Motie van Aanwijzing
Spaarfonds AOW . . Politiek . . Kamerzetel <==> SDN . . Klokkenluider . . Kamervragen aan lijsttrekkers

Wij zijn op zoek naar bewijzen van inmenging van
de politiek, ministeries of overheid in de rechtspraak
 
In de loop van twintig jaar dat de SDN bestaat is veel leed van mensen op die website weergegeven. De hoofdoorzaak van dat leed is het niet willen vinden van waarheid in rechtsprocedures, omdat machtige belangenpartijen niet van plan zijn om de door hen toegebrachte schade te vergoeden en/of verantwoordelijkheid te nemen voor wat onschuldige mensen is overkomen. Er zijn overheidsinstanties als het UWV die om een of andere reden het leven van slachtoffers van overheidcriminaliteit blijven terroriseren zoals dat bijvoorbeeld ook is gebeurd met oud-journalist Willem Oltmans. Lees verder.

Zie overzicht van verwaring en gesjoemel bij het UWV: www.sdnl.nl/rietveld-uwv.htm.

Kustaw Bessems tweet dat de Commissie Oosting uitstekend overweg kan met doofpotten
De vraag aan Bas Haan: Niemand vroeg: Hoe en wanneer kwam Nieuwsuur aan de info?
Verbijsterende uitspraak Procureur-generaal Hoge Raad der Nederlanden in Buitenhof
Onlangs rechtszaak in Zwolle bijgewoond: het geld klotst er letterlijk tegen de muren

Zie het interview met het slachtoffer van kindermisbruik Robert van de Luitgaarden op Youtube van 25 mei 2016.

Motie van Aanwijzing m.b.t. een politieke discussie over geldcreatie

De motie van Arnold Merkies (SP) n.a.v. het gesprek met de redacteur van de Sociale Databank Nederland

Dinsdag 2 juni 2015

De Kamer, gehoord de beraadslaging vraagt de regering alle volksvertegenwoordigers der Staten-Generaal en hoge ambtenaren te verplichten het debat in het Britse Lagerhuis van november 2014 te bekijken en beluisteren en daarna een inhoudelijk debat daarover te voeren m.b.t. de situatie in Nederland en in de Europese Unie; en gaat over tot de orde van de dag.

De antwoorden van de aangeschreven instanties met klemmende vragen en daarin een vijf-eurobiljet

Met retourzending van het vijf-eurobiljet

Met retourzending van het vijf-eurobiljet

Zonder retourzending van het vijf-eurobiljet

Het antwoord van de FIOD van de Belastingdienst en Autoriteit Financiële Markten ontbreken in het geheel

Hoe zit het met het politieke en journalistieke antwoord op onderstaande vragen?

Wie durft hierover vragen stellen? U niet ?
Klaag dan niet over afbraak van de zorg !!!

Redactie van Buitenhof,

Ik hoorde van een goede vriend dat Joris Luyendijk met Onno Ruding in discussie ging. Mooi..!! Maar durft Joris het aan om de essentie van de geldpolitiek aan de orde stellen zoals dat voor het eerst in 170 jaar in het Britse parlement, en in het Nederlandse sinds 200 jaar nog nooit is gebeurd. Wie van jullie durft daarnaar te verwijzen? Ik heb met Arnold Merkies van de SP gesproken om een motie in te dienen om alle leden van de Staten-Generaal verplicht daarnaar te laten kijken (twee uur een 13 minuten) om dan voor Nederland en de hele EU daarover te debatteren. Daarnaast moet zonder enige twijfel het Basisinkomen worden ingevoerd op het niveau van het betreffende land, om de wisselkoersverhoudingen die wegvielen met de invoering van de euro weer te herstellen en de schulden problematiek een oplossing kan vinden in het voorstel van de Griekse minister van FinanciŽn Janis Varoufakis dat lijkt als twee druppels water op het voorstel dat is verwoord in de Belgische Verdwijntruc.

Na 170 jaar van (ver)zwijgen dan eindelijk een parlementaire discussie in Londen over het creŽren van geld en de banken.

Sinds de inauguratie van Willem van Oranje als vorst van de Staat der Nederlanden is dat ook nooit in Den Haag gebeurd.

R.M. Brockhus (redacteur SDN)

Westkade 227 - 1273 RJ Huizen (NH)

T: 035-5244141 - E-mail: sdn@planet.nl  - Web: www.sdnl.nl  en www.sdnl.nl/motie-merkies.htm

Zie het videoverslag van het Kamergesprek

SDN-rubrieken
Columns van critici
Economische onderwerpen
Geld, het DNA van de economie
Hank Monrobey: "Goodbye Money"
Inflatie, het schandaal v/d 20e eeuw
Via salaris naar inleveren en recessie
Rente en meedenken zijn gevaarlijker dan heroïne
Martin Dessing: De euroramp treft ons allemaal!
Eurobankiers tegen leuke dingen voor de mensen
Wetenschappelijke onderbouwing EMU ontbreekt
Gebruiker euro moet tegen inflatie worden beschermd
Voorspelling EMU-criteria door SDN uitgekomen
Nederlandsche Bank moet reserves uitkeren aan Zalm
Kamervragen die niet aan bod komen m.b.t. de EMU en het ABP-vermogen
Kamervragen over de EMU over opwaardering van goudvoorraden en ABP-vermogen
De euro komt er aan. De onzekerheid groeit en het gevaar voor inflatie en armoede
Econoom Harry van Dalen: De euro brengt de pensioenfondsen voor- noch nadelen
Het gaat slecht met de koers van de euro, 'n feit dat werd doodgezwegen
Schadeclaim tegen de staat de Nederlanden wegens foute gulden-euro wissel
Amsterdam Summit, Inflation is coming with the euro. If true so, then what ?
The introduction of the euro will cause a wave of inflation
Mars tegen armoede en werkloosheid vanuit alle landen van Europa voor Eurotop
Europa is rijk ........ aan werkloosheid en armoede!
Faxlijst van NIET-gestelde Kamervragen over de EMU-norm en het ABP-vermogen

Terug naar het begin

steun SDN op bankgiro PNL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Internet site: http://www.sdnl.nl/antwoorden-vijf-euro-actie.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141