Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Zeist 21-03-01.

  A.v. Velsen
  Pa. Laan v. Vollenhove 63
  3706 CB. ZEIST

  Aan de Ambassade van Cuba
  Mauritskade 49
  2514 HG. S`Gravenhage

  L.S.

  Naar aanleiding van de weigering van de immigratiedienst in Havanna om mij op 07 maart in Cuba toe te laten, heb ik mij tot de consul dhr. Sanches gewend om opheldering omtrent de oorzaak van deze voor mij zeer ongewone maatregel. Direct na het onderhoud, waarbij de consul toezegde de autoriteiten in Havanna om opheldering te vragen, werd dhr.Sanches in het ziekenhuis opgenomen, waardoor deze kwestie vermoedelijk enige tijd zal blijven liggen. Om frustratie te voorkomen in de besprekingen met de politie, Justitie en de burgemeester van Rotterdam omtrent de ontoelaatbare overheidsdaden, gepleegd door de Nederlandse politie naar aanleiding van de valse en leugenachtige aangifte door mijn echtgenote, Ana Cristina Bover-Leon, verzoek ik U om een voorlopige verklaring omtrent de reden van de uitwijzing.

  Op 7-12-1993 ben ik in Havanna gehuwd met A.C Bover Leon, die ik eind 1992 leerde kennen als telefoniste in hotel Yagrumas te San Antonio de los Banos. Zij maakte deel uit van een zeer respectabele familie, waarin de moeder een uiterst dominante rol vervulde die al snel een huwelijk voorstond, en snel hierna de aanleiding was van de aankoop van de door mij betaalde Finca Piedrahita met alles erop en eraan.

  Nadat ik betaald had bleek al snel dat het geheel een illegale transactie was, in de vorm van een verkapt testament en driehoeksruil, doordat er al snel een aangifte door onbekenden werd gedaan die mede door de goede relaties die de moeder van mijn vrouw met verschillende autoriteiten had, in de doofpot werd gestopt. Vervolgens heeft zij, gebruikmakend van talloze intriges en misverstanden ons overigens zeer goede huwelijk, (zie bijlage) herhaaldelijk onder grote druk weten te zetten, wat tenslotte in september 1999 door puberachtig en immoreel gedrag van mijn dochter en enkele vrienden in onze tijdelijke woonplaats tot een breuk heeft geleid.

  In december 1999 wilde mijn vrouw weer terug komen, ik betrok andere woonruimte in Rotterdam, waarna mijn vrouw zoals zij mij zij, zonder medeweten van haar vrienden terug kwam, onder invloed van pillen en andere verdovende middelen.

  Na 6 dagen enigszins moeizame gesprekken, bracht ik haar op haar wens naar de trein omdat zij een dag naar haar vrienden terug wilde, de volgende dag wachtte ik tevergeefs op haar en hierop werd ik gearresteerd als gevolg van de aangifte van verkrachting, poging tot doodslag en vrijheidsberoving.

  Blz 195 A

  Op hetgeen mij ten laste werd gelegd staat 12 jaar of meer hechtenis, wat mijn vrouw en haar moeder zeer goed uitkwam om de finca zonder tegenactie of verdeling van meubels in bezit te krijgen.

  Deze plannen liepen op niets uit, want de zaak werd geseponeerd. Vervolgens werd om hetzelfde te bereiken, gemanipuleerd met de aangifte en het sepot, om mijn reputatie in Cuba te ondermijnen. Mijn werkelijke reputatie onderbouw ik met behulp van de vele verklaringen van vrienden en buren in San Antonio, waaronder piloten, een gedelegeerde, de cheffin van de C.D.R. en de Off. v. Justitie van de Provincie Havanna. (zie bijlage).

  Deze activiteiten die ten doel hebben om mijn leven te vernietigen, brengen het aanzien en respect voor het Cubaanse volk en haar regering in diskrediet. Hierbij zijn de autoriteiten misleid en mijn rechten op een rechtvaardige verdediging ondermijnd, met alleen als doel het financiŽle gewin van deze contrarevolutionaire familie.

  Het is onontkoombaar dat ik gezien mijn reputatie die ik in Cuba heb opgebouwd, het slachtoffer ben van de omstreden sepot formulering en de valse aangifte, die onwettig en misleidend zijn gebruikt door mijn vrouw en schoonmoeder. Ik vraag Uw buitengewone aandacht voor deze zaak, mede in het belang van Cuba wat ik sinds 9 jaar als mijn 2e vaderland beschouw.

  Daar er plannen zijn om een televisieserie over deze gebeurtenissen te maken, zou onderzoek van deze waanzinnige zaak, en inbeslagname van de door mij betaalde en door fraude verkregen finca en alle meubels en auto`s, de rechtvaardige principes van de Cubaanse overheid en haar bevolking enorm kunnen benadrukken.

  Graag zou ik, omdat het te ver gaat om in een korte brief over specifieke onderwerpen in details te treden, e.e.a. in een persoonlijk gesprek nader toe kunnen lichten.

  Uw bericht tegemoetziende en met vriendelijke groet,

  Hoogachtend,

  A. v. Velsen

  Blz 195 B


gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland