 010 4148444
arthur.vanaalst@nautadutilh.com [vademecum advocatuur 2001]
arthur.vanaalst@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com [vademecum advocatuur 2004]


AALST
C.D.P. van , geboren Den Haag 21-08-1932 , Cornelis Dirk Pieter

Gymnasium A 1952
Aangekomen in Leiden rechten 1955 , Corpslid
Rechten RUL 1963
Notarieel Recht RUL 1965
NU
Notaris te Borger
INFO 28-12-1993 WiWiN 1994-1996


AALST
E.D. van ; Mw.

Advocaat bij Schipper Van der Mersch advocaten ; beëdiging 1998
Veerhaven 17 , 3016 CJ Rotterdam
Postbus 23509 , 3001 KM Rotterdam
Tel 010 2418900 , fax 010 2418925
Tot 1999 werkzaam bij Waling Janson Koopal te Rotterdam.
vanaalst@schipmer.nl [vademecum advocatuur 2001] [vademecum advocatuur 2004]


AALST
G.H. van , Henriëtte ; Mw.

Directeur/Eigenaar Aalst van , G.H. Hoofddorp
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Vrouwelijke Entrepreneurs


AALST
I.W.H. van

Advocaat bij Hoge van den Broek advocaten
St. Canisiussingel 19f, 6511 TE Nijmegen
Postbus 1126, 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810810 , fax 024-3810820


AALST
K.I. van ; Mw.

Advocaat bij Van Aalst & Daniëls ; beëdiging 1981
Roemer Visscherstraat 24 , 1054 EX Amsterdam
Tel 020 6181781 , fax 020 0833042 [vademecum advocatuur 2001]
mail@aalst-daniels-advocaten.nl [vademecum advocatuur 2004]


AALST
P.L.P.M. van

Advocaat bij Stichting Advokatenkollektief ; beëdiging 1990
Huissensestraat 55 , 6833 HM Arnhem
Tel 026 3229147 , fax 026 3210050 [vademecum advocatuur 2001]
Rechtshulp op maat
advocatenlijn
Advocaat bij Van der Meulen Henny & Van Aalst ; beëdiging 1980 en 1990
Huissensestraat 55 , 6833 HM Arnhem
Tel 026-3229147 , fax 026-3210050 [vademecum advocatuur 2004]
@OPM
Waarom 2 maal beëdigd. Waarom de beëdiging van 1980 wel in VAD 2004 maar niet in VAD 2001 vermeld?


AALST
W.E. van


AALST
W.H. van ; Mw.

Advocaat bij Hoge van den Broek ; beëdiging 2000
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024 3810810 , fax 024 3810835
w.vanaalst@hogevandenbroek.nl [vademecum advocatuur 2001]
www.hogevandenbroek.nl [vademecum advocatuur 2004]


AALT
C.D.P. van , geboren Den Haag 21.08.1932, Cornelis Dirk Pieter ; Dhr.

Notaris.
Gehuwd met H.G. Wams.
Gymnasium A, Maerlantly-ceum, (1952)
Rechten RUI. (1963) ; Notarieel Recht RUL (1965).
Aspirant candidaat diverse kantoren (1963-1977)
Benoeming Borgen (1977)
Adres beroeps: Hoofdstraat 41, Postbus 35, 9530 AA Borger, tel.05998-34216, Privé: Dorpsstraat 11, 9536 PB Ees, tel.Q599S-34624.Datum info: 28.12.1993.
WiWiN 1994-1996


AANHOLD
F.B.M. van

Advocaat bij Voorink Van den Tooren Van Aanhold Van de Venne ; beëdiging 1994
advocaten Zaadmarkt 84a, 7201 KM Zutphen
Postbus 8, 7200 AA Zutphen
Tel 0575 545455 , fax 0575 543566
E-mail voorink@balienet.nl [vademecum advocatuur 2001]
INFO
Voorheen bij Wiggers advocaten
Postbus 340 , 7200 AH Zutphen
info@voorinkadvocaten.nl [vademecum advocatuur 2004]


AANSTOOT
M.T. ; Mw.

Advocaat bij Hellingman Bunders advocaten ; beëdiging 1998
Van Eeghenstraat 80-82, 1071 GK Amsterdam
Postbus 75401, 1070 AK Amsterdam
Tel 020 6700034 , fax 020 6700035
hellingman@hellingmanbunders.com [vademecum advocatuur 2001]
INFO
Voorheen bij Van Schoonhoven in 't Veld
Postbus 75999, 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-6796969 , fax 020-6764339
m.aanstoot@vsiv.nl [vademecum advocatuur 2004]


AANTJES
K. , geboren 12 mei 1957 (Klaas) ; Dhr. gehuwd

NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Nederlands recht Rijksuniversiteit Utrecht 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 9 aug 1993
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 01-01-2002
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat/procureur te Rijswijk, arrondissement Den Haag ; kantoor Aantjes & Schakel ; beëdiging 1983
Haagweg 108, 2282 AE
Rijswijk (ZH) Postbus 1213, 2280 CE Rijswijk
Tel 070 3906260 , fax 070 3989688
aantjes.en.schakel@balienet.nl [vademecum advocatuur 2001]
Postbus 1213 , 2280 CE Rijswijk
Tel 070-3906260 , fax 070-3989688
aantjes@aantjesenschakel.nl
www.aantjesenschakel.nl [vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
President kerkvoogd Hervormde Gemeente te Rijswijk sedert 9 juni 1983, onbezoldigd
Arbiter in het scheidsgerecht KIWA te Rijswijk sedert 20 juni 1996, bezoldigd
aug 1997
TEVENS augustus 2003]
Plaatsvervangend voorzitter Geschillencommissie Kiwa te Rijswijk van 20-06-1996
schouwmeester Hoogheemraadschap van Delfland te Delft van 28-10-1997
Plaatsvervangend lid College van Afgevaardigden van 01-10-1998
INFO
Lid van de Rotary club.


AANTJES
M.J. ; Mw.

Advocaat bij Van Riet & Associees ; beëdiging 1999
Basicweg 14-02, Gebouw AQUA, 3821 BR Amersfoort
Postbus 1236, 3800 BE Amersfoort
Tel 033 4508000 , fax 033 4555525
aantjes@vanriet.associees.nl [vademecum advocatuur 2001]
aantjes@marxman.nl
www.marxman.nl [vademecum advocatuur 2004]


AARDEMA
E. , geboren Leeuwarden 18-04-1938, Evert ; Dhr. Prof. Dr.

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gymnasium B 1955
Rijksbelastingacademie 1960
Fiscaal Recht RUL 1968
Werkzaam 's-Rijksbelastingen , II.hoofdinsp.-titulair te Groningen 1962
Raadsheer Hof Leeuwarden 24 jun 1975
Vice-President Hof Leeuwarden 31 aug 1984
Coördinerend vice-president Hof Leeuwarden 8 jul 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep van 04-08-2001
Vice-president Gerechtshof Leeuwarden van 01-07-2000
NU Leeuwarden Hof President
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Economische Wetenschappen
Burg. Oudlaan 50 , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Capaciteitsgroep Fiscale Economie en Recht
Hoogleraar Fiscale Economie van 01-01-1981
tel 010 4081368 , fax 010 4089166
aardema@frg.eur.nl
p/a Erasmus Universiteit, faculteit der Rechtsgeleerdheid, Burg. Oudlaan 50 (3062 PA) Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Belastingrecht, in het bijzonder het onderdeel winst
Fiscale economie
TEVENS
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Capaciteitsgroep Belastingrecht
Hoogleraar Belastingrecht, in het bijzonder met betrekking tot de winst
tel 010 4081368 , fax 010 4089179
aardema@frg.eur.nl
HOOFDFUNCTIE
Rijksbelastingen Groningen ; Voorzitter van de Belastingkamer
TEVENS
Gehuwd met Fenny Ellen Aardema
Publicaties: " De directeur grootaandeelhouder" (1993)
"Economisch eigendom" (1981)
"Waardering incourante aandelen voor de belastingheffing"
Adres ; beroeps: Wilhelminaplein 1, 8900 JA Leeuwarden, tel.058-1213141.Privé: Sleutelbloem 38, 8935 RP Leeuwarden, tel. 058-882172. Datum info: 28-12-1993
WiWiN 1994-96
Vice-Voorzitter van de Raad van Toezicht v/d RABOBank Leeuwarden (info mei 99)
TEVENS augustus 2003]
Vice-president European Fiscal Studies te Rotterdam van 01-01-1981
Lid directieteam Fiscaal Economisch Instituut Erasmus Universiteit Rotterdam te Rotterdam van 01-01-1981
Lid Wetenschappelijke Commissie Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten van 01-01-2001
Lid van de Raad van Advies Euroforum van 01-01-2001
Lid redactie serie Kluwer's Bedrijfswijzers Kluwer van 01-01-2001
Redacteur Fiscale encyclopedie De Vakstudie Algemeen Deel
Lid Redactieraad Maandblad Belastingbeschouwingen
Vaste medewerker weekblad voor Fiscaal Recht
Lid werkgroep voortgezette educatie registeraccountants
Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants van 01-01-2001
Bestuurslid Stichting Cultureel Centrum 'de Harmonie' te Leeuwarden van 01-01-1990
Bestuurslid Stichting Anders Actieven te Leeuwarden
Commissaris Erasmus Instituut voor Financiële Planning B.V. te Rotterdam van 01-01-1996
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Rabobank Leeuwarden e.o. te Leeuwarden van 01-01-1998
Vaste medewerker Fiscaal Weekblad F.E.D.
Vaste medewerker Vakstudie Nieuws
Vaste medewerker BNB
Directeur Aardema Publicaties BV van 16-09-1989


AARDEMA
F.M.D. , geboren mrt 1956 ; Mw.

NLRM 95 96 97 98 99/00
Coördinator bij de Dienst Sociale Zaken van de Gemeente Amersfoort
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 mei 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 augustus 1999
Rechter Rechtbank Utrecht van 01-09-2000
NU Utrecht Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Coördinator bij de Dienst Sociale Zaken Gemeente Amersfoort
TEVENS augustus 2003]
Bestuurslid Ver. van eigenaren app. De Zilvermeeuw te Amersfoort van 27-01-2003


AARDEMA
W.J.

Advocaat bij Holland Van Gijzen ; beëdiging 1996
Begijnenhof 35, 5611 EK Eindhoven
Tel 040 2444360 , fax 040 2446284
w.aardema@hollandvangijzen.nl
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2379672 , fax 040-2440273
w.aardema@hollandlaw.nl [vademecum advocatuur 2001]
2e organisatie
Jonge Balie Den Bosch Vestigingsplaats Eindhoven
Advocaat bij Dijkmans & Partners ; beëdiging 1996
Postbus 8821 , 5605 LU Eindhoven
Tel 040-2910691 , fax 040-2552444
info@dijkmans-advocaten.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
Secretaris van het bestuur van de Jonge Balie Den Bosch.
Voorheen bij Banning Van Kemenade & Holland
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven


AARDEN
A.O.M. ; Mw.

Advocaat bij advocatenkollektief Vreewijk ; beëdiging 1990
Postbus 52135 , 3007 LC Rotterdam


AARDEN
L.A.M.

Secretaris gemeente Oosterhout [info SAL 2000]


AARDENBURG
Th.

Advocaat bij Ploum Lodder Princen ; beëdiging 2000
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010-4406447 , fax 010-4364242
taardenburg@plp.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Eichhorn Aardenburg ; beëdiging 1992 en 2000
Postbus 7827 , 1008 AA Amsterdam
Tel 020-7881262 , fax 020-3013636 [vademecum advocatuur 2004]


AARDENBURG
W. ; Mw.

Rechter Rechtbank Haarlem van 27-01-2003
NU Haarlem Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1995
Burgerweeshuispad 301, Tripolis 300, 1076 HR Amsterdam
Postbus 75084, 1070 AB Amsterdam
Tel 020 5771771 , fax 020 5771775
waardenburg@dbbw.nl
mailamst@dbbw.nl [vademecum advocatuur 2001]
TEVENS augustus 2003]
Advocaat en Procureur advocatenkantoor te Amsterdam van 01-01-2001
INFO
Tot 1999 werkzaam bij Trenité Van Doorne te Amsterdam.
Trenité Van Doorne advocaten
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
@OPM
Op rechtspraak.nl niet aangegeven welk advocatenkantoor.


AARDENNE
J.G. van

Advocaat bij Oort & Mahieu Kantoor ; beëdiging 1975
Bezuidenhoutseweg 205 , 2594 AJ Den Haag
Postbus 95323, 2509 CH Den Haag
Tel 070 3475121 , fax 070 3838903
Advocaat bij Mahieu Schnoor Thöle advocaten
mst@balienet.nl [vademecum advocatuur 2001]
INFO
Rechtshulp op maat
advocatenlijn [vademecum advocatuur 2004]


AARDENNE
M.A.V. van , geboren 26-01-1959 ; Dhr.

NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 22 mrt 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 25 nov 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 25 nov 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 25 nov 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 25 nov 1997
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda van 01-01-2002
NU Breda Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Middelburg Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Dordrecht, arrondissement Dordrecht, kantoor Van der Steenhoven Kolle & Gilhuis ; beëdiging
1987 en 2000.
@OPM waarom twee maal beëdigd.
Postbus 907, 3300 AX Dordrecht
Advocaat bij Ten Holter advocaten
Postbus 476 , 3300 AL Dordrecht
Tel 078-6137177 , fax 078-6130171
aardenne@tenholter.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat en procureur Ten Holter advocaten te Dordrecht
Postbus 476 , 3300 AL Dordrecht
tel 078 6137177 , fax 078 61 30171
aardenne@tenholter.nl [vademecum advocatuur 2003] [vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Regent/Voorzitter van de Stichting De LenghenHof te Dordrecht
Bestuurder van de Stichting Reünisten Johan de Wit Gymnasium te Dordrecht
Voorzitter commissie Biesbosch College
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie Hervormde Stichting CrabbeHof van de Vereniging
Dordrechts Dierentehuis
Lid College van afgevaardigden van de Orde van advocaten van het arrondissement Dordrecht
7/97
TEVENS augustus 2003]
Regent Stichting De Lenghen Hof te Dordrecht van 01-01-2001
Bestuurder Stichting Reunisten Johan de Wittgymnasium te Dordrecht van 01-01-2001
Plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie Hervormde Stichting Crabbehoff van 01-01-2001
Voorzitter Vereniging Dordrecht Dierentehuis van 01-01-2001
Secretaris Bob- en Sleebond Nederland van 01-01-2001
Advocaat Ten Holter advocaten te Dordrecht van 01-06-1987
INFO
Woonplaats Dordrecht
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


AARDOOM - FUCHS
I. ; Mw.

Advocaat bij Van Delft & Partners advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 555 , 2800 AN Gouda
Tel 0182-520255 , fax 0182-521883
ingeaardoom@vandelftenpartners.nl
www.vandelftenpartners.nl [vademecum advocatuur 2004]


AARLE
B. van

Advocaat bij De Haan cs ; beëdiging 1996
Essinklaan 19, 5361 JT Grave
Postbus 182 , 5360 AD Grave
Tel 0486 476161 , fax 0486 475680
info@dehaancs.com
Advocaat bij Goedvriend en Van der Mast
Postbus 1521 , 6501 BM Nijmegen
Tel 024-3562500 , fax 024-3542328 [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Ek & Prickartz advocaten
Postbus 107 , 6400 AC Heerlen
Tel 045-5718800 , fax 045-5716552
prickartz@balienet.nl [vademecum advocatuur 2004]


AARNHEM Zie BREUKELEN - Van AARNHEM
A.C.M.P. van , geboren jul 1938 ; Mw.


AARNHEM
B.A.M. van

Advocaat bij Ploum Lodder Princen ; beëdiging 2002
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010-4406453 , fax 010-4360190
b.vaarnhem@plp.nl
www.plp.nl [vademecum advocatuur 2003] [vademecum advocatuur 2004]


AARNOUDSE
Ph.J.N.

Advocaat bij Aarnoudse advocaten ; beëdiging 1989
Burg. van Heemstralaan 48 , 7413 BV Deventer
Tel 0570 626222 , fax 0570 621882 [vademecum advocatuur 2001]
advocatenlijn
info@aarnoudseadvocaten.nl
www.aarnoudseadvocaten.nl [vademecum advocatuur 2004]


AARS
I.U.D. ; Mw.

Advocaat bij Engelgeer advocaten ; beëdiging 1997
Strawinskylaan 917 , 1077 XX Amsterdam
Aletta Jacobslaan 7 , 1066 BP Amsterdam
Tel 020 5148111 , fax 020 5148120
Postbus@engelgeer.demon.nl [vademecum advocatuur 2001]


AARSEN
H.M. van ; Mw.

Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beëdiging 1998
Paslaan 21 , 7311 Aj Apeldoorn
Tel 055-5220500 , fax 055-52 25030 [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Apeldoorn ; beëdiging 1981 en 1998
Postbus 10037 , 7301 GA Apeldoorn
Tel 055-5220500 , fax 055-5225030
rechtshulp@apeldoorn.bureaurechtshulp.nl [vademecum advocatuur 2004]


AART
R.A.S. van der

Advocaat bij Geelkerken & Linskens ; beëdiging 1993
Postbus 2020 , 2301 CA Leiden
geelkerken@tref.nl


AARTS
C.C.J.

Advocaat bij Bouwman advocaten ; beëdiging 1984
Hoofdstraat 84, 5481 AH Schijndel
Postbus 10 , 5480 AA Schijndel
Tel 073 5493970 , fax 073 5478585
advocatenlijn
2e organisatie Bouwman advocaten Vestigingsplaats Sint-Oedenrode [vademecum advocatuur 2001]
c.c.j.aarts@bouwmanadvocaten.nl
www.bouwmanadvocaten.nl [vademecum advocatuur 2004]


AARTS
C.M. , geboren jan 1948 ; Dhr.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Nijmegen
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 21 dec 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 21 dec 1985
Rechter rechtbank Den Bosch 24 sep 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 7 sep 1990
Vice-President rechtbank Den Bosch 11 mei 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 sep 1995
Raadsheer Hof Den Bosch 1 nov 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 nov 1995 of 01-09-1995
Vice-president Gerechtshof Den Bosch van 03-05-2001
NU Den Bosch Hof Vice-President
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht Mr. W. Pompekliniek te Nijmegen
Lid Raad van Toezicht Verslavingszorg Oost Brabant te Sint Oedenrode
Voorzitter BeklagCommissie Seksuele Intimidatie van de Kath.Universiteit Nijmegen
Lid Adviescommissie Vreemdelingenzaken
Voorzitter Kunststichting Sint-Oedenrode
Lid Commissie BB Raad voor Rechtsbijstand ressort Den Bosch
Lid Raad van Toezicht Stichting Instituut voor Psychiatrische Zorg te Rosmalen
11 mrt 19
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen [2000]:
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid
TEVENS [juli 2003]
Voorzitter Kunststichting Sint Oedenrode
Lid commissie bezwaar en beroep raad voor rechtbijstand ressort den bosch van 01-01-2001
Lid Raad Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming van 01-02-2002
Lid Adviescommissie Vreemdelingenzaken van 01-01-2000 tot 31-03-2001
Voorzitter Commissie van Toezicht Mr. W. Pompekliniek te Nijmegen van 01-01-2001 tot 31-12-2001
TEVENS augustus 2003]
Voorzitter Kunststichting Sint Oedenrode
Lid commissie bezwaar en beroep raad voor rechtbijstand ressort den bosch van 01-01-2001
Lid Raad Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming van 01-02-2002
Lid Adviescommissie Vreemdelingenzaken van 01-01-2000 tot 31-03-2001
Voorzitter Commissie van Toezicht W. Pompekliniek te Nijmegen van 01-01-2001 tot 31-12-2001


AARTS
D. , geboren mrt 1966 ; Mw.

NLRM 96 97 98 99/00
Ambtenaar Hoge Raad der Nederlanden
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 15 jan 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 13 november 1991
Rechter Rechtbank Den Haag van 13-11-1998
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


AARTS
F.H.C.

Advocaat bij Van Benthem & Keulen advocaten ; beëdiging 1998
Euclideslaan 51, 3584 BM Utrecht
Postbus 85005, 3508 AA Utrecht
Tel 030 2595959 , fax 030 2595500
faarts@vbk.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Aarts-Mulder advocaten ; beëdiging 1998 en 2001
Postbus 31 , 6400 AA Heerlen
Tel 045-5716246 , fax 045-5718395
aarts-mulder-advocaten@tiscali.nl [vademecum advocatuur 2004]


AARTS
F.P.

Advocaat bij Boskamp & Willems advocaten ; beëdiging 1999
Parklaan 58, 5613 BH Eindhoven
Postbus 581, 5600 AN Eindhoven
Tel 040 2442299 , fax 040 2445023
boskamp_willems@wxs.nl
Postbus 8727 , 5005 LS Eindhoven
Tel 040-2501414 , fax 040-2501450
avocaten@boskampwillems.nl [vademecum advocatuur 2001]
f.p.aarts@boskampwillems.nl
www.boskampwillems.nl [vademecum advocatuur 2004]


AARTS , SCHOONES - AARTS
I.G. ; Mw.

Advocaat bij Aarts-Mulder advocaten ; beëdiging 1996
Kruisstraat 20, 6411 BT Heerlen
Postbus 31, 6400 AA Heerlen
Tel 045 5716246 , fax 045 5718395
Rechtshulp op maat
advocatenlijn
Voorheen bij La Gro advocaten
Postbus 155 , 3440 AD Woerden
email@lagrolaw.nl


AARTS - MULDER
I.G.H. ; Mw.

Rechten 1983
Advocaat bij advocatenkantoor Aarts-Mulder ; beëdiging 1983
Kruisstraat 20, 6411 BT Heerlen
Postbus 31, 6400 AA Heerlen
Tel 045 5716246 , fax 045 5718395
aarts-mulder-advocaten@talkline.nl [vademecum advocatuur 2001] [vademecum advocatuur 2004]
INFO
Rechtshulp op maat
advocatenlijn
VAS Vereniging van Advocaat-Scheidingsbemiddelaars
VPFA Vereniging van Personen- en Familierecht advocaten
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


AARTS
J.J.M.

Advocaat bij Van Uden advocaten ; beëdiging 1983
Kapoenstraat 26 , 6211 KW Maastricht
TEVENS
Wethouder VVD gemeente Maastricht [info SAL 2000]


AARTS
J.N.R.M.

Voorheen bij Van Amstel & Aarts
Postbus 50 , 5460 AB Veghel
Advocaat bij Kocken & Aarts advocaten ; beëdiging 1981
Velmolenweg 163, 5404 LB Uden
Postbus 750, 5400 AT Uden
Tel 0413 247060 , fax 0413 253178 , fax 0413 247076
aarts@kocken-aarts.nl [vademecum advocatuur 2001]
Rechtshulp op maat
advocatenlijn
www.kocken-aarts.nl [vademecum advocatuur 2004]


AARTS
M.C. , Marnix ; Dhr.

Kandidaat-notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Hilversum


AARTS
P.G.A.

Advocaat bij Aarts advocaten ; beëdiging 1979
Valkenierslaan 197a, 4834 CB Breda
Postbus 4756 , 4803 ET Breda
Tel 076 5600828 , fax 076 5654501
info@aartsadvocaten.nl [vademecum advocatuur 2001]
LSA Vereniging van Letselschade advocaten
Tot 1996 werkzaam bij Hoogstad advocaten.
www.aartsadvocaten.nl [vademecum advocatuur 2004]


AARTS
R.A. , Robbert ; Dhr.

Mees Pierson Communications
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Vechtstreek


AARTS
S.C.J. ; Dhr.

Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht van 04-04-2002
NU Dordrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Van Harmelen & Beijneveld Tubbergen Van Houten ; beëdiging 1967
Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam
Postbus 30117 , 3001 DC Rotterdam
Tel 010 4051166 , fax 010 4124011
vhenb@vhenb.nl
aarts@vhenb.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Harmelen Beijneveld Van Houten
Postbus 30117 , 3001 DC Rotterdam
Tel 010-4051166 , fax 010-4124011
aarts@vhenb.nl
www.vhenb.nl [vademecum advocatuur 2004]
VOA Vereniging van Onteigenings- advocaten
VMA Vereniging van Milieurecht advocaten
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


AARTS
V.P.

Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1992
Zuid-Hollandlaan 7 , 2596 AL Den Haag
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070 3285328 , fax 070 3285325
maildhg@dbbw.nl
vpaarts@dbbw.nl [vademecum advocatuur 2001]
vincent.aarts@debrauw.com
www.debrauw.com [vademecum advocatuur 2004]


AARTS
W.A.A. , geboren jul 1920

NLRM 80 87 88/89
Werkzaam ambtenaar bij de Sociale Dienst van onderscheidene gemeenten, II.Directie Gemeente
Sociale Dienst Leeuwarden 1935
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Groningen 5 jul 1974
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Groningen 19 okt 1975


AARTSE TUIJN
A.A.

Advocaat bij advocatenkantoor Aartse Tuijn ; beëdiging 1985
Stationsweg 19, 1815 CA Alkmaar
Postbus 3251 , 1801 GG Alkmaar
Tel 072 5156700 , fax 072 5154656
advocatenlijn [vademecum advocatuur 2001]
Tel 072-5156700 , fax 072-5154656 [vademecum advocatuur 2004]


AARTSEN
E.

Stijn Buysstraat 38 , 6512 CR Nijmegen
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


AARTSEN
F.W.

Advocaat bij Van Zeijl advocaten ; beëdiging 1997
Oosteinde 11, 3842 DR Harderwijk
Postbus 114 , 3840 AC Harderwijk
Tel 0341 420606 , fax 0341 425528 [vademecum advocatuur 2001]
aartsen@vanzeijladvocaten.nl [vademecum advocatuur 2004]


AARTSEN - MARTINS DE SOUSA
J. ; Mw.

Hoofd Jur/Alg. Bestuurlijke Zaken Openbaar Nutsbedrijf Schiedam NV Schiedam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Rotterdam


AARTSEN
J.W.

Voorheen advocaat bij Menkveld, Adank & Aartsen
Postbus 13334 , 3507 LH Utrecht
Advocaat bij Aartsen & Van der Biezen ; beëdiging 1991
Van Asch van Wijckskade 31-I, 3512 VR Utrecht
Tel 030 2302060 , fax 030 2300576 [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Aartsen & Hekman advocaten
Van Asch van Wijckskade 31-I , 3512 VR Utrecht
Tel 030-2302060 , fax 030-2300576
aartsen@aartsenhekman.nl
www.aartsenhekman.nl [vademecum advocatuur 2004]


AARTSMA - WILLEMS
H. ; Mw.

Directeur Reisadviesbureau ADE bv Ede (GLD)
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Utrecht


ABAS - KRIJNEN
C.P.B.M. , Corrie , geboren sep 1946 ; Mw.

NLRM 80
Advocaat en procureur Amsterdam 1970
Arbeidscontractant Hof Amsterdam 1 feb 1979
Gerechtsauditeur Hof Amsterdam 11 okt 1979
INFO
Overleden [Telegraaf 1 maart 2003]


ABAS
P. ; Dhr. Prof. Dr.

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 27 nov 1978
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Privaatrecht
Hoogleraar Privaatrecht
abas@jur.uva.nl
TEVENS augustus 2003]
lid Arbitrage-college Achmea Schadeverzekerin te Apeldoorn van 01-01-1985
INFO
Privé adres: Marie Heinekenplein 801 , 1072 MN Amsterdam , Tel. 020 6766237


ABBEKERK
M.F. ; Mw.

Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1993
Koningin Julianaplein 30, Gebouw Babylon , Kantoren A, 2595 AA Den Haag
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070 3488700 , fax 070 3477494
Tel 070-3488773 , fax 070-3819283
mf.abbekerk@prdf.nl [vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153479 , fax 070-5153130
mf.abbekerk@prdf.nl
www.prdf.nl [vademecum advocatuur 2004]


ABBEMA
A. , geboren mrt 1926 ; Mw.

NLRM 80 87 88/89 90 91
Werkzaam bedrijfsleven 1953
Werkzaam raad voor de kinderbescherming Utrecht, II.Unit-hoofd 1956
Arbeidscontractant rechtbank Utrecht 1 jul 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 jul 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 3 mrt 1979
Rechter rechtbank Utrecht 23 dec 1980
Vice-president rechtbank Utrecht 25 apr 1990


ABBING
F.T.

Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 1999
Herengracht 425-429, 1017 BR Amsterdam
Tel 020 6246811 , fax 020 6272278
wieringa@wieringa.nl
abbing@wieringa.nl [vademecum advocatuur 2001]


ABBINK SPAINK
E.L. , Laurens ; Dhr.

Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1999
Weena 750, 3014 DA Rotterdam
Postbus 1110, 3000 BC Rotterdam
Tel 010 2240000 , fax 010 4148444
Tel 010-2240327 , fax 010-2240063
laurens.abbink@nautadutilh.com [vademecum advocatuur 2001]
Voorheen bij AKD Prinsen Van Wijmen
Claudius Prinsenlaan 126, Quadrium, 4818 CP Breda
Postbus 4714, 4803 ES Breda
Tel 076 5223100 , fax 076 5142575


ABBINK
H. , geboren nov 1953

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 3 sep 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 8 aug 1988
Rechter rechtbank Haarlem 22 mrt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 16 okt 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 16 okt 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 16 okt 1991
Raadsheer Hof Amsterdam 25 mei 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 24 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mrt 1993
Vice-President Hof Arnhem 20 april 1998
NU Arnhem Hof vice-president
NU Utrecht Rechtbank rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter van de Onafhankelijke Baptistengemeente te A'dam
Voorzitter van de Vereniging voor Protestants Christelijk
Onderwijsvoor Bennebroek en omstreken te Bennebroek
Vice-Voorzitter van de Vereniging "Tot Heil des Volks" te A'dam
Lid klachten-beroepscommissie van de Federatie Evangelische Opvangcentra
TEVENS [juni/juli 2002]:
Voorzitter klachtencommissie "Federatie van Evangelische Zorgorganisaties"
Voorzitter klachtencommissie Ongewenst Gedrag van het Leger des Kerkgenootschap/ Leger des Heils
Ouderling van de baptistengemeente
TEVENS februari 2003]
Voorzitter klachtencommissie Federatie van Evangelische Zorg
Voorzitter klachtencommissie Ongewenst Gedrag van het Leger des Heils
Ouderling baptistengemeente
TEVENS augustus 2003]
Voorzitter klachtencommissie Ongewenst Gedrag van het Leger des Heils van 01-09-1999
Bestuurslid Stichting Evangelische Hogeschool van 18-06-2003
Ouderling baptistengemeente van 01-10-2000 tot 09-04-2003


ABBO
T.

Advocaat bij Van Duin & Brussaard advocaten ; beëdiging 1994
Beetsstraat 11, 3261 PL Oud-Beijerland
Postbus 1048 , 3260 AA Oud-Beijerland
Tel 0186 610844 , fax 0186 610493
info@brussaard-advocaten.nl [vademecum advocatuur 2001]
advocatenlijn
Advocaat bij Abbo & Slachter advocaten
Postbus 1050 , 3260 AB Oud-Beijerland
Tel 0186-627006 , fax 0186-624189 [vademecum advocatuur 2004]


ABDOELAKHAN
S.

Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1996
Burgerweeshuispad 301, 1076 HR Amsterdam
Postbus 75084, 1070 AB Amsterdam
Tel 020 5771771 , fax 020 5771775
Tel 020 5771414 , fax 020 5771434
mailamst@dbbw.nl
sabdoellakhan@dbbw.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771026 , fax 020-5771468
saukat.abdoellakhan@debrauw.com. [vademecum advocatuur 2004]
INFO
Voorheen bij Houthoff Buruma ( advocaten)
Scheveningseweg 66, 2517 KX Den Haag
Postbus 84046, 2508 AA Den Haag
Tel 070 3529500 , fax 070 3503014
E-mail s.abdoellakhan@buruma.com
Vanaf februari 1998 ingeschreven in het arrondissement Rotterdam.
Voorheen bij Buruma Maris
Postbus 1174 , 3000 BD Rotterdam


ABELMAN
M.

Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3226641 , fax 024-3606026
abelman@nijmegen.dirkzwager.nl [vademecum advocatuur 2001]


ABELN
A.G.M. ; Mw.

Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen ; beëdiging 2003
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5997999 , fax 050-5997977
www.triplaw.nl [vademecum advocatuur 2004]


ABELN
B.M.M. ; Mw.

Advocaat bij B.M.M. Abeln ; beëdiging 1994
Koningsweg 83, 5211 BH Den Bosch
Tel 073 6910776 , fax 073 6910781 [vademecum advocatuur 2001]
INFO
Tot 1996 werkzaam bij Kuijken advocaten.
Tot juni 1998 werkzaam bij Swane advocaten
Mr. V.C. Swane advocatenkantoor
Herven 55 , 5232 NJ Den Bosch
b.abeln@hetnet.nl [vademecum advocatuur 2004]


ABELN
C.H.J.M.

Voorheen advocaat bij Hulkenberg Van der Veen
Koningslaan 60, 1075 AG Amsterdam
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Tel 020 6645111 , fax 020 6620470
Advocaat bij Korvinus & Knoops advocaten ; beëdiging 1982
Emmalaan 23, 1075 AT Amsterdam
Tel 020 6797929 , fax 020 6626606
info@korvinus-knoopsadvocaten.nl
Website www.korvinusknoopsadvocaten.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Korvinus Abeln advocaten
Emmalaan 23 , 1075 AT Amsterdam
Tel 020-6797929 , fax 020-6626606
abeln@ka-advocaten.nl
www.ka-advocaten.nl [vademecum advocatuur 2004]


ABELN
G.G.

Aangekomen in Leiden 1955 rechten , Corpslid
Advocaat bij advocatenkantoor Abeln ; beëdiging 1967
Veerkade 6, 3016 DE Rotterdam
Postbus 23389 , 3001 KJ Rotterdam
Tel 010 4132940 , fax 010 4148012 [vademecum advocatuur 2001]


ABELN
G.G.

Advocaat bij De Ruijter de Wildt & De Vroom advocaten ; beëdiging 1999
Rijnsburgerweg 106, 2231 AG Rijnsburg
Postbus 297, 2230 AG Rijnsburg
Tel 071 4029311 , fax 071 4030779


ABELN Jr.
G.G.

Advocaat bij Schipper Van der Mersch ; beëdiging 1995 of 1997
Veerhaven 17, 3016 CJ Rotterdam
Postbus 23509 , 3001 KM Rotterdam
Tel 010 2418900 , fax 010 2418925


ABELN
H.H.Q.

Advocaat bij Abeln c.s. advocaten ; beëdiging 1977
Postbus 75800 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-6641081 , fax 020-6626818
abeln@pi.net
quintusabeln@abeln.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Abeln advocaten
Postbus 75800 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-6641081 , fax 020-6626818
quintusabeln@abeln.nl
www.abeln.nl [vademecum advocatuur 2004]
LSA Vereniging van Letselschade advocaten
VIA Vereniging van Incasso advocaten


ABELN
I.G.

Advocaat bij Abeln c.s. advocaten ; beëdiging 1971
Postbus 75800 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-6641081 , fax 020-6626818
rutgerabeln@abeln.nl [vademecum advocatuur 2001]


ABELN
R.J.G. , geboren feb 1947

NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 jan 1992
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur Amsterdam Abeln c.s. ; beëdiging 1971
Postbus 75800 , 1070 AV Amsterdam
Concertgebouwplein 12-14, 1071 LN Amsterdam
Tel 020 6641081 , fax 020 6626818
abeln@pi.net
Advocaat bij Abeln Sluis De Neef advocaten
Postbus 75106 , 1070 AC Amsterdam
Tel 020-5747666 , fax 020-5747667
rutgerabeln@abelnadvo.nl
www.abelnadvo.nl [vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


ABELS
E.B. , Edo ; Dhr.

Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Bodegraven
Productmanager Delta Lloyd


ABELS
E.J.M. ; Mw.

Advocaat bij Begoniastraat 13 , 7601 AA Almelo ; beëdiging 1982
Advocaat bij Kantoor Abels
Tel 0546-827775 , fax 0546-825952 [vademecum advocatuur 2001]
Begoniastraat 13 , 7601 AA Almelo
Tel 0546-827775 , fax 0546-825952 [vademecum advocatuur 2004]


ABELS
I.M. ; Mw. [J ]OM

Officier Arrondissementsparket Haarlem van 01-07-2001
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Strafrecht en Sanctierecht, Coördinerend raadadviseur
TEVENS [juni 2003]
Redacteur deel Wetboek van Strafrecht editie Schuurmans & Jordens van 01-01-2003
Bewerker deel Commentaar Melai Wetboek van Strafvordering, artikelen 345-351 van 01-01-2003 Medewerker Tekst & Commentaar Wetboek van Strafvordering (red. Cleiren/Nijboer van 01-01-2003
@OPM
Heeft hij het parket geheel achter zich gelaten


ABEN
D.J.C. , geboren feb 1962 ; Dhr. M

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 apr 1988
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1994
Adv.-gen. Hof Amsterdam 1 mei 1999
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam van 01-10-2002
NU Amsterdam Hof Raadsheer
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


ABEN
L.M.

Advocaat bij Aben & Slag advocaten ; beëdiging 1977
Langpoort 4, 6001 CL Weert
Postbus 270 , 6000 AG Weert
Tel 0495 536138 , fax 0495 539134 [vademecum advocatuur 2001]
info@abenslag.nl
www.abenslag.nl [vademecum advocatuur 2004]
Vereniging Arbeidsrecht advocaten Maastricht/ Roermond
VIA Vereniging van Incasso advocaten


ABENDANON
O.W. , geboren sep 1913

NLRM 71
Werkzaam Rijksbureau voor metalen 1941
Griffier Hof van Justitie Suriname 1949
Lid-plaatsvervanger Hof van Justitie Suriname 1954
Lid Hof van Justitie Suriname 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 4 apr 1968
President arrondissementskrijgsraad Suriname 6 aug 1968
TEVENS
Moet wel met pensioen zijn


ABENDROTH
R.J.

Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1984
Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam
Postbus 75440, 1070 AK Amsterdam
Tel 020 6741000 , fax 020 6741111
rob.abendroth@allenovery.com [vademecum advocatuur 2001]
INFO
Voorheen werkzaam bij Loeff te Rotterdam.
www.allenovery.com [vademecum advocatuur 2004]


ABERSON
M.M.F. ; Mw.

Directeur/Eigenaar La Margaux/culinaire Verzorging en Org. Boekelo en Heeze
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: de Meierij


ABERSON
W.J.

Advocaat bij Aberson Dingemans advocaten ; beëdiging 1970
Advocaat bij Aberson advocaten
Bisonspoor 1228, 3605 KZ Maarssen
Postbus 1089 , 3600 BB Maarssen
Tel 0346 561132 , fax 0346 574161 [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Aberson advocaten
Postbus 1089 , 3600 BB Maarssen
Tel 0346-561132 , fax 0346-574161
aberson@abersonadvocaten.nl
www.abersonadvocaten.nl [vademecum advocatuur 2004]


ABMA
H.P. , geboren mrt 1944 ; Dhr.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 13 jan 1988
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar van 01-01-2002
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak.
NU Alkmaar Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Purmerend ; kantoor Abma Van Eeuwijk ; beëdiging 1973
Waterlandlaan 52 1441 MP Purmerend
Postbus 575 , 1440 AN Purmerend
Tel 0299 433333 , fax 0299 471166
Fax 0299 479404
mailbox@abma.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schreurs & Van Duin Abma Van Eeuwijk
Postbus 575 , 1440 AN Purmerend
Tel 0299-433333 , fax 0299-479404
h.abma@abma.nl
www.abma.nl [vademecum advocatuur 2004]
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
@OPM
Waarom staat op rechtspraak.nl niet vermeld dat hij advocaat is, laat staan waar en bij welk kantoor.
INFO
Vereniging van Agrarisch Recht advocaten


ABMA
M. , Meindert , geboren Amsterdam 20-07-1935

HBS B
Notarieel Recht RUG 1965
Notaris te Hoorn , arrondissement Alkmaar
Postbus 2583 , 1620 EN Hoorn NH
Noorderstraat 8 , 1621 HW Hoorn NH
WiWiN 1994-96 INFO 29-12-1993


ABMA
M.J.Ch. , Charlot ; Mw.

Bestuursjurist Gemeente Amsterdam te Amsterdam
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


ABRAHAM
M.A.

Advocaat bij Brada Kuttner advocaten ; beëdiging 2002
1075 CX Amsterdam ,
Tel 020-5774000 , fax 020-5774040
maa@bradakuttner.com
www.bradakuttner.com [vademecum advocatuur 2004]


ABRAHAMS
E.A.

Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1995
King William Street 55 1st floor EC4R9AD Londen Groot-Brittannië
Tel 1716480400 , fax 1712835001
Tel 0044-2076480400 , fax 0044-2072835001
abrahams@trenite.com [vademecum advocatuur 2001]
E-mail abrahams@trenite.com
Voorheen in Rotterdam
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam


ABSPOEL
J.J. , geboren apr 1917 M

NLRM 71 80 87
Adjunct-secretaris tribunaal Arnhem 2 jan 1946 tot 12 dec 1946
Ambtenaar Openbaar Ministerie Arnhem 16 nov 1946
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 31 dec 1956
Officier van Justitie arrondissement Rotterdam 20 jul 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Rotterdam 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Den Haag 22 aug 1973
Waarnemend Officier van Justitie arrondissement Amsterdam (volledige dagtaak) 9 aug 1972
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Alkmaar 16 mrt 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 31 mrt 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 31 mrt 1982


ABU GHAZALEH
N. ; Mw.

Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4065000 , fax 010-4065001
www.hollandlaw.nl [vademecum advocatuur 2004]


ACHEKAR
M.F. ; Drs.

Advocaat bij Mr. J.E. van Katwijk-Rutgers ; beëdiging 1997
Postbus 36312 , 1020 MH Amsterdam
Tel 020-4941375 , fax 020-4941376 [vademecum advocatuur 2001] [vademecum advocatuur 2004]


ACHERMAN - v/d ZWAAN
E.A. ; Mw.

Rechten 1959
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amersfoort


ACHT
R.J.J. van , geboren mrt 1958

NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Algemeen coördinator bij het centrum voor Milieurecht van de Universiteit Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 8 jul 1991
Rechter rechtbank Arnhem 15 jan 1996
NU Arnhem Rechtbank Rechter
TEVENS
Auteur Lid redactie milieuvoorschriften losbladige uitgever bij Delwel Den haag
Auteur (Lid redactie oud per 2/98) praktijkboek onroerend goed losbladige uitgeverij KLUWER
Auteur contracten met de overheid losbladige uitgeverij KLUWER
16 feb 1998
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


ACHTEN
J.M.J.H.

Notaris te Maastricht, arr Maastricht
Kantoor Smeets Druncks Achten ; Maastricht


ACHTEN
L.J.H.M.

Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beëdiging 1998
Postbus 1278 , 8001 BC Zwolle
Tel 038-4255950 , fax 038-4255975
bvrzwol@worldonline.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Uneken advocaten
Postbus 349 , 8000 AH Zwolle
Tel 038-4225288 , fax 038-4225247
achten@uneken.nl
www.uneken.nl [vademecum advocatuur 2004]


ACHTERBERG
M.P. van ; Mw.

Raadsheer Gerechtshof Amsterdam van 24-04-2003
NU Amsterdam Hof Raadsheer
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
@OPM
Wat was zij eerder.Is zij zomaar uit de lucht komen vallen zonder eerdere ervaring als rechter.


ACHTERBERGH
H.P.A. , geboren feb 1911

NLRM 71 80
Kandidaat-notaris Nijmegen
Secretaris Rechtsherstel en Beheer Nijmegen 1 nov 1944
Juridisch adviseur Militair Gezag te Nijmegen 1 feb 1945
Voorzitter kamer tribunaal Zutphen 16 nov 1945 tot 2 mei 1947
Substituut-griffier Hoge Raad der Nederlanden 20 mrt 1947
Rechter rechtbank Rotterdam 20 jun 1950
Raadsheer Hof Den Bosch 27 mei 1957
Vice-president Den Bosch 29 mei 1972
NU Den Bosch Hof Raadsheer - zal nu wel met pensioen zijn


ACHTEREN
L. van ; Mw.

Advocaat bij Kienhuis Hoving ; beëdiging 1999
Pantheon 25, 7521 PR Enschede
Postbus 109, 7500 AC Enschede
Tel 053 4804200 , fax 053 4804299
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en notarissen
Tel 053-4804252 , fax 053-4804296
I.van.achterenfkienhuishoving.nl [vademecum advocatuur 2001]


ACKEMA
K.P. , Karel Pieter ; Dhr.

Notaris te IJmuiden
TEVENS
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Kennemerland (Ledenlijst 2000)


ACKER
C.M.J. van den, geboren jul 1963 ; Mw. Drs.

NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Maastricht 1 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 24 apr 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 1 april 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 1 april 1998
Rechter rechtbank Maastricht 10 september 1999
NU Maastricht Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Maastricht ; kantoor Paulussen c.s. ; beëdiging 1996
Postbus 131 , 6200 AC Maastricht
Nu voorbij sinds full-time rechter? Sinds wanneer?
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Maastricht 29 aug 1997
TEVENS augustus 2003]
Lid Cliëntenraad Stichting de Kleine Burcht van 05-04-2002


ACKER
F.J.M. van

Notaris te Roermond , arrondissement Roermond
Postbus 583 6040 AN Roermond
Willem II Singel 40, 6041 HT Roermond


ACKER - KOTEN
I.I.M.T. ; Mw.

Rechten 1959
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


ACKER
I.K. van ; Mw.

Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem van 24-02-2003
Gerechtsauditeur Rechtbank Haarlem van 01-04-2003
NU Haarlem Rechtbank Gerechtsauditeur
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Everaert advocaten Immigration Lawyers ; beëdiging 1999
Weteringschans 28, 1017 SG Amsterdam
Tel 020 5247474 , fax 020 5247475
vanacker@everaert.nl [vademecum advocatuur 2001]
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
@OPM
De functie van advocaat is totaal niet vermeld op rechtspraak.nl augustus 2003]


ACKER
L.C.P.M. van ; Mw.

Advocaat bij Vlaminckx advocaten ; beëdiging 1999
Goltziusstraat 1, 5911 AS Venlo
Postbus 496, 5900 AL Venlo
Tel 077 3546100 , fax 077 3543884 [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vlaminckx & Sanders advocaten en notarissen
Postbus 496 , 5900 AL Venlo
Tel 077-3201920 , fax 077-3513491
m.vanacker@vlsa.nl
www.vlaminckxsanders.nl [vademecum advocatuur 2004]


ACKER
U. ; Mw.

Advocaat bij Schut Grosheide ; beëdiging 2002
Postbus 445 , 3000 AK Rotterdam
Tel 010-7104606 , fax 010-7104666
u.acker@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl [vademecum advocatuur 2004]


ACKERMAN
E.J. , Els ; Mw.

Loopbaanadviseur Phoenix Loopbaanadviseurs bv Rotterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Rotterdam


ACKERMAN
M.

Notaris te Driebergen , gem. Driebergen-Rijsenburg , arrondissement Utrecht
Kantoor Bezemer & Ackerman
Postbus 175 3970 AD Driebergen-Rijsenburg
Hogesteeg 1 , 3972 JE Driebergen


ACKERMANS
G.M.J. ; Dhr.

Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch van 17-04-2000
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Bedrijfsjurist N.V. Nuon te Amsterdam
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


ACKERMANS - WIJN
J.C.E. , geboren juli 1957 ; Mw.

NLRM 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 1 maart 2000
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 maart 2000
Rechter Rechtbank Arnhem van 01-05-2002
NU Arnhem Rechtbank Rechter
TEVENS augustus 2003]
Auteur/redacteur Uitgeverij Euroforum te Eindhoven van 01-01-2003
Voorzitter CDA-Vrouwenberaad Regio Nijmegen te Nijmegen van 01-02-1999 tot 26-09-2002
Lid Bestuur CDA te Nijmegen van 01-02-1999 tot 26-09-2002


ADAM - Van STRAATEN
T.Y. ; Mw.

Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1998
Weena 750, 3014 DA Rotterdam
Postbus 1110, 3000 BC Rotterdam
Tel 010 2240000 , fax 010 4148444
straatt@nautadutilh.nl
Tel 010-2240120 , fax 010-2240063
thera.adam@nautadutilh.com [vademecum advocatuur 2001]
www.nautadutilh.com [vademecum advocatuur 2004]


ADAMS
M.A.H. , Marjan ; Mw. Drs.

Personeelsadviseur Kadaster Zuid-Holland Den Haag / Rotterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995


ADANG
E.J.C. , geboren dec 1959 ; Dhr.

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Groningen 1 okt 1987
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 28 aug 1991
Rechter rechtbank Den Bosch 9 okt 1992
Vice-president Rechtbank Den Bosch van 15-02-2002
NU Den Bosch Rechtbank Vice-President
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


ADANG
G.G.A.J.

Advocaat bij Kleerekooper advocatenkantoor ; beëdiging 1990
Predikherenstraat 24, 3512 TN Utrecht
Postbus 686 , 3500 AR Utrecht
Tel 030 2307100 , fax 030 2314545
2e telefoon 030 2307110
Tel 030-2307110 , fax 030-2331149 [vademecum advocatuur 2001]
adang@balienet.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
Mr. Adang houdt elke eerste Maandag, Dinsdag en Woensdag
van de maand kantoor in Warschau:
ul.Sniadeckich 10 IIIp. (pok.308)
00-656 Warszawa, Polen
tel.+48.22.6217210, 6217219.


ADANK
A.M.P.M.

Advocaat bij Adank & Klostermann advocaten ; beëdiging 1982
Maliebaan 100, 3581 CZ Utrecht
Postbus 13334, 3507 LH Utrecht
Tel 030 2316569 , fax 030 2343569 [vademecum advocatuur 2001] [vademecum advocatuur 2004]
INFO
LSA Vereniging van Letselschade advocaten
Voorheen genaamd Menkveld, Adank & Aartsen


ADDENS
H. , geboren jul 1927 M

NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Ambtenaar provinciale griffie Groningen jan 1957
Secretaris College van Curatoren Rijks Universiteit Groningen nov 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 20 nov 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 28 mrt 1969 Ontslag 1 aug 1997
Advocaat-generaal Hof Leeuwarden 19 jul 1974
Procureur-generaal Hof Leeuwarden 28 jul 1981
N.B.: de laatste twee functies niet meer vermeld in 1995 en 1996
NU Pensioen
TEVENS
Gepensioneerd ten laste van ABP en SVB
Lid Klachtencommissie landelijke politiediensten
Lid Commissie van Beroep LSOP
Lid Raad voor advies/commissaris van de Vereniging Pro Senectute
Lid Bestuur Dr. H. Popta Gasthuis
Lid Bestuur Old Burger Weeshuis
Lid Bestuur Charlotte en Johannastichting
Lid Bestuur Stichting Dekemastate
Lid ledenraad Vereniging AEGON tot afloop algemene vergadering op 15 mei 1997
30 jan 1997
KB 10 jan 1997 Ontslag
INFO
Raad van Advies VEB ; Vereniging van Effectenbezitters


ADDINK
G.H. ; Prof.

Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Staats- en Bestuursrecht
tel 030 2537250 , fax 030 2537226
g.addink@law.uu.nl
Hoogleraar Staats- en bestuursrecht


ADEL
R.P. van den

Advocaat bij Carels advocaten ; beëdiging 1997
Wijnhaven 17 , 3011 WH Rotterdam
Tel 010 4123300 , fax 010 4122660
Advocaat bij Schwab advocaten
Postbus 55143 , 3008 EC Rotterdam
Tel 010-4850588 , fax 010-4847263
schwab@globalxs.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Tergau Van den Adel advocaten
Postbus 23215 , 3001 KE Rotterdam
Tel 010-4363000 , fax 010-4368080
info@tergauvandenadel.nl [vademecum advocatuur 2004]


ADELMEIJER
A.M. , geboren jan 1935 , Anne Marie ; Mw.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Bedrijfsjurist
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 10 apr 1980
Rechter rechtbank Maastricht 30 jun 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 1 nov 1985
Vice-President rechtbank Maastricht 20 aug 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Maastricht 16 nov 1994
Vice-President rechtbank Maastricht 1 januari 2000
NU Maastricht Rechtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie RIAGG Heerlen
Lid Bestuur Stichting Jan Baptiste te Maastricht
Lid PAO adviescommissie
Voorzitter stuurgroep fusieberaad Stichting Anna Welzijnszorg Jan Baptist
Alle functies niet gehonoreerd
26 aug 1997
TEVENS augustus 2003]
Lid PAO Adviescommissie
Bestuurslid Stichting RADAR te Maastricht van 01-01-2001
Voorzitter klachtencommissie ongewenste intimiteiten
Hogeschool Maastricht te Maastricht van 30-03-1993
Voorzitter Soroptimist Zuid Limburg van 01-01-2001
Voorzitter KVD, kring Limburg van 01-10-2002
Voorzitter klachtencommissie RIAGG te Heerlen van 01-01-1991 tot 01-01-2003
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998)
Club Zuid Limburg
@OPM
Wat is PAO Adviescommissie?


ADELMEIJER
J.L.H.M. , geboren aug 1936 ; Dhr.

NLRM 88/89 90 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Heerlen 27 mrt 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 17 mrt 1987
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 27 mrt 1987
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht van 01-01-2002
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Maastricht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat Heerlen bij JLHM Adelmeier ; beëdiging 1962
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Het Anker
Buitengewoon Lid Raad van Discipline
Holding NV. Maastricht
Buitengewoon Lid Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland
Lid Bestuur Stichting Culturele Informatie Maastricht
Voorzitter Klachtencommissie Academisch Ziekenhuis Maastricht
Voorzitter Klachtencommissie Sint Almate te Heel
Lid Bestuur Stichting Watersport Stevensweert [jan 2002]: niet te vinden bij gerechtshoven op het Internet
TEVENS augustus 2003]
Plaatsvervangend voorzitter Medisch Tuchtcollege te Eindhoven van 01-01-2001
Buitengewoon lid Raad van Arbitrage voor de bouwbedrijven in Nederland van 01-01-2001


ADEMA
A.J. , Coby ; Mw.

Pers.-consul. Opl./Projectleider Abva-Kabo Zoetermeer
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995


ADEMA - HOYER
H.A.M. ; Mw.

Rechten 1969
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland


ADEMA
M. ; Mw.

Jurist bij PGGM pensioenfonds
Postbus 11 , 3700 AC Zeist
tel 030 6969033 , fax 030 6969153
Werkzaam in het Familierecht
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: arbeid, pensioen


ADEMA
W.J.

Notaris te Leeuwarden , arrondissement Leeuwarden
Kantoor Adema , Wierda , De Lange , Van Dijk : Leeuwarden


ADMIRAAL
G.J.M. ; Mw.

Projectmedewerker PvdA Opleidingsinstituut , Amsterdam
Holendrechtstraat 19 B , 1078 TN Amsterdam
tel 020 6976088 , fax
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: vreemdelingen- en vluchtelingenrecht
Specialismen: gezondheidsrecht, arbeid, ambtenaren


ADMIRAAL
M.F. ; Mw.

Advocaat bij De Brauw BIackstone Westbroek ; beëdiging 1992
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam


ADRIAANSE
E.C.B. ; Mw.

Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1986
Strawinskylaan 2001, Stibbetoren, 1077 ZZ Amsterdam
Postbus 75640, 1070 AP Amsterdam
Tel 020 5460606 , fax 020 5460123
ella.adriaanse@stibbe.nl
Advocaat bij Adriaanse De Meijer Van Kimmenade
Postbus 75938 , 1070 AX Amsterdam
Tel 020-3052981 , fax 020-3052988
ea@admvk.nl
www.admvk.nl [vademecum advocatuur 2004]


ADRIAANSE
W.M. ; Mw.

Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1997
Strawinskylaan 2001, Stibbetoren, 1077 ZZ Amsterdam
Postbus 75640, 1070 AP Amsterdam
Tel 020 5460606 , fax 020 5460123
ssmd@stibbe.nl [vademecum advocatuur 2001]


ADRIAANSEN
J.F.C.

Advocaat bij De Haas en De Jong advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 3219 , 5003 DE Tilburg
Tel 013-5362088 , fax 013-5361245 [vademecum advocatuur 2001]
m.adriaansen@dehaas-dejong.nl
www.dehaas-dejong.nl [vademecum advocatuur 2004]


ADRIAANSEN
P.J.C.

Advocaat bij Bisscheroux Pennino advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 114 , 6460 AC Kerkrade
Tel 045-5639300 , fax 045-5639314
mail@bisscherouxpennino.nl
www.bisscherouxpenmno.nl [vademecum advocatuur 2004]


ADRIAANSENS
C.A. , geboren Middelburg 22-10-1947, Carel Antonius ; Dhr. Prof. Dr.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gymnasium (1967)
Nederlands Recht, Katholieke Hogeschool Tilburg (1973)
Wetenschappelijk Medewerker Bouwrecht TUD (1973-1982)
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 4 jun 1981
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht van 01-01-2002
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak.
NU Maastricht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
Buitengewoon hoogleraar Bouw- en Woningrecht TUD (1982-1986)
Buitengewoon hoogleraar Privaatrecht RUS. (1984-1986)
Hoogleraar Privaatrecht RUL (1986-1990)
Advocaat Loeff Claeys Verbeke (1990)
Bijzonder hoogleraar Onroerend Goedrecht RUL (1990)
Kantonrechter-plaatsvervanger te Maastricht 30 jul 1985
Adres beroeps: Loeff Claeys Verbeke, Postbus 75(188, 1070 AB Amsterdam
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam ; kantoor Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1989
Lid van de maatschap van Loeff Claeys Verbeke
E-mailadres: carel.adriaansens@loyensloeff.com
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1989
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785888 [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Logens & Loeff ; beëdiging 1989
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785961
carel.adriaansens@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com [vademecum advocatuur 2004]
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel. 043 3882026 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Privaatrecht
Hoogleraar onroerend goed recht
tel 043 3883277 , fax 043 3258981
c.adriaansen@pr.unimaas.nl
Privé adres: Sweelincklaan 13 , 1217 CK Hilversum , Tel. 035 6217939
Bijzonder Hoogleraar Universiteit Limburg sinds 1990, onroerend goed recht
TEVENS
Vice-Voorzitter Vereniging voor Bouwrecht
Voorzitter Vereniging voor Bouwrecht advocaten Den Haag ( Bestuurslid vanaf 1986)
Wassenaarseweg 23, 2596 CE Den Haag, Postbus 85851, 2508 CN
Lid bestuur Instituut Technische Bestuurskunde OTB Delft
Lid Raad van Commissarissen Woningbedrijf Amsterdam
Lid redactieraad en annotator maandblad Bouwrecht
Lid redactie Praktijkboek Onroerend Goed
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Dit is uitermate ongeloofwaardig. Ook is op rechtspraak.nl niet vermneld dat hij advovaat is en hoogleraar, ook niet waar.
INFO
Publicaties Volkshuisvestingsrecht (1978)
Stagnatie en Continuïteit in de bouw (1982)
De begrippen inkomen en woonlasten in de regelgeving (1983)
Subsidiering van de Volkshuisvesting (1984)
Juridische aspecten van zelfwerkzaamheid in huurwoningen
Workingpaper ten behoeve van vrije beleidsruimte-onderzoek
DHZ/TD Delft (1985) , Eigen schuld van de architect (afscheidscollege Delft 1986) ,
Volkshuisvestingrecht, een studie naar de juridische grondslagen van de overheidsinterventie
(dissertatie 1990)
Onderzoeksrapporten voor gemeenten WPR en VROM, bijdragen aan congressen, seminars en
studiedagen, artikelen in tijdschriften


ADRIAANSENS
J.W.

Advocaat bij Fort advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Tel 020-6545111 , fax 020-6620470
adriaansens@fortadvocaten.nl
www.fortadvocaten.nl [vademecum advocatuur 2004]


ADRIAANSENS
M.A.M. ; Mw. Drs.

NLRM
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 16 dec 1985
Ontslag
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; Wijn & Stael kantoor ; beëdiging 1969
Maliesingel 20 , 3581 BE Utrecht , PB 354 3500 AJ , tel 030-2333244 , fax 2341644
Advocaat te Arnhem ; kantoor Hekkelman Terheggen & Rieter
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1991
Postbus 25021, 3001 HA Rotterdam
akd.rotterdam@pi.net
TEVENS
Raad van Discipline


ADRIAANSENS
W.M.Th. , geboren Schiedam 22-07-1930 , Willem Maria Theresia

Gymnasium B Rotterdam 1949
Surnumerair Rijksbelastingen 1951
Rechten UvA (1957)
Advocaat en procureur Nieuw-Guinea 1957-1962
Adjunct-directeur Ingenieursburo Schiedam (1967-1970)
Concern directeur Hagemeyer (1970-1979)
Algemeen directeur ziekenhuis (1979- 1986)
Verschillende management functies onder meer bij:
een ziekenhuis in Saoedi-Arabië ; International Submarine Programs ; Stichting Opleiding Verzekeringsbedrijf.
Lid College van Arbeidszaken Nationale Ziekenhuisraad
Voorzitter contactcollege overheidsinstelling NZR
Bestuurslid VVV Alkmaar
Lid ledenraad centraal Beheer
Bestuurslid bloedbank Noord-Holland Noord.
Lid Nederlands Centrum van Directeuren
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirekteuren.Adres beroeps: Koningin Emma- laen 5, 1261 AE Blaricum, tel.02153-87007.Datum info: 28-12-1993.
Interimmanager
Gehuwd met Gerda Johanna Blonk.
WiWiN 1994-96 INFO 28-12-1993


AEIJELTS
L.D. , Laurens Daniël (Reus) , geboren te Den Haag 1 augustus 1918 ; Dhr.

INFO
Overleden 4 juli 2003 te Arnhem [Telegraaf 7 juli 2003]


AELEN
L.O.M. ; Drs.

Advocaat bij Opel Nederland B.V. , afd. juridische zaken ; beëdiging 1997
Postbus 1100 , 3360 BC Sliedrecht
Tel 078-6422241 , fax 078-6422805
luc.aelen@nl.opel.com [vademecum advocatuur 2001]


AERDE
J.A.O.M. van , geboren aug 1950 ; Dhr.

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker Rijks Universiteit Leiden 1974
Raio rechtbank Zwolle 1 sep 1978
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 3 dec 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 3 dec 1981
Rechter rechtbank Zwolle 7 feb 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 22 feb 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 22 feb 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 22 feb 1984
Kantonrechter Zwolle 3 jul 1989
Coördinerend vice-president Rechtbank Zwolle van 01-01-2002
NU Zwolle Rechtbank Coördinerend Vice-President
TEVENS
Lid Bestuur kring van kantonrechters
Voorzitter Commissie Maatstaven Werklastmeting kantongerechten
Info 10 jun 1997 in Zwolle
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Raad van Toezicht Centraal Justitieel Incasso Bureau, Lid
Info SAL 2000
TEVENS augustus 2003]
Lid raad van toezicht Centraal Justitieel Incasso Bureau van 01-01-2001
Lid/vice-voorzitter SKAL tuchtgerecht van 01-01-2001
Lid dagelijks bestuur Landelijk overleg coördinerend kantonrechters van 01-01-2001


AERDEN
A.A.S.M. , geboren Roosendaal 23.05.1931

NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Doctoraal Rechten KUN (1953)
Loopbaan
Advocaat en Procureur Roosendaal 23 feb 1954 - 1957
Proeftijd ex art.3 Opleidings-en vormingsbesluit rechterl.Organ. te Maastricht ; Raio 1 okt 1957
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 1 feb 1958
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 1 feb 1960
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 23 jun 1961
Griffier kantongerecht Tilburg 13 jan 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 29 apr 1963
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 15 feb 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 15 feb 1965
Rechter rechtbank Breda 20 apr 1965
Kantonrechter Tilburg 17 jan 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 17 jul 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 21 jan 1981
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 3 dec 1993
Vice-President rechtbank Breda 3 feb 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 19 mei 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 19 mei 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 19 mei 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 6 jan 1997
NU
Breda Vice-President rechtbank ; ontslag 06 jan 1997
Breda rechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid centrale Commissie van Beroep van het Katholiek Voortgezet Onderwijs
Lid Commissie van Beroep van het Katholiek Onderwijs
Lid Bestuur Stichting Water
Plaatsvervangend Lid van de Commissie van Beroep voor confessioneel MBO
Plaatsvervangend Voorzitter van het Medisch Tuchtcollege te Eindhoven
04 jun 1997
Geen opgave van bijbanen gevonden register van kantongerecht Breda
aug 1997
WiWiN 1994-1996


AERDEN
C.E. , geboren aug 1922 ; Mej.

NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Den Bosch 16 okt 1950
Substituut-griffier Den Bosch 30 aug 1967
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 23 dec 197
Rechter Den Bosch 1 mrt 1974


AERTS
F.M.A. ; Mw.

Vertrouwenspersoon bij ROC Zaanstreek-Waterland
Frederiksstraat 100 , 1054 LD Amsterdam
tel 020 6836029
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: seksueel geweld


AERTS
J.J.

Advocaat bij Fort advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Tel 020-6645111 , fax 020-6620470
aerts@fortadvocaten.nl
www.fortadvocaten.nl [vademecum advocatuur 2004]


AERTS
J.L.W. , geboren feb 1963 ; Dhr.

NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Stafjurist Raad van State
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 29 sep 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 sep 1993
Rechter rechtbank Den Haag 30 nov 1994
Raadsheer College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 01-10-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-10-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag College Beroep Bedrijfsleven Raadsheer
TEVENS
Lid redactieraad Awb Nieuwsbrief
Voorzitter College van beroep van de examens van de Leidse Hogeschool
Reserve eerste luitenant der Militair Juridische Dienst okt 95
TEVENS [juli 2003]
Voorzitter College van Beroep voor de examens Leidse Hogeschool
Reserve officier der militair juridische dienst van 01-01-2001
TEVENS augustus 2003]
Voorzitter College van Beroep voor de examens Leidse Hogeschool
Reserve officier der militair juridische dienst van 01-01-2001


AERTS
K.H. ; Mw.

Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2001
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5467655 , fax 020-5460792
katelijn.aerts@stibbe.com
www.stibbe.com [vademecum advocatuur 2004]


AERTS - DE KOK Zie KOK K.K.M. de
K.K.M. ; Mw.


AERTS
R.J.J.

Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2002
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153000 , fax 070-5153131
rjj.aerts@prdf.nl
www.prdf.nl [vademecum advocatuur 2004]


AERTS
W. , geboren jan 1946

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 11 jul 1983
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur Nijmegen Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 1970
Prins Bernhardstraat 1, (hoek Oranjesingel 51), 6521 AA Nijmegen
Postbus 1094, 6501 BB Nijmegen
Tel 024 3828384 , fax 024 3828388
w.aerts@htenr.nl [vademecum advocatuur 2001]
www.hekkelman.nl [vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Commissaris BV.beperkte aansprakelijkheid Renco International te Wijchen
Lid Bestuur Vereniging insolventierecht advocaten (Ingolad)
Belastingkundige
TEVENS [juni 2002]:
Lid bestuur Vereniging Insolventierecht advocaten (Insolad)
TEVENS [juli 2002]
Voorzitter bestuur Vereniging Insolventierecht advocaten van 01-01-2001
@OPM
Een verandering per 1 jan 2001 werkt pas door 1 juli 2002
TEVENS februari 2003]
Voorzitter bestuur Vereniging Insolventierecht advocaten vanaf 01-01-2001


AERTS
W.L.H.

Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1997
Boschdijk 15, 5612 HA Eindhoven
Postbus 666, 5600 AR Eindhoven
Tel 040 2977377 , fax 040 2433033
infoeinbd@akd.nl [vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2345600 , fax 040-2345601
waerts@akd.nl
www.akd.nl [vademecum advocatuur 2004]


AERTS
W.R.

Advocaat bij Leenders advocaten ; beëdiging 1998
Paul Krugerstraat 34, 4381 WE Vlissingen
Postbus 259, 4380 AG Vlissingen
Tel 0118 414079 , fax 0118 417407 [vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 21-10-98 (16-01-91)
Leenders advocaten
P. Krugerstraat 34 , 4381 WE Vlissingen
Postbus 259 , 4380 AG Vlissingen
tel 0118-414079 , fax 0118-417407
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg [Internet april 2003]
Advocaat bij Leenders advocaten ; beëdiging 1991 en 1998 [vademecum advocatuur 2004]
NB
Kennelijk 2 keer beëdigd ; waarom


AERTSSEN
D.E.A.F.

Advocaat bij Thuis & Partners advocaten ; beëdiging 1995
Tempsplein 21-22 , 6411 ET Heerlen
Postbus 608, 6400 AP Heerlen
Tel 045 5719005 , fax 045 5718172
daertssen@thuispartners.nl [vademecum advocatuur 2001]
www.thuispartners.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
Tot 1999 werkzaam geweest bij Pfeil Houtakkers Van der Heijden te Maastricht.
Postbus 865 , 6200 AW Maastricht
Lid van het bestuur van Jonge Balie Maastricht geweest.


AEYELTS AVERINK - WINSEMIUS
A. ; Mw.

INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995


AFFOURTIT
V.H.

Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2000
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772358 , fax 020-5772705
v.affourtit@houthoff.com
www.houthoff.com [vademecum advocatuur 2004]


AFKAN
Z.

Advocaat bij Damsté advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 479 , 7600 AL Almelo
Tel 0546-533633 , fax 0546-820827
alkan@damste.nl
www.damste.nl [vademecum advocatuur 2004]


AGEMA
F.J. , geboren dec 1948 ; Dhr.

NLRM 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur college van beroep studie-financiering Groningen
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 3 jul 1986
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 1 jan 1991
Onder-Voorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 6 jan 1992
Vice-Voorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 8 jul 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 25 augustus 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 25 augustus 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 25 augustus 1995
Plaatsvervangend Lid college van beroep studiefinanciering Groningen20 december 1995
Vice-President rechtbank Groningen 20 december 1999
NU Groningen Rechtbank Vice-President
TEVENS augustus 2003]
Voorzitter commissie van beroep eindexamenbesluiten voortgezet onderwijs
Voorzitter klachtencie noordelijke verslavingszorg
Voorzitter klachtencommissie BOPZ dr. Kuno van Dijk Stichting
Lid landelijke klachtencommissie primair- en voortgezet
Vice-voorzitter bestuur protestants-christelijke basisschool te Warffum
Voorzitter vereniging voor dorpsbelangen te Warffum
Voorzitter clientenraad instelling voor zwakzinnigenzorg te Kollum
Voorzitter kerkenraad van de hervormde gemeente Warffum-Breed


AGEMA
M.I. ; Mw.

Advocaat bij advocatenkantoor Agema ; beëdiging 1989
Pleinweg 200b, 3083 EV Rotterdam
Postbus 21603, 3001 AP Rotterdam
Tel 010 2908922 , fax 010 2908920 [vademecum advocatuur 2001] [vademecum advocatuur 2004]
INFO
VAS Vereniging van Advocaat-Scheidingsbemiddelaars


AGEMA Zie DURDU - AGEMA , M.K. ; Mw.
M.K. ; Mw.

Advocaat bij Vermaat advocaten ; beëdiging 1998
Londen 2, 2993 LA Barendrecht
Postbus 71, 2990 AB Barendrecht
Tel 0180 611188 , fax 0180 619150
Advocaat bij Bol & Van Voskuilen advocaten
Postbus 23192 , 3001 KD Rotterdam
Tel 010-4401111 , fax 010-4401110
info@bolvanvoskuilen.nl [vademecum advocatuur 2001]


AGHINA
T.J.Ph.

Advocaat bij Buren van Velzen Guelen advocaten Notarissen Belastingadviseurs ; beëdiging 2003
Postbus 17199 , 2502 CD Den Haag
Tel 070-3184200 , fax 070-3561340
t.aghina@bvvg.nl
www.bvvg.nl [vademecum advocatuur 2004]


AGOSTON
E.A.M. ; Mw.

Advocaat bij Van der Steenhoven advocaten ; beëdiging 1998
Roemer Visscherstraat 47, 1054 EW Amsterdam
Tel 020 6077979 , fax 020 6831947
agoston@vandersteenhoven.nl [vademecum advocatuur 2001]
Herengracht 582-584 , 1017 CJ Amsterdam
Tel 020-6077979 , fax 020-6831947
agoston@vandersteenhoven.nl
www.vandersteenhoven.nl [vademecum advocatuur 2004]


AGT
A.A.M. van , geboren 02.02.1931 te Geldrop , Andreas Antonius Maria ; Dhr.

NLRM 80 94 95 96 97 98
Gymnasium A (1949)
Rechten KUN (1955)
Advocaat (1956-1958)
Direktie Juridische Zaken ministerie van Landbouw en Visserij (1958-1963)
Wetgeving publiekrecht ministerre van Justitie (1963-1968)
Wetenschappelijk hoofdambtenaar/hoogleraar Strafrecht en Strafprocesrecht (1968-1971)
Minister van Justitie (1971-1977)
Vice-minister president (1973-1977)
FraktieVoorzitter CDA (1977)
Eerste lijsttrekker CDA (1977)
Lijsttrekker Tweede Kamerverkiezingen (1981)
Minister-president (1977-1982)
Lid Tweede Kamer der Staten Generaal (1982-1983)
Commissaris der Koninginn Noord-Brabant (1983-1987)
Ambassadeur van de Europese Commissie in de Verenigde Staten.
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 1 jan 1901 ?
N.B.: het jaartal 1901 staat genoemd in de naamlijst NLRM 1996 en NLRM van 1997
INFO
Gehuwd net E.Krekelberg
WiWiN 1994-1996


AGT
C.E.J.Y. van ; Mw.

Advocaat bij Van Harmelen Beijneveld Van Houten ; beëdiging 2001
Postbus 30117 , 3001 DC Rotterdam
Tel 010-4051166 , fax 010-4124011
vhenb@vhenb.nl
www.vhenb.nl [vademecum advocatuur 2004]


AGT
E.A. Van ; Mw.

Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep van 15-04-2000
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Gerechtsauditeur
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


AGT
M.A.J.C.M

Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Loeff Claeys Verbeke ; Amsterdam ,Rotterdam


AGTERBERG
L.A.

Advocaat bij Agterberg & Van Dijk ; beëdiging 1978
Janskerkhof 15, 3512 BL Utrecht
Postbus 1454 , 3500 BL Utrecht
Tel 030-2369898 , fax 030-2333732
avdadv@wxs.nl
agterberg.van.dijk@wxs.nl [vademecum advocatuur 2001] [vademecum advocatuur 2004]


AGTEREN
R.J. van

Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1996
Weena 666, Rotterdam Plaza, 3012 CN Rotterdam
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010 4042111 , fax 010 4042333
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949 [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
robert.van.agteren@bakernet.com
www.bakernet.nl [vademecum advocatuur 2004]


AHEE
V.C. van

Advocaat bij Mr. V.C. van Ahee, advocaat en procureur ; beëdiging 1977
Schermerhornstraat 80, 8015 AL Zwolle (O)
Advocaat bij Postbus 40172 , 8004 DD Zwolle
Tel 038-4607260 , fax 038-4607261 [vademecum advocatuur 2001] [vademecum advocatuur 2004]
INFO
Voorheen Ahee & Claassen
Postbus 574 , 8000 AN Zwolle


AHMAD
A.A.

Advocaat bij Nauta Dutilh ( advocaten) ; beëdiging 1999
Prinses Irenestraat 59, 1077 WV Amsterdam
Postbus 7113, 1007 JC Amsterdam
Tel 020 5414646 , fax 020 6612827
Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 1999 en 2002
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
www.bakernet.nl [vademecum advocatuur 2004]


AHMADALI
H.A. ; Dhr.

Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 09-06-2000
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoofd afdeling Programma- en Kennismanagement Forum te Utrecht
TEVENS augustus 2003]
Docent verdiepingscursus vreemdelingenrecht Stichting Opleiding Sociaal Recht te Utrecht van 01-01-1992
Lid Raad van advies Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) te Universiteit Amsterdam van 01-01-1999
Adviseur Stichting Suriprofs te Bunnik van 01-01-2000
Adviseur Stichting Voetbalsport Suriname te Haarlem van 01-01-2000
Bestuurslid Stichting fonds Vliegramp Zanderij te Utrecht van 01-01-1989
Bestuurslid Stichting Fonds Rechtsbescherming Immigranten te Utrecht van 01-01-1997
Dagvoorzitter Landelijke werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken te Utrecht van 01-01-1997 tot 01-01-2003
Medewerker redactie Jurisprudentiebundel Rechtspraak Vreemdelingenrecht van 01-01-1989 tot 01-01-2003
Lid en plv. voorzitter Commissie van Toezicht en voorzitter beklagcommissie Grenshospitium te Amsterdam van 01-01-1992 tot 01-06-2003


AHMADI
M. el

Advocaat bij De Waal & Zumpolle advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 13336 , 3507 LH Utrecht
Tel 030-2333248 , fax 030-2343965
info@dewaalzumpolle.nl
www.dewaalzumpolle.nl [vademecum advocatuur 2004]


AHRENS
R. , geboren 12-05-1953

INFO
Woonplaats Geertruidenberg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


AHSMANN
M.J.A.M. , geboren jun 1951 ; Mw.

NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1991
Rechter rechtbank Rotterdam 1 okt 1996
NU Arnhem rechter-plaatsvervanger (Van rechtswege automatisch in Arnhem plaatsvervanger)
NU Rotterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid Ombudscommissie gemeente Leiden te Leiden (onkostenvergoeding)
Lid klachtencommissie gemeente Leiden te Leiden (onkostenvergoeding)
Lid klachtencommissie Huisartsenzorg Rijnland & Midden-Nederland te Leiden (onkostenvergoeding)
Secretaris Commissie voor de Uitgave van een Geschiedenis der Nederlandsche Rechtswetenschap
van de KNAW te Leiden of Amsterdam of Utrecht (onbezoldigd)
16 feb 1998
TEVENS augustus 2003]
Secretaris Commissie voor de Uitgave Geschiedenis der Nederlandsche Rechtswetenschap KN te Amsterdam van 01-01-2001
lid Ombudscommissie gemeente Leiden te Leiden van 01-01-2001 tot 31-03-2002
lid inspraakcommissie gemeente Leiden te Leiden van 01-01-2001 tot 31-03-2002


AITTON
B.R.D.

Notaris te Tiel , arrondissement Arnhem
Kantoor Alofs & Waiboer ; Tiel


AKBALIK
N.

Advocaat bij advocatenkantoor Akbalik ; beëdiging 1996
Groenestraat 294 , Kamer 40, 6531 JC Nijmegen
Tel 024 3563806 , fax 024 3833330 [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Jonagoldstraat 13 , 6679 EM Oosterhout-Nijmegen
Tel 024-3563806 , fax 024-3561275
necatakbalik@wish.net [vademecum advocatuur 2004]


AKDEMIR
D.

Advocaat bij Wybenga Wildeboer Van den Puttelaar advocaten ; beëdiging 1998
Schiedamsedijk 46, Gebouw `De Leuve', 3011 ED Rotterdam
Postbus 19050, 3001 BB Rotterdam
Tel 010 2140000 , fax 010 2140303
post@wp-lawyers.nl [vademecum advocatuur 2001]


AKEN
A. van ;Mw

Advocaat bij advocatenkantoor Dassen ; beëdiging 1994
Zanderijlaan 26, 2242 GV Wassenaar
Tel 070 5113560 , fax 070 5117213


AKEN
E.S. van

Advocaat bij Van Pijkeren / Van Leeuwen advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 3 , 4300 AA Zierikzee
Tel 0111-415151 , fax 0111-412244 [vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 24-06-92
Van Pijkeren / Van Leeuwen advocaten
Engelse Kade 2 , 4301 NA Zierikzee
Postbus 3 , 4300 AA Zierikzee
tel 0111-415151 , fax 0111-412244
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg [Internet april 2003]
Advocaat bij Van Pijkeren advocaten [vademecum advocatuur 2004]


AKEN
F.E.H.M. van ; Mw.

Advocaat bij Van Riet & Diederen ; beëdiging 2001
Postbus 390 , 6430 AJ Hoensbroek
Tel 045-5213639 , fax 045-5227107
info@advocatenvanriet.nl
www.advocatenvanriet.nl [vademecum advocatuur 2004]


AKEN
J.A.J.M. van

Advocaat bij Kadaster ; beëdiging 2002
Postbus 9046 , 7300 GH Apeldoorn
Tel 055-5285211 , fax 055-5285032
jos.vanaken@kadaster.nl [vademecum advocatuur 2004]


AKEN
J.F.M.J. van ; Mw. (of J.F.M.J.H.)

Advocaat bij Derks advocaten ; beëdiging 1994
Oudelandseweg 19, 3443 AB Woerden
Postbus 365, 3440 AJ Woerden
Tel 0348 415630 , fax 0348 422010 [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Derks Fabisch advocaten en adviseurs
info@derksadvocaten.nl
www.derksadvocaten.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
Voorheen bij Dassen advocaten
Zanderijlaan 26 , 2242 GV Wassenaar


AKENBORGH
P.H.

Advocaat bij Nasrullah advocaten 's-Gravendijkwal 37 , 3021 EC Rotterdam ; beëdiging 2002
Tel 010-4328887 , fax 010-4327608 [vademecum advocatuur 2004]


AKER - GROFFEN
M.J.L van den ; Mw.

Advocaat bij Thijssen c.s. ; beëdiging 1997
Langeweg 83, 5801 XW Venray
Postbus 125 , 5800 AC Venray
Tel 0478 586116 , fax 0478 588664 [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Hooft advocaten ; beëdiging 1990 en 1997
Postbus 265 , 5800 AG Venray
Tel 0478-515115 , fax 0478-514081
vandenaker@vanhooftadvocaten.nl [vademecum advocatuur 2004]


AKKAS
S. ; Mw.

Advocaat bij Kranendonk & Meindersma ; beëdiging 2002
Postbus 592 , 1940 AN Beverwijk
Tel 0251-257040 , fax 0251-247231
info@kmadvocaren.nl [vademecum advocatuur 2004]


AKKAYA
M.L.D. ; Dhr.

Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 02-05-2002
Gerechtsauditeur Rechtbank Amsterdam van 01-04-2003
NU Amsterdam Rechtbank Gerechtsauditeur
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


AKKER
A. van den ; Mw.

Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2001
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313423 , fax 020-4313120
anneke.vandenakker@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl [vademecum advocatuur 2004]


AKKER
A.P. van den ; Mw.

Advocaat bij Van den Akker & Mol advocaten ; beëdiging 1978
Johannes Bosboomstraat 23, 3817 DP Amersfoort
Postbus 23 , 3800 AA Amersfoort
Tel 033 4653633 , fax 033 4654245 [vademecum advocatuur 2001] [vademecum advocatuur 2004]
VAS-advocate ; Vereniging van advocaten / scheidingsbemiddelaars


AKKER
C.A. van den , Carlo ; Dhr.

Bedrijfsjurist
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Eindhoven


AKKER
E.J.A.M. van den ; Mw.

Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1998
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
eakker@houthoff.nl [vademecum advocatuur 2001]
INFO
Tot september 1998 werkzaam bij Houthoff in Amsterdam.


AKKER
H.C. van den

Advocaat bij Mr. H.C. van den Akker, advocatuur transport en logistiek ; beëdiging 1998
Hanzeweg 15, 2803 MC Gouda
Postbus 273, 2800 AG Gouda
Tel 0182 573005 , fax 0182 558068
h.c.vandenakker@etl.nl [vademecum advocatuur 2001] [vademecum advocatuur 2004]


AKKER
J. van den

INFO
Woonplaats Totterdam
Lid van Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


AKKER - JANSEN Zie JANSEN , J.E.
J.E. van den ; Mw.


AKKER
J.H.C. van den

Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1999
Pythagoraslaan 2, 3584 BB Utrecht
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@cmsderks.nl [vademecum advocatuur 2001]
Website www.cmsderks.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Tel 030-2121637 , fax 030-2121157
b.vandenakker@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl [vademecum advocatuur 2004]


AKKER
L. van den ; Mw.

Advocaat bij KLegal advocaten B.V. ; beëdiging 2001
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam
Tel 020-6561942 , fax 020-6561720
vandenakker.lieke@klegal.nl [vademecum advocatuur 2004]


AKKER
M.B. van den ; Mw.

Advocaat bij Höcker Rueb & Doeleman ; beëdiging 1998
Van Eeghenstraat 98, 1071 GL Amsterdam
Postbus 74654, 1070 BR Amsterdam
Tel 020 5777700 , fax 020 6719710
vandenakker@hrd.nl
Advocaat bij Boekel De Nerée
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313155
boekel.de.neree@bdn.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stuiver advocaten Ambtenarenrecht & Arbeidsrecht ; beëdiging 1998 en 2003
Postbus 98 , 3454 ZH De Meern
Tel 030-6691200 , fax 030-6691209
stuiver@advocaatambtenarenrecht.nl [vademecum advocatuur 2004]


AKKER - BLICK
N.M. van den ; Mw.

Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling IV [SAL 2003]


AKKER
T. van den , geboren mrt 1949

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Eindhoven
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 26 aug 1988
NU augustus 2003 niet te vinden op rechtspraak.nl
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Eindhoven ; kantoor Boskamp & Willems ; beëdiging 1977
Parklaan 58, 5613 BH Eindhoven
Postbus 581, 5600 AN Eindhoven
Tel 040 2442299 , fax 040 2445023 , E-mail boskamp_willems@wxs.nl
Postbus 8727 , 5605 IS Eindhoven
Tel 040-2501414 , fax 040-2501450
avocaten@boskampwillems.nl [vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
INFO
Geschillencommissie


AKKER
T. van den

Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
Ziekenhuis Lievenberg Algemeen Directeur
E-Mail: ZLVauto@worldonline.nl


AKKERMAN
A. ; Mw.

Advocaat bij Lanting & Akkerman ; beëdiging 1987
Noorderplein 6, 7412 VS Deventer
Postbus 6105 , 7401 JC Deventer
Tel 0570 612900 , fax 0570 642581 [vademecum advocatuur 2001] [vademecum advocatuur 2004]
INFO
advocatenlijn


AKKERMAN
E.

Notaris te Zuidlaren , arrondissement Assen
Kantoor Zuidlaren, Notariaat ; Zuidlaren


AKKERMAN
E.W. , geboren dec 1953 ; Dhr.

NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 15 dec 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 28 aug 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 14 oktober 1999
Rechter Rechtbank Zwolle van 01-01-2001
NU Zwolle Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam
TEVENS augustus 2003]
Redactielid Periodiek Loon van 01-01-2001
Redactielid Rechtspraak Sociale Verzekeringen van 01-01-2001


AKKERMAN
F.J.M. , geboren aug 1959

NLRM 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 9 dec 1993
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger ; ontslag 01 jan 1997
Raad van State
Ministerie van Justitie, Directie Wetgeving, Wetgevingsjurist
INFO
Niet vermeld in NLRM 1997


AKKERMAN
J.M.H. , Marlène ; Mw. Drs.

Opleider/Consultant Mylène Akkerman Opleiding & Consultancy Alkmaar
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Utrecht


AKKERMAN
N. ; Mw. Drs.

Directeur Intercon Inter-relations Consultancy / Hilversum
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995


AKKERMANS
A.J.

Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1996
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam


AKKERMANS
A.J. ; Prof.

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
tel. 020 4446250 , fax. 020 4446210
Afdeling Privaatrecht
Hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht
tel 020 4446286
a.j.akkermans@rechten.vu.nl


AKKERMANS
E. ; Mw.

Rechter Rechtbank Utrecht van 27-01-2003
NU Utrecht Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Advokatenkantoor Spaarndammerbuurt ; beëdiging 1984
Le Mairekade 55, 1013 CB Amsterdam
Tel 020 6868687 , fax 020 6846315 [vademecum advocatuur 2001]
INFO
Rechtshulp op maat
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Is zij nu niet meer advocaat en sinds wanneer?
www.rechtspraak.nl zegt hierover niets.


AKKERMANS
J.W.P.M.

Notaris te IJsselstein , arrondissement Utrecht
Kantoor Blokhuis & Adriaans ; IJsselstein


AKKERMANS
M.E.A.C.

Notaris te Uithoorn , arrondissement Amsterdam
Postbus 20 1420 AA Uithoorn
Emmalaan 10, 1421 AJ Uithoorn


AKKERMANS M.Lit. of M.A.
P.W.C. , Piet , geboren te Oosterhout 20 december 1942 ; Prof. Dr.

HOOFDFUNCTIE
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Gebouwencomplex Woudestein, Burg. Oudlaan 50 , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel. 010 4081111 / 010 4081574 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Publiekrecht
Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht
tel 010 4081749 , fax 010 2120202
p.w.c.akkermans@cvb.eur.nl
Rector Magnificus Erasmus Universiteit Rotterdam 1993 - 2000
TEVENS
Voorzitter van het bestuur van de Vereniging voor Onderwijsrecht, Den Haag
Privé adres: Oostzeedijk 140 , 3063 BJ Rotterdam
Van 1979 tot 1986 Voorzitter van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs
INFO
Oud-decaan aculteit der Rechtsgeleerdheid
Oud-Lid Colle van Bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam
Rector van het Europa-College te Brugge
Oud-Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht
Overleden te Brugge 17 juni 2002 [Telegraaf 18 juni 2002 + NRC 20 juni 2002]


AKKERS
J. van den

INFO
Woonplaats Rotterdam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


AKKERVEEKEN
M. van ; Mw.

Advocaat bij CMS Derks , Star Busmann , Hanotiau ; beëdiging 1997
Zwaansvliet 20, 1081 AP Amsterdam
Postbus 74773 , 1070 BT Amsterdam
Tel 020 3016301 , fax 020 3016333
general@derks.nl
m.vanakkerveeken@cmsderks.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Postbus 94700 , 1090 GS Amsterdam
Tel 020-3016301 , fax 020-3016333
m.vanakkerveeken@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl [vademecum advocatuur 2004]


AKKES
P.W. , Oosterhout 20-12-1942 , Petrus Wilhelmus ; Dhr.

Rector magnificus EUR. Gehuwd met M.W.B.M.Berenschot, pedagoge.Opleiding: gymnasium-A Breda (1961) ; doctoraal Klassieke Taal- en Letterkunde Nijmegen (1967) ; doctoraal Recht Rotterdam (1975) ; doctoraat Rechtsgeleerdheid Uurecht (1979).Loopbaan: leraar (tot 1973) ; Medewerker Rotte School Advies Dienst (1973-1976) ; wetenschappelijk Medewerker EUR (1976-1984) ; hoogleraar Staafsen bestuursrecht (sedert 1984).Functies: Voorzitter Stichting Katholiek Handelsonderwijs Rotterdam (sedert 1990) ; - secretaris De Staatsrechtkring ; Lid redactie: Nederlands tijdschrift Onderwijsrecht ; European Review of Public Law ; Bestuurslid Vereniging voor Onderwijsrecht ; secretaris-generaal van de International Association of Constitutional Law. Publikaties op het gebied van de Grondwet en onderwijs.Beroeps: EUR, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam tel.010-4081749.Privé: Oostzee4k 140, 3063 BJ Rotterdam.Datum info: 08-08-1994


AKMAN
A. ; Mw.

Advocaat bij Damsté advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 479 , 7600 AL Almelo
Tel 0546-533633 , fax 0546-820827
akman@damste.nl
www.damste.nl [vademecum advocatuur 2004]


AKVELD
J.E.M. , geboren nov 1943 ; Prof. Dr.

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 20 jun 1988
NU Middelburg Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rotterdam Erasmus Universiteit, bijzonder hoogleraar, faculteit der rechtsgeleerdheid
Bijzonder ondernemingsrecht in de gezondheidszorg (vanwege de Stichting Samenwerkende
Rijnmond Ziekenhuizen en de Stichting Samenwerkende Verpleeghuizen Rotterdam e.o.)
jul 1997 [januari 2002]:
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel. 010 4081111 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Privaatrecht
Bijzonder Hoogleraar Ondernemingsrecht in de gezondheidzorg (vanwege de Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen en de Stichting Samenwerkende Verpleeghuizen Rotterdam e.o.)
tel 010 4082348 , fax 010 4089188
akveld@frg.eur.nl
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
INFO
Privé adres: Smaragd 28 , 2651 RW Berkel en Rodenrijs


AKYUREK - KIEVITS
H.E. , geboren juli 1949 ; Mw.

NLRM 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 10 mei 1999
Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 01-01-2002
NU Den Haag College Beroep Bedrijfsleven Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Wat is haar hoofdfunctie en waarom is due niet vermeld op rechtspraak.nl


AL
B.J.

Advocaat bij Diepeveen Van Schaik & Partners ; beëdiging 2003
Postbus 384 , 3900 Al Veenendaal
Tel 0318-550770 , fax 0318-556860
al@diepeveenadvocaten.nl
www.diepeveenadvocaten.nl [vademecum advocatuur 2004]


AL
E.G. ; Mw.

Advocaat bij Mr. Puck E.G. Al ; beëdiging 1991
J. Bogaardstraat 16d , 2151 CV Nieuw-Vennep
Tel 0252-675453 , fax 0252-687063 [vademecum advocatuur 2001] [vademecum advocatuur 2004]


AL
J.C. , geboren jun 1947 M

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 96 97 98 99/00
Medewerker Juridische Faculteit Universiteit van Amsterdam 1975
Raio rechtbank Amsterdam 1 sep 1978
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 14 dec 1983
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 8 feb 1985
Advocaat-generaal ressortsparket Amsterdam 26 nov 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 26 mei 1993
NU augustus 2003 niet vermeld op rechtspraak.nl
TEVENS
Ministerie van Justitie, D.G.Wetgeving, Sector Wetgevingskwaliteitsbeleid, Gedetacheerd
raadadviseur
Lid Raadkamer Pensioen en Uitkeringsraad PUR
Lid Plenaire vergadering Interkerkelijke Contact in Overheidszaken CiO
Lid van de Kerncommissie CiO
Lid Bestuur B Folkertsma stichting voor Talmoedica
Lid Bestuur Overlegorgaan Joden en Christenen OJEC
Lid van het 4-polen overleg Anne Frank Stichting
Lid Raad van Toezicht Fondsenwerving Cheider Joodse School
Lid Bestuur Stichting Gan Hasjalom exploitatie Joodse Begraafplaats
Lid Chewra Kadiesja lijkbezorging
Lid Bestuur Stichting Studiecentrum voor het Jodendom
Lid Bestuur Dutch Section of the International Assocation of Jewish Lawyers and Jurists
Tel Aviv
Fellow of the Memorial Foundation for Jewish Culture New York
Lid Bestuur Stichting ALYN hospitaal voor gehandicapte kinderen in Jerusalem
Curator Foundation Martha Panzani Koopmann Familiestichting in Jerusalem die studiebeurzen
verstrekt
Lid Projectgroep nieuwe sidoer gebedenboek
Correspondent/recensent voor The Jewish Law Annual/Nieuw
Israëlitisch Weekblad en Levend Joods Geloof


AL
P.E.G. ; Mw.

Advocaat bij Mr. Puck E.G. Al ; beëdiging 1991
Joh.Boogaardstraat 16d , 2151 CV Nieuw-Vennep
Tel 0252 675453 , fax 0252 687063


ALAN
A.

Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging
Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam
Postbus 75088, 1070 AB Amsterdam
Tel 020 5785785 , fax 020 5785888 [vademecum advocatuur 2001]


ALBARDA
J. , geboren jan 1905 M

NLRM 71
Ambtenaar Openbaar Ministerie Maastricht 2 mei 1936
Ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 28 mei 1937
Substituut-officier van Justitie rechtbank Utrecht 18 sep 1942 - 19 dec 1946
Beroepsofficier , II.auditeur-militair-plaatsvervanger Krijgsraad 1e militaire arrondissement Den Haag 1946
Substituut-auditeur-Militair arrondissementskrijgsraad Den Haag 23 jun 1965
Substituut-officier van Justitie arrondissement Dordrecht
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem en Den Bosch 30 jun 1967
Fiscaal-plaatsvervanger permanente krijgsraad Nederland voor de Zeemacht 1 okt 1969


ALBARDA
J.J.D.

INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


ALBAYRAK
N. ; Mw.

PvdA-fractie
Lid Tweede Kamer
mei 2000


ALBERDA
F.H.A. ; Mw.

Advocaat bij Boonstra Rademakers ; beëdiging 2002
Postbus 222 , 8901 BA Leeuwarden
Tel 058-2122444 , fax 058-2133666
boonrade@boonrade.nl
www.boonrade.nl [vademecum advocatuur 2004]


ALBERDINGK THIJM
Chr.A.

Advocaat bij Postbus 75538 , 1070 AM Amsterdam ; beëdiging 1998 en 2001
Tel 020-5300160 , fax 020-5300170
thijm@solv.nl
www.solv.nl [vademecum advocatuur 2004]


ALBERDINGK THIJM
J.J.C. (1929)

Voorzitter Nationale Stichting De Nieuwe Kerk
Voorzitter Bestuur Stichting Administratieknt. van Aandelen Kon. Volker Wessels Stevin N.V. Vice-Voorzitter Raad van Comm. Koninklijke Ahrend N.V.
Commissaris Bloemers Holding B.V.
Commissaris Nassau Verzekering Maatschappij N.V.
Voorzitter Raad van Advies Keyser & Mackay (International) C.V.
Na zijn doctoraal examen Nederlands recht (RU Leiden) is de heer Alberdingk Thijm zijn carrière in 1956 begonnen op de rechtskundige afdeling van de Koninklijke/Shell Groep. Vanaf 1959 heeft hij diverse functies vervuld bij Koninklijke Nijverdal-Ten Cate N.V., waaronder het voorzitterschap van de raad van bestuur. In 1980 trad de heer Alberdinck Thijm toe tot de raad van bestuur van Kluwer N.V., waarna hij in 1987 tot Voorzitter van de raad van bestuur van Wolters Kluwer N.V. werd benoemd.
Naast voornoemde functies heeft de heer Alberdinck Thijm diverse commissariaten vervuld, waaronder bij Tichelaars Koninklijke Makkumer Aardewerkfabr. B.V. (president), Heineken Nederlands Beheer B.V. (voorzitter), De Nederlandsche Bank N.V., Koninklijke Ten Cate N.V., Ankerpoort N.V. en Jan Tabak N.V. Verder was hij Voorzitter van het bestuur van de Stichting Koningin Wilhelmina Fonds.
Bestuurder van de Stichting Stork [jaarverslag Stork 1995 / 2001]


ALBERS
J.W.P. , geboren jun 1926

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 29 jan 1980
Gedefungeerd (70 jaar)


ALBERS
O. , geboren aug 1940 ; Dhr.

NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 25 feb 1993
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 01-01-2002
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam van 07-10-2002
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam ; kantoor Höcker Ruemens & Doeleman ; beëdiging 1986. Lid v/d maatschap
Advocaat bij Höcker Rueb & Doeleman advocaten
Van Eeghenstraat 98, 1071 GL Amsterdam
Postbus 74654, 1070 BR Amsterdam
tel 020 5777700 , fax 020 6719710
mail@hrd.nl
albers@hrd.nl [vademecum advocatuur 2001]
www.hrd.nl [vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Uitvoering Sociaal Plan LVT
Lid Bestuur Vereniging Arbeidsrecht advocaten Amsterdam VAAA ; penningmeester
07 nov 1997
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Op rechtspraak.nl is augustus 2003 niets vermeld over zijn hoofdfunctie van advocaat.


ALBERS
T. ; Mw.

Advocaat bij Schneider & Van Dalsum advocaten ; beëdiging 1998
Prof. Tulpstraat 25, 1018 GZ Amsterdam
Tel 020 3302747 , fax 020 3304363
info@schneider-vandalsum.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772356 , fax 020-5772705
talbers@houthoff.com [vademecum advocatuur 2004]
INFO
Tot 1999 werkzaam bij Schneider Zandhuis Tazelaar te Amsterdam


ALBERSEN
H.A.

pb.246 , 7670 AE Vriezenveen
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


ALBERT
K.W.H.

Advocaat bij Bogaerts en Groenen ; beëdiging 1988
Parkweg 12, 5282 SM Boxtel
Postbus 127 , 5280 AC Boxtel
Tel 0411 675533 , fax 0411 684895
bogaerts@nedernet.nl [vademecum advocatuur 2001]
INFO
Rechtshulp op maat
advocatenlijn
Geschillencommissie
albert@bogaertsengroenen.nl
www.bogaertsengroenen.nl [vademecum advocatuur 2004]


ALBERT
P.G.H. , geboren maart 1961 ; Dhr. Dr.

NLRM 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 10-05-1999
Directeur Bureau vaktechniek belastingadviseurs
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

ALBERTS
A.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging
Weena 70, 3012 CM Rotterdam
Postbus 74, 3000 AB Rotterdam
Tel 010 4034777 , fax 010 4149388


ALBERTS
B.J.D.


ALBERTS
C.J.

Advocaat bij Blom advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 237 , 3900 AE Veenendaal
Tel 0318-559300 , fax 0318-559301
calberts@blomadvocaten.nl
www.blomadvocaten.nl [vademecum advocatuur 2004]


ALBERTS
H.J.

Advocaat bij Holla Poelman advocaten ; beëdiging 1987
Apennijnenweg 11, 5022 DT Tilburg
Postbus 449 , 5000 AK Tilburg
Tel 013 5840840 , fax 013 5840845
halberts@hollapoelman.nl [vademecum advocatuur 2001]
www.hollapoelman.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
advocatenlijn
Geschillencommissie


ALBERTS
H.J. , geboren apr 1950

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen van 25-01-1988
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak. augustus 2003]
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 20 mrt 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam van 26-05-2000
NU Groningen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Zwolle ; Lid Maatschap ; kantoor Stein advocaten Zwolle ; beëdiging 1975
Postbus 1232, 8001 BE Zwolle
Tel 038-4215221 , fax 038-4218190
alberts@steinadvocaten.nl [vademecum advocatuur 2001]
alberts@steinadvocatenzwolle.nl [vademecum advocatuur 2004]
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
rechtspraak.nl vermeldt augustus 2003 wel advocaat, maar niet waar en bij welk kantoor.


ALBERTS
J.H.A. ; Hans ; Dhr.

Advocaat bij Bogaerts en Groenen ; beëdiging 1996
Postbus 127 , 5280 AC Boxtel
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel St.Michielsgestel


ALBERTS
L.

Advocaat bij Van den Assem & De Rade advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 169 , 4250 DD Werkendam
Tel 0183-505522 , fax 0183-504488
mail@assemrade advocaten.com [vademecum advocatuur 2004]


ALBERTS
S.

Notaris te Vlijmen , gem. Heusden, arrondissement Den Bosch
Kantoor Huijbregts Notarissen ; Den Bosch, Vlijmen


ALBERTZ
A.H. , geboren mrt 1969

NLRM 98
Raio rechtbank Haarlem 1 okt 1997
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Udink & De Jol ; beëdiging 2001
Alexanderstraa2514 JL Den Haag
Tel 070-3110711 , fax 070-3110722
aalbertz@ujlaw.nl
www.ujlaw.nl [vademecum advocatuur 2004]
@OPM
Misschien de RM geen succes.


ALBICHER
J.J.R.

Advocaat bij Van Pijkeren Van Leeuwen advocaten ; beëdiging 1994
Engelse Kade 2, 4301 NA Zierikzee
Postbus 3 , 4300 AA Zierikzee
Tel 0111 415151 , fax 0111 412244 [vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 15-06-94
Van Pijkeren / Van Leeuwen advocaten
Engelse Kade 2 , 4301 NA Zierikzee
Postbus 3 , 4300 AA Zierikzee
tel 0111-415151 , fax 0111-412244
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg [Internet april 2003]
Advocaat bij Van Pijkeren advocaten [vademecum advocatuur 2004]


ALBRECHT
H.A.H.M.

Advocaat bij Dijkmans & Partners ; beëdiging 2002
Postbus 110 , 5530 AC Bladel
Tel 0497-360460 , fax 0497-386395
info@dijkmans-advocaten.nl [vademecum advocatuur 2004]


ALBRECHT
L. ; Mw.

Advocaat bij Stoop advocaten ; beëdiging 1990
Voorheen Cikot & Stoop
Taxuslaan 36, 1702 SC Heerhugowaard
Postbus 280 , 1700 AG Heerhugowaard
Tel 072 5719602 , fax 072 5744584 [vademecum advocatuur 2001]
INFO
advocatenlijn


ALBRECHT
M. (1932) ; Dr.

Secretaris Raad van Comm. De Nederlandsche Bank N.V.
Commissaris Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.
Lid Bankraad De Nederlandsche Bank N.V.
De heer Albrecht heeft in 1956 zijn doctoraal examen rechten aan de Universiteit van Amsterdam behaald, waarna in 1960 zijn promotie tot doctor in de rechtswetenschappen volgde. Hij was vervolgens onder meer werkzaam bij de Sociale Verzekeringsbank (1959-1960), waarna hij in 1962 in dienst trad bij Hoogovens. In 1977 werd hij benoemd tot Lid van de raad vanbestuur van Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken N.V. Uit hoofde van deze functie was de heer Albrecht tevens Lid van de raden van bestuur van Estel N.V. en Hoogovens Groep B.V. Voorts was hij Lid van de raad van commissarissen van Ogem Holding N.V., Bank Mees & Hope N.V. en OPG U.A. Ook was hij Lid van het dagelijks bestuur van de Stichting Management Studies en het Verbond van Nederlandse Ondernemingen VNO, Lid van de verenigingsraad van NIVE, Nederlandse Vereniging voor Management, alsmede plaatsvervangend Lid van de Sociaal-Economische Raad SER, Voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Brandwonden Stichting en de Stichting Administratiekantoor PCM Uitgevers.
De heer Albrecht was tevens Lid van de raad van advies van Coopers & Lybrand en Lid van de bestuursraad van de Landelijk Sel.- en Opl.inst. Politie (LSOP).


ALDENHOVEN
A.J.

Advocaat bij Van Amstel & Aldenhoven advocaten ; beëdiging 1971
Europaplein 2, "'t Raethuys", 5374 BM Schaijk
Postbus 65, 5374 ZH Schaijk
Tel 0486 468440 , fax 0486 468441
Advocaat bij advocaten Aldenhoven ; beëdiging 1971 en 1994
Postbus 159 , 5340 AD Oss
Tel 0412-450104 , fax 0412-457431
aldenhoven@aldrie.nl
Advocaat bij Postbus 55 , 5370 AB Ravenstein ; beëdiging 1994
Advocaat bij advocaten Aldenhoven & Driessen [vademecum advocatuur 2001] [vademecum advocatuur 2004]
INFO
Rechtshulp op maat


ALDERLIESTE
J. , geboren mrt 1956 ; Mw.

NLRM 87 88/89 90
Raio-rechtbank Breda 1 sep 1985
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Jansen & Alderlieste ; beëdiging 1988
Schuilingsoord 37 , 3079 NE Rotterdam
Advocaat bij Jansen & Alderlieste
Tel 010 4836366 , fax 010 4828420 [vademecum advocatuur 2001] [vademecum advocatuur 2004]

ALEERT
W.J.M.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 24 dec 1964


ALDERS
H.A.M. ; Mw.

Voorheen advocaat bij Wladimiroff & Spong
Postbus 82155 , 2508 ED Den Haag
Advocaat bij Salomons Van der Valk advocaten ; beëdiging 1992
Eisenhowerlaan 102, 2517 KL Den Haag
Tel 070 3512124 , fax 070 3524492
sava@wirehub.nl
Advocaat bij Van den Biesen Prakken Böhler
Keizersgracht 560-562 , 1017 EM Amsterdam
Tel 020-6232605 , fax 020-6203559
amsterlaw@bpb.nl [vademecum advocatuur 2001]
INFO


ALDERS - TIMMER
T.J.M. , Thea ; Mw.

Jurist/Directeur Rollins Hudig Hall Groep bv Rotterdam
Jurist/directeur Aon Groep Nederland bv Marconistraat 16 3029 AK Rotterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


ALDERSE BAAS
W.J.H.

Advocaat bij Alderse Baas c.s. ; beëdiging 1976
Uilke Boonstralaan 69-71, 8501 EA Joure
Postbus 120 , 8500 AC Joure
Tel 0513 415655 , fax 0513 415696 [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Alderse Baas advocaten
Nipkowweg 17 , 8501 XH Joure
Tel 0513- 15655 , fax 0513-415696
haldersebaas@aldersebaas.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
advocatenlijn
Geschillencommissie
Vereniging VIA Vereniging van Incasso advocaten
Tweede beëediging in 1978, te Leeuwarden


ALDERWEGEN
I.C. van ; Mw.

Advocaat bij Weesing, Van Alderwegen Vonhoff Pasman (voorheen Boukema Weesing Van Alderwegen) ; beëdiging 1987
Leidsegracht 20 , 1016 CL Amsterdam
Tel 020 6262057 , fax 020 6240484 [vademecum advocatuur 2001]


ALDORF
H.E. , geboren 16-07-1947

INFO
Woonplaats Los Angeles USA
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


ALDRICH
G.H

Leiden
Oud-hoogleraar


ALEMAN
D. ; Mw.

Advocaat bij Van Benthem & Keulen ; beëdiging 1997
Euclideslaan 51, 3584 BM Utrecht
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030 2595959 , fax 030 2595500
daleman@vbk.nl [vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2595567 , fax 030-2595507
daleman@vbk.nl
www.vbk.nl [vademecum advocatuur 2004]


ALEMAN MBA
D.E.M. ; Mw.

Hoofd Relatiebeheer Zwitserse Mij. van Levensverz. & Lijfrente Amsterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995


ALER
G.P.A. , geboren jan 1947

NLRM 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 8 dec 1995
Raadsheer Hof Den Haag 30 juni 1999
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-09-1999
NU Den Haag Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie Beleidscoordinator strafrecht
TEVENS
Redacteur Stapel en Kring Handboek voor politici VUGA Den Haag
Lid Bestuur Hervormde Stichting Flatgebouw Arensdorp Den Haag
Diaken van de Hervormde Gemeente Den Haag
TEVENS eigen ophgave november 2000
Redacteur Stapel & De Koning, Handboek voor de politie, Uitgeverij VUGA
Bestuurslid van de Hervormde Stichting Flatgebouw Arendsdorp te Den Haag
Diaken van de Hervormde Gemeente te Den Haag
Bestuurslid Stichting Heriëtte Fonds
TEVENS [juni 2003]
Bestuurslid Hervormde Stichting Flatgebouw Arendsdorp te Den Haag van 20-06-1995 Diaken Hervormde Gemeente te Den Haag van 12-09-1996 Bestuurslid Stichting Heriëtte Fonds (i.o.,ex 2:288 BW) te Den Haag van 01-01-2001
Secundus Generale commissie voor de behandeling van bezwaren om geschillen van de Nederlandse Hervormde Kerk te Utrecht van 06-09-2001
Redacteur Stapel & De Koning, Handboek voor de politie van 01-01-1984 tot 31-12-2001

ALERS
H.J.
Notaris te De Bilt , arrondissement Utrecht
Kantoor Alers Houwing Notarissen ; De Bilt


ALERS
P.L. , Peter ; Dhr.

Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Almelo van 11-05-2001
NU Almelo Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoofdjurist Afd. Vereniging Eigen Huis
Secretaris Verenigingszaken Vereniging Eigen Huis te Amersfoort
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Amersfoort


ALESSIE
J.H. (of J.Th)

Advocaat bij Zuiderdorpstraat 3 , 1981 BG Velsen-Zuid ; beëdiging 1988
Tel 0255-538106 , fax 0255-538116 [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kerklaan 11 , 1961 GA Heemskerk
Tel 0251-208186 , fax 0251-253616 [vademecum advocatuur 2004]


ALESSIE
Th.

Advocaat bij advocatenkantoor Alessie ; beëdiging 1988
Zuiderdorpstraat 3 , 1981 BG Velsen-Zuid
Tel 0255 538106 , fax 0255 538116


ALEXANDER
P.M.

Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1995
Droogbak 1a, 1013 GE Amsterdam
Postbus 251, 1000 AG Amsterdam
Tel 020 7119000 , fax 020 7119999
E-mail thijs.alexander@cliffordchance.com
Website www.cliffordchance.com [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
www.cliffordchance.com [vademecum advocatuur 2004]


ALEXANDER
W. ; Prof.

Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1955
Postbus 30457 , 2500 CL Den Haag
HOOFDFUNCTIE
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Hoogleraar intellectuele eigendom, media- en informatierecht
INFO
Werkzaam geweest ( t/m 1999 ?) als adviseur van Barents & Krans advocaten en notarissen


ALFERINK
H.A.M. , geboren jun 1948 ; Dhr.

NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Commissaris van politie te Den Haag
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 7 apr 1989
Rechter rechtbank Dordrecht 30 okt 1990
Trad op als politierechter te Breda in 2001
Vice-president Rechtbank Breda van 01-11-2002
NU Breda Rechtbank Vice-President
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Commissie van Toezicht op de politiecellen regiopolitie Hooglanden
Voorzitter Commissie van Toezicht op het huis van bewaring in Dordrecht jul 1997
TEVENS augustus 2003]
Voorzitter/lid Commissie van Toezicht P.I. Dordtse Poorten te Dordrecht van 01-01-1995
Voorzitter Commissie van Toezicht Politiecellen regiopolitie ZHZ te Dordrecht van 11-12-1998
Lid Commissie van Beroep Koninklijke Nederlandse Hockeybond te Dordrecht van 01-01-2002


ALFERINK
J.R.P. ; Mw.

Rechten 1988
Gerechtssecretaris Min. v. Justitie Arnhem
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Arnhem & Nijmegen
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Nijmegen


ALFERINK
T.G.A.

Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 ; beëdiging 2001
1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
tim.alferink@debrauw.com
www.debrauw.com [vademecum advocatuur 2004]


ALFF
J.P. ; Mw.

Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
j.alff@vandiepen.com
www.vandiepen.com [vademecum advocatuur 2004]


ALGERA
F.E.N. ; Mw. Drs.

Advocaat bij De Brauw Blackstone Westroek ; beëdiging 2002
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771467 , fax 020-4715829
floortje.algera@debrauw.com
www.debrauw.com [vademecum advocatuur 2004]


ALGERA
J.

Advocaat bij Eise Eisingastraat 16 , 8801 KG Franeker ; beëdiging 1975


ALGERA
W.T.

Advocaat bij Pels Rijeken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2003
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153263 , fax 070-5153101
wt.algera@prdf.nl
www.prdf.nl [vademecum advocatuur 2004]


ALGRA
J.J. , geboren 08-02-1924

INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


ALGRA
N.E.

Met Mr. H.R.W. GOKKEL auteurs van Fockema Andrea's Juridisch Woordenboek zesde druk ; Tjeenk Willink 1990


ALINK
D.E.

Advocaat bij Pesman advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 36310 , 1020 MH Amsterdam
Tel 020-6352020 , fax 020-6352021
dalink@pesman.nl
www.pesman.nl [vademecum advocatuur 2004]


ALINK
G.A. , geboren mei 1931 M

NLRM 80 87 88/89 90 91
Werkzaam bedrijfsleven 1948
BeroepsMilitair Koninklijke Luchtmacht, II.kapitein 1955
Werkzaam verzekeringswezen, II.hoofdinspecteur 1963
Kandidaat-verkeersschout arrondissementsparket Den Bosch 1 sep 1975
Kandidaat-verkeersschout arrondissementsparket Breda 1 jan 1977
Verkeersschout arrondissementsparket Breda 26 jan 1977
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissement Breda 15 mei 1986
Officier van Justitie arrondissement Breda 15 mei 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Alkmaar 2 mrt 1988


ALKAN
G. ; Mw.

Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1997
Parnassusweg 126, 1076 AT Amsterdam
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020 5772000 , fax 020 5772700
galkan@houthoff.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857630 , fax 020-5727630
gulsen.alkan@freshfields.com
www.freshfields.com [vademecum advocatuur 2004]


ALKEMA
A.C.M. ; Mw.

Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2003
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
info@stibbe.com
www.stibbe.com [vademecum advocatuur 2004]


ALKEMA
E.A. ; Dhr. Prof. Dr.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 1 jul 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 12 mei 1986
Staatsraad in buitengewone dienst Raad van State
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Raad van State Staatsraad
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar A'dam , Rechten van de mens
Hoogleraar Leiden, Staats- en Bestuursrecht [januari 2002]:
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
tel 071 5277713 / tel 071 5277718 / tel 071 5243162 , fax 071 5277600
Departement Publiekrecht
Hoogleraar Staats- en administratief recht
tel 071 5277713 , fax 071 5277600
c.a.alkema@law.leidenuniv.nl
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
INFO
Prive adres: Cobetstraat 28 , 2313 KC Leiden , Tel. 071 5143162


ALKEMADE
A.C. van ; Mw.

Advocaat bij Freshields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 1999
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4880900 , fax 020-4880901
email@freshfields.com [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Spigthoff advocaten & Belastingadviseurs ; beëdiging 1995 en 1999
Postbus 75546 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-3051600 , fax 020-3051699
ada.alkemade@spigthoff.com
www.spigthoff.com [vademecum advocatuur 2004]


ALKEMADE
E.M.H. ; Mw.

Advocaat bij Scheer & Sanders advocaten ; beëdiging 1974
Nassauplein 36, 2585 ED Den Haag
Postbus 85996 , 2508 CR Den Haag
Tel 070 3659933 , fax 070 3649126
info@scheer.nl [vademecum advocatuur 2001]
alkemade@scheer.nl
www.scheer.nl [vademecum advocatuur 2004]


ALKEMADE
J.W.J.

Adjunct-Directeur Fiscale Zaken Achmea Groep [jaarverslag Achmea 2001]


ALKEMADE
L.P.J. , Leonardus Petrus Jeroen (Leo) , geboren 12 juli 1930 te Sint-Oedenrode

Overleden te Sittard 22 januari 2001 RC 25 januari 2001]


ALKEMADE
P.Th. van

Advocaat bij Van Asperen advocaten ; beëdiging 1992
Hondstraat 4 , 6211 HX Maastricht
Postbus 11, 6200 AA Maastricht
Tel 043 3257171 , fax 043 3257100
van.asperen@wxs.nl [vademecum advocatuur 2001]
INFO
advocatenlijn
Geschillencommissie
Advocaat bij Van Asperen advocaten
Stationsweg 14 a , 5211 TW Den Bosch
Tel 073-6139242 , fax 073-6126242
denbosch@vanasperenadvocaten.nl [vademecum advocatuur 2004]


ALKEMADE
W.J.B.M.

Advocaat bij De Mul Zegger advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 1008 , 6501 BA Nijmegen
Tel 024-3225370 , fax 024-3240678
advocaten@dmz.nl [vademecum advocatuur 2001]
INFO
Rechtshulp op maat
advocatenlijn
www.dmz.nl [vademecum advocatuur 2004]


ALKING - Van WAGENINGEN
E.G. , geboren Amsterdann 22.06.1928. , Liesbeth ; Mw.

Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Gehuwd.
Opleiding: HBO (1949) ; hoofdacte A en B (1954) ; propaedeuse rechten VUA (1978).Loopbaan: juridisch directiesecretaris ; secretaris CDA bestuur afdeling Arnhem
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal.Beroeps: Lange Poten 4, postbus 200 18, 2500 EA Den Haag, tel.070-3182211 , fax.0703654122.Privé: Gabriëlstraat ól, Arnhem, tel.085-453582.Datum info: 17.05.1994. Heeft zij de rechtenstudie nu afgemaakt of niet ?
WiWiN 1994-1996


ALLEGRO
M.E. ; Mw.

Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1994
Strawinskylaan 3037, Atrium, 2e verdieping, 1077 ZX Amsterdam
Postbus 2508, 1000 CM Amsterdam
Tel 020 4313131 , fax 020 4313143
boekel.de.neree@bdn.nl
marion.allegro@bdn.nl [vademecum advocatuur 2001]
INFO
- Tot 1998 werkzaam bij Stibbe Simon Monahan Duhot in Amsterdam.
- Tot 2000 werkzaam bij Van Gijzen te Amsterdam.


ALLEN
J.J.

Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1996
Prinses Irenestraat 59, 1077 WV Amsterdam
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020 5414646 , fax 020 6612827
john.allen@nautadutilh.com [vademecum advocatuur 2001]
www.nautadutilh.com [vademecum advocatuur 2004]


ALLER
M.D. van ; Mw.

Advocaat bij M.D. van Aller Kantoor ; beëdiging 1977
Lijnbaansgracht 2971 , 1017 RN Amsterdam


ALLER
T. van den

Advocaat bij Boskamp & Willems ; beëdiging 1977
Postbus 581 , 5600 AN Eindhoven


ALLERSMA
A.

Advocaat bij Ten Have advocaten ; beëdiging 1998
Radesingel 24, 9711 EK Groningen
Tel 050 3141416 , fax 050 3120348 [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Nieuwe Ebbingestraat
Postbus 1509 , 9701 BM Groningen
Tel 050-3122945 , fax 050-3121299 [vademecum advocatuur 2004]


ALLEWIJN
D. , geboren apr 1952

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 20 jan 1975
Gerechtsauditeur raad beroep ambtenarengerecht Den Haag 13 mei 1981
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 14 aug 1981
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 20 dec 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 12 dec 1989
Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 21 nov 1990
Vice-President rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Coördinerend vice-president rechtbank Den Haag 1 apr 1994
Coördinerend vice-president rechtbank Amsterdam 9 apr 1998
Coördinerend vice-president rechtbank Den Haag 28 jan 2000 of 01-01-2000
NU Den Haag Hof coördinerend Vice-President
TEVENS
Lid redactie bestuursprocesrecht KLUWER
Lid Bestuur Stichting de Batterij Haags Centrum voor cultuur en communicatie
Lid curatorium Haagse Burgemeesterkring
Lid hoofdredactie Bestuursprocesrecht [sept 97]
Vice-Voorzitter van de Raad voor de Journalistiek [mei 2002 ; februari 2003]
TEVENS [maart 2003]
Lid Bestuur de Batterij Haags Centrum voor cultuur en communicatie 01-01-1994
Lid curatorium Haagse Burgemeesterlezing Den Haag 01-01-1997
Vice-Voorzitter Raad van de Journalistiek Amsterdam 01-04-1999
Lid Commissie Wetgeving Algemene Regels, Ministerie van Justitie/Binnenlandse Zaken, Den Haag
01-01-2003
NMI-mediator , eigen onderneming Den Haag 01-01-2001
Mediation-trainer Centrum voor Conflicthantering, Haarlem 01-01-2001
Lid College van Beroep van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators 01-05-2002
TEVENS [juli 2003]
Lid bestuur De Batterij, Haags centrum voor cultuur en communicatie te Den Haag van 01-01-1994
Lid curatorium Haagse Burgemeesterslezing te Den Haag van 01-01-1997
Vice-voorzitter Raad van de Journalistiek te Amsterdam van 01-04-1999
Lid commissie Wetgeving Algemene regels Ministerie van Justitie/Binnenlandse Zaken te Den Haag van 01-01-2000
nmi-mediator eigen onderneming te Den Haag van 01-01-2001
Mediation-trainer Centrum voor Conflicthantering te Haarlem van 01-01-2001
Lid College van Beroep van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators van 01-05-2002

ALLICK
D.N.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Lenior ; beëdiging 1991
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Dijsselhofplantsoen 18 , 1077 BL Amsterdam
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020 5747474 , fax 020 5747475
E-mail da@vandiepen.com [vademecum advocatuur 2001]
d.allick@vandiepen.com
www.vandiepen.com [vademecum advocatuur 2004]


ALLON Zie RUNIA - ALLON
C.P.H. , geboren jul 1948 ; Mw.


ALMA
P.C.A. , geboren feb 1964 ; Mw.

NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Almelo 1 apr 1995


ALMELO
A.E. van

Schrijver van artikel "Collectieve procedure is vaker effectief" in Staatscourant 14 juni 2002.


ALMELO
L. van

Artikel in de Stscrt 11 januari 2001: Milieukwaliteit niet onder controle, door Mr. L. van Almelo
Is kennelijk juridisch redacteur bij de Staatscourant.


ALOFS
P.P.A.L.

Notaris te Tiel , arrondissement Arnhem
Kantoor Alofs & Waiboer ; Tiel


ALONI
U.

Advocaat bij Brada Kuttner advocaten ; beëdiging 2000
Koningslaan 14 , 1075 AC Amsterdam
Tel 020-6766323 , fax 020-6739777
ua@bradakuttner.com [vademecum advocatuur 2001]
Koninginneweg 6 , 1075 CX Amsterdam
Tel 020-5774000 , fax 020-5774040
www.bradakuttner.com
ua@bradakuttner.com [vademecum advocatuur 2004]


ALONS
A. ; Mw.

Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid-West , vestiging Den Haag , unitmanager


ALPHEN DE VEER
J.C. van

INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


ALPHEN Zie LOMMEN - Van ALPHEN
J.M.J. van , geboren mei 1945 ; Mw.


ALPHEN
P.M. van , Paul ; Dhr.

Hfd. Bedrijfsjuridische taken CWM
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Vlaardingen1


ALPHEN
W.M.P. van , geboren dec 1948

NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtssecretaris kantongerecht te Breda
Gerechtssecretaris rechtbank Middelburg
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 23 nov 1992
Rechter rechtbank Middelburg 25 feb 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 21 jan 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 21 jan 1997
NU
Breda rechter
TEVENS
Bestuurslid afdeling korfbal en gedelegeerd Lid algemeen bestuur van de Omni Korfbal
Sportvereniging Terheyden
Voorzitter Commissie BB-schriften bij de Universiteit te Utrecht
Lid Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Torentijd
Lid Bestuur Stichting Miva gevestigd te Amsterdam
Voorzitter Commissie van BB van de Awb van de Universiteit Utrecht
Voorzitter van de adviescommissie van het rechtspositiereglement Wetenschappelijk
Onderwijs en Onderzoek Universiteit Utrecht
jul 1997


ALSBACH
G.M.R.

Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1997
Euclideslaan 1, 3584 BL Utrecht
Postbus 3053, 3502 GB Utrecht
Tel 030 2595252 , fax 030 2595255
ralsbach@vbk.nl
nlalsbal@hollandlaw.nl [vademecum advocatuur 2001]
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595254 , fax 030-2595255
rutgeralsbach@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
Tot 2000 werkzaam bij Van Benthem & Keulen.


ALST
F.H. van

Advocaat bij Van den Eyndelaan 62, 5712 BR ; beëdiging 1984
Postbus 1039 , 5710 BA Someren
Tel 0493 492929 , fax 0493 492927 [vademecum advocatuur 2001] [vademecum advocatuur 2004]


ALSTERS
F.G.M.M. ; Mw.

Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 3 , 56000 AA Eindhoven
Tel 040-2379679 , fax 040-2440273
f.alsters@hollandlaw.nl [vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2626532 , fax 040-2626531
nlalste2@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl [vademecum advocatuur 2004]


ALT
H.J.W. , geboren 13-03-1964

Advocaat bij kantoor Alt & De Boorder Den Haag ; beëdiging 1989
Joh. van Oldebarneveltlaan 9, 2582 NE Den Haag
Postbus 82228 , 2508 EE Den Haag
Tel 070 3589479 , fax 070 3585197 , Mob. 06 54771295 [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Alt Ram Boer advocaten
alt@altramboer.com [vademecum advocatuur 2004]
INFO
advocatenlijn
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


ALT - Van ENDT
M.J. , geboren juni 1958 ; Mw.

NLRM 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 1 februari 2000
NU Den Haag Hoge Raad Gerechtsauditeur
TEVENS augustus 2003]
Medewerker Jaarboek Rechtspraak BW van 01-01-2002
Medewerker NJ, RvdW, NJB van 01-09-1999
Secretaris Stichting wijkoverleg Statenkwartier, Stichting Vrienden van het
wijkoverleg Statenkwartier te Den Haag van 05-06-2003


ALTENA
C.H.M. van , geboren mrt 1957 ; Mw.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 99/00
Raio rechtbank Haarlem 1 dec 1983
Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 feb 1990
Rechter rechtbank Haarlem 7 mrt 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 28 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 28 mei 1993
Vice-President rechtbank Haarlem 26 mrt 1996
Raadsheer Hof Amsterdam 18 maart 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 18 maart 1999 of 01-04-1999
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam van 01-07-2003
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Ministerie van Justitie, Gevangeniswezen, Huis van Bewaring De Koepel, Voorzitter
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Zorgcentra Amsterdam te Amsterdam.
2. Lid van de Raad van Toezicht van de Brijderstichting te Alkmaar.
3. Secretaris van het bestuur van de Stichting Noordhollands Philharmonisch Orkest, te Haarlem.
4. rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Haarlem.
5. Voorzitter Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichtingen Haarlem, te Haarlem. Tot 1 april 1999
TEVENS augustus 2003]
Lid Raad van Toezicht Stichting Zorgcentra Amsterdam te Amsterdam
Lid Raad van Toezicht Brijderstichting Noord-Holland te Alkmaar
Secretaris bestuur Stichting Noordhollands Philharmonisch Orkest te Haarlem
Lid commissie van beroep Stichting code geneesmiddelenreclame van 01-01-2001


ALTENA
G.

Advocaat bij Hendriks advocaten ; beëdiging 2000
Jansbuitensingel 24, 6811 AD Arnhem
Postbus 517 , 6800 AM Arnhem
Tel 026-3572622 , fax 026-3572618
E-mail info@hendriks-advocaten.nl
altena@hendriks-advocaten.nl [vademecum advocatuur 2001]
Website: www.hendriks-advocaten.nl
Advocaat bij advocatenkantoor Altena
Postbus 1044 ,6801 BA Arnhem
Tel 026-4428300 , fax 026-4432888
altena@altena-advocaten.nl [vademecum advocatuur 2004]


ALTENBURG
P.W.

Advocaat bij Advokatenkantoor Spaarndammerbuurt ; beëdiging 1996
Le Mairekade 55, 1013 CB Amsterdam
Tel 020 6868687 , fax 020 6846315 [vademecum advocatuur 2001]
advpwaltenburg@xs4all.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
Tot dec.1999 werkzaam bij advocatenkantoor Admiralenbuurt te Amsterdam.
Adv. kantoor Admiralenbuurt Balboastraat 12 , 1057 VV Amsterdam
Rechtshulp op maat


ALTING VON GEUSAU
C.W.J.M.

Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1997
Advocaat bij Houthoff Buruma
Parnassusweg 126, 1076 AT Amsterdam
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020 5772000 , fax 020 5772700
cgeusau@houthoff.nl [vademecum advocatuur 2001]


ALTING VON GEUSAU
F.A.M. , geboren De Bilt 26.06.1933 , Frans Alphons Maria ; Dhr. Jhr. Dr.

Aangekomen Leiden 1953 rechten , Corpslid
Tilburg Katholieke Universiteit Brabant
Hoogleraar recht der internationale organisaties
George Perklaan 10 (506l VP) Oisterwijk
Leiden Oud-hoogleraar
Hoogleraar in het Recht der Internationale Organisaties/ directeur John F.Kennedy Institute. Gehuwd met Annemarie Josephine Francisca Houben.Opleiding: Gymnasium B (1952) ; Rechten RUL (1958) ; Europese Studies Brugge (1959) promotie RUL (1962).Loopbaan: research assistant University of California Berkeley USA (1959-1960) ; modewerker KH Tilburg (1962) ; directeur Neder- landre ,longenen Vrijwilligers Prog Ministerie van Buitenlandse Zaken Den Haag (1963) ; hoogleraar KUB (sedert 1965) ; directeur John P.Kennedy Institute, Center for International Studies te Tilburg (1967-1987) ; Hoogleraar Westelijke Samenwerking RUL (sedert 1985) ; gasthoogleraar Harvard en Massachusetts Institute of Technology, Cambridge VS (1971-1972).Functies: Lid Wetenschappelijke Ráad, Institut f'ür die Wissenschaften vom Menschen ; Bestuurslid internationale Academie voor Filosofie, Liechtenstein ; Lid International Research Council ; Center for Strategic & International Studies, Washington DC VS ; Lid adviesraad Internationaal Cultureel Centrum, Krakau ; vice-president Kerk in Nood Oostpriesterhulp, Königstein ; commissaris Center Parcs ; Scottish & Newcastle.Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw ; ereLid Association des Anciens Nations NATO Defense College ; Guardian of Jerusalem.Publikaties: 'Beyond the European Community' (1969) ; 'European Perspectives on World Order' (1975) ; 'Uncertain Détente' (1979) ; 'Allies in A Turbulent World' (1982) ; 'The Security of Western Europe' (1985) ; 'The Spirit of 1989.Europe on the threshold of a new era?' (1991) ; 'De Som der Delen.Europa voor en na de Omwenteling' (1991).'Beyond containment en division.Western Cooperation Erom A Post-Totalitarian Perspective (1992).Beroeps: KUB faculteit der Rechtsgeleerdheid, postbus 90153, 5000 LE Tilburg.Datum info: 30.12.1993
WiWiN 1994-1996 [januari 2002]:
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oud-hoogleraar recht der internationale organisaties
George Perklaan 10 , 506l VP Oisterwijk, tel. 013-5230208
NB
Wellicht familie van C.W.J.M. Alting von Geusau (Houthoff Buruma)


ALTMANN
H.Ch.

Advocaat bij advocatenkantoor Altmann ; beëdiging 1972
Valkenburgerweg 92 , 6419 AW Heerlen
Tel 045 5711238 , fax 045 5713870 [vademecum advocatuur 2001]
h.altmann@wxs.nl [vademecum advocatuur 2004]


ALVAREZ
A.J. ; Mw.

Rechten 1987
BeleidsMedewerker , RUL , Onderzoeks Instituut METRO
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


ALVAREZ - PALMS
A.Th. ; Mw.

Advocaat bij Van Benthem & Keulen ; beëdiging 1999
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595569 , fax 030-2595501
apalms@vbk.nl
www.vbk.nl [vademecum advocatuur 2004]


ALWIN Zie de LOOR - ALWIN
L. ; Mw.


AMADOR SANCHEZ
P.

Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1999
Weena 750, 3014 DA Rotterdam
Postbus 1110, 3000 BC Rotterdam
Tel 010 2240000 , fax 010 4148444
Terhulpsesteenweg 177/6 , 1170-Brussel , België
Tel 0032-26730007 , fax 0032-26722854
pablo.amador@nautadutilh.com [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Tel 0032-25668000 , fax 0032-25668309
www.nautadutilh.com [vademecum advocatuur 2004]


AMBAGS
M.

Advocaat bij Holland Van Gijzen (voorheen Banning Van Kemenade & Holland) ; beëdiging 1972
Begijnenhof 35, 5611 EK Eindhoven
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040 2444360 , fax 040 2446284
Tel 040 2379662 , fax 040 2440273
m.ambags@hollandlaw.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen
Tel 040-2626539 , fax 040-2626708
nlambagS@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl [vademecum advocatuur 2004]


AMBAGTSHEER - GODDEN
C.H.M. ; Mw.

Advocaat bij advocatenkantoor Ambagtsheer ; beëdiging 1979
Javalaan 30 , 1217 HG Hilversum
Tel 035 6219019 , fax 035 6210374 [vademecum advocatuur 2001]
INFO
VAS Vereniging van Advocaat-Scheidingsbemiddelaars
VPFA Vereniging van Personen- en Familierecht advocaten [vademecum advocatuur 2004]


AMBAGTSHEER
F.W.G. , geboren januari 1951 ; Dhr.

NLRM 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 18 mei 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 18 mei 1998
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 01-01-2002
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 1990
Dijsselhofplantsoen 18, 1077 BL Amsterdam
Postbus 76729, 1070 KA Amsterdam
Tel 020 5747474 , fax 020 5747475
E-mail amsterdam@vandiepen.com
Website www.vandiepen.com
ambagtsheer@vandiepen.com [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1990
Postbus 3267 , 3502 GG Utrecht
Tel 030-2995555 , fax 030-2995506
fambagtsheer@akd.nl
www.akd.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
Voorheen bij Loeff Claeys Verbeke
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
TEVENS [mei 2003]:
rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 januari 2002
Dus ook Rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken
Docent arbeidsrecht en procesrecht Nederlandse Orde van advocaten
TEVENS augustus 2003]
Geen bevenbetrekkingen opgegeven
@OPM
Op rechtspraak.nl is niet vermeld zijn hoofdfunctie van advocaat. Kwalijk.


AMELINK
R.

Advocaat bij Amelink Blauw Tekstra ; beëdiging 1990
Overschiestraat 186k, 1062 XK Amsterdam
Postbus 75840 , 1070 AN Amsterdam
Tel 020 4081680 , fax 020 6179362
Advocaat bij Legal Capital
Postbus 149 , 1250 AC Laren
Tel 035-6468919 , fax 035-6468914
amelink@legalcapital.nl
www.legalcapital.nl [vademecum advocatuur 2004]


AMELSVOORT
C.A.W. van

Advocaat bij Hoeberechts advocaten ; beëdiging 1998
Emmasingel 38, 6001 BD Weert
Postbus 196, 6000 AD Weert
Tel 0495 532583 , fax 0495 540755 [vademecum advocatuur 2001]
INFO
advocatenlijn
Advocaat bij Van den Boomen advocaten
Postbus 193 , 5580 AD Waalre
Tel 040-2215015 , fax 040-2212135
cvanamelsvoort@boomen.nl
www.boomen.nl [vademecum advocatuur 2004]


AMELSVOORT
Y.J. van

Advocaat bij Koch & Van den Heuvel advocaten ; beëdiging 1999
Liesbosstraat 45, 4813 BC Breda
Postbus 2005, 4800 CA Breda
Tel 076 5226470 , fax 076 5226413
info@koch-heuvel.nl
amelsvoort@koch-heuvel.nl [vademecum advocatuur 2001]
INFO
advocatenlijn
Advocaat bij Vissersadvocatuur
Baronielaan 21 , 4818 PA Breda
Tel 076-5436771 , fax 076-5436772
y.vanamelsvoort@vissers-advocatuur.nl
www.vissers-advocatuur.nl [vademecum advocatuur 2004]


AMENDE - SMITS
J. ; Mw.

Advocaat bij Lamsma & Veldstra ; beëdiging 1989
Postbus 23320 , 3001 KH Rotterdam


AMENDE
M.A.

Advocaat bij Amende advocaten ; beëdiging 1991 en 2003
Burg. Dijckmeesterweg 35 a 7201 AI Zutphen
Tel 0575-546042 , fax 0575-546043
info@amende-advocaten.nl
www.amende-advocaten.nl [vademecum advocatuur 2004]


AMENT
C. , geboren mrt 1971 ; Mw.

NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 apr 1996


AMENT
P.J.F. , geboren sep 1940

NLRM 87 88/89 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 2 mrt 1983
NU augustus 2003 niet vermeld op rechtspraak.nl
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Venlo, kantoor Meulenkamp Ament & van Haren, beëdiging 1975


AMENT
T.E.H.


AMERICA
G.G.M.

Notaris te Wittem , arrondissement Maastricht
Postbus 45 6270 AA Gulpen
Wittemer Allee 30, 6286 AB Wittem


AMEROM
J.J. van , geboren Rotterdam 15.12.1919 , Jacobus Johannes

Gehuwd met Johanna, van den Berg.Opleiding: Rechten RUU (1951).Loopbaan: volontair gemeente Soest ; arbeids contractant (1951-1952) ; commies gemeente Laren (1952-1956) ; hoofdcommies A Zwijndrecht (1956) ; referendaris (1958) ; secretaris (1960-1985) ; secretaris gemeente Zederik (1986).Datum info: 05-01-1994.
WiWiN 1994-1996


AMERONGEN
E.A.A. , geboren Noordwijk aan Zee 12.12.1953 , Eric Arthur van ; Dhr.

Voorzitter directie Hollandse Signaal Apparaten. Opleiding: Atheneum-A (1972) ; Rechten RUU (1977) ; diverse management- en marketing cursussen.Loopbaan: Kluwer (1977) ; assistent product manager boekhandel Broese Kemink, Utrecht (1977-1978) ; assistent product manager ITT NSEM Den Haag (1978-1982) ; manager Public Relations Advertising en Sales Promotion en manager General Affairs I1'T Nederland (1982-1985) ; manager Market Development ITT Nederland (1985-1987) ; directeur Personeel en Public Relations (1987 / 1988) , adjunct-directeur (1988) en algemeen directeur (1989-1991) Alcatel Nederland ; Voorzitter directie Hollandse Signaal Apparaten HSA Hengelo (1991).Beroeps: Hollandse Signaal Apparaten, Zuidelijke Havenweg 40, 7554 RR Hengelo.Beroeps en privé: Datum info: 10.10.1994.
WiWiN 1994-1996


AMERONGEN - HUIZINGA
T. van , Nynke ; Mw.

Directeur verzorgingstehuis
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Zeist e.o.


AMERSFOORT
P.J. van , geboren nov 1951 ; Dhr.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Rijksbelastingdienst
Raadsheer Hof Den Bosch 11 dec 1986
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 17 mei 1993
Vice-President Hof Den Bosch 1 nov 1995
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden van 02-10-1998
NU Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Raadsheer
TEVENS
Medeauteur algemene wet inzake Rijksbelastingen
Fiscale Studieserie No 5 Fed. deventer
Docent en coördinator van het Vak procesvoering bij de Federatie belastingacademie vier zaterdagen
per jaar
Plaatsvervangend Lid College van Beroep Studiefinanciering
Voorzitter contactgroep algemene wet bestuursrecht belastingkamers Gerechtshoven Label
Lid adviesraad Informatievoorziening Zittende Magistratuur AR12
Lid Commissie vertegenwoordiging belastingzaken van de Vereniging voor Belastingwetenschap, deze
commissie beheert een wetenschappelijk verslag voor het leerstuk van de vertegenwoordiging
van belastingzaken
Voorzitter Vereniging Voorbereidend onderwijs te Leiden
Lid van de Raad Leidse Studentenecclesia
01 jan 1997
TEVENS
Lid van de Werkgroep Informatieprotocol van het project Impuls (1997) onbezoldigd ; reiskostenvergoeding
Plaatsvervangend Lid van de Begeleidingscommissie George (1998) ; onbezoldigd ; reiskostenvergoeding
Lid van de Klankbordgroep bestuursprocesrecht (1997) ; onbezoldigd ; reiskostenvergoeding Plaatsvervangend Lid van het College van beroep studiefinanciering (1993) ; onbezoldigd reiskostenvergoeding
Lid bestuur Stichting Tine van Hoorn Fonds ; Leiden (1998) onbezoldigd [info november 2000]
TEVENS augustus 2003]
Lid Klankbordgroep bestuursprocesrecht Ministerie van Justitie te Den Haag
Lid bestuur Stichting Tine van Hoorn Fonds van 01-01-1998


AMERT
C.

NLRM ?
Den Bosch raio
TEVENS
Geen bijbanen


AMESZ
W.A.E.M.

Advocaat bij Amesz. van Daalhuizen ; beëdiging 1976
Oostzeedijk 114B , 3063 BG Rotterdam
Tel 010 4132514 , fax 010 4045335 [vademecum advocatuur 2001] [vademecum advocatuur 2004]


AMMERLAAN
A.F.

Advocaat bij De Koning advocaten ; beëdiging 1989
Dubbelsteynlaan West 39, 3319 EK Dordrecht
Postbus 9069 , 3301 AB Dordrecht
Tel 078 6300000 , fax 078 6300022
E-mail de.koning@dk- advocaten.com
Website www.dk- advocaten.com
a.ammerlaan@dekoningadvocaten.nl [vademecum advocatuur 2001] [vademecum advocatuur 2004]
INFO
VIA Vereniging van Incasso advocaten
advocatenlijn


AMMERS
G.H.M. van , geboren Lutjebroek 09.09.1950 , Godefrida Helena Maria ; Mw.

Directeur Clara Wichmann instituut. Opleiding: Sociologie UvA (1952)
Rechten UvA (1983).
Coördinator Experiment Alternatieve Sancties Strafrechtelijk Minderjarigen (1982-1988)
Directeur Humanitas Jeugdhulpverlening Amsterdam(1988-1992)
Directeur Clara Wichmann Instituut Wetenschappelijk Instituut Vrouwen en Recht (1993)
Beroeps: Singel 373, 1012 WL Amsterdam.
Datum info: Datum info 10.10.1994
WiWiN 1994-1996


AMORY
E.C.N.

Advocaat bij Brunet advocaten ; beëdiging 1983
Oranjesingel 53-55, 6511 NP Nijmegen
Postbus 1106 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024 3810990 , fax 024 3232266
E-mail brunet.adv@balienet.nl [vademecum advocatuur 2001]
mr.amory@brunet.nl
www.brunet.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
advocatenlijn


AMRANI
M.

Advocaat bij Amrani advocatenkantoor ; beëdiging 1993
Hoogoord 140b, 1102 CH Amsterdam
Postbus 22652 , 1100 DD Amsterdam
Tel 020 6918877 , fax 020 6919622
amrani@wxs.nl [vademecum advocatuur 2001]
www.amrani.nl [vademecum advocatuur 2004]


AMSE
A.

Director Sales & marketing KTL Arnhem, onderzoeksinstelling
Utrechtseweg 310 , 6812 AR Arnhem
Postbus 60004 , 6800 JA Arnhem
http://www.ktl.com
tel 026 3780780 , fax 026 3780789


AMSHOFF
C.W.L.H. ; Mw.

Rechten 1931
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem


AMSING
H.J. ; Mw.

Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Roermond van 01-10-2002
NU Roermond Rechtbank Raio
TEVENS augustus 2003]
Lid Medezeggenschapsraad basisschool Dr. Schweitzer te Hoensbroek van 01-09-2002
Lid Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad "Quintessens" van 01-12-2002


AMSTEL
F. van

Advocaat bij Van Amstel & Aldenhoven advocaten ; beëdiging 1980
Europaplein 2, "'t Raethuys", 5374 BM Schaijk
Postbus 65 , 5374 ZH Schaijk
Tel 0486 468440 , fax 0486 468441 [vademecum advocatuur 2001]
INFO
fvanamstel@vanamstelenpartners.nl
www.vanamstelenpartners.nl [vademecum advocatuur 2004]
INSOLAD Vereniging Insolventierecht advocaten
Rechtshulp op maat
Voorheen bij Van Amstel & Aarts
Postbus 50 , 5460 AB Veghel


AMSTEL
G. van ; Dhr.

Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij advocatenkantoor Van Amstel ; beëdiging 1978
Kosterijland 9, 3981 AJ Bunnik
Tel 030 6565199 , fax 030 6565181
E-mail adv.amstel@worldonline.nl
adv.amstel@balienet.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
adv.amstel@balienet.nl [vademecum advocatuur 2001]
Tot 1998 werkzaam bij Nolen Van der List advocaten in Amsterdam.
Postbus 74675 , 1070 BR Amsterdam
TEVENS [juli 2003]
Reserve luitenant-kolonel Militair Juridische Dienst te Gouda van 17-06-1999
Voorzitter examencommissie voor de studenten Hogeschool voor de Kunsten Utrecht te Utrecht van 30-04-1990


AMSTEL
V.M.M. van ; Mw.

Rechten 1988
Rechter Rechtbank Utrecht van 07-08-2001
NU Utrecht Rechtbank Rechter
TEVENS augustus 2003]
Lid beroepscommissie
Curatorium Bestuursacademie Nederland te Maarssen van 01-12-2000 tot 01-05-2001
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


AMSTERDAM RA
A.M. van ; Drs. (of A.M.J.G.)

Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem
Raadsheer Gerechtshof Arnhem van 21-03-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Universitair Docent UVA, Amsterdam van 01-09-1993
Universitair Docent VU, Amsterdam van 01-01-2002
TEVENS
Docent KUN Nijmegen (incidenteel)
Docent Nijenrode Breukelen (incidenteel)
TEVENS [juki 2002]
Bestuurslid Stichting Barokensemble Eik & Linde, Amsterdam van 01-01-2001
BestuurLid Stichting Academic Education & Research van 01-01-2001
TEVENS februari 2003]
Universitair Docent UVA te Amsterdam vanaf 01-09-1993
Universitair Docent VU te Amsterdam vanaf 01-01-2002
Bestuurslid Stichting Barokensemble Eik & Linde te Amsterdam vanaf 01-01-2001
BestuurLid Stichting Academic Education & Research vanaf 01-01-2001
NB
Komt niet voor in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001


AMTING
J.A.M.B. ; Mw.

Jurist bij Bureau Voor Rechtshulp Utrecht
Postbus 13036 , 3507 LA Utrecht
tel 030 2769511
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Utrecht ; beëdiging 2002
Postbus 13036 , 3507 LA Utrecht
Tel 030-2769511 , fax 030-2716144
j.amting@utrecht.bureaurechtshulp.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: arbeid, sociale zekerheid


ANCONA
W. d' , geboren 26 aug 1917 te Butik.Tingi (Ind.) , Willem

NLRM 71 80
Directeur-Lid raad van bestuur diverse cultuurmaatschappijen 22 dec 1947
Plaatsvervanger griffier Centrale Grondkamer Arnhem 22 dec 1954
Waarnemend griffier Hof Arnhem 9 jun 1955
Economisch directeur Oranje Nassau Oord 1 okt 1960 tot 1 jul 1961
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 5 jan 1962
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 18 jan 1962
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 28 jun 1965
Rechter rechtbank Zutphen 18 okt 1967
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 25 okt 1985
INFO
Overleden te Cavaillon (Fr.) 7 juni 2001 [Telegraaf 11 juni 2001]


ANCONA
W.G. , geboren 16 januari 1933 , Willem Gerard

INFO
Overleden 6 december 2001 RC 8 december 2001]


ANDEL
A. van , geboren sep 1947 , Abje ; Mw.

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Tilburg
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 12 mei 1987
Kantonrechter Amsterdam 10 nov 1988
Rechter rechtbank Breda 6 apr 1990
Vice-President rechtbank Breda 3 feb 1995
NU Breda Rechtbank Vice-President
TEVENS
Secretaris bestuur van het Stichting Elisabeth ziekenhuis Tilburg en Lid van het algemeen
bestuur van het RK Gasthuis te Tilburg
Lid Bestuur Stichting Solidariteit te Tilburg een stichting die behulp van langdurig werklozen
jongeren goederen reviseert en herstelt ten behoeve van de derde wereld
Lid Commissie kerkordelijke aangelegenheden van de Raad van Deputaten Samen op Weg van de
Ned. Hervormde Gemeente Evangelische Lutherse Kerk en de Gereformeerde Gemeenten
Ouderling in de Prot.gemeente Tilburg/Goirle en Voorzitter van de kerkenraad van de gereformeerde
kerk van Tilburg
Lid deputaatschap IKON van de Gereformeerde Kerken en plaatsvervangend Lid van het algemeen
bestuur van de Stichting IKON
Voorzitter van de klachtencommissie ongewenste contacten van de gemeente Gorinchem
31 jan 1997
aug 1997 Geen opgave van bijbanen gevonden ; geen register nevenfuncties kantongerecht Breda
TEVENS augustus 2003]
Secretaris bestuur Stichting Solidariteit te Tilburg van 01-06-1988
Ouderling Protestantse gemeente Tilburg/Goirle te Tilburg/Goirle van 01-01-2001
Secretaris Bergmansfonds te Tilburg van 01-01-2000
Plaatsvervangend lid Klachtencommissie Sexueel Misbruik in pastorale relaties
(gereformeerde kerken) van 01-03-1999
Voorzitter Klachtencommissie revalidatiecentrum Leypark, Mythylschool en woonvorm Koordeley van 01-01-1999
Voorzitter Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen gemeente Gorinchem, het
Merewadecollege en het Werkvoorzieningschap Alblasserwaard en Vijfheerenlanden te Gorinchem van 01-01-1995
Plaatsvervangend lid Algemeen bestuur Stichting Ikon van 01-06-1994 tot 01-04-2002
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Breda.


ANDEL
C.Ch.Th. van , geboren Alphen aan de Rijn 21.11.1929 , Clarinus Christiaan Theodoor

Advocaat. Gehuwd met A.I.D.Zomer.
Opleiding: Gymnasium B (1948)
Rechten (1955) en Economie (1956) VUA.
Loopbaan: advokaat Schut & Grosheide Advokaten (sedert 1957).
Funkties: Astra Chemicals Benelux
Astra Continent
Abic Holding
De Heus Veevoederbedrijf
Interface Europe
Yen Groothandelcentrum.
Publikaties: 'Direkteur, bestuurder en werknemer'.
Datum info: 25-02-1994. WiWiN 1994-1996


ANDEL
G.J.K. van

Advocaat bij Everaert advocaten Immigration Lawyers ; beëdiging 1987
Weteringschans 28 , 1017 SG Amsterdam
Tel 020 5247474 , fax 020 5247475
lawyers@everaert.nl
vanandel@everaert.nl [vademecum advocatuur 2001]
Website: www.everaert.nl
Advocaat bij Everaert advocaten
Wetering schans 28 , 1017 SG Amsterdam
Tel 020-5247474 , fax 020-5247475
vanandel@everaert.nl
www.everaert.nl [vademecum advocatuur 2004]


ANDEL
H.J.

Advocaat bij Andel Weening Van Rooijen (voorheen ook & Van Vugt) ; beëdiging 1979
Proveniersplein 4, 3033 EA Rotterdam
Postbus 2675 , 3000 CR Rotterdam
Tel 010 4676711 , fax 010 4658849 [vademecum advocatuur 2001]
andel@andeladvocaten.nl
www.andel advocaten.n.l [vademecum advocatuur 2004]


ANDEL
J. van

Advocaat bij Agterberg & Van Dijk ; beëdiging 1993
Janskerkhof 15, 3512 BL Utrecht
Postbus 1454 , 3500 BL Utrecht
Tel 030 2369898 , fax 030 2333732
agterberg.van.dijk@wxs.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Andel advocaten
Postbus 16 , 3970 AA Driebergen
Tel 0343-538800 , fax 0343-539600
van-andel@planet.nl [vademecum advocatuur 2004]


ANDEL
J. van , geboren nov 1906

NLRM 71
Advocaat en Procureur Leiden
Adjunct-secretaris Schoolraad
Werkzaam gemeente secretarie Den Haag
Commies-griffier Eerste Kamer Staten-Generaal 1936
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 23 feb 1940
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 3 jul 1955
Voorzitter College van Beroep voor het bedrijfsleven 12 sep 1964


ANDEL
J. van , geboren feb 1908

NLRM 71
Griffier Centrale Grondkamer Arnhem 7 feb 1942
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 8 nov 1950
Raadsheer Hof Arnhem 17 jun 1952
Vice-president Hof Arnhem 4 jan 1963


ANDEL
J. van , geboren jun 1940 ; Dhr.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 18 jan 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 18 jan 1980
Kantonrechter Zaandam 29 aug 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 29 aug 1983
Kantonrechter Amsterdam 10 nov 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 11 jan 1989
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 juli 1998
Vice-president Rechtbank Amsterdam van 01-01-2002
NU Amsterdam Rechtbank Vice-President
TEVENS
geen nevenactiviteiten
7 nov 1997
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


ANDEL ROYAARDS
J.E.H. van ; Mw.

Rechten 1957
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Eindhoven


ANDEL Zie van der PIJL - Van ANDEL
J.N. van , geboren dec 1938 ; Mw.


ANDEL
M.E.F. van ; Mw.

Advocaat bij Bartels advocaten ; beëdiging 1994
Museumlaan 2, Het Hoogeland, 3581 HK Utrecht
Postbus 64 , 3500 AB Utrecht
Tel 030 2522577 , fax 030 2523943
E-mail M.E.F. vanAndel@bartels-advocaten.nl
E-mail info@bartels-advocaten.nl
Website: www.bartels-advocaten.nl
INFO
advocatenlijn


ANDEL
R.D. van , Ruth ; Mw.

Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1987
Droogbak 1a, 1013 GE Amsterdam
Postbus 251, 1000 AG Amsterdam
Tel 020 7119000 , fax 020 7119999
ruth.vanandel@cliffordchance.com
Website: www.cliffordchance.com [vademecum advocatuur 2001] [vademecum advocatuur 2004]


ANDEL
S. van ; Mw.

Advocaat bij Westhoff advocaten ; beëdiging 1993
Van Ostadestraat 309, 1074 VV Amsterdam
Postbus 51192, 1007 ED Amsterdam
Tel 020 6644046 , fax 020 6649320 [vademecum advocatuur 2001]
svanandel@westhoff.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
Tot 1999 werkzaam bij Van Andel Brouwer & De Ruijter advocaten.
Van Andel.Brouwer. deRuijter
Postbus 93087 , 1090 BB Amsterdam


ANDEL
W.I.M. van

Advocaat bij Wijn en Stael ; beëdiging 1990
Postbus 354 , 3500 A3 Utrecht


ANDEL
W.J. van ; Dhr.

Rechter Rechtbank Haarlem van 01-04-2003
NU Haarlem Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Van Koppen en Jager ; beëdiging 1981
Staten Bolwerk 2, 2011 ML Haarlem
Postbus 1140 , 2001 BC Haarlem
Tel 023 5326240 , fax 023 5322706
advocatenlijn [vademecum advocatuur 2001]
2e organisatie
Raad van Toezicht Haarlem , Vestigingsplaats Haarlem
INFO
Wnd deken, secretaris van de Raad van Toezicht van de Orde in Haarlem.
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Is hij niet meer advocaat? Sinds wanneer. www.rechtspraak.nl zegt augustus 2003] hierover niets.


ANDEL
W.J.M. van

Advocaat bij Wijn en Stael ; beëdiging 1990
Maliesingel 20, 3581 BE Utrecht
Postbus 354 , 3500 AJ Utrecht
tel 030 2333244 , fax 030 2341644
E-mail wijnstael@balienet.nl
andel@wijnenstael.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wijn & Stad
Postbus 354 , 3500 Al Utrecht
Tel 030-2320855 , fax 030-2320865
vanandel@wijnenstael.nl
www.wijnenstael.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
INSOLAD Vereniging Insolventierecht advocaten
advocatenlijn


ANDELA
A.S.M. ; Mw.

Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 1989 en 2001
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
annesophie.andela@simmons-simmons.com [vademecum advocatuur 2004]


ANDEWEG
V.C. ; Mw.

Advocaat bij Buntsma & Van Dooren ; beëdiging 2002
Postbus 7453 , 4800 GL Breda
Tel 076-5204044 , fax 076-5200340
info@buntsma.nl [vademecum advocatuur 2004]


ANDRAESSE
S. ; Mw.

Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 2001
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517456 , fax 020-6267949
stephanie.andriesse@bakernet.com
www.bakernet.nl [vademecum advocatuur 2004]


ANDRE de LA PORTE - v/d WAL
A. ; Mw.

Rechten 1960
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Bosch


ANDRÉ DE LA PORTE
Ch. ; Mw.

Advocaat bij Van Santbrink Van Waart ; beëdiging 1995
Postbus 180 , 1400 AD Bussum


ANDRÉ DE LA PORTE
G.R. , geboren feb 1932

NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.3 Opl- en vormingsbesluit rechterl.Organ. te Den Bosch ; Raio 13 sep 1957
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 13 jan 1958
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 1 mrt 1960
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Rotterdam 1 sep 1962
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 18 dec 1963
Rechter rechtbank Dordrecht 1 sep 1964
Vice-President rechte.Dordrecht 6 jul 1971
President rechtbank Middelburg 28 okt 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 28 okt 1977
President rechtbank Den Bosch 15 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 feb 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 okt 1996
Pensioen 04 aug 1997


ANDRÉ DE LA PORTE
H.

NLRM 71
Raad Hoog Militair Gerechtshof 23 apr 1951


ANDRÉ DE LA PORTE
N.E.

Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1990 en 2001
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4065059 , fax 010-4065001
nlandre@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl [vademecum advocatuur 2004]


ANDREA
A. ; Mw.

Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 2000
Weena 750, 3014 DA Rotterdam
Postbus 1110, 3000 BC Rotterdam
Tel 010 2240000 , fax 010 4148444
Tel 010-2240176 , fax 010-2240056
anouk.andrea@nautadutilh.com [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517492 , fax 020-6267949
anouk.andrea@bakernet.com
www.bakernet.nl [vademecum advocatuur 2004]


ANDREAE
J.L. , geboren mrt 1917 M

NLRM 71 80
Ambtenaar Openbaar Ministerie Middelburg 18 sep 1942
Substituut-officier van Justitie rechtbank Middelburg 27 jul 1946
Substituut-officier van Justitie arrondissement Middelburg 1 jan 1957
Waarnemend Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Dordrecht 1 feb 1967
Waarnemend Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 jan 1968
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Middelburg 26 feb 1969
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Alkmaar 16 feb 1970
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Haarlem 20 mrt 1973


ANDRIAANSEN
R.L.

NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
NU Den Haag Rechtbnk rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Gepensioneerd Marinier
Plaatsvervangend Lid bezwarencommissie Kon.Ned. Academie voor Wetenschap
Plaatsvervangend Lid bezwarencommissie Kon.Ned. Bibliotheek
Plaatsvervangend Lid bezwarencommissie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Juridisch Adviseur Koninklijke Vereniging van Marine-Officieren
Lid van de Ontslagadviescommissie bij RBA Gooi en Vechtstreek
Lid van de Commissie beroep en bezwaarschriften Leiderdorp
Voorzitter bezwarencommissie functie-indeling bij de Ned. Spoorwegen
april 1997
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


ANDRIESSE
O.L.

Advocaat bij CMS Derks , Star Busmann , Hanotiau ; beëdiging 1996
Jansbuitensingel 30 , 6811 AE Arnhem
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026 3538211 , fax 026 4430943
E-mail general@cmsderks.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772338 , fax 020-5772707
oandriesse@houthoff.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Norton Rose advocaten
Postbus 94142 , 1090 GC Amsterdam
Tel 020-4629300 , fax 020-4629333
olav.andriesse@nortonrose.com
www.nortonrose.com [vademecum advocatuur 2004]
INFO
advocatenlijn
Penningmeester van het bestuur van Jonge Balie Utrecht voor het bestuursjaar 1998/99.
Tot 1999 werkzaam bij CMS Derks te Utrecht.
Opnieuw beëdigd in 1999 in Arnhem.
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht


ANDRIESSEN
F.H.J.J. , 1929 ; Prof.

Voorzitter Commissie Europese Integratie Commissie Int. Vraagstukken
Voorzitter Raad van Comm. DELA Coöperatie U.A
Commissaris DHV Beheer B.V
Commissaris Robeco N.V., Commissaris Robeco Groep N.V
Commissaris Rolinco N.V., Commissaris Rorento N.V
Commissaris Sara Lee Corporation
Commissaris Sara Lee/DE N.V
Commissaris SHV Holdings N.V., Honorary Special Advisor KPMG Holding N.V
De heer Andriessen was in de periode van december 1977 tot februari 1980 minister van Financiën
Voorts was hij vice-Voorzitter van de Europese Commissie, Lid van de raad van commissarissen van Robeco Nederland B.V., Wilma Nederland B.V., Wilma International B.V. en Rodamco N.V. en Voorzitter van de raad van toelicht van NCIV. Tevens was de heer Andriessen bijzonder hoogleraar Europese Integratie aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Bijzonder Hoogleraar Europese integratie


ANDRIESSEN
L.H.A.M

Advocaat bij Koch & Van den Heuvel ; beëdiging 1987
Liesbosstraat 45, 4813 BC Breda
Postbus 2005 , 4800 CA Breda
Tel 076 5226470 , fax 076 5226413
info@koch-heuvel.nl
andriessen@koch-heuvel.nl [vademecum advocatuur 2001]
Website www.koch-heuvel.nl
andriessen@koch-heuvel.nl
www.koch-heuvel.nl [vademecum advocatuur 2004]


ANDRIESSEN
R.

Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2001
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
randriessen@houthoff.com
www.houthoff.com [vademecum advocatuur 2004]


ANDRIESSEN
R.C.M.

Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1999
Strawinskylaan 3037, Atrium, 2e verdieping, 1077 ZX Amsterdam
Postbus 2508, 1000 CM Amsterdam
Tel 020 4313131 , fax 020 4313143
boekel.de.neree@bdn.nl
ron.andriessen@bdn.nl [vademecum advocatuur 2001]
www.boekeldeneree.nl [vademecum advocatuur 2004]


ANDRIESSEN
Th.C.Th.M. , geboren apr 1950 (of T.C.T.M.) ; Dhr.

NLRM 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 18 jul 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 18 jul 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 18 jul 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 18 jul 1996
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch van 01-01-2002
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Eindhoven Notaris, kantoor Banning van Kemenade en Holland ; beëdigd in 1993
Postbus 3 5600 AA Eindhoven
TEVENS
Voorzitter Stichting Opmaat
Lidmaatschap bij de Kamer van Toezicht als tuchthoudend orgaan van de notaris en
kandidaat-notarissen in het arrondissement Den Bosch
Docentschap bij de Stichting Beroepsopleiding Notariaat
Lidmaatschap van een tweetal regeringscommissies omtrent de vereenvoudiging van de
echtscheidingsprocedure en de mogelijke aanpassing van ons wettelijk huwelijksgoederenstelsel
Lid Commissie herziening scheidingsprocedure (Commissie de Ruiter)
aug 1997
TEVENS augustus 2003]
Voorzitter Stichting Echt te Eindhoven van 01-01-2001
Lid Klankbordgroep Herziening Huwelijksvermogenrecht van 01-01-2001
Lid Kamer van Toezicht Notarissen en Kandidaat-Notarissen te Den Bosch van 01-01-2001
INFO
Lid Rotary Club te Eindhoven van 01-01-2001


ANDRIESSEN
V.T.T.

Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2001
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
vincent.andraessen@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com [vademecum advocatuur 2004]


ANDRINGA
J.W.

Advocaat bij Holland Van Gijzen ; beëdiging 1991
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen
Wassenaarseweg 80, 2596 CZ Den Haag
Postbus 90636, 2509 LP Den Haag
Tel 070 3286666 , fax 070 3248389
Tel 070-3286480 , fax 070-3248389 [vademecum advocatuur 2001]
jan.andringa@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
Tot januari 2000 werkzaam geweest bij Trenité van Doorne.
Trenité Van Doorne advocaten Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam


ANDRINGA - BLOK
R.E. , geboren jun 1924 , Roos ; Mw.

NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Waarnemend griffier kantongerecht Den Haag mei 1950
Advocaat en Procureur Den Haag sep 1953
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 26 jul 1963
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 okt 1969
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 7 nov 1972
Rechter rechtbank Rotterdam 5 apr 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 1 mrt 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 22 jun 1976
Kantonrechter Schiedam 13 apr 1977
Kantonrechter Rotterdam 7 sep 1981
Kantonrechter Den Haag 28 jun 1983
TEVENS
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998) Club Scheveningen.


ANDRINGA
W.

Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam


ANDRIOL
G.H.B.

Advocaat bij Van der Sijs De Vlieger & Holsbrink ; beëdiging 1987
Lasondersingel 94-96, 7514 BV Enschede
Postbus 126 , 7500 AC Enschede
Tel 053 4340699 , fax 053 4341799
andriol@advocatensvh.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Damsté advocaten
Postbus 56 , 7550 AB Hengelo
Tel 074-2488888 , fax 074-2488899
damste@damste.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
LSA Vereniging van Letselschade advocaten
E-mail info@advocatensvh.nl
andriol@advocatensvh.nl


ANEMA
J. ; Mw.

Advocaat bij Holland Van Gijzen ; beëdiging 1991
Marten Meesweg 115, 3068 AV Rotterdam
Postbus 2295, 3000 CG Rotterdam
Tel 010 4072563 , fax 010 4072612
nlanema1@hollandlaw.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Marree en Dijxhoorn advocaten ; beëdiging 1991 en 1999
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4221953 , fax 033-4221944
j.anema@mend.nl
www.mend.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
Voorheen bij Rassers Jacobs & Spiegel, Postbus 3404 , 4800 DK Breda
Opnieuw beëdigd in 1999 in Rotterdam.


ANEMA
J.T.

Advocaat bij Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam ; beëdiging 1989
Schaap & Partners ; Rotterdam
Parklaan 17, 3016 BA Rotterdam
Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010 2770300 , fax 010 4364977
Schaap.partners@schaaprdam.nl
anema@schaaprdam.nl [vademecum advocatuur 2001]
anema@schaaprdam.nl [vademecum advocatuur 2004]
Website: www.schaaprdam.nl
INFO
Rechtshulp op maat


ANEMA
J.Y.

Voorzitter van de Gebruikersraad Kadaster (jaarverslag Kadaster 1998)


ANEMAET
I.C.E. , geboren aug 1967 ; Mw.

NLRM 94 95
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1993


ANG
L. , geboren jul 1961 ; Mw. M

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1988
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 okt 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 okt 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 nov 1996
NU
Amsterdam parket arrondissementsofficier van Justitie


ANGAD GAUR
B.R.

Advocaat bij Angad Gaur c.s. ; beëdiging 1979
Advocaat bij advocatenkantoor A.G. LAW
Laan Van Meerdervoort 24 , 2517 AK Den Haag
Tel 070 3655849 , fax 070 3656765
angad@bart.nl [vademecum advocatuur 2001] [vademecum advocatuur 2004]


ANGEL
A. van , geboren sep 1947

NLRM 95
Advocaat en Procureur te Tilburg
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 12 mei 1987
Rechter rechtbank Breda 6 apr 1990
Vice-President rechtbank Breda 3 feb 1995


ANGEREN - OOSTERS
A. van ; Mw. (of A.C.)

Rechten
TEVENS
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


ANGEREN
A.A. van

Advocaat bij Boekel De Nerëe ; beëdiging 2000
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-431343
boekel.de.neree@bdn.nl [vademecum advocatuur 2001]
www.boekeldeneree.nl [vademecum advocatuur 2004]


ANGEREN
J.A.M. van , geboren sep 1936 ; Dhr.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 23 feb 1984
Staatsraad in buitengewone dienst
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Raad van State Staatsraad
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Hoofd stafafdeling wetgeving Publiekrecht
TEVENS
Staatsraad in buitengewone Dienst om drie vijfde van de taak van een staatsraad te vervullen
Adviseur Ministerie van Justitie inzake Staatsrechtelijke vraagstukken voor tweevijfde deel van de
werktijd
Lid Commissie Wetgeving algemene regels van bestuursrecht
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

ANGEREN
J.R. van
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1995
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot
Strawinskylaan 2001, Stibbetoren, 1077 ZZ Amsterdam
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460195 , fax 020-5460737
ssmd@stibbe.nl
janreinier.vanangeren@stibbe.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460195 , fax 020-5460482
janreinier.vanangeren@stibbe.com
www.stibbe.com [vademecum advocatuur 2004]


ANGEREN
O.C. van

Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1999
Zuid-Hollandlaan 7, 2596 AL Den Haag
Postbus 90851, 2509 LW Den Haag
Tel 070 3285328 , fax 070 3285325
maildhg@dbbw.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek 650 Fifth Avenue , 4th Hoor New York NY 10019 , Verenigde Staten van Amerika
Tel 001-2122594100 , fax 001-2122594111
oscarvanangeren@debrauw.com
www.debrauw.com [vademecum advocatuur 2004]


ANGEREN
T.M. van

Advocaat bij advocatenkantoor De Binnenstad ; beëdiging 1978
Binnengasthuisstraat 148 , 1012 ZG Amsterdam
Tel 020-6271816 , fax 020-5278469 [vademecum advocatuur 2001] [vademecum advocatuur 2004]
INFO
advocatenlijn


ANJEWIERDEN
O. , geboren mei 1957 ; Dhr.

NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden , Den Haag 18 mei 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10 apr 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 mei 1993
Rechter rechtbank Den Bosch 14 feb 1994
Rechter rechtbank Leeuwarden 11 sep 1996
Vice-president Rechtbank Leeuwarden van 23-10-2001
NU Leeuwarden Rechtbank Vice-President
TEVENS
Medebewerker van de editie Cremers de Bijzondere strafwetten, Uitgeverij Gouda Quint BV ; betaald
Lid Commissie van beroep van de Ned. Volleybal Bond (Nevobo) ; onbetaald
NU
TEVENS augustus 2003]
Lid commissie van beroep Nederlandse Volleybalbond
Medewerker Cremers editie: Bijzondere Strafwetten Wolters Kluwer
Lid Wetenschappelijke commissie NVvR van 01-04-2001


ANJOU
T.W. d' , geboren mei 1951 M

NLRM 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie aalparket Dordrecht 1 juni 1998
Officier arrondissementsparket Rotterdam 1 februari 2000
Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht
NU
Dordrecht parket Officier van Justitie
TEVENS
Geen bijbanen
9 feb 1998


ANKEN
J. van

NLRM 87 88/89 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 15 nov 1973


ANKEN
O. van , geboren sep 1909

NLRM 71
Waarnemend griffier kantongerecht Delft 1 sep 1934
Adjunct-commies Tweede Kamer Staten-Generaal 28 mei 1936
Griffier kantongerecht Sneek 19 feb 1940
Griffier kantongerecht Zwolle 8 jan 1942
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 3 apr 1942
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 12 apr 1947
Kantonrechter Deventer 6 okt 1951
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 10 apr 1954
Kantonrechter Zwolle 10 jan 1958
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 7 apr 1961


ANKEN
U.J. van

Notaris te Doesburg , arrondissement Arnhem
Kantoor Anken, Van & Van den Heuvel;
6980 AB Doesburg Burg


ANKER
J.

Advocaat bij Anker & Anker Strafrecht advocaten ; beëdiging 1979
Ossekop 11, 8911 LE Leeuwarden
Postbus 324, 8901 BC Leeuwarden
Tel 058 2442500 , fax 058 2169696 , E-mail info@ankerenanker.nl [vademecum advocatuur 2001]
www.ankerenanker.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
Nederlandse Ver. van Strafrecht advocaten
Voorheen bij Trip advocaten
Postbus 17 , 8900 AA Leeuwarden


ANKER
W.

Advocaat bij Baudoin advocaten ; beëdiging 2002
Julianaplein 25 , 5211 BB Den Bosch
Tel 073-6143777 , fax 073-6124070
wilko.anker@baudoinadvocaten.nl [vademecum advocatuur 2004]


ANKER
W.

Advocaat bij Anker & Anker Strafrecht advocaten ; beëdiging 1981
Ossekop 11, 8911 LE Leeuwarden
Postbus 324, 8901 BC Leeuwarden
Tel 058 2442500 , fax 058 2169696
E-mail info@ankerenanker.nl [vademecum advocatuur 2001]
www.ankerenanker.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
Nederlandse Ver. van Strafrecht advocaten
Voorheen bij Trip advocaten
Postbus 17 , 8900 AA Leeuwarden


ANKUM
J.A. , geboren Amsterdam 23.01.1930 , Johan Albert ; Dhr.

Hoogleraar
Gehuwd net Pelline J. van Es, lerares Nederlands en Frans.
Opleiding: gymnasium A ; Rechtsgeleerdheid UvA (1953) ; orale studie Faculté de Droit, Parijs (1954-19563.Loopbaan: assistent Romeins recht .UvA (1956-1960) ; wetenschappelijk Medewerker Romeins- en Oud- vaderlands recht RUL :1960-1963) ; hoogleraar (1963-1969) ; Hoogleraar in recht en rechtsgeschiedenis UvA (sedert 5).
Funkties: Président de la 'Societé d'Histoire Droit et des Institutions des Pays Flamands Picards et Wanons' (1973-1976) ; dekaan faculteit der Rechtsgeleerdheid (1977-1979) Prorector UvA (sedert 1980) ; ere-doctor Marseille (1985) en Brussel (1986) ; Lid van vele internationale rechtshistorische verenigingen en sedert 1986 van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.Publikaties: dissertatie 'De geschiedenis der Actio Pauliana' proefschrift (1962) ; vele in binnen- en buitenlandse tijdschriften.Datum info: 01.01.1994
WiWiN94-96


ANNEVELDT
E.J. , geboren jan 1923

NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Wetenschappelijk Assistent Rijks Universiteit Groningen 1947
Werkzaam Ministerie van Justitie , II hoofdadministrateur 1 jul 1950
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 5 apr 1963
Rechter rechtbank Den Haag 11 jan 1965
Vice-president rechtbank Assen 7 okt 1966
President rechtbank Assen 1 apr 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 29 mrt 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 29 mrt 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 29 mrt 1985


ANSEMBOURG
L. d', geboren Amstenrade 11.09.1932 , Lambert ; Graaf

Ambassadeur in Stockholm. Opleiding: Gymnasium-A Nijmegen (1951) ; Rechten RUU (1956).Loopbaan: buitenlandse posten onder meer in Singapore, Rio de Janeiro, Brussel, Ankara Londen, Moskou en Parijs (1959-1982) ; ambassadeur in Dakar (1982-1986) ; ambassadeur in Praag (1985-1991) ; ambassadeur in Stockholm (1991) tevens ambassadeur in Vilnius en Riga (1992).Onderscheidingen: Ridder Zuiderkruis (Brazilië) ; Officier Kroonorde België ; Officier Ordre du Merité (Frankrijk) ; Officier Oranje Nassau ; Grootofficier Nationale Orde van de Leeuw (Senegal).Privé: Gótgatan 16, Stockholm.
WiWiN 1994-1996


ANSINK
M.A.M. ; Mw.

Advocaat bij De Saen advocaten (voorheen advocatenkollektief ; beëdiging 1993 Zaanstreek)
Tuinstraat 5, 1506 VV Zaandam
Postbus 1049 , 1500 AA Zaandam
Tel 075 6351141 , fax 075 6314491
desaen@desaenadvocaten.nl
ansink@desaenadvocaten.nl [vademecum advocatuur 2001]
INFO
Rechtshulp op maat
advocatenlijn
ansink@desaenadvocaten.nl [vademecum advocatuur 2004]


ANSSEMS
A. ; Mw.

Advocaat bij Van Till advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 75731 , 1070 AS Amsterdam
Tel 020-4700177 , fax 020-6710974
a.anssems@vantill.nl
www.vantill.nl [vademecum advocatuur 2004]


ANSTADT
M.S.M. , geboren Lwów (voorheen Polen, nu Oekraïne) 10.07.1920 , Milo Samuel Marek

Jurist-publicist.Gehuwd met Els van der Holst, producer VARA-televisie.Opleiding: doctoraal rechten Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam (1978).Loopbaan: redacteur Vrij Nederland (1945) ; chef redacteur Radio-Nieuws-dienst (1951) ; regisseur Vara-televisie (1955) ; secretaris bestuur Vara (1978) ; auteur.Functies: secretaris Stichting Informatie Rechtspraktijk.Publikaties: 'Polen, land volk cultuur' (1963) ; 'Polen, Hongarije, Tsjechoslowakije' (1968) ; 'Joegoslavië, Roemenië, Tsjechoslowakije' (1969) ; 'Op zoek naar een mentaliteit' (1973) ; 'Met de rede der wanhoop' (1975) ; 'Kind in Polen' (1982) ; 'De opdracht' (roman, 1985) ; 'Polen en Joden' (1989) ; 'Niets gaat voorbij' (roman, 1992) ; 'Scheuren in de heksenketel' (1993) ; 'Jonge jaren' (1995).Privé: Stadionkade 20, 1077 VL Amsterdam, Datum info: 17.09.1994.
WiWiN 1994-1996


ANTAL de FELSÖGELL
K.V. , geboren apr 1917 (of K.C.) ; Prof.

NLRM 80
Werkzaam bedrijfsleven sep 1940
Werkzaam Rijks Universiteit Leiden II.hoogleraar 17 okt 1947
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 17 feb 1975
NU
Pensioen
Oud-hoogleraar Leiden


ANTENS Zie GOYAERTS - ANTENS (ANTENS in NLRM 92 en 93)
C.N.M. , geboren 29 okt 1963 , Cornelia ; Mw.

NLRM 92 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1991
Rechter-plaatsvervanger rschtb. den Bosch 10 jan 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 7 feb 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 jul 1996
Rechter rechtbank Den Bosch 14 augustus 1997
NU Den Bosch Rechter Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden bij de rechtbank Den Haag
TEVENS [september 2003]
Secretaris Juridisch Genootschap te 's-Hertogenbosch van 01-07-1997 tot 24-06-2003


ANTIC
M.M.E. ; Mw.

Advocaat bij De Vos & Partners advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020-2060700 , fax 020-2060750
mantic@devos.nl
www.devos.nl [vademecum advocatuur 2004]


ANTONIC
E. ; Mw.

Advocaat bij loyens & Loeff ; beëdiging 2000
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839 [vademecum advocatuur 2001]


ANTONINI
L. , geboren 16-09-1945

INFO
Woonplaats Oegstgeest
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


ANTONS
P.J. ; Mw.

Advocaat bij Dorhout c.s. advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 1658 , 9701 BR Groningen
Tel 050-3 140640 , fax 050-3144672
p.j.antons@dorhout.nl
www.dorhout.nl [vademecum advocatuur 2004]


ANTVELINK - BRUGMAN
G.J. ; Mw.

Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2000
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2772777 , fax 010-4300582
gantvelink@akd.nl [vademecum advocatuur 2001]


APELDOORN
C.J.M. van

NLRM 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 apr 1997
TEVENS
Geen nevenfuncties
14 jun 1997, 14 jan 1998, 16 feb 1998


APELDOORN
J.C. van , Jan , geboren jun 1946; Dhr.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 27 nov 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 11-05-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam, kantoor Nauta Dutilh, beëdiging 1978
Postbus 7113, 1007 JC Amsterdam
Advocaat bij Van Apeldoorn Van den End ; beëdiging 1978 en 2002
Postbus 53081 , 1007 RB Amsterdam
Tel 020-3053490 , fax 020-3053497
vanapeldoorn@insolve.nl [vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Bestuur Vereniging Insolventierecht advocaten INSOLAD
Lid Bestuur van de European Insolvency Practitioners Association
TEVENS [juni 2003]
Bestuurslid Stiching Administratiekantoor Triodos Bank NV van 01-01-2001
Bestuurslid Stichting Triodos Holding NV van 01-01-2001

APELDOORN Jr
L.J. van
Advocaat bij Smithuijsen advocaten ; beëdiging 1986
Gedempte Oude Gracht 65, 2011 GM Haarlem
Postbus 169 , 2000 AD Haarlem
Tel 023 5319387 , fax 023 5321700
apeldoorn@smithuijsen.nl [vademecum advocatuur 2001]
INFO
advocatenlijn
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Haarlem


APELDOORN JR
L.J. van

Advocaat bij Smithuijsen advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 169 , 2000 AD Haarlem
Tel 023-5319387 , fax 023-5321700
apeldoorn@smithuijsen.nl
www.smithuijsen.nl [vademecum advocatuur 2004]


APERGHIS
N.J.Th.

Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1996
Strawinskylaan 2001, 1077 ZZ Amsterdam
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020 5460606 , fax 020 5460123 , E-mail ssmd@stibbe.nl


APOL
G.R.A. , Govert ; Dhr.?

Juridisch Adviseur bureau Apol & Lamme te Bussum
apol@apollamme.nl
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Den Haag
Zie burhoven/bur-cmhf.htm
@OPM
Bij het scheiden van de markt leert men de kooplui kennen. Hij heeft er geen moeite mee - als hij zijn buit binnen heeft - zich te laten kennen als een overhetpaardgetilde, geldzuchtige patjakker. Blijkt de wereld te beschouwen als mede-Leidse juristen / Minerva-maaten en voor het overige Untermenschen.


APONTOWEIL
J.R.F. , Jan Richard Frederik , geboren 26 februari 1919 ; Dhr.

INFO
Overleden 10 december 2003 [Telegraaf 12 december 2003]


APPEL
M.E.A. ; Mw.

Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Postbus 9123 , 3007 AC Rotterdam


APPELMAN
M.M.A. ; Mw.

Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beëdiging 1999
Postbus 2153 , 8203 AD Lelystad
Tel 0320-285151 , fax 0320-285165
bvrlely@worldonline.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Lelystad
Tel 0320-285150 , fax 0320-285165
m.appelman@lelystad.bureaurechtshulp.nl [vademecum advocatuur 2004]


APPELMAN
M.P.J.

Advocaat bij Glas & Mes advocaten ; beëdiging 1999
Nieuwe Steen 50, 1625 HV Hoorn (NH)
Postbus 250, 1620 AG Hoorn (NH)
Tel 0229 211922 , fax 0229 274355
advocaat.glas@hetnet.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Appelman & Stratman advocaten ; beëdiging 1999 en 2003
Postbus 2404 , 8203 AK Lelystad
Tel 0320-234828 , fax 0320-280384
info@appelmanstratman.com [vademecum advocatuur 2004]
INFO
Rechtshulp op maat


APPELMAN
P.P.J.L.

Advocaat bij Appelman Kantoor ; beëdiging 1985
Nieuwlandersingel 53, 1814 CK Alkmaar
Postbus 3127 , 1801 GC Alkmaar
Tel 072 5123229 , fax 072 5157264 [vademecum advocatuur 2001]
p.appelman@appelman.nl [vademecum advocatuur 2004]


APPELMAN
V.R.M.

Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1999
Weena 750, 3014 DA Rotterdam
Postbus 1110, 3000 BC Rotterdam
Tel 010 2240000 , fax 010 4148444
Tel 010-2240140 , fax 010-2240060
appelmv@nautadutilh.nl
virgil.appelman@nautadutilh.com [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Tel 010-2240434 , fax 010-2240010
www.nautadutilh.com [vademecum advocatuur 2004]


APPELO
H.A.

Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beëdiging 1998
Neringpassage 101-103, 8224 JB Lelystad
Postbus 2153, 8203 AD Lelystad
Tel 0320 285151 , fax 0320 285165
bvrlely@worldonline.nl [vademecum advocatuur 2001]


APPELO
W.K. ; Mw. (of W.M.)

Advocaat bij advocatenkantoor Appelo ; beëdiging 1982
Prinseneiland 13-15 , 1013 LL Amsterdam
Tel 020 6242261 , fax 020 6242261 [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Prinseneiland 15 a , 1013 LL Amsterdam
willyappelo@cs.com [vademecum advocatuur 2004]
INFO
VAS Vereniging van Advocaat-Scheidingsbemiddelaars
VPFA Vereniging van Personen- en Familierecht advocaten
advocatenlijn
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: arbeid, pensioen, pers- en familierecht


APPELS
B.P.D.

Advocaat bij Kuijken advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 420 , 5550 AK Valkenswaard
Advocaat bij advocatenkantoor Appels
Lijsterlaan 2 , 5561 TJ Riethoven
Tel 0497-518251 , fax 0497-536413
info@interadvocaat.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor De Kempen [vademecum advocatuur 2004]
INFO
advocatenlijn


APPELS
E.M. ; Mw.

Rechten 1991
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


APPELS
G.W.E.J.

Notaris te Tilburg , arrondissement Breda
Kantoor Mannaert & Appels ; Tilburg


APPELS
R. , geboren augustus 1900 M

NLRM 99/00
Off. v. Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 november 1999


APPIA
J. van

Advocaat bij Van Appia Van der Lee advocaten ; beëdiging 1993
Damrak 341, 1012 ZJ Amsterdam
tel 020-5312999 , fax 020-5312990 [vademecum advocatuur 2001] [vademecum advocatuur 2004]
INFO
Voorheen bij Van Gils & Jacobs (maart 2000)
Tot november 1997 werkzaam geweest bij Kettler & Reijerse-Snel advocaten.
Tot 1999 werkzaam bij Vink advocaten te Amsterdam.


APPÜNN
M.C. ; Mw.

Advocaat bij Bouwman advocaten ; beëdiging 1992
Hoofdstraat 84, 5481 AH Schijndel
Postbus 10 , 5480 AA Schijndel
Tel 073 5493970 , fax 073 5478585
vademecum advocatuur 2001]
m.c.appunn@bouwmanadvocaten.nl
www.bouwmanadvocaten.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
advocatenlijn
VPFA Vereniging van Personen- en Familierecht advocaten
Bouwman advocaten Vestigingsplaats Sint-Oedenrode


AQUARIUS
K. ; Mw.

Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2001
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 070-2172611 , fax 010-2172740
k.aquarius@houthoff.com
www.houthoff.com [vademecum advocatuur 2004]


ARDENNE - STACHIW
E.M. van , geboren apr 1961 ; Mw.

NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 21 mrt 1994
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocate te Utrecht, kantoor Derks Star Busmann Hanotiao, beëdiging 1990
Advocate te Amersfoort, 01 apr 1997 - sep 1997, Sap advocaten te Amersfoort
Advocate te Utrecht, kantoor Berculo Van Kalmthout advocaten, beëdiging 1991
Postbus 14122, 3508 SE Utrecht
Advocaat bij Van Ardenne advocaten
Koninging Wilhelminalaan 39, 3818 HN Amersfoort
Postbus 2092 , 3800 CB Amersfoort
Tel 033-4451545 , fax 033-4653280
vanarden@xs4all.nl [vademecum advocatuur 2001] [vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
RedactieLid Euro Nieuwsbrief KLUWER
6 feb 1998, 16 feb 1998
Waarschijnlijk getrouwd met ARDENNE, Th.L.B. bij hetzelfde kantoor
TEVENS augustus 2003]
Docente gezondheidsrecht Universiteit Twente
Lid Commissie Laserveiligheid Gezondheidszorg van 01-11-2001


ARDENNE
F.G.L. van

Advocaat bij Borsboom & Hamm ; beëdiging 1990
Henry Dunantlaan 1, 2992 KP Barendrecht
Postbus 156 , 2990 AD Barendrecht
Tel 0180 642000 , fax 0180 642001
b@borsboomhamm.nl [vademecum advocatuur 2001]
Weena 614 , 3012 CN Rotterdam
Tel 010-2012939 , fax 010-2012949
r@borsboomhamm.nl
www.borsboomhamm.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
Nederlandse Ver. van Strafrecht advocaten
VRSS Vereniging van Rotterdamse Strafrecht Specialisten


ARDENNE
T.L.B. van , geboren feb 1949 (of Th.L.B.) ; Dhr.

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 21 jan 1988
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Voorheen bij kantoor Berculo Van Kalmthout advocaten, beëdiging 1988.
Postbus 14122, 3508 SE Utrecht
Advocaat bij Van Ardenne advocaten
Koningin Wilhelminalaan 39, 3818 HN Amersfoort
Postbus 2092, 3800 CB Amersfoort
Tel 033 4451545 , fax 033 4653280
vanarden@xs4all.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Ardenne advocaten ; beëdiging 1977 en 1988 [vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen nevenactiviteiten
28 feb 1997
TEVENS augustus 2003]
Lid Raad van Discipline advocatuur te Amsterdam
INFO
Waarschijnlijk getrouwd met ARDENNE - STACHIW , E.M.


AREM
F.G. van , geboren augustus 1900 ; Dhr.

NLRM 99/00
Werkzaam bij Sociale Verzekeringsbank
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 24 augustus 1998
Rechter rechtbank Zwolle 28 januari 2000
NU Zwolle Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS augustus 2003]
Voorzitter Commissie van Toezicht Ned. Beroepsvereniging Psychosynthesetherapeuten
Mediator van 01-04-2002
Bestuurslid Stichting Rechtsbijstand Oost Nederland te Arnhem van 13-03-2003
Extern vertrouwenspersoon Montessorischool te Nunspeet van 06-06-2003


AREMA
W.R.

Advocaat bij La Gro advocaten ; beëdiging 1999
Winterdijk 4, 2801 SJ Gouda
Postbus 155, 2800 AD Gouda
Tel 0182 518433 , fax 0182 522684
e-mail@lagrolaw.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Visser Quispel Heidema
Postbus 1121 , 3260 AC Oud-Beijerland
Tel 0186-614477 , fax 0186-610666
wrarema@visserenquispel.com
www.vgh.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
advocatenlijn


AREND- DE WINTER
A. den ; Mw.

Advocaat bij advocatenkantoor Delfshaven Westzeedijk 525 ; beëdiging 2002
3024 EL Rotterdam
Tel 010-4255311 , fax 010-4257245 [vademecum advocatuur 2004]


AREND
G.A. van der , Diana ; Mw. (ook wel eens met D.G.A. als voorletters)

Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen ; beëdiging 1993
Oostmaaslaan 71, 'Adriaan Volker Huis', 3063 AN Rotterdam
Postbus 4506, 3006 AM Rotterdam
Tel 010 8801700 , fax 010 8801999 2e telefoon 010 2421711
Diana.g.a.van.der.arend@arthurandersen.com
diana.g.a.van.der.arend@nl.andersenlegal.com [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 1993
Postbus 4361 , 3006 AJ Rotterdam
Tel 010-8801711 , fax 010-8801999
dvanderarend@akd.nl
www.akd.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
Voorheen werkzaam bij Buruma Maris.


AREND
O. van den

Advocaat bij advocatenkantoor Van den Arend ; beëdiging 1988
Hildebrandstraat 115 , 2524 VE Den Haag
Tel 070 3932296 , fax 070 3932745
Advocaat bij Hildebrandstraat 115 2524 VE Den Haag ; beëdiging 1988
Tel 070-3932296 , fax 070-3932745 [vademecum advocatuur 2001]


ARENDONK
G.R. van

Notaris te Breda , arrondissement Breda
Kantoor Arendonk, Van & Dicou ; Breda


ARENDONK
H.P.A.M. van ; Prof. Drs.

Erasmus Universiteit Rotterdam
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Faculteit der Rechtsgelkeerdheid
Capaciteitsgroep Belastingrecht
Hoogleraar Belastingrecht
tel 010 4081647 , fax 010 4089179
vanarendonk@frg.eur.nl
TEVENS
Redactiesecretaris van het Maandblad Belastingbeschouwingen (Vermande/SDU)
Privé adres: Van der Borchlaan 1 , 4835 KM Breda


ARENDS
A.P. ; Mw.

Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 1995
Generaal de la Reylaan 17-19, 1404 BM Bussum
Postbus 215, 1400 AE Bussum
Tel 035 6931044 , fax 035 6918553
gooi@vandiepen.com
a.p.arends@vandiepen.com [vademecum advocatuur 2001]
INFO
Tot 1999 werkzaam bij Derks , Star Busmann , Hanotiau te Hilversum


ARENDS
D.G.

Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 2000
Postbus 2720
1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517420 , fax 020-6267949
daan.arends@bakernet.com
www.bakernet.nl [vademecum advocatuur 2004]


ARENDS
E.M.B. ; Mw.

Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 2000
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506666 , fax 020-5506777
evelien.arends@kvdl.nl [vademecum advocatuur 2001]
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
www.kvdl.nl [vademecum advocatuur 2004]


ARENDS
J.H. ; Mw.

Advocaat bij Van Lelyveld Van Ophoven & Van Horssen advocaten ; beëdiging 1990
Tolberterstraat 63, 9351 BD Leek
Postbus 105, 9350 AC Leek
Tel 0594 515396 , fax 0594 515539 [vademecum advocatuur 2001]
info@advoleek.nl
www.advoleek.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
advocatenlijn
Geschillencommissie
VPFA Vereniging van Personen- en Familierecht advocaten
Voorheen werkzaam bij Tiebout & Rissik advocaten te Roden.
Tot 2000 werkzaam bij Trip te Groningen.


ARENDS
P.J.

NLRM 80 87
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 11 mrt 1978


ARENDS
R.

Advocaat bij Gedempte Vaart 27 , 9231 AS Sushuisterveen ; beëdiging 1981
Tel 0512-363935 , fax 0512-364055 [vademecum advocatuur 2001] [vademecum advocatuur 2004]


ARENDS
R.A.J. ; Mw.

Advocaat bij Hoge van den Broek ( advocaten)(voorheen Bosch & Van den Broek) ; beëdiging 1997
Sint Canisiussingel 19f, "Canisiushof", 6511 TE Nijmegen
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024 3810810 , fax 024 3810820
r.arends@hogevandenbroek.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538300 , fax 026-4426763
arends@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
Algemeen Lid van het bestuur van de Jonge Balie Arnhm.


ARENDS
S.W.H.

Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 2000
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999 [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Booij Kronenberg advocaten
Postbus 3193 , 2001 DD Haarlem
Tel 023-5186140 , fax 023-5186149
sare@booiikronenberg.nl
www.booijkronenberg.nl [vademecum advocatuur 2004]


ARENDSE
J.C ; Mw.

Advocaat bij Hardenberg & Heuzeveldt ; beëdiging 1997
Van Nijenrodeweg 892 , 1081 BH Amsterdam
Tel 020 6440172 , fax 020 6464170 [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NV Werk ; beëdiging 1997 en 2003
Postbus 90185 , 1006 BD Amsterdam
Tel 020-5106845 , fax 020-6692786
jarense@nvwerk.nl
www.nvwerk.nl [vademecum advocatuur 2004]


ARENDSEN DE WOLFF
R.J.G.

Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2003
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-2240004
reynier.arendsendewolff@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com [vademecum advocatuur 2004]


ARENDSEN
R.L.E. , geboren aug 1949 ; Mw. M

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Alkmaar (of Middelburg) 16 feb 1979
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 14 feb 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 16 feb 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 19 apr 1989
NU
Amsterdam parket


ARENTHALS
J.K. van , Josje ; Mw.

Consultant Legal & Business Consultants BeDr. adv. B.V. Goes
Bedrijfsjurist Holland Ruilconsult bv
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Zeeland
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


ARENTSHORST
P.J.

Advocaat bij De Ruijter de Wildt & De Vroom
Postbus 11231 ; beëdiging 2001
2301 EE Leiden
Tel 071-5124445 , fax 071-5123609
p.arentshorst@deruijterdewildt.nl
www.deruijterdewildt.nl [vademecum advocatuur 2004]


ARENTZ
B. , Bart ; Dhr.

Detachering vanuit Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn als juridisch Medewerker 1 mei 2000 tot 1 oktober 2000
College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen
Advocaat bij Van den Biesen advocaten ; beëdiging 2002
Wibautstraat 3 , 1091 GH Amsterdam
Tel 020-5682929 , fax 020-5682925
bartarentz@vandenbiesen.com
www.vandenbiesen.nl [vademecum advocatuur 2004]


ARETS
J.L.M.

Advocaat bij Arets c.s. ; beëdiging 1977
Banebergpassage 2, 6371 HW Landgraaf
Postbus 31250 , 6370 AG Landgraaf
Tel 045 5313706 , fax 045 5325705 [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Arets advocaten , Nederlands-Duitse Rechtspraktijk
info@arets- advocaten.com
www.arets- advocaten.com [vademecum advocatuur 2004]


ARETS
N.B.P. ; Mw.

Advocaat bij Tijssen & Saes advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 69 , 6040 AB Roermond
Tel 0475-335115 , fax 0475-311830
tijsaes@tijssen-saes.nl
www.tijssen-saes.nl [vademecum advocatuur 2004]


ARETZ
C.C.W.M. ; Dhr.

NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 29 juni 1999 of 14-09-1999
NU Roermond Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent in het recht, in het bijzonder procesrecht /
Coördinator oefenrechtbank Universiteit Maastricht te Maastricht
TEVENS augustus 2003]
Lid Commissie van Toezicht Noodcapaciteit Drugskoeriers te Roermond van 14-11-2002
Bestuurslid Kinder- en jongerenrechtswinkel te Maastricht van 01-01-1997 tot 31-12-2001
Lid beroepsgroep juristen Amnesty International te België van 01-01-1997 tot 31-12-2001


ARIENS KAPERS
P.H.

Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1981
Strawinskylaan 3037, Atrium, 2e verdieping, 1077 ZX Amsterdam
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020 4313131 , fax 020 4313143
boekel.de.neree@bdn.nl


ARIËNS
A.J.P. , Alfons ; Dhr.

Advocaat bij Ariëns Witkamp Schoonderbeek advocaten ; beëdiging 1987
Utrechtseweg 15, 3811 NA Amersfoort
Postbus 492, 3800 AL Amersfoort
Tel 033 4637727 , fax 033 4615140
ariensadvocaten@balienet.nl [vademecum advocatuur 2001]
www.ariensadvocaten.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
Voorheen bij Liefferink & Ariëns advocaten
Postbus 1275 , 3800 BG Amersfoort
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Leusden


ARIËNS
J. , geboren Vught 23.06.1941 , Joannes (of J.F.)

Nederlands Recht RUU (1969)
Directeur kantoor Rotterdam Bank Mees & Hope (1979-1983)
Directeur Merchant Banking Bank Mees & Hope (1983-1987)
Directeur De Nationale Investeringsbank NIB (1987)
TEVENS
Lid Raad van Commissarissen Strating Effecten
Lid Raad van Commissarissen Kramers & Ruys
Lid bestuur stichting Administratiekantoor Koninklijke Van Besouw Holding
Lid Raad van Commissarissen Gouda Vuurvast
Lid Raad van Commissarissen Orange Fund
Lid Raad van Commissarissen Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NIO
Beroepsadres: Nationale Investeringsbank, Carnegieplein 4, 2517 KJ Den Haag.
WiWiN 94-96 Datum info: 10.10.1994.
TEVENS [sep 2000]
Commissaris Gouda Vuurvast Holding N.V.
Commissaris Holland Colours N.V.
Lid Raad van Advies Koppert Beheer B.V.
Na zijn doctoraal examen Nederlands recht (Rijksuniversiteit Utrecht) werkte de heer Ariëns bij Wm H. Muller & Co. In 1971 trad hij in dienst bij Bank Mees & Hope, waar hij diverse commerciële functies vervulde. In 1979 werd hij benoemd in de directie van kantoor Rotterdam, waarna hij in 1983 werd benoemd tot directeur van het Directoraat Merchant Banking. Vervolgens maakte hij in 1987 de overstap naar De Nationale Investeringsbank N.V., waar hij Lid werd van de raad van bestuur. Op 1 oktober 1999 legde hij deze functie neer. Tevens was hij Bestuurslid van de Stichting Administratiekantoor Van Besouw Holding, Lid van het algemeen bestuur van het Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf en Lid van het bestuur van de Stichting Preferente aandelen Friesland Bank. De heer Ariëns bekleedde diverse commissariaten waaronder bij K & R InformatieTechnologie Groep B.V., PARNIB Holding N.V. (voorzitter) en de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.


ARIËNS
M.W.J.

Advocaat bij Köster advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 5287 , 2000 CG Haarlem
Tel 023-5125025 , fax 023-5125026
ariens@kadv.nl
www.kadv.nl [vademecum advocatuur 2004]


ARIËNS KAPPERS
P.H.

Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1981
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313305 , fax 020-4313120
p.arienskappers@bdn.nl [vademecum advocatuur 2001]
www.boekeldeneree.nl [vademecum advocatuur 2004]


ARIËNS
T.A. , geboren jan 1938 ; Dhr.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Amsterdam 1 mrt 1968
Werkzaam bedrijfsleven 1 okt 1971
Advocaat en Procureur Den Haag 1 jan 1976
Advocaat en Procureur Zutphen (en/of Zwolle ) 1 jul 1982
Rechter rechtbank Zwolle 2 jun 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 7 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 29 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Vice-President rechtbank Zwolle 20 jun 1995
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden van 01-01-2001
NU Zwolle Rechtbank Vice-President
NU Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Algemene Raad van het Leids Universiteitsfonds
Commissaris Woningbouwvereniging Gorssel
Lid Algemeen Bestuur Vereniging Officieren Cavalerie
10 jun 1997
TEVENS augustus 2003]
Arbiter (ad hoc) Nederlands Arbitrage Instituut Rotterdam te gorssel van 01-01-2001


ARIS
A.R.I.

Aangekomen Leiden 1953 rechten , Corpslid
Advocaat bij advocatenkantoor Aris ; beëdiging 1990
Laan Van Meerdervoort 747 , 2564 AE Den Haag
Tel 070 3254885 , fax 070 3254885 [vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1968 en 1990
Tel 070-3254885 , fax [vademecum advocatuur 2004]


ARISZ
F.H.A.

NLRM 71 80 88/89 90 91 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 4 jul 1977
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam, kantoor Houthoff advocaten, beëdiging 1958
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
farisz@houthoff.nl
TEVENS
Geen opgave nevenactiviteiten gevonden
Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA ; Verzekeringsrecht
INFO
Citaten uit het IRM-rapport. (Zie www.sdnl.nl/irm.htm)
"Nogal ongeloofwaardig is de zorg voor de schijn van belangenverstrengeling van advocaat
/plaatsvervangend Raadsheer in Amsterdam Mr. F.H.A. Arisz van het grote Amsterdamse
advocatenkantoor Houthoff.
In de NRC van 12-04-96 stelt hij:
"De indruk van vier handen op een buik, die het plaatsvervangend systeem op de buitenwereld kan
maken, moet serieus genomen worden... de schijn van belangenverstrengeling is heel wezenlijk voor
het functioneren van de rechterlijke macht in de samenleving".
Toch treedt deze advocaat al 20 jaar zeer regelmatig op als plaatsvervangend Raadsheer en heeft
hij vele echte raadsheren zien komen en gaan. Verschonen van de raadsheren in Amsterdam zou
onbegonnen werk zijn, omdat vrijwel iedere vaste Raadsheer Mr. F.H.A. Arisz kent als collega,
met wie zij vaak arresten wijzen, maar die zij ook vaak tegenover zich treffen in zijn eigenlijke
rol van advocaat."
In verband met de naam Mr. F.H.A.Arisz vielen twee uitspraken van 31-10-91 en 16-11-95 op.
In beide gevallen was notaris Mr. H.H.W.Vrieze betrokken in een klachtenprocedure en in beide
gevallen had de Kamer van Toezicht in Leeuwarden notaris Vrieze al een berisping (geen
waarschuwing) opgelegd.In beide gevallen verklaarde het Hof in hoger beroep de klacht weliswaar
gegrond, doch wist notaris Mr. Vrieze dank zij de steun van Mr. Arisz de berisping geschrapt te
krijgen.
Er zijn veel meer aanwijzingen dat het voor de notaris loont om in hoger beroep te gaan tegen een
beslissing van de Kamer van Toezicht.
Einde citaat.


ARISZ
R.W.H.

Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1997
Parnassusweg 126, 1076 AT Amsterdam
Postbus 75505, 1070 AM
Amsterdam
Tel 020 5772000 , fax 020 5772700
rarisz@houthoff.nl


ARK
C. van

Notaris te West Maas en Waal , arrondissement Arnhem
Kantoor Bunnik en Van Ark ; West Maas en Waal


ARK
E.B. van ; Mw.

Advocaat bij Albert Heijn B.V. ; beëdiging 2002
Postbus 3000 , 1500 HA Zaandam
Tel 075-6595551 , fax 075-698681
bianca-van.ark@ahotd.com [vademecum advocatuur 2004]


ARKEL - RIJBROEK
A.M. van , geboren mei 1962 , Anne Marike ; Mw.

NLRM 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 14 mrt 1995
Ontslag 01 jan 1997
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Roelofarendsveen Den Haag Van Hartingsveldt & Roest c.s.'87
Advocaat en Procureur te Zoetermeer Den Haag Van Hartingsveldt & Roest c.s.'87
Advocaat te Leiden Den Haag Van Hartingsveldt & Roest c.s.'87
Rijnsburgerweg 35, 2334 BE Leiden
Tel 071-5176464 , fax 071-5155124
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Vrouwelijke Entrepreneurs


ARKEL
E.G. van ; Mw.

Advocaat bij Bannenberg advocaten ; beëdiging 1994
Rietbeemdenborch 68, 5241 LG Rosmalen
Postbus 116 , 5240 AC Rosmalen
Tel 073-5233533 , fax 073-5233520


ARKEL
G.H.J. van , geboren 1948

Jaarverslag Achmea Groep 1999:
Lid Raad van Bestuur van Achmea Holding
Lid van de Directie van Coöperatie Achmea U.A.
Jaarverslag Achmea Groep 2000:
Lid Raad van Bestuur van Achmea Holding [jaarverslag Achmea Groep 2000]:
Lid Raad van Bestuur Achmea Holding N.V.
Lid van de Directie van de Vereniging Achmea
Voorzitter van Achmea Business Unit Particulieren [jaarverslag Achmea 2001]
Lid Raad ven Bestuur Achmea Groep [jaarverslag Achmea 2001]


ARKEL - van GASSELT
H.J.M. van ; Mw.

Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen van 03-07-2002
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1992
Jansbuitensingel 30, 6811 AE Arnhem
Postbus 560, 6800 AN Arnhem
Tel 026 3538211 , fax 026 4430943
general@cmsderks.nl
Advocaat bij De Mulzegger
Postbus 48 , 6580 AA Malden
advocaten@dmz.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 500 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538251 , fax 026-3538295
j.vanarkel@cmsderks.nl [vademecum advocatuur 2001]
www.cmsderks.nl [vademecum advocatuur 2004]
TEVENS augustus 2003]
Lid VPFA van 22-10-1997
Lid VAS van 15-07-1997
Secretaris NMI Kring Oost te Arnhem van 28-04-2002
Lid Commissie van Toezicht Pompekliniek Nijmegen te Nijmegen van 01-01-1992
INFO
advocatenlijn
VPFA Vereniging van Personen- en Familierecht advocaten
Tot 1999 werkzaam geweest bij De Mul Zegger advocaten te Malden.


ARKEL
J. van

Advocaat bij Van der Aa & Koers advocaten ; beëdiging 1999
Wilhelminapark 45, 3581 NL Utrecht
Postbus 14138 , 3508 SE Utrecht
Tel 030-2512171 , fax 030-2510414
aa@aa-advocaten.nl
vanarkel@aa-advocaten.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Acriaanse & Van der Weel
Postbus 25 , 4530 AA Terneuzen
Tel 0115-613175 , fax 0115-617764
jvanarkel@avdw.nl
www.avdw.nl [vademecum advocatuur 2004]


ARKEL
J.A. van

Aangekomen Leiden 1953 rechten , Corpslid
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Aliance ; beëdiging 1960
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam


ARKEL
W.F. van ; Mw.

Advocaat bij Ester & Van Arkel advocaten ; beëdiging 1998
Burg. de Bruïnelaan 93, 3331 AC Zwijndrecht
Postbus 545 , 3330 AM Zwijndrecht
Tel 078-0120520 , fax 078-0122350
esternl@indi.nl [vademecum advocatuur 2001]
info@estervanarkel.nl [vademecum advocatuur 2004]


ARKEMA - HUMMEL
P. ; Mw.

Advocaat bij Van den Born advocaten ; beëdiging 1998
Hollandsch Diep 69, 2904 EP Capelle aan den IJssel
Postbus 215, 2900 AE Capelle aan den IJssel
Tel 010 4420210 , fax 010 4581154
vandenbornadvocaten@balienet.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Parkweg 49 , 2271 AE Voorburg
Tel 070-3870000 , fax 070-3870025
patrice@arkema.org [vademecum advocatuur 2004]


ARKENBOUT
J.E. , geboren feb 1960

NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem Ontslag-KB 180497 010497 8 sep 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 aug 1995
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger rechtbank 1 aug 1995
Geen opgave nevenfuncties rechtbank Den Haag
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en
Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Raadadviseur.INFO SAL 2000


ARKESTEIJN
A. ; Mw.

Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 1110
3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
annemieke.arkesteijn@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com [vademecum advocatuur 2004]


ARKESTEIJN
T. ; Mw.

Advocaat bij Abma Van Eeuwijk ; beëdiging 1995
Frederiksplein 39, 1017 XL Amsterdam
Tel 020-6383606 , fax 020-6234549
mailbox@abma.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Arkesteijn Hooijman & Verkuil advocaten ; beëdiging 1995
Mathenesserlaan 357 b 3023 GC Rotterdam
Tel d10-4770526 , fax 010-4772027 [vademecum advocatuur 2004]
INFO
advocatenlijn
Voorheen bij Mr. P.A. de Lange advocatenkantoor (maart)
Postbus 810 , 3160 AA Rhoon


ARLMAN
P. , geboren Bussum 11.07.1946 , Paul ; Dhr.

Gymnasium B Hilversum
Rechten EUR
Internationale Zaken Nice
Ministerie van Financiën (1978-1987)
Nederlandse Ambassade Washington wereldbankgroep (1974)
Bewindvoerder Europese Investeringsbank Luxemburg (1981-1986)
Bewindvoerder Wereldbankgroep Washington (1986-1990)
Algemeen Secretaris van de Vereniging van de Effectenhandel (sedert 1990).
INFO
Gehuwd met Kieke Wijs, lerares.Beroeps: Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam
privé: jan van Nassaustraat336 2596 BM Den Haag, tel.070-3244938.
WiWiN 1994-1996 Datum info: 27.12.1993.


ARNBAK - D'AULNIS DE BOUROUILL
F.A. , geboren jan 1945 ; Mw.

NLRM 98 99/00
Senior gerechtssecretaris
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 14 feb 1998
NU Den Haag Hof Gerechtsauditeur
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

ARNHEM
M.M. van ; Mw. Drs.
Advocaat bij Van Dijk & Van Arnhem ; beëdiging 1989
Soerenseweg 146A , 7313 EM Apeldoorn
055 3559899 , 055 3559818
aaalaw@balienet.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Dijk & Van Arnhem advocaten Apeldoorn ; beëdiging 1984 en 1989
Soerenseweg 146A , 7313 EM Apeldoorn
Tel 055-3559899 , fax 055-3559$1$
aaalaw@balienet.nl [vademecum advocatuur 2004]


ARNOLD
A.S. , geboren 8 mei 1961 ; Mw.

NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 1 okt 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 1 okt 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 1 apr 1995
Rechter rechtbank Roermond 1 feb 1996
Rechter Rechtbank Maastricht van 27-06-2000
NU Maastricht Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid schoolbestuur Stichting Maartens College te Maastricht
apr 1998
TEVENS augustus 2003]
Secretaris schoolbestuur Sint Maartens College te Maastricht van 01-11-1997 tot 01-01-2002


ARNOLD
H.J.

Advocaat bij Ekelmans & Meijer ; beëdiging 2001
Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
Tel 070-3746305 , fax 070-3746333
arnold@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl [vademecum advocatuur 2004]


ARNOLD
S.D.

Advocaat bij van der Steenhoven advocaten ; beëdiging 1993
Roemer Visscherstraat 47 , 1054 EW Amsterdam
Tel 020 6077979 , fax 020 6831947
E-mail arnold@vandersteenhoven.nl
E-mail mail@vandersteenhoven.nl [vademecum advocatuur 2001]
Website www.vandersteenhoven.nl
Advocaat bij Van der Steenhoven advocaten
Herengracht 582-584 , 1017 CI Amsterdam
Tel 020-6077979 , fax 020-6831947
arnold@vandersteenhoven.nl
www.vandersteenhoven.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
advocatenlijn
Vereniging Onroerend Goedrecht advocaten
Onroerend goed, bestuursrecht, contractenrecht en begeleid Student-stagiaires


ARNOLDUS
M.B. ; Mw. Ing.

Rechten 1987
Zelfstandig Trainer/Consulent , Daybreak / van Ede & Partners
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem


ARNOLDUS
V.S.I.

Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1995
Prinses Irenestraat 59, 1077 WV Amsterdam
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827 [vademecum advocatuur 2001]
Website www.nautadutilh.com
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 1995 en 2001 [vademecum advocatuur 2004]


ARNOLDY
L.G.M.

Advocaat bij Maatje c.s. ; beëdiging 1986
Wielkamp 5, 5301 DB Zaltbommel
Postbus 102 , 5300 AC Zaltbommel
Tel 0418 540400 , fax 0418 680100
maatjes.advocaten@wxs.nl [vademecum advocatuur 2001]
INFO
advocatenlijn
Arnoldy is voornamenlijk als adviseur werkzaam.


ARNTS
R.M.E.B. ; Mw.

Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen


ARNTZENIUS - SAACKE
C. ; Mw.

Rechten 1956
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Assen


ARPEAU
A.J.M.E. , geboren jan 1952 ; Mw.

NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 4 sep 1990
Rechter rechtbank Den Haag 27 jul 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
Raadsheer Hof Den Haag 1 mei 1997
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 01-10-2002
NU Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
Lid Commissie van Beroep Schoolvereniging Wolter
Lid Klachtencommissie Seksuele Intimidatie Ned. Waterschapsbank NV
okt 1997
TEVENS [eigen opgave november 2000]
Lid Commissie van Beroep Schoolvereniging Wolters
Lid Klachtencommissie Seksuele Intimidatie Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Plaatsvervangend Lid van het Hof van Discipline
TEVENS [juni 2003]
Lid Commissie van Beroep Schoolvereniging Wolters Lid Klachtencommissie Seksuele Intimidatie Nederlandse Waterschapsbank N.V. plaatsvervangend Lid Hof van Discipline

ARPS
J.M. , geboren mrt 1934
NLRM 71 80 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen Leiden rechten 1954 , Corpslid
Proeftijd ex art.4 Opl.- en vormingsbesluit R.O. te Utrecht ; Raio 14 mrt 1966
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 14 jul 1968
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 1 sep 1968
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Utrecht 1 sep 1970
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 12 jun 1972
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 30 mei 1974
Lid Ned. Antillen en Aruba 11 feb 1976
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 21 jun 1980
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Almelo 15 sep 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 24 feb 1988
Kantonrechter Middelburg 17 mei 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 17 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 25 okt 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 18 mei 1990
Kantonrechter Amersfoort 18 jul 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24 januari 2000
NU
Almelo kantonrechter-plaatsvervanger WNMI
Amersfoort kantonrechter
terneuzen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Ministerie VWS, Commissie voor Gebiedsaanwijzing Zeeland, Voorzitter
Voorzitter commissie gebiedsaanwijzing apotheekhoudende artsen in de Provincie Zeeland
Kerkvoogd NH wijkgemeente Koorkerkgemeenschap
Lid van de adviescommissie voorwaarden en tarieven van de NVM te Nieuwegein
25 jun 1997


ARRINDELL
E.M.T. , Eika-Marina ; Mw.

Kandidaat-notaris
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Den Helder-de Razende Bol.


ARSLAN
F. ; Mw.

Advocaat bij Lucardie advocaten ; beëdiging 2002
Anna Paulownaplein 1
2518 BK Den Haag
Tel 070-3630076 , fax 070-3615788
c.alucardie@freeler.nl [vademecum advocatuur 2004]


ARSLAN
V.

Advocaat bij Arslan advocaten ; beëdiging 1999
Wolthuismarke 98, 8016 LR Zwolle
Postbus 40048, 8004 DA Zwolle
Tel 038-4600111 , fax 038-4600303 [vademecum advocatuur 2001] [vademecum advocatuur 2004]


ARSLANER
C. ;Mw

Advocaat bij Küçükerbil advocaten & procureurs ; beëdiging 1999
Laan Copes van Cattenburch 102, 2585 GE Den Haag
Tel 070 3060427 , fax 070 3061203 [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Mantz Grabowsky en Arslaner
Jan van Nassaustraat 109 , 2596 BS Den Haag
Tel 070-3283635 , fax 070-3242903
canan109@xs4all.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
Rechtshulp op maat


ARTIST
S.B.E. ; Mw.

Rechten 1992
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


ARTS
A.A.M.

Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie grote ondernemingen, Almelo, Plaatsvervangend hoofd


ARTS
A.M.C. ; Mw.

Rechten 1995
Medewerker Vergunningverlening
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


ARTS
H. ; Dr. UHD

Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
tel 043 3882060 , fax 020 3884887
Capaciteitsgroep Belastingrecht
Vennootschapsbelasting ; inkomstenbelasting (winst)
tel 043 3883137 , fax 043 3884868
hans.arts@belastr.unimaas.nl


ARTS
J.L.M. , Koos , geboren jan 1943 ; Dhr.

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Universiteit Nijmegen, 1966
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 25 sep 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen (in NLRM 92, niet 96 97) 6 sep 1988
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda van 01-01-2002
NU Breda Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda, kantoor Breda Van Wijmen & Koedam, beëdiging 1968
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 4714, 4803 ES Breda
Claudius Prinsenlaan 126, Quadrium, 4818 CP Breda
tel 076 5223100 , fax 076 5142575
karts@akd.nl [vademecum advocatuur 2001]
Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
www.akd.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
Rechtsgebieden: Ondernemingsrecht , Mediation
Praktijkprofiel / specialisaties
Mr. Arts is sinds 1968 ononderbroken als advocaat werkzaam in de civielrechtelijke
praktijk.Binnen die praktijk is mr.Arts al jaren gespecialiseerd in het insolventierecht
(faillissementsrecht) in brede zin, waaronder mede zijn te verstaan zekerheidsrechten
(pand, hypotheek etc.) doorstart/overname van bedrijven en bestuurdersaansprakelijkheid.
In talrijke surséances en faillissementen is mr.Arts door de Rechtbank aangesteld als
bewindvoerder respectievelijk curator.
Daarnaast heeft mr.Arts zich vanaf 1995 bekwaamd in ADR (Alternative Dispute
Resolution) en is hij sedert medio 1996 ingeschreven bij het Nederlands Mediation
Instituut (NMI).
Lid Vereniging Insolventierecht advocaten (Insolad)
Lid Vereniging van Mediation advocaten
Lid Faillissementscommissie Balie-Rechtbank (Arrondissementsrechtbank Breda)
Co-auteur van Praktijkboek Curatoren (Kluwer)
TEVENS augustus 2003]
Gecommitteerde Vereniging Vrienden van het Chasse theater van 01-01-1996


ARTS
J.M.J.

Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1999
Blaak 34, 3011 TA Rotterdam
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Tel 010-2406500 , fax 010-2131887 , fax 010 4113548 [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285581
joris.arts@debrauw.com
www.debrauw.com [vademecum advocatuur 2004]


ARTS - FISCHER
M. ; Mw.

Notarieel Recht 1970
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Postbus 53048 , 1007 RA Amsterdam
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland


ARTS
M.M.J.

Advocaat bij Haarsma advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 36
9765 ZG Eelde
Tel 050-3110808 , fax 050-3117500
advo@haarsma-advocaten.nl
www.haarsma-advocaten.nl [vademecum advocatuur 2004]


ARTS
N.G.M.T. ; Mw.

Rechten 1995
Jurist/Juridisch Administratief Beleidsmedewerkster , Rijksgebouwendienst Directie Intern Beleid
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


ARTS
S.

Advocaat bij Houben advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 4620 , 4803 EP Breda
Tel 076-5223677 , fax 076-5149403
sarts@houbenadvocaten.nl [vademecum advocatuur 2001]
www.houbenadvocaten.nl [vademecum advocatuur 2004]


ARTZ
A.W.G.

Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1995
Weena 750, 3014 DA Rotterdam
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010 2240000 , fax 010 4148444
Tel 010-2240053 , fax 010-2240063
ton.artz@nautadutilh.com [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Leijnse Artz advocaten
Postbus 26014 , 3002 EA Rotterdam
Tel 010-2444344 , fax 010-2440091
a.artz@leijnseartz.com
www.leijnseartz.com [vademecum advocatuur 2004]


ARTZ
M.J.T. , geboren 30-08-1967

INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


AS
M.C. van , Marieke ; Mw.

Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1999
Keizersgracht 555, 1017 DR Amsterdam
Postbus 15744, 1001 NE Amsterdam
Tel 020 5506666 , fax 020 5506777
Tel 020-5506635 , fax 020-5506735
marieke.van.as@kvdl.nl
m.c.van.as@kvdl.nl [vademecum advocatuur 2001]


AS
P.C. van

Advocaat bij Bos-Veterman, Van As & De Vries advocaten ; beëdiging 1975
Schakelstede 1-3, 3431 HB Nieuwegein
Postbus 237 , 3430 AE Nieuwegein
Tel 030 6032922 , fax 030 6000166
bosadvocaten@balienet.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van As c.s. advocaten
pvanas@vanasadvocaten.nl
www.vanasadvocaten.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
INSOLAD Vereniging Insolventierecht advocaten


ASBECK - PLEMP van DUIVELAND
E. van ; Mw.

Advocaat bij Verheullaan 19 , 3971 RD Driebergen ; beëdiging 1969
Tel 0343-512968 , fax 0343-512968 [vademecum advocatuur 2001]
e.van.asbeck@balienet.nl
Advocaat bij Bosselaar & Strengers
Postbus 516 , 3500 AM Utrecht
Tel 030-2347231 , fax 030-2347252
e.vanasbeck@bs-advocaten.nl
www.bs- advocaten-nl [vademecum advocatuur 2004]


ASBECK
F.D. van , geboren feb 1955

NLRM 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 aug 1988
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, DG Wetgeving, Sector Strafrecht en Sanctierecht, Hoofd
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en
Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Strafrecht en Sanctierecht, Hoofd.INFO SAL 2000
TEVENS
Geen opgave nevenactiviteiten rechtbank Den Haag.


ASBECK
W.E. van ; Dhr. Baron

Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1993
One Rockefeller Plaza , 23rd fl. , New York N.Y. 10020 , U.S.A.
Tel 001-2122182990 , fax 001-2122182999
ewout.vanasbeck@nauta-ny.com [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 7113 , 1007 jC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-5414966
www.nautadutilh.com [vademecum advocatuur 2004]


ASBREUK
J.H.

Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1989 of 1992
Weena 325, 3013 AL Rotterdam
Postbus 2888, 3000 CW Rotterdam
Tel 010 2246224 , fax 010 4125839 [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1989
www.loyensloeff.com [vademecum advocatuur 2004]
INFO
NVAB Nederlandse Ver. van advocaten- Belastingkundigen
Voorheen bij Nooteboom c.s.Dordrecht


ASCHMANN
M.J.A.M. , geboren jun 1951 ; Mw.

NLRM 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1991


ASHFORD
K. ; Mw.

Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Den Bosch van 01-10-2002
NU Den Bosch Rechtbank Raio
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


ASPEREN
G.H. van , geboren jan 1945

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 2 mei 1984
Raadsheer Hof Amsterdam 1 jan 1997
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Amsterdam Hof Amsterdam
TEVENS
Advocaat te Maastricht, kantoor Van Asperen Seegers & Wassenberg, beëdiging 1989
Per 01-01-97 advocaat af.
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Docent strafprocesrecht Nederlandse Orde van advocaten (beroepsopleiding). Van 1988
2. Voorzitter van de Commissie voor de Politieklachten Amsterdam-Amstelland. Van 1 januari 1999
TEVENS augustus 2003]
Commissaris Houdstermaatschappij Dekker B.V. te IJzendoorn van 01-01-2001
Docent strafprocesrecht Nederlandse Orde van advocaten (beroepsopleiding) te Amsterdam, Haarlem van 01-01-1999 tot 01-01-2002
Voorzitter Commissie voor de Politieklachten Amsterdam-Amstelland te Amsterdam van 01-01-1999 tot 01-01-2003
QOPM
Kennelijk niet meer advocaat, maar rechtspraak.nl zegt daarover niets.


ASPEREN
H.C. van ; Mw.

Advocaat bij advocatenkollektief Rotterdam Noordsingel ; beëdiging 1985
Noordsingel 40b, 3032 BE Rotterdam
Postbus 3725 , 3003 AS Rotterdam
Tel 010 4650966 , fax 010 4654039 [vademecum advocatuur 2001]
info@advokatenkollektiefrotterdam.nl
www.advokatenkollektiefrotterdam.nl [vademecum advocatuur 2004]


ASPEREN DE BOER - DELESCEN
I.M.H. van , geboren sep 1951 ; Mw. M

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1974
Raio rechtbank Maastricht 25 nov 1974
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 16 feb 1981
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mrt 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 dec 1982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 21 jan 1991
Advocaat-generaal ressortsparket Den Bosch 2 jul 1993
NU
Den Bosch Hof advocaat-generaal
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur van het Baarnsch Lyceum
Voorzitter Medezeggenschapsraad van de nieuwe Baarnse School
INFO
Vrijspraak voor Eddy Smulders na uitspraak Hof Den Bosch "Mishandeling inbreker niet bewezen"
Mevrouw Asperen de Boer-Delescen had twee maanden gevangenisstraf geëist.Telegraaf 11 feb 1998
INFO2
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland


ASPEREN
M.M. van ; Mw.

Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1997
Koningin Julianaplein 30, Gebouw Babylon , Kantoren A, 2595 AA Den Haag
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070 3488700 , fax 070 3477494 [vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153201 , fax 070-5153102
mm.vanasperen@prdf.nl
www.prdt.nl [vademecum advocatuur 2004]


ASPEREN
R. van

Advocaat bij Tiebout advocaten ; beëdiging 1984
Praediniussingel 1 , 9711 AA Groningen
Tel 950-3583737 , fax 950-3112566
tiebout.groningen@balienet.nl [vademecum advocatuur 2001]
SSZ Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht advocaten
www.tiebout.nl [vademecum advocatuur 2004]


ASSCHEMAN - VERSLUIS
M.K. , geboren sep 1954 ; Mw.

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 apr 1987
Rechter rechtbank Rotterdam 15 aug 1991
bgwn verlof rechtbank Rotterdam 1 augustus 1999
NU Rotterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting De Schie te Rotterdam (bezoldigd)
Lid Commissie van Beroep KNVB , afdeling Rotterdam te Rotterdam (onbezoldigd)
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


ASSCHER
A.L. , geboren jul 1943

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 4 sep 1987
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag, kantoor Buruma Maris advocaten ; beëdiging 1969
Postbus 84046, 2508 AA Den Haag
bmrdam@euronet.nl
Tot dec. 1999 werkzaam bij Houthoff te Den Haag.
Advocaat bij Houthoff Buruma
Parnassusweg 126, 1076 AT Amsterdam
Postbus 75505, 1070 AM Amsterdam
Tel 020 5772000 , fax 020 5772700 / 5772740
basscher@houthoff.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma
www.houthoff.com [vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Redacteur Vademecum Arbeidsrecht
Medewerker tijdschrift Civiel recht
Docent Arbeidsrecht beroepsopleiding Orde van advocaten
Lid van ad hoc commissie over de herziening van ontslagrecht en de integratie van de
kantongerechten van de Orde van advocaten
Lid van de Ad-hoc Commissie Herziening rechterlijke Macht van de NOvA
Lid commissie van Toezicht Ned. Organisatiebureaus voor Outplacement en Loopbaanbegeleiding
Lid Bestuur Stichting Preferente aandelen KNP-BT
Lid Bestuur Preferente Aandelen OPG [jaarverslag OPG Groep N.V. 2001]
TEVENS [juli 2003]
Lid Commissie van Toezicht Nederlandse Organisatie van Bureaus voor Outplacement en Loopbaanbegeleiding van 01-01-2001
Lid ad hoc Commissies over de herziening van het ontslagrecht en de integratie van kantongerechten Orde van advocaten van 01-01-2001
Docent Arbeidsrecht beroepsopleiding Orde van advocaten van 01-01-2001
Medewerker Tijdschrift Civiel Recht van 01-01-2001
redacteur Vademecum Arbeidsrecht van 01-01-2001
Bestuurslid Stichting Preferente Aandelen OPG van 01-01-2001
Lid Adviescommissie Arbeidsrecht van 01-01-2001
Voorzitter Stichting Code Geneesmiddelen Reclame van 01-01-2001
Bestuurslid Petrus Camper Instituut van 01-01-2001
Bestuurslid Stichting Preferente Aandelen Buhrman van 01-01-2001


ASSCHER
B.J. , Benjamin Jacques , geboren 17 apr 1925 ; Dhr. Prof.

NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Gymnasium-B Den Haag (1945) , Rechten RUL (1952).
Advocaat en procureur te A'dam (1952-1953)
Advocaat en Procureur te Alkmaar 1953 - 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 22 okt 1956
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 3 jan 1966
Rechter rechtbank Arnhem 20 mrt 1968 - 1974
Vice-president rechtbank Zutphen 9 apr 1974 - 1977
Vice-president rechtbank Amsterdam 19 jul 1977 - 1983
President rechtbank Amsterdam 14 nov 1983 - 1993
NU Pensioen
TEVENS
Bijzonder hoogleraar Leiden, Cleveringa-stoel, Recht, vrijheid en verantwoordelijkheid
Voorzitter Nationale Beroepskamer Koninklijke Nederlandse Biljartbond,
Lid Bestuur Nederlandse Arbitrage Instituut
Voorzitter Toneelgroep A'dam
Bestuurslid landelijk bureau racismebestrijding
Voorzitter stichting Steunfonds Faro
Onderscheidingen ; Ridder Nederlandsche Leeuw (1991) , Commandeur Oranje Nassau (1993)
Publicatie Meesters der Metamorfose: Overwegingen van een rechter (1989)
Medewerking aan vier bundels.
Waarschijnlijk sinds 1996 met pensioen
INFO
Prins Hendriklaan 32, 3743 KB Baarn
Opleiding: Gymnasium-B Den Haag (1945) ; Rechten RUL (1952).Loopbaan: advocaat en procureur te Amsterdam (1952-1953) en Alkmaar (1953-1968) ; rechter Arnhem (1968-1974) ; vice-president Rechtbank Zutphen (1974-1977) en Amsterdam (1977-1983) ; president Arrondissementsrechtbank te Amsterdam (19831993).Functies: Voorzitter Nationale Beroepskamer Koninklijke Nederlandse Biljartbond ; Lid Bestuur Nederlands Arbitrage Instituut ; Voorzitter Toneelgroep Amsterdam ; Bestuurslid landelijk bureau rascismebestrijding ; Voorzitter stichting Steunfonds Faro.Onderscheidingen: Ridder Nederlandsche Leeuw (1991) ; Commandeur Oranje Nassau (1993).Publikaties: 'Meesters der metamorfose.overwegingen van een rechter" (1989) ; medewerking aan vier bundels.Beroeps Paleis van Justitie, Parnassusweg 220, 1076 AV Amsterdam.Beroeps en privé: Datum info: 10.10.1994
WiWiN 1994-1996 [januari 2002]:
Universiteit van Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bijzonder hoogleraar Cleveringa-stoel
Recht, vrijheid en verantwoordelijkheid
Prins Hendriklaan 32 , 3743 KB Baarn
INFO:
niet meer in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 , SDU


ASSCHER - VONK
I.P. , geboren sep 1944 ; Mw. Prof.

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 21 nov 1975
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 jun 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Hoogleraar, Nijmegen, Vakgroep publiekrecht, sociaal recht
Van Diepenburchstraat 16 (2597 PT) , Den Haag
Voorzitter Commissie Sociale Voorzieningen
In Amsterdam geen opgave ; staat niet meer geregistreerd [januari 2002]
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel. 024 3612303 , fax. 024 3616145
Hoogleraar Sociaal Recht
iasscher@jur.kun.nl
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
INFO
Lid Adviesraad SMA Sociaal Maandblad Arbeid
Privé adres: Van Diepenburchstraat 16 , 2597 PT Den Haag
Tel. 070 3246263 of 024 3612060 / 3615488


ASSELBERG - SPOOR
E.J. , geboren feb 1953 ; Mw.

NLRM 87 88/89 90 91
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 21 jul 1986
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Den Bosch 11 sep 1989
Rechter rechtbank Den Bosch 18 dec 1989
Kantonrechter plaatsvervanger Boxmeer, Eindhoven, Helmond, Den Bosch 7 sep 1990


ASSELBERGS - CROL
C. , Toos ; Mw.

Jurist vermogensbeheer
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Waterland.


ASSELBERGS
E.G.S.N. ; Mw.

Advocaat bij Krans & van Hilten advocaten ; beëdiging 1998
Parkstraat 30, 2514 JK Den Haag
Postbus 801, 2501 CV Den Haag
Tel 070 3617002 , fax 070 3616032
easselbergs@kvhadvoc.nl [vademecum advocatuur 2001]
easselbergs@kransenvanhilten.nl
www.kransenvanhilten.nl [vademecum advocatuur 2004]


ASSELBERGS
E.J.C.

Advocaat bij Asselbergs advocaten ; beëdiging 1972
Kruisstraat 57, 5612 CD Eindhoven
Postbus 101 , 5600 AC Eindhoven
Tel 040-2444890 , fax 040-2455075
asselbergsadvocaten@yahoo.com [vademecum advocatuur 2001]


ASSELBERGS
J.J.P.M.

Burgemeester VVD gemeente Schouwen-Duiveland [info SAL 2000]


ASSELBERGS
M.C.C.T.M. , geboren dec 1946 (of M.C.C.Th.M.) ; Dhr.

NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 17 jun 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 30 mrt 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 30 mrt 1995
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda van 01-01-2002
NU Breda Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Etten-Leur Asselberg & Klinkhamer advocaten ; beëdiging 1980
Markt 17, 4875 CB Etten-Leur
Postbus 301, 4870 AH Etten-Leur
tel 076 5022080 , fax 076 5013933
info@ak-law.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer
m.asselbergs@asselbergsklinkhamer.nl
www.asselbergsklinkhamer.nl [vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Voorzitter Steunfonds Jeugdschool internaten
Voorzitter Stichting Derdengelden Asselberg en Klinkhamner
Voorzitter Stichting Havenfront Etten-Leur
Penningmeester Stichting Schoolinternaten Nederland
15 jun 1997 ; in kantongerecht Breda geen opgave bijbanen gevonden
NU
TEVENS augustus 2003]
Voorzitter Stichting Derdengelden Asselbergs & Klinkhamer van 01-01-1990
Voorzitter Stichting Havenfront - Leur van 01-03-1993
Arbiter Kon. Ned. Jagersvereniging van 01-01-1990
Voorzitter Stichting Steunfonds Jeugdschoolinternaten van 01-04-1984
Voorzitter Stichting Schoolinternaten Nederland van 01-01-1999 tot 30-05-2001


ASSELBERGS
S.C.M.

Advocaat bij advocatenkantoor Asselbergs ; beëdiging 1984
St. Josephstraat 65, Lucema-flat/ 6e etage, 4611 MK Bergen op Zoom
Advocaat bij Vreijling & Beijsens advocaten
Postbus 328 , 4600 AH Bergen op Zoom
Tel 0164-2416550 , fax 0164-238448 [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Nielani & Asselbergs advocaten
Postbus 913 , 4600 AX Bergen Op Zoom
Tel 0164-241000 , fax 0164-240870
asselbergs@home.nl [vademecum advocatuur 2004]


ASSELBERGS - SCHUL
Y. ; Mw.

Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie III , De Raad voor de Kinderbescherming , Directie Noord-West , secretaris


ASSELT - PRONK
E. van ; Mw.

Advocaat bij Van Steen & Pronk ; beëdiging 1979
Grote Kerkstraat 42, 7902 CK Hoogeveen
Postbus 486 , 7900 AL Hoogeveen
Tel 0528 267231 , fax 0528 268102 [vademecum advocatuur 2001]
info@vansteenenpronk.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
Tot 1996 wnd. deken van de Orde in Assen.


ASSELT
H. van

Advocaat bij Vreijling & Beijsens advocaten & Notarissen ; beëdiging 1982
Stationsstraat 23 , 4701 NB Roosendaal
Postbus 69 , 4700 AB Roosendaal
Tel 0165 560036 , fax 0165 533530
asselt@vreijlingbeijsens.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Haans.Beijsens advocaten
Tel 0165-592000 , fax 0165-592072
asselt@haansbeijsens.nl
www.haansbeijsens.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
Nederlandse Ver. van Strafrecht advocaten


ASSELT
H.Th. van , geboren Hennaarderadeel 21.12.1945 , Hendrik Theodoor ; Dhr.

Gehuwd met Y.Y.M. Mutsaers.
Opleiding: scheikundig ingenieur TU Delft (1970) ; meester in de rechten RUL (1980).Loopbaan: leraar MO en MBO (1970-1973) ; proces ingenieur KTI (1974-1978) ; docent HBO (1981-1982) ; ministerie van Economische daken (1982-1985) ; faculteit bedrijfskunde EUR (sedert 1985).Functies: Raad Maatschappij Koninklijk Instituut van Ingenieurs ; adviseur commissie voor de MER ; adviseur bureau ELC ; Lid Koninklijk instituut van Ingenieurs ; Vereniging Industriële Eigendom ; Maatschappij Nijverheid en Handel ; International Institute of Environmental Auditors.Publikaties: 'De Ingenieur' ; 'Petrochem' ; Tijdschrift voor Bedrijfskunde ; 'Bijblad Industriële Eigendom'.Beroeps: Rotterdam, tel.010-4081990 , fax.010-210549.Privé: Thorbeckestraat SZ, 2313 11E Leiden, lef.071-1 27357 , fax 071 -127496.Datum info: 13.08.1994.
WiWiN 1994-1996


ASSEM
F.A. van den ; Drs.

Advocaat bij Hoge van den Broek ; beëdiging 2003
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810810 , fax 024-3810820
f.vandenassem@hogevandenbroek.nl
www.hogevandenbroek.nl [vademecum advocatuur 2004]


ASSEM
J.C.J. van den

Advocaat bij Van den Assem c.s. advocaten ; beëdiging 1990
Pompstraat 1, 4251 EK Werkendam
Postbus 169 , 4250 DD Werkendam
Tel 0183 505522 , fax 0183 504488
vdassem@balienet.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van den Assem & De Rade advocaten ; beëdiging 1978 en 1990
mail@assemrade advocaten.com [vademecum advocatuur 2004]
INFO
VIA Vereniging van Incasso advocaten


ASSEN
C.R.J. van ; Mw.

Advocaat bij Damsté advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 56 , 7550 AB Hengelo
Tel 074-2488888 , fax 074-2488899
vanassen@damste.nl [vademecum advocatuur 2004]


ASSER
D.

Advocaat bij Everaert advocaten ; beëdiging 1999
Weteringschans 28 , 1017 SG Amsterdam
Tel 020-5247474 , fax 020-5247475
asser@everaert.nl [vademecum advocatuur 2001]
Website www.everaert.nl


ASSER
E.P.H. van ; Mw.

Advocaat bij Seegers & Lebouille advocatenkantoor Egelantiersgracht 576 ; beëdiging 1995
1015 RR Amsterdam
Tel 020-4200888 , fax 020-6383022
e.vanesser@seegers-leboullle.nl [vademecum advocatuur 2004]


ASSER
R.W. , geboren jul 1925 M

NLRM 87 88/89
Advocaat en Procureur te Amsterdam 1952
Werkzaam verzekeringswezen 1956
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 nov 1973
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Amsterdam 31 okt 1974
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Amsterdam 13 mei 1980


ASSER
W.D.H. ; geboren maart 1945 ; Dhr. Prof. M

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten Leiden University, 1963
Leiden University (Doctor of Law) , 1968
Cambridge University (Ph.D.) , 1971
Beëdigd Bar of Amsterdam, 1976 and 1997
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Organ. te Amsterdam ; Raio 1 jul 1973
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 nov 1973
Gerechtssecretaris rechtbank Amsterdam 1 mei 1975
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Amsterdam 1 nov 1976
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 20 okt 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 14 apr 1978
Rechter rechtbank Amsterdam 7 jun 1979
Raadsheer Hof Amsterdam 20 sep 1984
Advocaat-generaal ressortsparket Den Haag 24 okt 1986
Waarnemend advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 nov 1986
Advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 11 feb 1988 - 1 sep 1997
Tot 1 september 1997 werkzaam geweest als Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam van 12-10-2000
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 24-03-2003
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Hoge Raad Advocaat-generaal
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam ; kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1976
Postbus 75640 , 1070 AC Amsterdam , ssmd@stibbe.nl , Webstite www.stibbe.nl
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1997
Postbus 75040 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460122 , fax 020-5460807
daan.asser@stibbe.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stibbe advocaten ; beëdigd 1976, 1997. Waarom twee keer beëdigd
Postbus 75640, 1070 SG Amsterdam
tel 020 5247474 , fax 020 5247475
asser@everaert.nl
www.everaert.nl [vademecum advocatuur 2003]
Hoogleraar in deeltijd (2/10) , burgerlijk procesrecht sinds 1992 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen Tot 1 september 1997
Universiteit van Leiden Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
tel 071 5277612 , fax 071 5277600
Departement Civielrechtelijke Vakken
Hoogleraar burgerlijk procesrecht sinds 1992
tel 035 6919220 , fax 035 6982944
w.asser@inter.nl.net
TEVENS
Lid van de Raad voor de Journalistiek
Joh. Vermeerstraat 22 , 1071 DR Amsterdam
Tel. 020 6735727 , fax. 020 6799065
Voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
Lid Raad van Advies van het Centrum voor Postdoctoraal Onderwijs van de Juridische Faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen
Hoofdredacteur Nederlandse Jurisprudentie
Redacteur Rechtspraak van de Week
Redacteur Civiele Jurisprudentie Online
Voorzitter kernredactie Vademecum Burgerlijk Procesrecht
Redactie losbladige Burgerlijke Rechtsvordering
Lid Adviesraad Asser-serie
Lid Redactieraad van het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Voorzitter van de Nederlandse Juristenvereniging
Bestuurslid Stichting tot uitgaaf van de Bronnen van Oud-Vaderlands recht
Lid Commissie consequenties invoering NBW voor de rechterlijke macht
Voorzitter van de Raad voor de Journalistiek
Primus-Lid van de Generale Commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen van de
Nederlandse Hervormde Kerk
Voorzitter Schoolvereniging " Willem de Zwijger", Bussum
Lid van de Adviescommissie Wetgeving van de NOvA ; Burgerlijk Procesrecht
@OPM
Waarom worden augustus 2003 functie OM en RM beide vermeld. Bedenkelijk.
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Uitermate ongeloofwaardig.
INFO
Lid van de Rotary
Privé adres: J. P. Sweelincklaan 6 , 1401 CD Bussum , Tel. 035 6919220 of 024 3612491 of 3613088


ASSINK
A.J.A.

Advocaat bij Van der Sijs De Vlieger & Holsbrink ; beëdiging 1998
Postbus 126 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4340699 , fax 053-4341799
info@advocatensvh.nl
assink@advocatensvh.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Damsté advocaten
Tel 053-4840000 , fax 053-434 1799
assink@damsce.nl
www.damste.nl [vademecum advocatuur 2004]


ASSINK
B.F. ; Drs.

Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2003
Postbus 7113
1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
bastiaan.assink@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com [vademecum advocatuur 2004]


ASSINK
E.W.

Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 1998
Burg.Roelenweg 11, 8021 EV Zwolle
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
info@nysingh.nl [vademecum advocatuur 2001]
e.w.assink@nysingh.nl
www.nysingh.nl [vademecum advocatuur 2004]
Website www.nysingh.nl
INFO
Voorheen (maart 2000) bij Verkruisen advocaten te Assen


ASSINK
M.B.H.

Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 2001
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
matthijs.assink@cliffordchance.com www:cliffordchance.com [vademecum advocatuur 2004]


ASSINK
M.J.I.

Advocaat bij Aantjes & Schakel ; beëdiging 2001
Postbus 1213 , 2280 CE Rijswijk
Tel 070-3906260 , fax 070-3989688
assink@aantjesenschakel.nl
www.aantjesenschakel.nl [vademecum advocatuur 2004]


ASSOUIKI
N. ; Mw.

Advocaat bij De Lange c.s. advocaten & Procureurs ; beëdiging 2003
Postbus 3171 , 5003 DD Tilburg
Tel 013-5444612 , fax 013-5437635
nassouiki@dla.demon.nl [vademecum advocatuur 2004]


ASSUM
G.R.M. van den

Advocaat bij Homstra & Van den Assum ; beëdiging 1991
Storkstraat 22, 3833 LB Leusden
Postbus 315 , 3830 AJ Leusden
Tel 033 4321957 , fax 033 4321956
h-a@hornstra-vdassum.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van den Assum & Van Delft advocaten ; beëdiging 1982 en 1991
info@assumdelft.nl
www.assumdelft.nl [vademecum advocatuur 2004]
Website www.hornstra-vdassum.nl
INFO
Nederlandse Ver. van Mediation advocaten


ASTEN
E.Th.M. van ; Mw.

Advocaat bij Van Asten & Borghuis en Zahavi ; beëdiging 1983
Advocaat bij Van Asten & Borghuis
Koninginneweg 51 , 1075 CG Amsterdam
Tel 020-6761115 , fax 020-6752436
abz.advocaten@wxs.nl
astenborghuis@planet.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schaapsdrift 3 , 3739 NE Hollandsche Rading
Tel 035-5772345 , fax 035-5771449
van.asten@planet.nl [vademecum advocatuur 2004]


ASTEN
G.H.M. van

Advocaat bij Den Hollander advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 206 , 3220 AE Hellevoetsluis


ASTEN Zie van HUURMAN - van Asten
J. van , geboren apr 1949 ; Mw.


ASTEN
J.J.M. van

Advocaat bij Reinartz advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 4046
5604 EA Eindhoven
Tel 040-2126415 , fax 040-2116709 [vademecum advocatuur 2004]


ASTEN
J.P. van

Advocaat bij Banning De Ruijter & Wiegman ; beëdiging 1993
Statenlaan 55 , 5223 LA Den Bosch
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927777 , fax 073-6927689 , fax 073-0927770
j.vasten@banningderuijter.com [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Banning advocaten
Tel 073-6927710 , fax 073-6927791
j.vanasten@banning.nl
www.banning.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
Tot juni 1998 werkzaam bij Zanders & Eikendal advocaten.


ASTEN
M.H.M. van ; Mw.

Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2002
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Tel 020-3016304 , fax 020-3016333
rn.vanasten@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl [vademecum advocatuur 2004]


ASTON
M.E.W. ; Mw.

Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1997
Strawinskylaan 2001,1077 ZZ Amsterdam
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
ssmd@stibbe.nl
Website www.stibbe.nl


ASTRO
E.C. ; Mw.

Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 2000
Weena 750, 3014 DA Rotterdam
Tel 010 2240000 , fax 010 4148444
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240416 , fax 010-2240012
noortje.astro@nautadutilh.com [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KBS advocaten
Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2122800 , fax 030-2520244
ec.astro@kbs.netlaw.nl
www.kbsadvocaten.nl [vademecum advocatuur 2004]


ATEMA
A. , geboren jun 1947 ; Dhr.

NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 12 feb 1990
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden van 01-01-2002
NU Leeuwarden Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Juridisch medewerker en NMI-geregistreerd mediator Buro voor Rechtshulp te Leeuwarden
TEVENS augustus 2003]
Voorzitter Klachtencommissie District Huisartsen Vereniging Friesland te Friesland van 01-03-1996
Voorzitter Provinciale Klachtencommissie Thuiszorg te Friesland van 01-01-2001
Voorzitter Klachtencommissie Stichting Jeugdzorg te Drenthe van 01-01-2001
Plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie G.G.Z. te Friesland van 01-01-2001
Lid Klachtencommissie Corporatieholding te Friesland van 30-10-2001
Penningmeester Vereniging Rijksscholengemeenschap Kamerlingh Onnes te Groningen van 01-01-1979


ATEMA
H.A.

Secretaris gemeente Neede [info SAL 2000]


ATEN
B.W. , Bart ; Dhr.

Jurist Philips
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Vught


ATEN
D. , geboren okt 1930

NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Officier-secretaris krijgsraad te velde West mei 1956
Advocaat en Procureur te Rotterdam mei 1957
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Organ. te Assen ; Raio 1 aug 1960
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Assen 1 dec 1960
Raio rechtbank Assen 1 aug 1960
Substituut-griffier rechtbank Assen 26 jul 1963
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 4 jan 1965
Rechter rechtbank Leeuwarden 27 feb 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 20 dec 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 20 dec 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 20 dec 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 20 dec 1968
Kantonrechter Beetsterzwaag 6 sep 1988
Kantonrechter Heerenveen 6 sep 1988
Kantonrechter Sneek 6 sep 1988
Vice-President rechtbank Leeuwarden 20 nov 1989
Niet meer in naamlijst NLRM 1997 ; pensioen ?
NU
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
Lid commissie BB bij de Raad van de rechtsbijstand te Leeuwarden
Voorzitter Provinciale commissie van de behandeling van bezwaren en geschillen bij de NH Kerk
Lid van de centrale kerkenraad Huizum en sectie ouderling
04 mrt 1997


ATES - JANSSENS
W.J. ; Mw.

Rechten 1986
Financieel Adviseur ABN/AMRO
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem


ATHMER
M.

NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 3 nov 1962
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 28 aug 1970


ATTEMA
S.H. , Sietze Hendrik , geboren 8 januari 1921 te Engweerden

NLRM 80 87 88/89 90
Advocaat te Leiden 1950 - 1983
Leiden 5 apr 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger rechtbank Gouda 23 nov 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger rechtbank Alphen aan den Rijn 29 nov 1982
Kantonrechter Leiden 29 dec 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn en Gouda 4 sep 1987
INFO
Overleden 15 april 2002 [Trouw 18 april 2002]
Was één van de grondleggers van advocatenbureau De Ruijter de Wildt & De Vroom advocaten


ATTEMA
T.W. , geboren sep 1927

NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Den Haag jun 1953
Waarnemend griffier kantongerecht Middelburg 16 okt 1954
Waarnemend griffier kantongerecht Tilburg 6 jun 1955
Griffier kantongerecht Middelburg, tevens opdracht werkzaam griffier kantongerecht Oostburg,
terneuzen en Zierikzee 2 feb 1956
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 9 mrt 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 22 okt 1959
Rechter rechtbank Middelburg 26 aug 1960
Vice-president rechtbank Haarlem 19 dec 1973
INFO Overleden (Haarlems Dagblad van 11 juni 1992 op 64-jarige leeftijd)


ATTEN
G. van ; Mw.

Advocaat bij Van Koutrik c.s. ; beëdiging 1987
Jan Luijkenstraat 100, 1071 CV Amsterdam
Postbus 15589 , 1001 NB Amsterdam
Tel 020 6768066 , fax 020 6768088 [vademecum advocatuur 2001]
www.vankoutrikadvocaten.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep:
Specialismen: vreemdelingenrecht, bopz


ATTEVELD
J.M.A. van , Hans , geboren 7 nov 1960 te Maastricht ; Dhr. Drs. M

NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Eindexamen Atheneum B 1980
Dostoraal examen Rechten Erasmus Universiteit 1984
Medewerker van Prof. N.Keizer, Vrije Universiteit Amsterdam 1985
Universitair docent Katholieke Universiteit Brabant 1985
Doctoraal examen Wijsbegeerte 1986
Cursusteamleider Strafrecht Open Universiteit 1989
Als Officier van Justitie belast met fraude-en corruptieonderzoeken 1992-1995
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 29 aug 1990
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 1 dec 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 1 dec 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 26 juni 1997
Advocaat-Generaal in het ressort Den Haag 1999
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam van 01-11-2002
NU Amsterdam Hof Raadsheer
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
INFO
Getrouwd: een zoon en twee dochters
Zijn echtgenote zou Rechter-plaatsvervanger in Den Bosch zijn.


ATTO
F. ; Mw.

Advocaat bij advocatenkantoor Roethof ; beëdiging 2003
Postbus 12076
1100 AB Amsterdam
Tel 020-3681265 , fax 020-3681327 [vademecum advocatuur 2004]


ATZEM
M.P. ; Mw. Drs.

Advocaat bij Dijkman & Delfgaauw Belastingadviseurs en ; beëdiging 1991
Postbus 872
2900 AW Capelle a/d IJssel
Tel 010-4581422 , fax 010-4519198
paolaatzeni@dijkmanlaw.nl
www.lexfisc.nl [vademecum advocatuur 2004]


ATZENI
P. ; Mw. Drs.

Advocaat bij Dijkman c.s. Belastingadviseurs en advocaten ; beëdiging 1991
Ligusterbaan 1, 2908 LW Capelle aan den IJssel
Advocaat bij Dijkman c.s. ; beëdiging 1991
Postbus 872, 2900 AW Capelle aan den IJssel
Tel 010 4581422 , fax 010 4519198
paolaatzeni@dijkmanlaw.nl [vademecum advocatuur 2001]
INFO
Tevens beëdigd vertaalster Italiaans.
Tot 1999 werkzaam bij Moszkowicz advocaten te Amsterdam.
Opnieuw beëdigd in 1999 in Rotterdam.


AUBEL
C.P. , geboren mrt 1936 ; Dhr.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 3 jul 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 27 juli 1998
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Arnhem rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Nijmegen ; kantoor Dirkzwager ; beëdiging 1968
Postbus 55, 6500 AB Nijmegen
tel . 024 3226641 , fax 024 3222074
TEVENS
Lid van de Commissie Disciplinaire Rechtspraak van de NOvA
TEVENS februari 2002, juni 2002]:
Lid van de BB-Commissie (beroep- en bezwaarschriften) Provincie Gelderland (vanaf 1999)
Voorzitter Klachtencommissie Werkenrode te Groesbeek (vanaf 1995)
Lid van de Referendumcommissie van de gemeente Nijmegen (1 jnuari 2000)
TEVENS februari 2003]
Voorzitter klachtencommissie Werkenrode te Groesbeek
Lid Commissie Bezwaar- en Beroepschriften
Provincie Gelderland vanaf 01-01-2001
Lid Referendumcommissie Gemeente Nijmegen te Nijmegen vanaf 01-01-2001
TEVENS augustus 2003]
Voorzitter klachtencommissie Werkenrode te Groesbeek
Lid Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Provincie Gelderland van 01-01-2001
Lid Referendumcommissie Gemeente Nijmegen te Nijmegen van 01-01-2001
INFO
Misschien als advocaat al met pensioen: wel vermeld in Vademecum Advocatuur 1998, maar niet meer in vademecum advocatuur 2000 en 2002
@OPM Vermeldt niet dat hij advocaat is. Is wellicht als advocaat al met pensioen sinds 1999, maar dat had dan toch vermeld moeten worden


AUBEL
W.G.J.M. van

Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
A2 algemeen buro voor AAndacht
Managing Partner
E-Mail: info@aandacht.nl


AUÉ
M.

Advocaat bij Mr. E.Uit de Res advocatenkantoor ; beëdiging 1996
Postbus 10005 , 1301 AA Almere-Stad


AUFDERHAAR
G. ; Mw.

Advocaat bij Van der Sijs De Vlieger & Holsbrink ; beëdiging 1991
Lasondersingel 94-96, 7514 BV Enschede
Postbus 126 , 7500 AC Enschede
Tel 053 4340699 , fax 053 4341799
aufderhaar@advocatensvh.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Damsté advocaten
Tel 053-4844000 , fax 053-4341799
aufderhaar@damste.nl
www.damste.nl [vademecum advocatuur 2004]


AUFENACKER
F.R. , geboren jan 1945

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 19 feb 1988
NU Middelburg Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Directeur van Mr. FR Aufenacker BV
Incidenteel Arbiter in maritieme zaken
jul 1997
TEVENS augustus 2003]
Arbiter maritieme zaken


AUGUST DE MEIJER e.v. RAMMELOO
E.C.M. , geboren mrt 1942 ; Mw.

NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1967
Stagiaire Commissie Europese Gemeenschappen te Brussel 1 sep 1967
Administratief Secretaris Generaal Benelux Economische Unie 1 mrt 1968
Raio rechtbank Almelo 1 jan 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 10 mrt 1981
Rechter rechtbank Almelo 12 nov 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 21 dec 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 19 mrt 1986
Vice-President rechtbank Almelo 2 mei 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 4 nov 1996
Vice-president Rechtbank Almelo van 02-05-1991
NU Almelo Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid Bestuur Stichting EyeOpener Lochem met zicht op kunst en cultuur
TEVENS augustus 2003]
Bestuurslid Stiching Eye Opener Lochem met zicht op Kunst en Cultuur van 01-01-1999
Lid/secretaris Kerkbestuur RK-parochie Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming van 14-01-1999
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zutphen


AUGUSTIJN Zie BALKENSTEIN - AUGUSTIJN
N.P.B. , geboren feb 1920 ; Mw.


AUGUSTINIUS - SIESWERDA
A.S.J. ; Mw.

Rechten 1971
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem


AUGUSTINUS
P.E.W. , geboren okt 1943 ; Dhr.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 27 jun 1984
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 01-01-2002
NUArnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Veenendaal, kantoor Blom advocaten ; beëdiging 1970
Vendelier 4, 3905 PA Veenendaal
Postbus 237, 3900 AE Veenendaal
tel 0318 559300 , fax 0318 559301 , E-mail blom.advocaten@wxs.nl
info@blomadvocaten.nl [vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter van de commissie BB-schriften Gemeente Renkum
Voorzitter Kerkenraad Remonstrantse gemeente Oosterbeek e.o.
20 aug 1997
TEVENS augustus 2003]
Voorzitter commissie beroep- en bezwaarschriften gem. Renkum te Oosterbeek van 01-01-2000
Voorzitter Raad van Commissarissen
Stichting Huisvesting voor Ouderen Zuid-Veluwe te Bennekom van 01-01-1999
Voorzitter Kerkeraad Remonstrantse gemeente Oosterbeek e.o. van 01-04-1996


AUKEMA
M. , Mark ; Dhr.

Advocaat bij De Ruijter De Wildt & De Vroom ; beëdiging 1991
Haagweg 5 , 2311 AA Leiden
Postbus 11231 , 2301 EE Leiden
Tel 071 5124445 , fax 071 5123609
m.aukema@deruijterdewildt.nl [vademecum advocatuur 2001]
www.deruijterdewildt.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
INSOLAD Vereniging Insolventierecht advocaten
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Leiden


AUKES - De VRIES
E.M. , geboren jan 1948 ; Mw.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Fiscaal juriste Ned. Kredietbank B.V. te Amsterdam
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 16 jan 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 apr 1982
Rechter rechtbank Den Haag 29 mei 1986
Raadsheer Hof Den Haag 10 dec 1987
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
geen bijbanen
okt 1997
TEVENS [eigen opgave november 2000]
Geen nevenfuncties
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

AUKES - LENGLET
M.M. ,geboren sep 1953 ; Mw.
NLRM 80
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 12 sep 1978


AULNIS DE BOUROUILL Zie ARNBAK - D'AULNIS DE BOUROUILL
F.A. d' , geboren jan 1945 ; Mw.


AUSMA
W.J.

Advocaat bij Booij & De Jong advocaten ; beëdiging 1995
Dukatenburg 90/23, 3437 AE Nieuwegein
Postbus 7165 , 3430 JD Nieuwegein
Tel 030 6051550 , fax 030 6051551 [vademecum advocatuur 2001]
ausma@ausmadejong.nl
www.ausmadejong.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
advocatenlijn
Tot 1996 werkzaam bij Haulussy advocaten.
Tweede beëdiging in 1996 te Utrecht.


AUSTEN
P.J.T. , Pieter ; Dhr.

Advocaat bij Austen & Thewessen advocaten ; beëdiging 1995
Wilhelminalaan 63, 6301 GH Valkenburg
Tel 043 6014209 , fax 043 6010081 [vademecum advocatuur 2001]
secretariaat@austen-thewessen-advocaten.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Valkenburg
Voorheen bij Brouwers Stikkelbroeck advocaten te Meerssen


AUTAR
A.R.

Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Van Wijmen Nouwen ; Rotterdam


AUWERDA
S.M. ; Mw.

Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2001
Postbus 75505
1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
s.auwerda@houthoff.com
www.houthoff.com [vademecum advocatuur 2004]


AVEDISSIAN
T. , geboren februari 1960 ; Dhr.

NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 13 november 1998
Rechter rechtbank Rotterdam 28 januari 2000 of 07-02-2000
NU Rotterdam Rechtbank Rechter
TEVENS augustus 2003]
Deelnemer Centre for International Legal Cooperation te Leiden van 01-11-2001
Lid Rotterdam Juridisch Genootschap van 01-02-2002
Plaatsvervangend lid Ledenraad sectie rechters Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak van 01-01-2001
Voorzitter Commissie van Beroep Kwaliteitstoets tolken en vertalers van 01-09-2001


AVENARIUS
W.R. , geboren 02-03-1938

Notaris te Rijswijk , arrondissement Den Haag
Kantoor Caminada notarissen, Rijswijk
INFO
Woonplaats Rijswijk
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


AVERDIJK
J.H.B.

Advocaat bij Damsté advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 479 , 7600 AL Almelo
Tel 0546-533603 , fax 0546-820827
averdijk@damste.nl
www.damsre.nl [vademecum advocatuur 2004]


AVERY JONES
J.F. ; Prof. Dr.

Voorzitter Board of Trustees IBFD International Bureau of Fiscal Investigation


AVESAATH
M.A.M. van ; Mw.

Advocaat bij Carels advocaten ; beëdiging 2002
Wijnhaven 17 , 3011 WH Rotterdam
Tel 010-4123300 , fax 010-4122660
mam.avesaath@carelsadvocaten.nl [vademecum advocatuur 2004]


AVEZAAT
R.M.

Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2000
Westblaak 180, 3012 KN Rotterdam
Postbus 25021, 3001 HA Rotterdam
Tel 010 2249224 , fax 010 4143644
rotterdam@akdprinsen.nl
ravezaat@akd.nl [vademecum advocatuur 2001]
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725359 , fax 010-2725440
ravezaat@akd.nl
wwwakd.nl [vademecum advocatuur 2004]


AVIS
A.F.R.

Advocaat bij advocatenkantoor Avis ; beëdiging 1984
Eikstraat 47, 1623 LR Hoorn (NH)
Postbus 489 , 1620 AL Hoorn (NH)
Tel 0229 214982 , fax 0229 210545 [vademecum advocatuur 2001]
INFO
advocatenlijn


AVONTUUR
B.G.A. ; Mw.

Advocaat bij Van Santbrink Van Waart advocaten ; beëdiging 1998
Brinklaan 137, 1404 GD Bussum
Postbus 180, 1400 AD Bussum
Tel 035 6917117 , fax 035 6915364 [vademecum advocatuur 2001]
INFO
Rechtshulp op maat
advocatenlijn


AVONTUUR
G.A.P. ; Mw.

Advocaat bij Advokatenkollektief Breda ; beëdiging 1994
Baronielaan 161 , 4818 PC Breda
Tel 076-5222346 , fax 076-5221215 [vademecum advocatuur 2001]
www.okatenkollektief breda.n l [vademecum advocatuur 2004]


AWATER
P.S.T.

Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1999
Weena 355, Weenatoren, 3013 AL Rotterdam
Postbus 1507, 3000 BM Rotterdam
Tel 010 2172000 , fax 010 2172700
E-mail info@houthoff.nl
E-mail pawater@houthoff.nl [vademecum advocatuur 2001]
p.awater@houthoff.com
www.houthoff.com [vademecum advocatuur 2004]


AYAL
A.M. , geboren dec 1958 ; Mw.

NLRM 90 91 92 93 94 95
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1989
Niet meer in naamlijst NLRM 1997
Rechter Rechtbank Haarlem van 04-12-2002
NU Haarlem Rechtbank Rechter
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


AYDEMIR
H. ; Mw. Drs.

Advocaat bij Schellart advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 24004 , 3502 MA Utrecht
Tel 030-2877575 , fax 030-2885222
h.aydemir@schellart.nl [vademecum advocatuur 2004]


AYDIN
G. ; Mw.

Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1996
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494 [vademecum advocatuur 2001]


AZAHAF
S. ; Mw.

Advocaat bij Schut & Grosheide advocaten & notarissen ; beëdiging 1999
Van Boshuizenstraat 12, 1083 BA Amsterdam
Postbus 75258, 1070 AG Amsterdam
Tel 020 5419888 , fax 020 6464966
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
mail@schutgrosheide.nl [vademecum advocatuur 2001]
E-mail s.azahaf@schutgrosheide.nl
Website www.schutgrosheide.nl
Advocaat bij Schut Grosheide
www.schutgrosheide.nl [vademecum advocatuur 2004]
Universitaire opleiding:
London University, Queen Mary and Westfield College, 1998-1999
Université de Montpellier, 1996-1997
Universiteit Maastricht, Nederlands recht 1998
Praktijkgebied:
Internationale handel, transport en verzekering
Talen: Frans, Engels, Nederlands