Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Utrecht 16-03-01

  A.v.Velsen.
  L. v. Vollenhove 63.
  3706 CB. ZEIST.

  Onderwerp; reactie op ons tel. gesprek.

  Aan Dhr. J.L. de Wijkerslooth
  P.b. 20305
  2500 E.H. 's Gravenhage.

  Geachte heer Wijkerslooth,

  Hierbij bevestig ik het gisteravond door U met mij gevoerde telefoongesprek. U deelde mij mede dat de Off. v. Justitie mij, ter verduidelijking van de formulering in het sepot, een nadere verklaring zou verstrekken die blijk geeft van de feitelijke en rechtvaardige waarheid, die niet voor meerdere uitleg vatbaar is.Vanwege het eerdere aanbod van de Off. en de recente problemen rond mijn uitzetting uit Cuba graag in het Spaans en Nederlands.

  Op de kennisgeving sepot van 29-oct.-2000. (blz 128 a) is omschreven dat er "ONVOLDOENDE WETTIG BEWIJS IS" terwijl op de laatste regel staat "GEPLEEGD 22 december 1999". Dit is niet de waarheid en is niet bewezen, daar de gronden waarop dit is gefundeerd aan de hand van de leugens en verdraaiingen van feiten, in de aangifte van het "SLACHTOFFER ZELF" kunnen worden weerlegd. (zie blz. 8t/m 19)

  Het mag niet zijn dat onderzoek naar de betrouwbaarheid van de aangeefster voorzover het de aangifte betreft, zoals de Off. beweerd," op grond van de hoge werkdruk geweigerd wordt. Het sepot kan door de term "ONVOLDOENDE" en "GEPLEEGD" worden gebruikt voor insinuaties en /of manipulaties waardoor ik zeer benadeeld wordt. Tevens staat in mijn justitiŽle documentatie 5 maal de formulering "geen wettig bewijs" vermeld, waarvan tenminste 3 maal sprake was van een valse aangifte, dus het is mogelijk.

  Gelet op bovenstaande kan ik niet anders dan ervan uitgaan dat er sprake is van een zeer ongerechtvaardigde situatie, die door de door U voorgestelde veranderingen nauwelijks verbeterd wordt, en waardoor het onderscheid in behandeling van overheidspersoneel en Burger alleen groter en onrechtvaardiger wordt.

  Omtrent de geschillen met de Politie betwijfel ik het of een nieuwe bespreking met de korpsbeheerder, de korpschef en iemand van de Justitie, gezien de grote mening verschillen tussen de klachten en de oordelen enig nut zullen hebben. Om een voortgang in het zoeken naar een oplossing niet te torpederen, zal ik, zoals afgesproken een bijeenkomst, na een schriftelijke uitnodiging waarbij ter zake dienende onderwerpen nader toegelicht worden, niet uit de weg gaan.

  Met vriendelijke groet,

  Hoogachtend, A. van Velsen

  Blz. 190

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland