Robert G. Olierook ervaart onrecht en machteloosheid


EuroStaete . . . EKC . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Milieudefensie


  Mijne heren, geachte dames

  Vandaag voor het eerst kennis mogen maken met uw website, waarin vele verhalen staan gepubliceerd over het grote onrecht in Nederland en de machteloosheid van de vaak hard werkende burger.

  Aanleiding van deze kennismaking was het verhaal van de heer Burhoven, dat onlangs in de Telegraaf is gepubliceerd. Hij bekritiseerd onze rechterlijke macht en stelt dat deze niet onpartijdig aan het werk is. Zelf heb de afgelopen jaren als ondernemer (niet betalende klanten) en privé (echtscheiding) te maken gehad met diverse rechtbanken. Ook ik heb kunnen merken dat in gelijke zaken, rechters komen tot verschillende uitspraken. Vreemd is zaken die te maken hadden met wanbetalers, dat deze altijd in het arrondissement gebied afgewikkeld moesten worden waar de 'klant' was gevestigd. Daarmee komt al een onpartijdigheid te vervallen.

  Ook in de privé rechtszaak, waarbij de rechters steeds van het vrouwelijk geslacht waren en ook de advocaat van mijn ex-vrouw van het vrouwelijk geslacht was, heb ik een vrouwvriendelijke houding kunnen waarnemen. Alles in de rechtszaken was er op gericht om de man als slecht af te schilderen en de vrouw het voordeel te geven.

  Wat me het meeste is opgevallen en waar ik me persoonlijk het meeste aan heb moeten storen, is de procedure om je recht te halen. Vlot gaat zoiets niet echt. Alvorens de rechter definitief een standpunt gaat innemen, zijn de stukken die over en weer zijn gestuurd, ruim een halve meter hoog geworden. Je krijgt het idee dat de regels zo zijn opgesteld om de advocaten en de rechters aan het werk te houden. Een echtscheidingsprocedure en boedelscheiding die ruim 3 jaar moet duren, terwijl er feitelijk praktisch niets is te verdelen, is belachelijk lang en zeer schadelijk voor de 'knip', want een advocaat rekent maar raakt. Een briefje hier, een telefoontje daar en zo zijn er weer fl. 1000,- om in rekening te brengen.

  Jammer dat in uw website geen kritiek is te vinden inzake de tijdsduur van processen. Ik heb het zelf ervaren dat het over en weer sturen van de papieren en stukken, tussen de beide partijen, onnodig tijdverlies is. Dit omdat alles 20 keer gezegd en geschreven wordt. Ik ben meer voorstander van 'rechter Roy Bean'. Dat is nog eens snelrecht. Twee partijen mogen het zeggen en de rechter neemt op basis van de stukken een directe beslissing. Beter voor de knip, beter voor de mensen. Je kunt er maar snel vanaf zijn.

  Ik vond het even nodig om dit verhaaltje op papier te zetten. Ik neem aan dat er veel meer mensen rond lopen met een grief tegen het huidige rechtssysteem. Als we met z'n allen nu eens hard gaan schoppen, wellicht dat we dan de heilige huisjes omver kunnen krijgen. Ikzelf ben altijd een vechter geweest en ik respecteer de heer Burhoven. Als ik zie waar deze man mee bezig is, kan ik alleen maar zeggen dat het jammer is dat er zo weinig van dit soort kaliber rond lopen. Dit soort van mensen zouden we in het kabinet moeten hebben. Wellicht dat het voor de burger dan weer leefbaarder wordt. Nu worden we gewoon geleefd en bestolen. Bestolen door mensen die de wetten maken en deze naar eigen hand zetten tot voordeel van hun zelf of de vriendenkring. Ik baal van deze 'wereld' en wordt verplicht mee te spelen. Ik probeer dat echter wel te doen naar andere spelregels.

  Met vriendelijke groeten

  Robert G. Olierook

  SDN-rubrieken