Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  A. v. Velsen
  pa. L. v. Vollenhoven 63
  3706 C.B. ZEIST

  Doorn 18-02-01.

  Aan Dhr. Mr. I.W. Opstelten
  . Prinses Juliana laan 96
  3062 P.M. Rotterdam

  .
  Geachte heer Opstelten:

  Naar aanleiding van ons tel. onderhoud op 16-02-01. te 00.50 hr. Stuur ik U enige informatie omtrent de handelswijze van politiefunctionarissen die onder Uw competentie vallen. Na een periode van wederzijds onbegrip en ongezellige uitlatingen heb ik mijn activiteiten om een rechtvaardige oplossing in onze wederzijdse problemen te vinden op aanraden van de officier van Justitie de heer Mr. P.G. Blanken in Uw richting verlegd.

  U heeft de zeer ernstige problemen waaronder "DIEFSTAL, LEUGEN, BEDROG, NEGEREN VAN ONTLASTEND BEWIJSMATERIAAL en VERVALSING VAN EEN PROCES VERBAAL OM EEN ONSCHULDIGE ENKEL EN ALLEEN OM EEN ZAAK TE SCOOREN VOOR TWAALF JAAR OF MEER IN DE GEVANGENIS TE KRIJGEN", voor een belangrijk deel omzeild in Uw oordeel omtrent de klachten die ik over de handelswijze van Uw politiepersoneel aan U deed toekomen.

  Op 16-oct.-00.deed ik U een brief toekomen omtrent de gang van zaken tijdens de behandeling van de klachten op 29-09-00. Een antwoord werd mij niet gegund. De "grove ontoelaatbare overheidsdaden" (In de volksmond misdaden genoemd ) die zware en zeer onrechtvaardige gevolgen voor mij hebben, zijn op geen enkele wijze op een eerlijke manier beoordeeld door de verantwoordelijke functionarissen, t.w. U, Mr. I.W. OPSTELTEN als korpsbeheerder, Dhr. B.A. LUDKEN als korpschef en mevr. L.M.C. ONGERING als directeur van de politie.

  Het is een schandelijke zaak dat functionarissen in een verantwoordelijke positie als de uwe zich zo immoreel opstellen ten opzichte van de burger, en dit alleen om het eigen en het collectieve overheids imago op een decadente wijze te beschermen. Een kerel in Uw functie zou nobel en rechtvaardig dienen te zijn, die deugden zijn bij U zeer zeker in dit geval in de verste verte niet te vinden, in dit opzicht bent U een gevaar voor de rechtstaat en een aanfluiting voor iedere rechtgeaarde Nederlander. U rechtvaardigt diefstal door de politie door er "HULPVERLENING" aan het z.g. slachtoffer van te maken, U verwisseld alleen de dader en het slachtoffer. DIE TERM DIENT GEWIJZIGD.

  Niet in behandeling genomen is het feit dat ik door het massale en asociale politie optreden nog steeds zonder woonruimte zit. Hopelijk bent U bereid om Uw verantwoording als Burgemeester met karakter te vervullen.

  Getekend:

  A. van Velsen

  Blz 181


  A. v. Velsen
  pa. L. v. Vollenhoven 63
  3706 C.B. ZEIST

  Doorn 18-02-01.

  Aan Dhr. Mr. I.W. Opstelten
  . Prinses Juliana laan 96
  3062 P.M. Rotterdam

  .
  Geachte heer Opstelten:

  Naar aanleiding van ons tel. onderhoud op 16-02-01. te 00.50 hr. Stuur ik U enige informatie omtrent de handelswijze van politiefunctionarissen die onder Uw competentie vallen. Na een periode van wederzijds onbegrip en ongezellige uitlatingen heb ik mijn activiteiten om een rechtvaardige oplossing in onze wederzijdse problemen te vinden op aanraden van de officier van Justitie de heer Mr. P.G. Blanken in Uw richting verlegd.

  U heeft de zeer ernstige problemen waaronder "DIEFSTAL, LEUGEN, BEDROG, NEGEREN VAN ONTLASTEND BEWIJSMATERIAAL en VERVALSING VAN EEN PROCES VERBAAL OM EEN ONSCHULDIGE ENKEL EN ALLEEN OM EEN ZAAK TE SCOOREN VOOR TWAALF JAAR OF MEER IN DE GEVANGENIS TE KRIJGEN", voor een belangrijk deel omzeild in Uw oordeel omtrent de klachten die ik over de handelswijze van Uw politiepersoneel aan U deed toekomen.

  Op 16-oct.-00.deed ik U een brief toekomen omtrent de gang van zaken tijdens de behandeling van de klachten op 29-09-00. Een antwoord werd mij niet gegund. De "grove ontoelaatbare overheidsdaden" (In de volksmond misdaden genoemd ) die zware en zeer onrechtvaardige gevolgen voor mij hebben, zijn op geen enkele wijze op een eerlijke manier beoordeeld door de verantwoordelijke functionarissen, t.w. U, Mr. I.W. OPSTELTEN als korpsbeheerder, Dhr. B.A. LUDKEN als korpschef en mevr. L.M.C. ONGERING als directeur van de politie.

  Het is een schandelijke zaak dat functionarissen in een verantwoordelijke positie als de uwe zich zo immoreel opstellen ten opzichte van de burger, en dit alleen om het eigen en het collectieve overheids imago op een decadente wijze te beschermen. Een kerel in Uw functie zou nobel en rechtvaardig dienen te zijn, die deugden zijn bij U zeer zeker in dit geval in de verste verte niet te vinden, in dit opzicht bent U een gevaar voor de rechtstaat en een aanfluiting voor iedere rechtgeaarde Nederlander. U rechtvaardigt diefstal door de politie door er "HULPVERLENING" aan het z.g. slachtoffer van te maken, U verwisseld alleen de dader en het slachtoffer. DIE TERM DIENT GEWIJZIGD.

  Niet in behandeling genomen is het feit dat ik door het massale en asociale politie optreden nog steeds zonder woonruimte zit. Hopelijk bent U bereid om Uw verantwoording als Burgemeester met karakter te vervullen.

  Getekend: A. v. Velsen

  Blz 181 A

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland