Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Rotterdam 81-01-01.

  A. v. Velsen
  P/a laan van Vollenhove 63
  37 06 CB Zeist
  Tel 06-17036320.

  Overzicht van de schade door A. v. Velsen geleden , veroorzaakt door ontoelaatbare over- heidsdaden , gepleegd door de Rotterdamse zedenpolitie met stilzwijgende instemming van de Rotterdamse Hoofdofficier van Justitie dhr. Mr. L.A.J.M. de WIT en de Off.v. Justitie.

  Dit is een aanvulling op het verzoek tot schadevergoeding , opgemaakt door mevr. Mr. M.M. STRENGERS, raadsvrouw van A.v.Velsen.

  1. Op dit moment is niet te overzien hoeveel schade v.Velsen zal gaan ondervinden , dit i.v.m. ziekte en arbeidsongeschiktheid en de problemen die bij het vinden van een nieuwe werkkring optreden .

  2. In 1995 heeft van Velsen via bemiddeling van zijn schoonfamilie een boerderij gekocht om zijn gezin een onafhankelijke huisvesting te kunnen laten leiden .
   
      De prijs was gezien de toenmalige economische situatie USD 18500
      Overschrijvingskosten bedroegen            USD  1500
      De verbouwingskosten waren               USD  6000
                                  __________
      Totaalkosten woonhuis                 USD 26000
   
   
  3. Aan de hand van foto's kan men vaststellen dat het meubilair niet allerdaags is en een waarde vertegenwoordigd die ver boven het gemiddelde ligt van een normaal huishouden in Cuba. In de loop der tijd heeft hij meer dan USD. 12000 betaald voor de meubels. Het enige in huis wat ingebracht is door mevr. Bover is de televisie waarvan hij overigens ook de helft van de winkelwaarde heeft meebetaald.

  4. Er zijn nog 2 auto`s aanwezig door van Velsen aangekocht ,nl. een Crysler type Winsor van 1948 en een Oldsmobile type 98 bouwjaar 1958, een zeldzame auto door kenners "King of Chrom" genoemd. Deze auto's vertegenwoordigden in Cuba een waarde van meer dan USD 7500 IN Nederland een veelvoud van dit bedrag.

  5. De eigendommen die ooit aan zijn moeder toebehoorden en zijn meegenomen door de recherche vertegenwoordigen voor hem een waarde die niet in geld is uit te drukken en alleen door gemeend excuus door de daders vergeven, doch nooit vergeten kan worden.

  6. Het is niet eenvoudig om aan te tonen hoeveel van Velsen door het wegnemen van zijn documenten en andere zaken door het recherche team gedupeerd is, en evenmin is het te meten hoeveel psychische en andere immateriŽle schade van Velsen heeft opgelopen.

  Het is des te belangrijker om ter rechtvaardiging van zijn onmacht om door middel van zijn documenten, (deze zijn immers door de recherche weggenomen) zijn eigendommen te claimen, tot een behoorlijke immateriŽle schadevergoeding te komen, die relevant is aan die, van een vergelijkbare gebeurtenis die een politie man is overkomen, rekening houdende met de verschillen in de ernst van de omstandigheden.

  Gezien de revaluatie van de Cubaanse peso's ten opzichte van de dollar is alles 9 maal zoveel waard geworden .

  A. van Velsen
  Tel. 06-17036320


  Blz. 173

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland