Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Rotterdam 28-01-01.

  A. v. Velsen
  P/a laan van Vollenhove 63
  37 06 CB Zeist
  Tel 06-17036320.

  Onderwerp: Klachten i.v.m. Crimineel en asociaal gedrag van Politie en Justitie.

  Aan de Staatssecretaris van Justitie
  Mevr. E. Kalsbeek.
  Schedeldoekshaven 100
  2511 EX Den HAAG.


   Zeer geachte mevrouw,

  Naar aanleiding van ons telefonisch gesprek op zondag 28-01-01 doe ik U dit schrijven toekomen .De zeer gespannen situatie in mijn huidige bestaan dwong mij hiertoe, hiervoor mijn excuus. Als Staatssecretaris van Justitie bent U een van de hoogst verantwoordelijke bestuurders waartoe ik mij voor hulp wenden kan om een rechtvaardige oplossing in de inmiddels ernstige problemen met de Politie en Justitie te Rotterdam te vinden.

  Een onverkwikkelijke familietragedie ,en de daaropvolgende onbegrijpelijke en zeer ongerechtvaardigde behandeling door de politie en later de Justitie, die niet bereid waren om zelfs maar antwoord te geven, en voor zover dat het geval was niet behoorlijk nadachten over hetgeen zij aangericht hebben en aldus onbekend met de feiten foutief handelden .

  Op brieven die ik naar de Minister en de directeur van de politie mevr. L.M.C. Ongering heb geschreven, heb ik van de 1e geen en van mevr. Ongering de alom bekende afschuifsysteem brief toegezonden gekregen, zij meent niet verantwoordelijk te zijn. Een ieder die ik omtrent deze zaak heb aangeschreven heeft zijn verantwoordelijkheid en daar zal ik hen aan houden ook, zowel op de werkvloer als op de privé adressen met alle middelen die mij "recht of onrechtmatig" ten dienste staan.

  Ondanks de bemiddelingspoging door Dhr. Baron P.R.F. Groeninx van Zoelen die op vrijdag 2 febr. om 15.30. uur ondernomen wordt, vrees ik dat bij de Justitie angst voor het boetekleed zwaarder weegt dan het corrigeren van ontoelaatbare overheidsdaden. Langs deze weg vraag ik U om enige aandacht te schenken aan de handelwijze van Justitie en Politie die duidelijk niet tot stand is gekomen door weloverwogen ethische beoordeling.

  Bij voorbaat dank, met vriendelijke groet

  A. van Velsen
  Tel. 06-17036320


  Bijlagen: 6

  Blz. 166

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland