Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Brief van Mr. P.P.M. Ruijs aan het Ministerie van Algemene Zaken t.a.v. de Minister President

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Mr. P.P.M. Ruijs

Zwenkgras 69
2804 NH Gouda
telefoon: 0182-533171
telefax:: 0182-572061
bankrek.nr.: 666.694.656


Ministerie van Algemene Zaken
t.a.v. de Minister President
Den Haag


Gouda, 20 mei 1997

Zeer geachte beer Kok,

Ofschoon Nederland mede dankzij uw inspanningen economisch gezien tot de koplopers van Europa gerekend mag worden, kan dat helaas niet van ons rechtssysteem gezegd worden.

Uit bijgaand bericht aan uw collega mevrouw Sorgdrager moge blijken dat we ons in Europees opzicht diskwalificeren en op een niveau zijn aangeland van landen waarvan we ons altijd zo gretig en openlijk distantiëren. Indien we de president van de Hoge Raad serieus moeten nemen ziet het ernaar uit dat uw kabinet de klok ver gaat terugdraaien.
Vooralsnog neem ik maar aan dat het laatste woord hierover nog niet gesproken is en dat ook rechters, inclusief de President van de Hoge Raad niet altijd op hun woord geloofd kunnen worden.

Het onderwerp leek me belangrijk genoeg om het onder uw aandacht te brengen.

Inmiddels teken ik met verschuldigde hoogachting,

P.P.M. Ruijs


Afkomstig van: Mr. P.P.M. Ruijs, Zwenkgras 69, 2804 NH Gouda
Telefoon 0182-538171 telefax: 0182-572061steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Internet site: http://www.sdnl.nl/irm-2.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer