Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Driebergen 5-1-2001.

  A. v. Velsen
  P/a laan van Vollenhove 63
  37 06 CB Zeist

  Voorlopige lijst van protestacties, opgemaakt d.d. 5-01-2001

  Vanaf mijn vrijlating tot heden een enorm aantal telefonische gesprekken en brieven, ten eerste om mijn onschuld te onderbouwen en in een later stadium om de Justitie en politie te wijzen op haar grove schuld en misdadige handelingen. Deze grove fouten en misdaden zijn door middel van een klachtenprocedure aan de korpschef en de burgemeester bekend gemaakt. Resultaat is dat alle klachten tegen deze misdadige overheidsinstanties door de korpschef en later de korpsbeheerder, de Burgemeester van Rotterdam gegrond zijn verklaard. Het belangrijkste wat de schuldigen konden doen, EXCUUS AANBIEDEN hebben zij uit asociale hufterigheid geweigerd, klootzakken dus.

  Inmiddels is gebleken dat het resultaat van de klachten, nl. het bewijs dat de hulpofficier en de rechercheurs gestolen, gelogen en bedrogen hebben van geen enkele morele waarde is. Van ter verantwoording roepen, bestraffing of enige corrigerende maatregelen, die geleid zouden hebben tot besef van wat zij veroorzaakt hebben is geen sprake geweest, immers zouden zij in dat geval op zijn minst aan het slachtoffer hun excuus gemaakt hebben. Een kwestie van goed fatsoen wellicht.

  Dit gebrek aan maatregelen ter voorkoming van deze misdrijven is te wijten aan de leidinggevende functionarissen in dit geval de Off. van Justitie, de Burgemeester en de korpschef van Rotterdam. Deze mensen waren al in een zeer vroeg stadium bekend met deze schandalige kwestie, doch namen niet de moeite om in te grijpen, ondanks mijn klachten en de onrechtvaardige situatie. Ik heb een fors aantal brieven verzonden naar o.a. ministers en Tweede Kamerleden, slechts van een heb ik een antwoord gekregen waaruit geen oplossing te distilleren was, maar wel enige morele ondersteuning vanuit ging.

  Om een reactie van Justitie uit te lokken heb ik op vreedzame en tevens op een wat pikantere wijze tegen dit asociaal gedrag gedemonstreerd waarbij tweemaal een computer wat meubilair en ruiten werden beschadigd. Op tientallen plaatsen heb ik op politiebureaus, belastingkantoren, gerechtsgebouwen, marechausseekazernes en inmiddels op paleis Soestdijk deze onrechtvaardige, door Justitie in de hand gewerkte situatie ter sprake gebracht. Enige voorbeelden zijn: In mei 2000 escalatie in Oss, totale vernieling onderzoekkamer, hiervoor heb ik terechtgestaan, resultaat; geen veroordeling.

  Vanaf april t/m dec 2000 in totaal 34 keer actie gevoerd waarbij op het gerechtsgebouw en op 4 districtspolitiebureaus zaken werden beschadigd in Rotterdam, variŽrend van verf en stucwerk tot auto`s en computers.Ongeveer 850 mensen heb ik met folders of telefonisch benaderd omtrent de moraal van het verhaal met vermelding van naam en toenaam te verklaren.Voor verschillende zaken stond ik terecht, het resultaat: geen veroordeling. Vanaf oktober heb ik de actie iets uitgebreid en den Bosch, Utrecht en den Haag erbij getrokken en in mindere mate Driebergen, Zeist, Soest, Soestdijk en de Bilt.

  Enige voorbeelden zijn: in Utrecht was ik o.a. verantwoordelijk voor een bommelding en de daarop volgende ontruiming van het gerechtsgebouw, en in Soestdijk heb ik wat in de paleistuin rondgesnuffeld, evenals in den Haag om toekomstige acties voor te bereiden.

  Blz. 155 A

  Ook heb ik in deze plaatsen ongeveer 220 folders waarop de wonderbaarlijke werkzaam- heden van de politie en de Rotterdamse Off v. Justitie mr. KNOBBOUT en BLANKEN onder supervisie van de HOOFDOFF. van JUSTITIE mr. L.J.A.M. de WIT vermeld staan, om reden van STILZWIJGENDE TOESTEMMING FIETSEN ALLEN MEE. A. v. Velsen.

  Op 7 jan 2000 wederom actie gevoerd in Rotterdam, hier heb ik op politiebureau Marconieplein teksten op de ramen geplakt en hier overheen glasplaten aangebracht, dit ter voorkoming van een snelle verwijdering, waarna ik hetzelfde herhaald heb op bureau Eendrachtsplein, op hoofdkantoor Doelwater, op het stadhuis, op bureau Bokelweg, op het belastingkantoor, bij de douane, en als laatste op het paleis van Justitie.

  De actie duurde van 20.00 uur. tot 23.30 uur, zoals gepland. Om 01.00 uur heb ik gecontroleerd of de glasplaten die ik met siliconenkit had aangebracht nog op hun plek zaten, dat was zo.

  Op het bureau Marconiplein had men de teksten net ontdekt en er uit waardering voor mijn moeite een agente als wachtpost naast gezet, overigens vergeefse moeite, stelen kon niet meer ze zaten inmiddels goed vast, maar toch bedankt.

  Op 9-1-00 ben ik begonnen aan wat opsporingswerk om de daders te lokaliseren op hun privé adressen, dit om hun de mogelijkheid te geven om zich te verontschuldigen voor hun daden.

  Dagelijks zal ik ongeveer 70 brieven ( br. no. 157 ) met bijlage (blz. 149 a+b ) versturen aan verwanten van betrokkenen, van een totaal gepland aantal van 28.600 die ik heb geselecteerd met behulp van enkele overheidsinstanties.

  De namen van betrokkenen zijn: rechercheurs JAN van de WERKEN, Hulpofficier van Justitie - HAROLD STAP, Officier van JUSTITIE mr. G. KNOBBOUT en mr. BLANKEN en Hoofdofficier. L.A.J.M..de WIT.

  Door tijdgebrek en de door mij gewenste wijziging in de tekst, begin ik in de tweede helft van januari aan het versturen van de brieven voor de verwanten van BURGEMEESTER mr. I.W. OPSTELTEN, korpschef B.A. LUDKEN, de Minister van Justitie dhr. A.H. KORTHALS en rechercheur MIRANDA van ES. Binnenkort zal ik een trailer waar op dit moment tekst op wordt aangebracht door het land laten rijden.

  Hierbij wil ik ook dank zeggen aan het groeiende aantal mensen en bedrijven die mijn actie moreel, materieel en financieel ondersteunen, en hier de beloofde lof voor de taxichauffeur.   Wordt vervolgd.

  A. van Velsen
  Tel. 06-17036320


  Blz. 155 B

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland