Politieke Actualiteit

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Politiek

Minister Dijkstal en vele andere prominenten in de VVD een kopie overhandigd gekregen

Uitreiking commentaar op OESO-waarschuwing voor de vergrijzing


Door R.M. Brockhus


  • In Bussum werd op 22 juni aan de deelnemers aan het partijcongres van de VVD een kopie uitgereikt van een commentaar op de waarschuwing voor de toenemende vergrijzing in Nederland. Afgezet tegen andere OESO landen kwam Nederland na Finland als zwaarst getroffene in de statistiek in de Volkskrant van 20 juni naar voren.

  • Van de circa tweehonderd deelnemers hebben o.a. de heer Bolkestein, staatssecretaris Linschoten, de heren Winsemius, Blaauw, Reipstra, Hoekzema, Voorhoeve, minister Dijkstal en vele andere prominenten in de VVD een kopie overhandigd gekregen.

(Zie commentaar op de OESO-statistiek)

    R.M. Brockhus
    Westkade 227
    1273 RJ Huizen
    035-5244141