Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Driebergen 19-12-00.

  A. v. Velsen
  P/a laan van Vollenhove 63
  37 06 CB Zeist

  L.S.

  Verschillende keren ben ik zeer onrechtvaardig behandeld door Justitie, en deze keer accepteer ik geen onverdiende nederlaag meer.

  Ten gevolge van mijn gegronde klachten kan ik aantonen wat Politie en Justitie weer hebben aangericht. Een ander deel van mijn klachten die zonder oordeel van de korpsbeheerder zijn gebleven, zijn enkel als gevolg van het manipuleren van de onderzoekers niet beoordeeld door de korpsbeheerder.

  De weigering van de officier v. Justitie Knobbout om bewijsmateriaal in het onderzoek te betrekken is de rechtstreekse oorzaak dat hij meent dat er onvoldoende bewijs van schuld is. Deze formulering brengt met zich mede dat ik te boek sta als een mogelijke verdachte, moordenaar en een gijzelnemer, en dit enkel omdat deze Heren hebben gelogen, mijn spullen hebben gestolen, de aangifte niet hebben gecontroleerd op leugens en bedrog, en vele andere fouten hebben gemaakt.

  Verder is de off. Knobbout tegen de wettelijke verplichting van het O.M. in de fout gegaan met zijn weigering om bewijs te onderzoeken. Ook zou kunnen worden bewezen dat apart van de leugens in de aangifte de gehele aangifte verzonnen is, ook mijn aangifte van valsheid in geschrifte en fraude tegen de aangeefster is geweigerd door de plaatsvervanger van de officier Knobbout, eenvoudig omdat de officier er geen baat bij heeft, zijn imago hierdoor word geschaad, en mijn verdere leven hem geen moer interesseert.

  Wat zal de rechtvaardige motivatie van de off. zijn om mij na alle onrecht wat mij is aangedaan te weigeren mijn naam tenminste op loyale wijze in ere te herstellen. Alleen bescherming van eigen imago en hypocriete zelf verheerlijking van de eigen soort kan het verschil verklaren van de behandeling die mij te deel valt en de rehabilitatie van een witte boorden crimineel en zuipschuit als Bram Peper en de hele schare Ambtenaren die hem zijn voor gegaan om de belasting betaler te belazeren, zich verzekerd weten van de misdadige supporting van de eigen soort.

  Om de aandacht op het onrechtvaardige karakter van deze ambtenaren te vestigen heb ik mij voorgenomen om mijn huid zo duur mogelijk te verkopen, verschillende malen heb ik duidelijk en naar waarheid uitleg gegeven van de ware toedracht. niet eenmaal ben ik betrapt op een leugen. Aangeefster, Politie en Justitie hebben gelogen en alle onrechtmatige daden gepleegd die maar mogelijk zijn en weigeren om spijt te betuigen.

  Blz. 152 A

  Asociaal of crimineel het maakt niet meer uit . Ik heb geprotesteerd zonder geweld .Ik verneder mij niet om terrorist te worden, maar ben niet van plan om dit onrecht te accepteren. De enige wijze om mijn eer en goede naam te redden voer ik nu uit in de hoop dat mijn tegenstanders iets leren om herhaling te voorkomen en de bevolking te respecteren.

  Met vriendelijke groet,

  A. van Velsen
  Tel. 06-17036320


  Blz. 152 B

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland