Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Fax met klacht over de rechterlijke macht aan de PvdA

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Telefax

                      Gouda, 20 mei 1997


   Aan: 	PvdA
 T.a.v.: 	G.J.W van Oven
 Betreft:  	Hoge Raad
Pagina's:	2

Geachte Heer van Oven,

Hiermee refereer ik aan uw brieven van 6 sept. 1996 waarin u een onwankelbaar vertrouwen uitsprak in de rechterlijke macht en met name in de Hoge Raad. Totdat burgers de openbaarheid van rechtspraak aangrijpen voor het doel waarvoor die gegeven is, namelijk controleren of er sprake is van een eerlijk proces met onpartijdige onafhankelijke rechters.

Dan wordt al heel snel duiddijk waar de schoen wringt en dat u en uw collega's misschien wel wat al te vanzelfsprekend van bepaalde zaken uitgaan. Ineens gaan alle deuren en dossiers dicht en blijkt de hoogste rechter van Nederland zich zelfs met uw werk te bemoeien.

Enfin ik heb de minister van e.e.a. al op de hoogte gesteld en Ik hoop maar dat u ook een uitgesproken mening hebt over het feit dat de Hoge Raad weigert om inzage in arresten te verschaffen.
Misschien wilt u zelf op a.s. vrijdag ondervinden en getuige zijn van het feit dat openheid van rechtspraak in Nederland een farce blijkt te zijn.

  
  
  
  
  

  Hoogachtend,

  P.P.M. Ruijs

Terug naar de brief van H.J. Rem en A. Rem-Bruijn
aan de President van de Hoge Raad mr. S.K. MartensAfkomstig van: Mr. P.P.M. Ruijs, Zwenkgras 69, 2804 NH Gouda
Telefoon 0182-538171 telefax: 0182-572061


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Internet site: http://www.sdnl.nl/irm-6.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer