Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  08-03-01 Amsterdam.

  A. v. Velsen.
  L. v. Vollenhove 63
  3706. CB Zeist


  Aan dhr. Mr. J.L. Wijkerslooth
  Zoeterwoudse singel 20
  2313 A.Z. LEIDEN

  Onderwerp; Informatie n.a.v. tel. Gesprek

  Geachte heer Wijkerslooth,

  Naar aanleiding van ons tel gesprek doe ik U hierbij een beknopt overzicht toekomen van de gebeurtenissen tijdens en na mijn aanhouding door de Rotterdamse zedenpolitie.

  Hierbij mag nog vermeld worden dat ik woe. 07-03-01 om 21.10 uur op het vliegveld van Havanna in Cuba door de Immigratie dienst ben aangehouden en vervolgens uitgewezen, dit op grond dat ik een gevaarlijke moordenaar en verkrachter zou zijn, dit gefundeerd en onderbouwd met het vertaalde proces verbaal dat is vervalst door de hulpoff. Harold Stap en de omstreden insinuerende seponering die door de Off. v. Justitie is geformuleerd.

  Binnenkort komt er meer informatie van de Cubaanse consul die ik om uitleg heb gevraagd. Gezien het corrupte karakter en het onwettig gebruik van de in het Spaans vertaalde seponering, en de uitleg die de moeder van de aangeefster heeft gegeven aan het verhaal, heeft zij kans gezien om mijn pogingen om mijn boerderij te redden te torpederen. Ik heb de consul uitgelegd dat de zaak rechtvaardig uitgezocht dient te worden, daar ik bij een niet volledig eerlijke motivatie direct het consulaat en de ambassade met protestacties in het conflict zal betrekken.

  Ik vertrouw erop dat het bijgevoegde overzicht bestudeerd wordt, zodat eindelijk de enorme vooringenomenheid en andere ontoelaatbare overheidsdaden onder de aandacht van een oprechte functionaris komt, en dat er eerlijk naar een goede oplossing word gezocht.

  Met mevr. Mr. L.C. Molenaar heb ik afgesproken dat ik van haar een toelichting toegestuurd krijg omtrent de te bespreken onderwerpen zoals ik in mijn brieven van 18-02. en 01-03. heb aangegeven. Hoever kan de overheid gaan tot net voor of net na een burger zijn dood.


  Vriendelijke groet,

  A. van Velsen
  verdachte.

  Blz. 188 A


  08-03-01 Amsterdam

  A.v. Velsen L. v. Vollenhove 63 3706. C.B. Zeist


  Aan dhr. C.M. Ottevanger

  Politie Rotterdam-Rijnmond
  Doelwater 5
  3011 AH. ROTTERDAM

  Onderwerp; Informatie n.a.v. tel. Gesprek


  Geachte heer Ottevanger.

  Naar aanleiding van ons tel gesprek doe ik U hierbij een beknopt overzicht toekomen van de gebeurtenissen tijdens en na mijn aanhouding door de Rotterdamse zedenpolitie.

  Hierbij mag nog vermeld worden dat ik woe. 07-03 -01 om 21.10 Hr. op het vliegveld van Havanna in Cuba door de Immigratie dienst ben aangehouden en vervolgens uitgewezen, dit op grond dat ik een gevaarlijke moordenaar en verkrachter zou zijn, dit gefundeerd en onderbouwd met het vertaalde proces verbaal dat is vervalst door de hulpoff. Harold Stap en de omstreden insinuerende seponering die door de Off. v. Justitie is geformuleerd.

  Binnenkort komt er meer informatie van de Cubaanse consul die ik om uitleg heb gevraagd. Gezien het corrupte karakter en het onwettig gebruik van de in het Spaans vertaalde seponering, en de uitleg die de moeder van de aangeefster heeft gegeven aan het verhaal, heeft zij kans gezien om mijn pogingen om mijn boerderij te redden te torpederen. Ik heb de consul uitgelegd dat de zaak rechtvaardig uitgezocht dient te worden, daar ik bij een niet volledig eerlijke motivatie direct het consulaat en de ambassade met protestacties in het conflict zal betrekken.

  Hopelijk wordt het bijgevoegde overzicht aandachtig bestudeerd zodat eindelijk de enorme vooringenomenheid en andere ontoelaatbare overheidsdaden onder de aandacht van oprechte functionarissen komt, en dat er eerlijk naar een goede oplossing word gezocht.

  Tevens heb ik met de P. G. de heer Mr. J.L. van de Wijkerslooth op zijn huisadres tel. nr. 071-5127739 gebeld en de zaak uit de doeken gedaan afgesproken is dat ik woensdag 11 maart weer contact met hem opneem. Met mevr. Mr. L.C. Molenaar heb ik afgesproken dat ik van haar een toelichting toegestuurd krijg omtrent de te bespreken onderwerpen zoals ik in mijn brieven van 18-02. en 01-03. heb aangegeven. Hoever kan de overheid gaan tot net voor een burger zijn dood of tot net erna.

  Vriendelijke groet,

  A. van Velsen
  verdachte.


  Blz. 188 B

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland