Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Groep verontruste burgers toegang geweigerd bij Hoge Raad


IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

ANP253 3 BIN 174 BELLEMAN 883
AL623 ARRESTEN: DEN HAAG-BURGERS-Hoge Raad

Groep verontruste burgers toegang geweigerd bij Hoge Raad

DEN HAAG (ANP) - De groep Verontruste Burgers die zich al drie jaar bezighoudt met onderzoek naar belangenverstrengeling tussen juristen en ambtenaren, is vrijdagmiddag de toegang tot het gebouw van de Hoge Raad aan de Kazernestraat in Den Haag geweigerd.

De groep wilde inzage in alle arresten die tussen 1990 en 1996 door de Hoge Raad zijn gewezen, maar kwam niet verder dan de voordeur. Griffier mr. W. van Nispen tot Sevenaer hield het vijftal daar tegen. Volgens woordvoerder H. Rem uit Oosthuizen beraadt de groep zich nu op een kort geding, om de inzage alsnog af te dwingen. "Tenslotte zijn de arresten in het openbaar gewezen. Hier kan dus geen privacy in het geding zijn."

Het is overigens de tweede keer dat de groep op de stoep moest blijven staan. In mei 1996 overkwam Rem en de zijnen al exact hetzelfde. In juni 1996 vroeg het onafhankelijk Tweede Kamerlid Th. Hendriks aan toenmalig voorzitter Deetman om de voordracht voor de benoeming van leden van de Hoge Raad ongeldig te verklaren. Tijdens de stemming zouden zich onregelmatigheden hebben voorgedaan. Deetman wees het verzoek van de hand.

In december 1996 boden de Verontruste Burgers het rapport "Integriteit Rechterlijke Macht" aan aan de Tweede Kamer, de Hoge Raad en het Ministerie van Justitie. Het was de weerslag van twee jaar onderzoek. De groep concludeerde dat er binnen de rechterlijke macht in Nederland sprake is van onacceptabele situaties van belangenverstrengeling. Randvoorwaarden die een onbevangen, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak garanderen. zijn ernstig aangetast, zo luidde de conclusie in het rapport.

231638 mei 97


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Internet site: irm-anp.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer