Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Rotterdam 10-01-01.

  A. v. Velsen
  p/a. Laan van Vollenhove 63 3706 CB ZEIST. Tel. 06-21248710.

  Parketno. 10/031604-99.

  Onderwerp ;Weigering door de politie van het opnemen van aangifte van valsheid in geschrifte.


  Geachte Hr. Scheepsbouwer;

  Enige tijd geleden ben ik aan het politie bureau Marconiplein geweest om aangifte te doen tegen mevr van Velsen Bover -Leon . Voor een burger dient het mogelijk te zijn om een aangifte te doen van een strafbaar feit tegen hem of haar gericht ,het doen van aangifte ,in dit geval van Valsheid in geschrifte ,werd geweigerd door de recherche, met de mededeling dat ik dat maar aan de off. van Justitie moest verzoeken.

  Ofschoon een dergelijke voorwaarde mij hoogst onbegrijpelijk en discriminerend voorkomt heb ik toch aan dit verzoek voldaan . Op mijn verzoek aan de Off. v. Justitie heb ik helaas geen antwoord gekregen ,zodoende richt ik duidelijkheidshalve mijn verzoek nu op beide partijen; waar en wanneer kan ik deze aangifte doen.

  Het kan immers niet zo zijn dat na een klachten procedure die uiteindelijk ten gunste van mij door de korpschef en de Burgemeester schoorvoetend op een enorm aantal punten gegrond is verklaard. een dergelijke ongerechtvaardigde reactie van Politie en Justitie mag volgen. Ook is het onredelijk en ongerechtvaardigd om er van uit te gaan dat aangifte geen zin zou hebben ,U weet immers niet met welke feiten en bewijsmiddelen ik de aangifte kan onderbouwen.

  Hopende op goede afloop verblijf ik;

  Hoogachtend,

  A. van Velsen

  NIEUW POSTADRES
  pa. Laan van vollehove 63
  3706 KB Zeist


  Blz. 127

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland