Burgerjury gaat rechters keuren

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

De Amsterdamse rechtbank heeft een jury van gewone burgers in het leven geroepen


25 augustus 2000

door Gijsbert Termaat en Tjerk de Vries

AMSTERDAM, vrijdag. De Amsterdamse rechtbank heeft een jury van gewone burgers in het leven geroepen die moet beoordelen of rechters in de stad hun werk naar behoren doen. De mening van de 'man op straat' wordt door de rechtbank zeer serieus genomen. Met de zestien juryleden wordt op gezette tijden van gedachten gewisseld over het optreden van het parket en de straffen die zijn uitgedeeld. Inmiddels zijn de geselecteerde mensen in de hoofdstad eenmaal bij elkaar geweest om te praten over het beleid van het grootste parket van ons land. Daar was onder anderen ook hoofdofficier van Justitie mr. J. Vrakking bij aanwezig. Dat het parket gebruik maakt van een burger-adviesorgaan is uniek voor ons land. "Maar de andere parketten zijn zeer geïnteresseerd en vinden het een fantastisch initiatief", zegt woordvoerder R. Meulenbroek van het openbaar ministerie in de hoofdstad.

    Klankbord

"Met deze klankbordgroep hopen wij signalen uit de maatschappij te ontvangen over hoe daar gedacht wordt over ons beleid en handelwijze", aldus Meulenbroek. "Het idee is voor Nederland nieuw, maar in de Verenigde Staten wordt bijvoorbeeld al jarenlang wet succes met dergelijke groepen gewerkt." De zestien deelnemers van de groep zijn geselecteerd uit vijftig kandidaten. Uiteindelijk zijn er negen mannen en zeven vrouwen in de leeftijd van 24 tot 65 jaar in de groep opgenomen. Vier deelnemers woonachtig in de Gooi en Vechtstreek, de rest is afkomstig ui Amsterdam. "De groep heeft verder qua werk en studie een zeer diverse samenstelling", aldus de woordvoerder, "waardoor inbreng vanuit verschillende gezichtspunten gerealiseerd kan worden."

Volgende maand komt de 'jury voor de tweede maal bijeen en dan zal onder meer gesproken worden over het project 'Justitie in de Buurt' (JIB), "We beginnen alle bijeenkomsten met de zogenaamde 'berichten uit de samenleving', waarin de deelnemers terug kunnen blikken op de voorgaande periode. Daarbij kan gesproken worden over straffen die zijn uitgedeeld en hoe men 'op straat' daarover denkt", aldus Meulenbroek. De bevindingen van de klankbordgroep zullen "zeer serieus" worden genomen door het Amsterdamse parket. "We willen onze kwaliteit verbeteren en leggen daarbij niet voor niets ons oor te luisteren bij de burger. Met de uitkomsten van de samenkomsten zullen we als parket ons voordeel doen."