Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Utrecht 16-10-00.

  A. v. Velsen
  p/a Bosstraat 92
  3971 XG. Driebergen.


  Zeer geachte Burgemeester;

  Op 27 -12 - 99. werd ik gearresteerd op grond van een valse aangifte van verkrachting , poging tot doodslag en wederrechtelijke vrijheidsberoving, dit door toedoen van mijn rancuneuze exgenote en haar dochter waarvan ik 17 jaar geleden ben gescheiden. Op 27-09-00. heeft de Off. v. Justitie de zaak geseponeerd, dit op grond van onvoldoende bewijs.

  Dit is onterecht, ik voel mij in mijn eer en goede naam aangetast omdat de Officier in zijn oordeel alleen als vermeend bewijs de leugenachtige aangifte van mijn overspannen vrouw in handen heeft die tijdens de opname werd beïnvloed door vrienden. Bovendien zijn ook door de POLITIE ONTOELAATBARE OVERHEIDSDADEN gepleegd zoals LEUGENS, DIEFSTAL en BEDROG.( is toegegeven door de korpschef en de Burgemeester van ROTTERDAM.)(blz.74 punt 14)

  In verband met de klachtprocedure om het gedrag van de politie boven water te krijgen is er op 29-09-00 op het stadhuis te Rotterdam een bijeenkomst waarbij mijn advocaat mr. M.M. Strengers en ikzelf toelichting konden geven aan de ONAFHANKELIJKE KLACHTENCOMMISSIE.

  Deze klachtencommissie bleek niet zo onafhankelijk als ik mij na alle beloftes en toezeggingen van politiezijde kon voorstellen nl.: De voorzitter , de heer ter KUILE, voormalig president van de Rotterdamse rechtbank kwam op mij over als een zeer bekwaam en respectabel man die enkel gehinderd door tijdgebrek niet alle klachten kon behandelen Ook kwam het op mij over of hij alle informatie waarover de politie beschikte niet tot zijn beschikking had , in ieder geval niet datgene wat ik aan de Hr. Scheepsbouwer en de korpschef heb doen toekomen.

  De secretaris van de commissie de Hr. H. Wiltink is direct afhankelijk doordat hij werkzaam is bij de Politie Rotterdam , en zowel voor als na de behadeling in druk overleg was met de betrokken politiemensen, niet onafhankelijk dus. Mevr. v/d. Puttelaar Advocaat te Rotterdam kwam -+ 20 min. voor het eind van de behandeling binnen en is door haar werkzaamheden niet geheel onafhankelijk.

  De Hr. A.P. Zonne was niet aanwezig.

  Mijnheer de Burgemeester ik meen dat e.a. niet helemaal is gegaan zoals het zou moeten zijn.

  Omtrent deze onvolkomenheden zou ik graag Uw oordeel willen zien.

  Bij voorbaat dank,

  Hoogachtend,

  A. van Velsen

  Nieuw postadres:
  p/a. Laan van Vollehove 63
  3706 KB Zeist


  Blz. 114

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland