Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Rechter veroordeelt redactie tot geheimhouding van fax

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Veluws Dagblad 8 januari 1998.

Rechter veroordeelt redactie tot geheimhouding van fax

Van onze verslaggevers.

Den Haag.

Een journalist mag een vertrouwelijk stuk dat per ongeluk op z'n bureau belandt, niet gebruiken. Dat blijkt uit een uitspraak in kort geding van de Haagse Rechtbankpresident A.H. van Delden. De zaak was door Rijksadvocaat M.S. de Kort-de Wolde en de Staat aangespannen tegen de Geassocieerde Persdiensten (GPD) waarbij ook deze krant is aangesloten.

De GPD kreeg een december een fax over problemen met de fiscus bij het innen van een omvangrijke belastingschuld. De rechter besloot gisteren na een besloten zitting dat de journalist de informatie uit burgerfatsoen niet mag gebruiken.

Directeur hoofdredacteur H. Dam van de GPD wil voorkomen dat de volgens hem zeer vreemde uitspraak van de Haagse Rechter gaat gelden voor alle journalisten in Nederland. De gevolgen zijn echt heel verstrekkend. Omdat we tot geheimhouding zijn veroordeeld mogen we ook niet op een andere manier over de zaak publiceren.

De fax afkomstig van Rijksadvocaat van het Haagse Kantoor De Brauw Blackstone Westbroek was gericht aan de top van het Ministerie van Financiën. Door een verkeerd telefoonnummer in te toetsen belandde het stuk bij de GPD. Volgens de advocaat van de GPD, mr G. Kemper uit Amsterdam komen op deze redactie wel vaker anoniem verstuurde faxen binnen. De GPD kon daardoor volgens hem niet weten dat de informatie niet voor haar bestemd was. De verslaggever had de fax al beoordeeld toen, volgens de rechter vrijwel direct na het ontdekken van de fout, de Rijksadvocaat teruggave en geheimhouding over de inhoud van het faxbericht eiste.

    Burgermansfatsoen.

De GPD mag van de rechter de inhoud niet gebruiken en moet de fax teruggeven. De Haagse rechtbankpresident schrijft in zijn vonnis dat "burgermansfatsoen" de GPD van publicatie en verder gebruik van de informatie moet weerhouden. Hij vergelijkt het faxen naar een verkeerd telefoonnummer net het afleveren van een briefkaart in de verkeerde brievenbus. De President ziet geen maatschappelijke reden voor de GPD om de informatie uit burgerplicht wel te gebruiken. GPD 's advocaat Kemper vindt echter dat de president voorbij is gegaan aan "het wezenlijk recht op vrije meningsuiting en ook op vrije informatiedoorgifte"

Dat van Delden de zaak echter achter gesloten deuren behandelde, betekent volgens Kemper dat geen sprake is geweest van een eerlijk proces. Dam en Leber besloten de zitting achter gesloten deuren niet bij te wonen en verlieten de zaal.

Kemper: "Logisch, zij moesten dat wel doen. Uit principiële gronden omdat zij anders achteraf het verwijt konden krijgen dat zij uit de school hebben geklapt over wat er werd behandeld. Door aanwezig te blijven zouden zij nog ernstiger in hun uitingsvrijheid en hun grondrecht op informatie-inwinning getroffen zijn. Dat is voor een journalist een onmogelijke positie. Daarom is deze zaak voor iedere journalist van belang".steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: http://www.sdnl.nl/irm-gpd.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer