Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Zeist 11-12-00.

  A. v. Velsen
  p/a Laan van Vollenhove 63
  3706 CB Zeist.

  Parketno. 10/031604-99

  N.A.V. Tel. gesprek d.d. 7-12-00.


  Geachte Hr. Blanken:

  Hierbij reageer ik op Uw aanbod om de seponering te wijzigen, dit aanbod volgde op het tel overleg tussen U en de Hulpofficier. te Amersfoort waartoe ik mij had gewend.

  U vroeg mij om een brief waarin ik de door mij gewenste formulering van de seponering aan U op zou geven, en een verklaring dat ik de zaak als afgedaan zou beschouwen. Indien de seponering aldus gewijzigd word.

  Ik wens een rechtvaardige behandeling, en het enige oprechte antwoord hierop is: Ten onrechte als verdachte aangemerkt wegens geen betrouwbaar ( of waarheidsgetrouw ) wettig bewijs. Dit onderbouw ik door het feit dat Aangeefster, Recherche en de Hulpofficier van Justitie op bewijsbaar leugenachtige wijze een geheel verdraaide voorstelling van zaken hebben weergegeven. Zie bijlagen.

  I.V.M. de Recente bemoeienis van de officier van Justitie te Utrecht zend ik tevens enige informatie aan het parket aldaar.

  Bij voorbaat dank.

  Hoogachtend,

  A. van Velsen

  Nieuw postadres:
  p/a. Laan van Vollehove 63
  3706 KB Zeist


  Blz. 148

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland