Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Mogelijke partijdigheid, afhankelijkheid, belangenverstrengeling,
klassenjustitie en corruptie ook bij de Hoge Raad der Nederlanden

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Alfabetisch en openbaar antecedentenregister van de Rechterlijke Macht

Europese Hof v/d Rechten van de Mens, EVRM art. 6 en 8 Juridische Internet Bibliotheek . . . . . Links naar Internet Europese Hof v/d Rechten van de Mens, EVRM art. 6 en 8

openbaarheid is de enige verdediging tegen corruptie

Zwartboek over misstanden en verkoop van illusies bij
de Kinderbescherming en de sector Jeugd- en Familierecht

Procesmonopolie, basis voor maatschappelijke ontwrichting

Het procesmonopolie voor echtscheiding ligt bij de advocaat

Officier van Justitie saboteert schadeclaim tegen de Staat

Bijna dagelijks lezen we over scheef schaatsende verzekeraars
Aangifte tegen Delta Lloyd, maar welke van 400 NV's en BV's?

Netwerken van juristen als mogelijke bron van verstrengeling van belangen
met als gevolg de ontrechting van de burger en uitschakeling van de wet

Honderden procedures bij de Raad van State als verweer van de burger tegen
machtsmisbruik van lagere overheden en negeren van rechterlijke uitspraken

HREF="http://www.sdnl.nl/nelson-1.htm">Europese Hof v/d Rechten van de Mens, EVRM art. 6 en 8 Aangifte van verkrachting in Discotheek Lord Nelson en aanklachten tegen de B&W van Coevorden, H.I. Huizenga, brigadier van politie Drenthe, District Zuid, rechercheur verdovende middelen en het hoofd RCID A. Vries.