Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Amsterdam, 21-1-01.

  A. v. Velsen
  P/a laan van Vollenhove 63
  37 06 CB Zeist

  Onderwerp: Verantwoordelijkheid directeur van Politie

  Aan: de Directeur van Politie
  Mevr. L.M.C. Ongering
  Rozenboomlaan 9
  2271 VP Voorburg

  Geachte Mevrouw:

  Verwijzend naar de informatie die ik U heb doen toekomen meen ik U, als verantwoordelijk directeur van de Politie en op grond van de morele rechtvaardigheid voldoende op de hoogte te hebben gebracht van het crimineel gedrag van genoemd politie personeel.

  Aangezien mijn eer en respectgevoel mij niet toelaten om lijdzaam toe te zien hoe politie en justitie deze onverkwikkelijke zaak onder tafel schuiven, mijn brieven niet beantwoord worden of, zoals bij U het geval is afgeschoven worden op andere verantwoordelijken die niet verantwoordelijk willen zijn, zal ik mijn protest hieromtrent uitbreiden tot U ,en Uw buren en bekenden.

  Weliswaar is er een mogelijkheid om tot een oplossing te komen gecreŽerd door de Off. v. Justitie die mij enige malen privé heeft getelefoneerd en wil zien of het mogelijk is om mij op mijn verzoek in de gevangenis te laten wonen, dit omdat het voor mij onmogelijk is om met dit hypocriete en crimineel politie en justitie beleid nog te functioneren.

  Dit is m.i. de enigste wijze om op een acceptabele manier dit probleem op te lossen, aangezien rechtvaardige rehabilitatie, eerherstel en schadevergoeding vreemd genoeg alleen bij overheidspersoneel toegepast wordt.

  Ik zal om een plaats in de gevangenis te verwerven binnenkort alle betrokkenen en verantwoordelijken binnen hun buren , bekenden en relatiesfeer benaderen, en hun schaamteloos gedrag ter sprake brengen.

  A. van Velsen
  Tel. 06-17036320


  Blz. 159 B

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland