Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Rotterdam 19-01-01.

  A. v. Velsen
  P/a laan van Vollenhove 63
  37 06 CB Zeist

  Aan de Officier van Justitie
  Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.


  Geachte Heer,

  Om een oplossing te vinden in de problemen die naar aanleiding van mijn arrestatie op 27 dec.1999 en de daarop volgende behandeling door politie en Justitie zijn ontstaan, reageer ik naar U toe op advies van de heer Baron P.R.F. Groeninx van Zoelen.

  De heer Groeninx is bereid om op 1, 2, 5 of 6 febr. te 14.00 uur aanwezig te zijn om als onafhankelijk bemiddelaar op te treden in een gesprek met U, de Officier van Justitie en mijzelf om de situatie ten gevolge van Uw beslissingen te bespreken.

  Met instemming van de heer Groeninx hierbij zijn mob. tel no. 06-53179442, indien dit voor U wenselijk is kunt U omtrent dit onderwerp contact met hem opnemen.

  Indien U mogelijkheden ziet en bereid bent tot een dergelijke bijeenkomst zie ik graag zo spoedig mogelijk Uw akkoord tegemoet.

  Hoogachtend,

  A. van Velsen
  Tel. 06-17036320


  Blz. 158

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland