Brief van Karel de Werd aan de Nationale ombudsman met klacht over het OM


Homepage Karel de Werd <=======> Mijn schotschrift met strafrechtelijke immuniteit


    Ingekomen ter griffie sectie civiel 18 november 1982.

    Heer Bouwman, Arrondissementsrechtbank Amsterdam.

    Iedereen heeft deze brief gelezen, behoeft een antwoord en kan in het griffiedossier worden bijgezet

    Getekend von Imhoff