Het eindeloze gevecht tegen de ongecontroleerde macht van het justitieapparaat

Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi

  Inhoudsopgave in hoofdstukken:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
  Het pleidooi


  Verklaring hasjgebruik aangeefster anders dan verklaard - Jhr.J.J.G. Groeninx v. Zoelen - 22-05-00
  Psych. rapport van FPD R'dam in opdracht van rechter-comm. - Psych. D. vd Meer 18-02-2000
  Klachtonderzoek van R'damse Korpsleiding en verontschuldiging regioschef - B.A. Ludken - 25-05-00
  Antw. 1e deel, fouten in datering, ontwijkende schrijfwijze en verdraaiingen - A.v.Velsen - 12-06-00
  Tweede deel: aandacht voor feiten - A. v. Velsen - 12-06-2000
  3e enz. Antwoord op feiten - A. v. Velsen - 12 t/m 21-06-2000
  brief Adv. aan Burgemeester - mr. R.D.A. van Boom - 06-07-2000
  Bev. Ontvangst en voorstel uitnodiging bespreking - mr. M.M. Strengers - 21-07-2000
  Voornemen kennisgeving niet verdere vervolging - mr. Strengers - 27-07-2000
  Herinnering uitvoering van Voornemen sepot - mr. Strengers - 24-07-2000
  Uitnodiging politie bespreking - Mw. L.C. Molenaar - 31-07-2000
  Map met begeleidend briefje aan rechter i.v.m. strafzaak Marconieplein - A. v. Velsen - 28-08-2000
  Kennisgeving aan mijn adv. Aangeefster event. klacht tegen sepot - Off v. just. Knobbout - 09-08-00
  Klachtschrift omtrent insinuerende en hypocriete wijze van sepot formulering - A.v.Velsen - 08-09-00
  Antwoord van hoofdoff. (heeft het nog steeds over slachtoffer) - L.A.J.M. de Wit - 21-09-00 B1
  Mijn reactie hierop - Arie van Velsen - 05-10-2000
  Politie valt bekenden en mijzelf onnodig lastig (zie mutatie politie) - brigadier M. Minjon - 24-06-00
  Gevolg van dit politie-optreden - Ed en Janny Mosterd - 09-11-2000
  De lang verwachte sepotbeslissing Officier van Justitie - naam onbekend - 28-09-2000
  Mijn bezwaren tegen de formulering - Arie van Velsen - 10-10-2000
  Gevolg van dit hypocriete sepot - A. v. Velsen - 26-10-2000
  Antwoord van de Rechter commissaris - mr. K.L. van Zetten - 17-10-2000
  Herziene en zeer beledigend Sepot Off. v. Justitie - Naam onbekend - 29-10-2000
  Reactie op aanbod van de off. v. just. sepot weer te wijzigen - Off. v. just. Mr. Blanken - 11-12-00
  Weer veranderd sepot Off. v. just. - Naam onbekend - 22-03-2001
  Brief aan Burgemeester I.W. Opstelten - A. v. Velsen - 16-10-2000
  Verzoek terugnemen van goederen Politiemagazijn - G. Nientiet - 12-10-2000
  Ontvangstbewijs van in beslag genoemn goederen - G. Nientiet - 12-10-2000
  Bijlage goederen van in beslag genomen goederen - G. Nientiet - 12-10-2000
  Klacht omtrent verkeerde teruggaaf - A. v. Velsen - 24-10-2000
  Ongerechtvaardigd wegnemen van mijn Goederen door de politie - verbalisanten - 28-12-1999
  Verzoek aan O.v.J. tot het doen van aangifte van strafbaar feit - A.v. Velsen - 26-10-2000
  Herhaald verzoek tot doen van aangifte - A. v. Velsen - 10-01-2001
  Weigering opname van aangifte - A. v. Velsen - 10-01-2001
  Oordeel over de klachten van de korpsBeheerder - mr. I.W. Opstelten - 20-10-2000
  Reactie op het oordeel van de korpsbeheerder R'dam mr. I. Opstelten - A. v. Velden - 05-11-2000
  Brief van College v. PG's inzake klacht over openbaar ministerie R'dam - R.E. Heijungs - 25-10-2000
  Brief v. advocaat. Geen rechtsmiddel tegen Off. Just. Staat boven wet - mr. Strengers - 27-10-00
  Wettelijke plicht OM om bewijs ten nadele en ten voordele te onderzoeken - bron Openbaar Ministerie
  Brief aan mr. Blankene wijziging septo - A.v. Velsen - 11-12-2000
  Lijst van staande klachten tegen politie en Justitie - A.v. Velsen - 13-11-2000
  Verklaring van Vader van aangeefster - E. A. Bover Zaldivar - 30-07-2000
  Bericht adv. Over schadeverzoek - mr. M.M. Strengers - 07-11-2000
  Brief aan 2e kamer D66 t.a.v. Mr. B. Dittrich - A.v. Velsen - 13-11-2000
  Antwoord van de Tweede Kamer Mr. B. Dittrich - Mr. B. Dittrich - 04-12-2000
  Brief van College v. Procureurs-Generaal - R.E. Heijungs - 23-11-2000
  Escalatie i.v.m. onrechtmatige overheidsdaden - A. v. Velsen - 12-12-2000
  Brief aan de Minister Mr. Korthals i.v.m. onrechtmatige overheidsdaden - A. v. Velsen - 22-12-2000
  Verklaring van mijn dochter S.M.M. - A. van Velsen - 10-01-2001
  Brief algemeen L.S. - A.van Velsen - 19-12-2001
  Voorlopige lijst van protest acties - A. van Velsen - 05-01-2001
  Brief aan Off. v. Justitie omtrent bemiddelingsaanbod Baron Groeninx - A.v.Velsen - 19-01-01
  Antwoord van en aan de Directeur van politie - L.M.C. Ongering - 08-01-2001
  Localisatie van dader van ontoelaatbare overheidsdaden - A. van Velsen - 08-01-2001
  Schending recht op eerlijk proces - A. van Velsen - 23-01-2001
  Bemiddelingsaanbod en voorbereiding op bespreking - A. v. Velsen - 26-01-2001
  Brief aan Staatssecretaris v. Justitie mevr. E. Kalsbeek - A. v. Velsen - 28-01-2001
  Verzoek tot schadevergoeding van advocaat - mr. M.M. Strengers - 21-12-2000
  Verdere geleden schade - A. v. Velsen - 31-01-2001
  Brief van Officier v. justitie - mr. P.G. Blanken - 09-02-2001
  Antwoord op brief Officier - A. van Velsen - 15-02-2001
  Uittreksel documentatieregister - Off. v. Just Rotterdam - 00-00-0000
  Brief aan burgemeester Opstelten - A. van Velsen - 18-02-2001
  Motivatie van mijn acties - A. van Velsen - 01-03-2001
  Brief aan president v. rechtbank - A. v. Velsen - 26-02-2001
  Verzoek aan Ombudsman - A. van Velsen - 05-03-2001
  Brief aan Cristina de aangeefster - A. van Velsen - 06-03-2001
  Brief van korpsleiding Rotterdam - Mw. mr. L.C. Molenaar - 06-03-2001
  Brief aan PG de Wijkerslooth over uitwijzing Cuba - mr. J.L. de Wijkerslooth - 08-03-2001
  Brief aan plv. korpschef Ottevanger over uitwijzing uit Cuba - Dhr. C.M. Ottevanger - 08-03-2001
  Brief van Min v. Just. Dir-generaal Rechtshandhaving - Dhr. H.Ph. Mayer - 27-02-2001
  Brief aan PG de Wijkerslooth bevestiging beloofde wijziging sepot - A. v. Velsen - 16-03-2001
  Brief aan PG De Wijkerslooth uitleg ongerechtvaardigd overheidsoptreden - A.v.Velsen - 15-03-01
  Schade Martinair i.v.m. vernieling op Havana airport van bagage en uitwijzing Martinair - 08-03-01
  Klachtbrief aan Ambassade van Cuba - A. van Velsen - 21-03-2001
  Brief van College van procureurs Generaal - mr. J.L. de Wijkerslooth - 26-03-2001
  Brief aan Off v. Justitie mr. H. F. Mos - A. v. Velsen - 26-03-2001
  Heeft ex verdachte recht op rehabilitatie Fred Bijlsma NRC - 03-10-2000
  Brief van dokter Schouten aan huisarts - A.H.E.M. van Kessel - 15-03-2001
  Uitnodiging van Burgemeester Opstelten problemen te bespreken - Mr. I.W. Opstelten - 19-03-01
  Voorbereiding van de bespreking mr. H.F. Mos - Off v. Justitie - 26-03-2001
  Verklaring van mijn dochter inzake drugsgebruik door aangeefster - S.M.M. v. Velsen - 11-01-01
  Lijst van punten van belang voor aangifte tegen Aangeefster - A.van Velsen - 29-05-2001

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland