Klokkenluider Karel de Werd vecht 35 jaar om recht en kreeg zwijggeld van de bonden wegens boycot van zijn bedrijf

Brief van Karel de Werd aan de Nationale ombudsman met klacht over het OM

Antecedentenregister RM . . . . SDN . . . . homepage Karel de Werd

G.Verbeet@tk.parlement.nl K.dVries@tk.parlement.nl B.vdVlies@tk.parlement.nl  voorzitter@tweedekamer.nl W.vandeCamp@tk.parlement.nl
  G. Verbeet               K.G. de Vries               B.J. van der Vlies                F.W. Weisglas           W.G.J.M. Camp

H.Ormel@tk.parlement.nl Ferd.Crone@tk.parlement.nl B.Bakker@tk.parlement.nl B.Dittrich@tk.parlement.nl

  H.J. Ormel         J.G.C.A. Marijnissen           F.J.M. Crone       E.D.C.M. Lambrechts             B. Bakker             B.O. Dittrich  

M.Verhagen@tk.parlement.nl D.Samsom@tk.parlement.nl A.Rouvoet@tk.parlement.nl B.dVries@tk.parlement.nl S.Dijksma@tk.parlement.nl

M.J.M. Verhagen             M.B. Vos                  D.M. Samsom             A. Rouvoet                 B.M. de Vries           S.A.M. Dijksma

JandeVries@tk.parlement.nl P.H.Hofstra@tk.parlement.nl H.dHaan@tk.parlement.nl

  J.M. de Vries           J.J. van Aartsen               P.H. Hofstra               J. ten Hoopen                 H. de Haan              R. Luchtenveld

A.Koenders@tk.parlement.nl Bussemaker@tk.parlement.nl C.Vendrik@tk.parlement.nl G.Oplaat@tk.parlement.nl F.Halsema@tk.parlement.nl

A.G. Koenders           M. Bussemaker           C.C.M. Vendrik         J.M.A.M. de Wit               G.J. Oplaat               F. Halsema    

W.Bos@tk.parlement.nl W.vanBeek@tk.parlement.nl F.Timmermans@tk.parlement.nl A.C.Kant@tk.parlement.nl J.Schreijer@tk.parlement.nl J.Smits@tk.parlement.nl

  W.J. Bos             W.I.I. van Beek       F.C.G.M. Timmermans         A.C. Kant         J.M.G. Schreijer-Pierik         J.C. Smits

W.vGent@tk.parlement.nl N.Albayrak@tk.parlement.nl F.Heemskerk@tk.parlement.nl C.vdStaaij@tk.parlement.nl

    W. van Gent               H. van Bommel               N. Albayrak                   F. Heemskerk                     K. Arib               C.G. van der Staaij

E.Kalsbeek@tk.parlement.nl G.Verburg@tk.parlement.nl

J.J. Atsma             F.H.H. Weekers                 F. Karimi                     S. Buijs               N.A. Kalsbeek               G. Verburg,

S.Blok@tk.parlement.nl H.Waalkens@tk.parlement.nl G.Wilders@tk.parlement.nl

F. örgü                     M.I. Hamer                   S.A. Blok                   H.E. Waalkens               G. Wilders                 A. Mosterd

S.Depla@tk.parlement.nl M.dePater@tk.parlement.nl C.Coruz@tk.parlement.nl

J.C. van Baalen     J.R.V.A. Dijsselbloem     G.C.F.M. Depla     M.L. de Pater-vd Meer             C. örüz                     N. Eski            

B.vBochove@tk.parlement.nl H.Bruls@tk.parlement.nl

K.Y.I.J. Adelmund           P.P. van As               B.J. van Bochove       A. Duivesteijn         W. van den Brink           H.M.F. Bruls        

W.Duyvendak@tk.parlement.nl K.Ferrier@tk.parlement.nl A.Gerkens@tk.parlement.nl S.Haersma@tk.parlement.nl B.vHam@tk.parlement.nl

A.J.W. Duyvendak           B.J. Eerdmans             K.G. Ferrier           A.M.V. Gerkens       S. van Haersma Buma       B. van der Ham

J.Hessels@tk.parlement.nl T.Huizinga@tk.parlement.nl H.Jager@tk.parlement.nl F.Joldersma@tk.parlement.nl G.Koopmans@tk.parlement.nl

  M. Herben           J.W.M.M.J. Hessels    J.C. Huizinga-Heringa             H. Jager                 F. Joldersma           G.P.J. Koopmans

R.Kortenhorst@tk.parlement.nl A.Lazrak@tk.parlement.nl M.vLith@tk.parlement.nl J.Mastwijk@tk.parlement.nl N.vOerle@tk.parlement.nl N.Rambocus@tk.parlement.nl

R.W.F. Kortenhorst             A. Lazrak           M.T.J.M. van Lith           J.J. Mastwijk       N.W. van Oerle-vd Horst      N. Rambocus      

P.dRuiter@tk.parlement.nl L.Spies@tk.parlement.nl M.Sterk@tk.parlement.nl J.Tichelaar@tk.parlement.nl Noorman@tk.parlement.nl

P. de Ruiter             J.W.E. Spies                 W.R.C. Sterk               J. Tichelaar             S.E.A. Noorman-den Uyl           J.M. Varela

KvanVelzen@sp.nl F.Vergeer-Mudde@tk.parlement.nl A.Vietsch@tk.parlement.nl N.vVroonhoven@tk.parlement.nl B.vWinsen@tk.parlement.nl A.Wolfsen@tk.parlement.nl

  K. van Velzen               F. Vergeer                 C.A. Vietsch       N.J. v. Vroonhoven-Kok    B.P.J. van Winsen           A. Wolfsen

F.dNeree@tk.parlement.nl R.Algra@tk.parlement.nl M.Haverkamp@tk.parlement.nl

F. de Nerée tot Babberich       R.H. Algra               J.J. Van Dijk           mr. W.M.M. v. Fesssem       M.C. Haverkamp     M.G.E. v. Loon-Koomen

K.dVries@tk.parlement.nl A.vMiltenburg@tk.parlement.nl P.dKrom@tk.parlement.nl

M.C.A. Smilde             K.G. de Vries             G.M. vanHeteren               A. Slob                 A. van Miltenburg             P. de Krom

Ch.Aptroot@tk.parlement.nl L.vdLaan@tk.parlement.nl M.Kraneveldt@tk.parlement.nl M.Hermans@tk.parlement.nl J.Boelhouwer@tk.parlement.nl M.vDijken@tk.parlement.nl

      Ch.B. Aptroot         L.W. Van der Laan         M. Kraneveldt         M.J.L.M. Hermans       A.J.W. Boelhouwer       M.J. Van Dijken

J.Leerdam@tk.parlement.nl J.Kruijsen@tk.parlement.nl P.Straub@tk.parlement.nl N.Dubbelboer@tk.parlement.nl L.Blom@tk.parlement.nl P.Smeets@tk.parlement.nl

J.A.W.J. Leerdam         J.H.J. Kruijsen             P.A.J. Straub               J.N. Dubbelboer                     L. Blom                  P.E. Smeets      

V.Tjon-A-Ten@tk.parlement.nl K.Douma@tk.parlement.nl A.Timmer@tk.parlement.nl T.Fierens@tk.parlement.nl M.vDam@tk.parlement.nl

V.T. Tjon-A-Ten               K. Douma                   A.J. Timmer               T.O. Fierens             M.H.P. Van Dam          H. Stuurman  

C.Verdaas@tk.parlement.nl P.vHeemst@tk.parlement.nl A.HirsiAli@tk.parlement.nl A.Eijsink@tk.parlement.nl

H.P.A. Nawijn               J.C. Verdaas               E.P. van Heemst               A. Hirsi Ali              A.M.C. Eijsink             E.I. Schippers

E.vHijum@tk.parlement.nl

      F.Z. Szabó                 A.P. Visser         Hamming-Bluemink, I.     Th.B.F.M. Brinkel         P.H. Omtzigt           Y.J. Van Hijum
 

Geacht Tweede Kamerlid.

Sinds enige tijd bent u op de hoogte gesteld van het conflict tussen K.H. de Werd en het Openbaar Ministerie. Met name met Jhr. procureur-generaal, Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, en minister mr. J.P.H. Donner van Justitie over het weigeren van het vervolgen van meineed en het onwettig afdekken van het verduisteren van de gerechtelijke bevelen, zoals weergegeven op mijn website. Drie grote artikelen zijn hierover in De Telegraaf al verschenen zonder dat daarover door u Kamervragen zijn gesteld. Nog merkwaardiger is het feit dat u geen aanstoot neemt aan de foto's op het internet, waarbij zowel de minister als de voorzitter van het College van Procureurs-generaal als echte nazi's en Hitler worden afgebeeld.

Hoewel wel mij bekend is dat in de Tweede Kamer onderzoek wordt gedaan naar de achtergronden, wil ik u attent maken op het onderzoek dat de Nationale Ombudsman heeft gestart. Diens bevindingen over het onwettig handelen van het Openbaar Ministerie, van het College van PG's en van de minister van Justitie worden nu geëvalueerd.

Om u duidelijk te maken dat het standpunt van de minister niet acceptebel is om K.H. de Werd niet te vervolgen wegens smaad, belediging en of het hanteren van nazistische symbolen in foto's van de hoogste justitiële ambtsdragers, voeg ik behalve het standpunt van de minister ook de afbeeldingen zelf toe. Men slikt die om geheimzinnige redenen als zoete koek. Voor iedere andere burger (behalve voor K.H. de Werd) zou dit moeten leiden tot onmiddellijke arrestatie en voorgeleiding aan de rechter. Het feit dat dit niet gebeurt moet eenieder te denken geven. Ik nodig u hierbij uit om hierover vragen te stellen aan de minister.

K.H. de Werd
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam Website: http://www.sdnl.nl/de-werd/index.htmlJustitie zal geen vervolging instellen wegens smaad tegen Karel de Werd, terwijl hij toch minister van justitie mr. J.P.H. Donner en de voorzitter van het college van procureurs-generaal mr. J.P. de Wijkerslooth als Adolf Hitler op zijn website heeft gezet. Het ministerie liet via voorlichter Ivo Hommes weten: "Er zal geen aangifte gedaan worden. Het is deze persoon enkel en alleen te doen om aandacht voor zijn zaak en daar werken wij niet aan mee." (De Telegraaf van 18 oktober 2003)Transcript van het telefoongesprek over meineed door de bonden


Transcript van het gesprek tussen Karel de Werd en de hoofdgriffier Mevr. mr. Van de Hoek
(Op dat moment al 22 jaar vriendin van rechter mr. Eveline van Schaardenburg, voorzitter van de meervoudige strafkamer.) die met haar over de motivering terzake heeft gesproken.

Karel de Werd belt de vriendin van de rechter.

vd Hoek: Dat wat de bond met u gedaan heeft, niet door de beugel kan. Dat is meer dan erg.

de Werd: Nou dan.

vd Hoek: Zonder meer. Maar echt ik meen het, u en uw vrouw en uw kinderen, en dan denk ik: "Man houd toch op". Hou op, laat het voor wat het is.

de Werd: Ja

vd Hoek: Ga je eigen leven leiden en denk niet meer aan Bargerbos en consorten.

de Werd: Maar hij heeft toch meineed gepleegd!

vd Hoek: Moet u daarvoor eindeloos doorgaan?

de Werd: U zegt: dus gewoon opgeven?

vd Hoek: Ik zeg niet het is gewoon opgeheven, ik zeg: u kunt beter dit, deze strijd opgeven. Denk ik.

de Werd: Ja.

vd Hoek: Dat denk ik.

de Werd: Waarom denkt u dat?

vd Hoek: Omdat u een jong gezin heeft, meneer de Werd. Ik kan me niet voorstellen dat zo'n gezin hier niet aan onderdoor gaat.

de Werd: Ja, ja, Dus voorlopig geen rechtspraak, bedoelt u?

vd Hoek: Laat het, ik bedoel het goed hoor!

de Werd: Ja.

vd Hoek: Ik meen het serieus.

de Werd: Ja.

vd Hoek: Ik zelf heb ook kinderen, kleinkinderen, die zijn mij allemaal veel dierbaarder dan mijn recht.

de Werd: Ja.

vd Hoek: En Dan laat ik mijn recht maar voor wat het is, als ik maar mijn man, mijn kinderen en mijn kleinkinderen maar allemaal gelukkig en gezond zie. Dat vind ik belangrijk.

de Werd: Ja, ja!

vd Hoek: Eerlijk hoor, ik meen dit niet zo kwaad.

de Werd: Nee, dat wil niet zeggen dat daarmee recht geschied is.

vd Hoek: Nee !! Dan zou er geen recht geschieden, en eh, maar u heeft rust.

de Werd: Ja, ik heb dan rust, maar dat zou ik toch ook hebben wanneer justitie bereid is normaal te functioneren.

vd Hoek: Ja. als dat nou al tien jaar duurt en u heeft het nog niet voor elkaar, dan kunt u er nog wel tien jaar tegenaan gooien, maar uw tijd en dat van uw vrouw en kinderen gaat voorbij.

de Werd: Ja, dus u denkt dat hij in appel ook niet veroordeeld wordt? Daar komt het dan wel op neer.

vd Hoek: Dat appel, dat gaat gewoon door.

de Werd: Maar hij wordt niet veroordeeld.

vd Hoek: Dat weet ik niet. Dat weet ik werkelijk niet!

de Werd: Waarom zou ik dan opgeven?

vd Hoek: In ieder geval met daar dag en nacht mee bezig te zijn.

de Werd: Ja, ja!

vd Hoek: Laat dat appel maar gewoon door gaan. Natuurlijk, meneer Asser (officier van Justitie) is in hoger beroep gegaan. Dat appel gaat gewoon door.

de Werd: Dat wordt weer een schijnvertoning.

vd Hoek: Dat weten we toch niet.

de Werd: Dat wordt net zo'n schijnvertoning als hier in eerste aanleg is gebeurd.

vd Hoek: We weten niet wat het wordt. Wacht u dan nou maar rustig af. En vooral rustig!

de Werd: Ja, ja.

vd Hoek: En maakt u zich toch niet zo vreselijk druk. Het is heus, het is heel slecht voor u.

de Werd: Ja, ja, in alle opzichten he?

vd Hoek: Uh, nee, meneer de Werd, ik bedoel daar verder helemaal niks mee. Echt niet.

de Werd: Nee?

vd Hoek: Nee, echt niet! Ik denk alleen maar, God, het is toch zo zonde, u bent nou nog jong en uw gezin is nog jong, maak er iets van en laat Bargerbos, Bargerbos. misschien wordt ie wel veroordeeld bij het Hof, en misschien niet. Laten we het rustig afwacht, maar, als u maar zover komt dat u denkt: "Het kan me niet verdommen of hij wordt veroordeeld of niet. Ik heb mijn eigen leven".

de Werd: Ja, ja. Maar die vent heeft wel meineed gepleegd.

vd Hoek: Dat heeft ie denk ik.

de Werd: Ja. En waarom wordt ie niet veroordeeld?

vd Hoek: Uh.

de Werd: Er staat zes tot negen jaar op.

vd Hoek: Ik weet het. en ik heb ook de motivatie aangehoord van mevrouw van Schaardenburg.

de Werd: Wat vindt u daarvan?

vd Hoek: Nou ja, kijk, uh, ikke

de Werd: Het is toch meer dan droevig

vd Hoek: Nou ja, ik geloof nog steeds in de integerheid van mevrouw van Schaardenburg (grinnikend) en de rechtbank. Ik denk, goed, zij ziet het op deze manier met haar rechters, en ik zou het misschien anders gezien hebben. Dat weet ik niet hoor. Ik heb er gelukkig niet op gezeten. Maar het is uh, ja......

de Werd: Nou het is diep droevig. Dat kan ik u wel verzekeren, en eh, het is meer dan droevig dat vaststaat dat deze mensen, eh, alleen en uitsluitend omdat die binden zo'n invloed hebben dat ie straffeloos onbeperkt meineed mogen plegen.

vd Hoek: Nou, ik geloof wel dat u het wel overdrijft, maar dat u iets dichter bij de waarheid bent. Want als u gaat roepen mevrouw van Schaardenburg en meneer Bosma en meneer van Mijenveld hebben 250.000 gulden gehad van de bonden, dan zeg ik: "Nee meneer de Werd, dat is geklets uit de lucht gegrepen!" Maar als u zegt de bonden hebben ontzettend veel macht, en daar, eh, daar gaan wij..., iedereen, niet de rechtbank alleen, maar ik bedoel, men in het algemeen, staat tamelijk machteloos tegenover de kolossale macht van de bonden.

de Werd: Ook Justitie?

vd Hoek: Dan kan ik best een keer met u meeleven, hoor. Dat heb ik gisteren en vandaag ook ervaren toen ik naar de rechtbank moest en weer naar huis. Dat ik voor een reisje dat normaal drie kwartier duurt drie uren nodig heb, dan is inderdaad, ik heb het niet gedaan, ik heb die mensen hun drie en een half procent niet afgepakt.

de Werd: Ja, zo is dat.

vd Hoek: Ik moet dat zelf ook inleveren

de Werd: Maar die macht houdt niet op bij Justitie.

vd Hoek: Maar, ik moet ze ook inleveren die drie en een half procent.

de Werd: Ja, ja.

vd Hoek: Maar als ik dan zie hoe wij gewone mensen de dupe moeten worden van deze acties en op een verschrikkelijke manier, dan denk ik godverdorie, die rotbonden..., die dat allemaal maar klaar kunnen krijgen.

de Werd: Zo is dat.

vd Hoek: Dat ze zo de boel kunnen ontwrichten en onderuit halen.


de Werd: Dat geldt ook bij Justitie.

vd Hoek: Ik geloof dat in het algemeen die bonden erg veel, te veel macht hebben,

de Werd: Precies.

vd Hoek: En dat ben ik met u eens, maar u moet bij mij niet aankomen met: "Mevrouw van Schaardenburg pakt 250.000 gulden van de bond aan", want dat weiger ik te geloven. Ik ben er heilig van overtuigd dat mevrouw van Schaardenburg gedaan heeft, zoals zij als vice-presidente meende te moeten doen.

de Werd: Ja, ja. Ja, ja!

vd Hoek: Ja, heus !! En ik wou dat u dat nou maar van mij.......

de Werd: Is zij ook gezwicht voor de macht van de bonden?

vd Hoek: Misschien kun je het zo zien, dat ze rekening gehouden heeft met de macht van de bonden.

de Werd: Ja, precies ...!!! Nou dat vind ik dan wel bedroevend dan hoor.

vd Hoek: Dat is dan heel triest.

de Werd: Ja,

vd Hoek: He, heel triest. Maar u mag haar niet beschuldigen van corruptie! Dan gaat u te ver.

de Werd: Ja, dat komt dan hier op maar dat zij hier geen recht zou kunnen spreken uit angst voor de macht van de bonden!!

vd Hoek: Uh...., nee..!, nee!, zover wil ik ook niet gaan. Dat er rekening gehouden wordt met de redenering van de mensen, waaronder dus de rechtbank, met de macht die de bonden nu eenmaal hebben in deze samenleving.

de Werd: Ja,

vd Hoek: En uh, dat vind ik ook, ja..!

de Werd: Dat heeft met rechtvaardigheid natuurlijk niets van doen, zoiets.

vd Hoek: Nee, de macht van de bonden gaat gewoon te ver en dat is niet alleen.........

Einde bandopname.

Rond 16 April 1984


Disclaimer